Gezondheidszorg in het buitenland

 1. Algemeen
 2. Ken je bestemming
 3. Ziek of gewond tijdens de reis?
 4. Heb je niet de kans gehad om de formaliteiten ter plaatse te regelen
 5. Ziek worden of gewond raken is niet leuk. Gebruik het juiste document
 6. Er is geen voorafgaande toelating mits naleving van de voorwaarden
 7. Het ziekenfonds komt niet tussen in de kosten van de verzorging

1.Algemeen

Dit hoofdstuk heb ik geschreven omdat er in België een aantal wijzigingen komen aan de gezondheidszorg en de verplichte verzekering voor deze zorg.

De volgende tekst heb ik overgenomen uit een schrijven van mijn Belgische verzekeringsinstelling en daarom is het grootste deel van dit artikel meer geschikt voor mensen die nog in België woonachtig zijn en die enkel in het buitenland op verlof zijn. Voor diegenen die in het buitenland woonachtig zijn, die kunnen naar het einde van het artikel gaan, dat stukje is voor hen bestemd.

2. Ken je bestemming

Noteer het telefoonnummer van MUTAS alvast in je reisgids: 00 32 2 272 09 00 en ga na of je andere documenten moet meenemen.

De Europese ziekteverzekeringskaart is geldig in de landen van de Europese Economische Ruimte (EER), Zwitserland, Australië en de Republiek Macedonië. De landen van de EER zijn België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittannië, Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Kroatië, Roemenië, Slovakije, Spanje, Tsjechië en Zweden.

Voor de volgende landen heb je een speciaal formulier nodig: Algerije, Bosnië-Herzegovina, Marokko, Montenegro, Servië, Tunesië en Turkije. Vraag dit formulier aan uw ziekenfonds en vermeld de precieze datums van je reis.

Voor Quebec zijn er speciale voorwaarden.

Voor Cuba en Rusland kan je een attest op uw ziekenfonds vragen. Deze attesten heb je nodig binnen te mogen, maar in tegenstelling tot de formulieren waar we het eerder over hadden openen ze geen recht op terugbetaling.

3. Ziek of gewond tijdens de reis?

Als je gezondheidstoestand het toelaat, denk er dan aan om naar Mutas (00 32 2 272 09 00) te bellen vooraleer je naar de dokter stapt, zelfs als het om een gewone consultatie gaat. Bij een ziekenhuisopname is dit nog belangrijker.

De alarmcentrale zal je een dossiernummer toekennen dat je goed moet bijhouden. Je hebt dit nummer nodig om een voordelige terugbetaling te krijgen. Aarzel niet om de persoon aan de andere kant van de lijn raad te vragen over de zorgverleners die je best raadpleegt en waarop je moet letten.

Je kan beter een publieke zorgverlener raadplegen aan wie je je document kan voorleggen of bij gebrek hieraan, aan de plaatselijke ziekteverzekeringskas. Op die manier geniet je de geldende tegemoetkomingen. In Australië is dit de enige manier om een tegemoetkoming te bekomen. Voor Tunesië krijg je achteraf nog maar zelden een tegemoetkoming.

Een publieke zorgverlener raadplegen kan het verschil maken en zo zal je bijvoorbeeld in Spanje niets hoeven te betalen. Bij een privézorgverlener daarentegen kan je factuur heel wat hoger oplopen. De erelonen liggen een stuk hoger dan in België (soms wel tot vijf keer hoger) en je krijgt geen enkele tegemoetkoming ter plaatse.

Opgelet: Je Europese ziekteverzekeringskaart alleen volstaat niet om een tegemoetkoming van Mutas te genieten. Het is aan JOU om te bellen! Aan de andere kant, alleen naar Mutas bellen is niet voldoende.

4. Heb je niet de kans gehad om de formaliteiten ter plaatse te regelen

Dan kan je tijdens de drie dagen na je terugkeer nog naar Mutas bellen, maar enkel voor geneeskundige verzorging zonder hospitalisatie. Dit is je laatste kans om een volledige terugbetaling te bekomen. Vul het formulier, dat je krijgt op uw ziekenfonds, met de aanvraag tot terugbetaling zorgvuldig in en verzamel al je documenten (getuigschriften voor verstrekte hulp, voorschriften voor medicijnen of kinebeurten, betaalbewijzen enz). Bezorg alles terug op uw ziekenfonds.

Terugbetaling

Als je een dossiernummer van Mutas hebt doorgegeven dan zal je heel snel terugbetaald worden. Als je geen dossiernummer van Mutas hebt, ofwel omdat je niet hebt kunnen bellen of omdat je niet voldeed aan de voorwaarden voor tegemoetkoming door Mutas, dan krijg je enkel de tegemoetkoming van de verplichte ziekteverzekering.

Dat heeft niet alleen gevolgen voor het bedrag maar ook voor de snelheid waarmee je wordt terugbetaald.

Als het een land betreft waarvoor je ofwel een specifiek formulier nodig hebt of waarvoor de Europese verzekeringskaart geldig is (met uitzondering van Tunesië en Australië), dan kan je kiezen voor een beperkte terugbetaling tot 75 % indien de kosten lager zijn dan 200 euro. Alleen de kosten die onder dezelfde voorwaarden terugbetaald hadden kunnen worden in België, komen in aanmerking voor de berekening (geen osteopathie, taxikosten…..). De termijn is tamelijk kort.

Voor dezelfde landen, inclusief Tunesië, kan je ook kiezen voor de tarifering volgens de wetgeving van het land. Je wordt niet terugbetaald indien je beroep hebt gedaan op een privézorgverlener. Daarnaast weigert Tunesië elke terugbetaling indien ervan uitgegaan wordt dat de patiënt een tegemoetkoming had kunnen vragen. De behandeling van je dossier kan flink wat tijd in beslag nemen aangezien er geen antwoordtermijn is bepaald en sommige instellingen meer dan 6 maanden nodig hebben om te reageren.

Enkel voor de landen van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland is het ook mogelijk om een terugbetaling te krijgen volgens de Belgische voorwaarden en tarieven. De behandeling van je dossier kan tamelijk lang duren aangezien de documenten vertaald moeten worden en de geleverde prestaties exact geïdentificeerd moeten worden (vandaar de noodzaak om het formulier juist in te vullen) om de overeenkomstige nomenclatuur codes toe te kennen.

Voor de landen waarvoor er geen enkel formulier bestaat heb je geen enkel recht op terugbetaling, behalve bij een dringende ziekenhuisopname.

5. Ziek worden of gewond raken is niet leuk. Gebruik het juiste document

Mutas komt slechts onder bepaalde voorwaarden tegemoet.

De geneeskundige zorgen moeten zowel dringend en onvoorzien zijn, met uitzondering van dialyse. Hiervoor is tijdens een tijdelijk verblijf in het buitenland gedurende maximaal 6 weken per kalenderjaar wel een tegemoetkoming mogelijk. Deze tegemoetkoming is evenwel beperkt toot de landen van de EER en Zwitserland, evenals de landen waarmee België een bilaterale overeenkomst heeft afgesloten.

In geval van hospitalisatie moet Mutas uiterlijk binnen de 48 uur na de aanvang ervan op de hoogte worden gebracht. Ambulante zorgen kan je tot een dag of drie na terugkeer in België aan Mutas melden.

 • De geplande verblijfsduur in het buitenland mag niet langer zijn dan 3 maanden.
 • Je mag niet in het buitenland verblijven in het kader van je studies of voor het werk.
 • De geneeskundige zorgen mogen niet het gevolg zijn van de uitoefening van een bezoldigde of gevaarlijke sport.
 • Je mag nog geen 32 weken zwanger zijn.

6. Er is geen voorafgaande toelating mits naleving van de voorwaarden

Sedert de arresten Kohl en Decker van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap in 1998 zijn, enkel in de Europese Unie, de meeste ambulante zorgen te verkrijgen zonder voorafgaande toelating van uw ziekenfonds.

Dergelijke verzorging waarvoor men speciaal naar een lidstaat van de Europese Unie gaat wordt door het ziekenfonds volgens de Belgische tarieven terugbetaald mits naleving van de volgende voorwaarden:

 • de prestaties worden ook in België terugbetaald
 • de wettelijke voorwaarden zijn vervuld, kwalificatie van de geneesheer, voorschrijfvoorwaarden, enz.
 • de geneeskundige verstrekkingen behoeven geen voorafgaande toelating
 • het terugbetalingsbedrag overschrijdt het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten niet
 • de verzekerde heeft de kosten al betaald

De terugbetalingsaanvraag moet ingediend worden nadat de zorgen verstrekt en betaald zijn. Om de prestaties in kwestie te kunnen identificeren en zo de voorwaarden en de berekening van het terugbetalingsbedrag te controleren, moeten alle nuttige inlichtingen (naam en hoedanigheid van de zorgverstrekker en de voorschrijvende geneesheer, beschrijving van de prestatie, betalingsbewijs, naam van het geneesmiddel als de vorm, dosis en hoeveelheid) aan het ziekenfonds worden bezorgd.

7. Het ziekenfonds komt niet tussen in de kosten van de verzorging

De verplichte verzekering komt niet tegemoet wanneer de procedure niet gevolgd werd of wanneer het gaat om een prestatie waarvoor een voorafgaande toelating nodig was of waarvoor de toelating geweigerd werd. Ook Mutas komt niet tegemoet in deze gemaakte kosten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.