Gratis schenking van het Spaanse tweede verblijf

Door een wetswijziging in Spanje moeten buitenlanders met een tweede verblijf in Spanje voortaan in een aantal deelstaten geen Spaanse schenkings- of successierechten meer betalen op dat tweede verblijf.

Door de gekelderde vastgoedprijzen in Spanje kopen steeds meer buitenlanders daar een tweede verblijf. Maar buitenlanders konden tot nog toe geen gunstregeling voor de schenkings- en successierechten genieten. Elk van de 17 deelstaten in Spanje bepaalt daar autonoom de regels voor.

Een aantal kent een vrijstelling of ruime vermindering toe. Het regime van de deelstaten was er enkel voor wie een band had met de betrokken deelstaat. De ligging van het onroerend goed was daarvoor niet voldoende. De begiftigde of erfgenaam moest in Spanje wonen. Wie geen voldoende sterke band had, viel terug op de veel minder gunstige nationale regeling.

Op 3 september 2014 werd Spanje daarvoor door het Europese Hof van Justitie veroordeeld. Het Hof oordeelde dat de regeling in strijd is met het Europese recht, omdat inwoners gunstigere regimes kunnen genieten dan niet-inwoners. Spanje kreeg toen zes maanden de tijd om zijn wetgeving aan te passen en heeft dat intussen gedaan. De nieuwe wet werd op 28 november 2014 gepubliceerd in het Spaanse Staatsblad en op grond van de nieuwe wetgeving kunnen ook buitenlanders nu genieten van de vrijstellingen van een bepaalde deelstaat. Deze wijziging kunnen dus bijzondere opportuniteiten bieden voor buitenlanders met vastgoed in Spanje.

Zo is het vanaf nu mogelijk om een woning in Mallorca of Madrid aan uw kinderen te schenken zonder dat er Spaanse schenkingsrechten moeten betaald worden. België of Nederland heft evenmin schenkingsrechten op buitenlands onroerend goed.

De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden voor wie in het verleden al Spaanse schenkings- en successierechten betaalde en niet kon genieten van de gunstige regeling van de deelstaat. Wie in de afgelopen vier jaar dus te veel rechten betaalde, kan een teruggave vorderen.

Of uw tweede verblijf van een vrijstelling kan genieten, hangt af van de ligging. De 17 Spaanse deelstaten hebben de vrijheid om eigen fiscale regels in te voeren anders ingevuld. Een aantal deelstaten, zoals Valencia, Madrid en de Balearen (onder meer de eilanden Ibiza en Mallorca) hebben zowel voor schenkings- als voor successierechten zeer ruime vrijstellingen ingevoerd.

Bepaalde deelstaten, zoals Catalonië, hebben zich beperkt tot een hoge vrijstelling in de successierechten. Andere deelstaten, zoals Andalusië, passen dan weer de nationale regeling toe.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.