Het onderwijs in Spanje

  1. Algemeen
  2. Tijdelijk studeren in Spanje als EU inwoner
  3. Studeren aan de universiteit.

1.Algemeen

In Spanje zijn kinderen schoolplichtig van 6 tot 16 jaar. Voor de leeftijd van 6 jaar is er het kleuteronderwijs.

Het schooljaar loopt van september tot juni met vakantieperiodes met Kerstmis, Pasen en de zomervakantie (juli en augustus).

Behalve openbare scholen zijn er ook privé scholen waarvoor men een aanzienlijk inschrijvingsgeld en maandelijkse kosten dient te betalen.

2. Tijdelijk studeren in Spanje als EU inwoner

Indien u in Spanje wenst te studeren en de duurtijd is langer dan 3 maanden, hoeft u toch geen residentie kaart of inschrijvingsattest te hebben maar het is wel mogelijk om een residentiekaart te krijgen.

Men dient wel in het bezit te zijn van een document dat bewijst dat men ingeschreven is in een Spaanse onderwijsinstelling en dat moet afgeleverd zijn door die instelling met de vermelding van de duurtijd van de studies.

Indien het land van origine geen wederkerige overeenkomst heeft met Spanje dan is u niet in regel met de sociale zekerheid en moet men een private ziekteverzekering hebben.

Zowel inwoners uit de EU als niet-inwoners van de EU moeten een bewijs leveren van voldoende financiële middelen.

Uitzonderlijk kunnen studenten de toelating krijgen voor een part-time job. Daarvoor heeft men een werkvergunning nodig en dient u de autoriteiten te bewijzen dat de job een overeenkomst heeft met de studies en dat u de verdienste niet nodig heeft om van te leven.

Vóór de start van de job moet u de toelating hebben van de Vreemdelingen-dienst (Oficinas de Extranjeros) of van het Ministerie van Arbeid waar u de nodige papieren dient voor te leggen (studentenkaart, arbeidscontract).

3. Studeren aan de universiteit.

De toelating tot de universiteit wordt bepaald door de resultaten van een toelatingsexamen, dat ook verplicht is voor buitenlanders. De aankondiging van dit examen verschijnt in het Spaans Staatsblad.

Buitenlandse studenten die zich willen inschrijven voor een Spaanse universiteit kunnen deze proef doen op de ambassade in hun land. Men moet op voorhand inschrijven en het programma verschijnt eveneens in het Staatsblad.

Voor meer inlichtingen in verband met deze proef kan men contact opnemen in België:
Ambassade van Spanje
Consejeria de educación y Ciencia
Bischoffsheimlaan 39 bus 15-16
1000 Brussel
telefoon: 00 32 (0)2 223 20 33
telefax: 00 32 (0)2 223 21 17

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.