Het recht op uw eigen naam

Het recht op een naam is zo belangrijk dat dat is opgenomen in artikel 7 van het Verdrag inzake de Rechten van het Kind van 20 november 1989. Volgens dit artikel heeft ieder kind ter wereld recht op een naam bij de geboorte. Ieder land houdt er echter zijn eigen regels op na als het gaat om het geven van namen en dat kan de nodige juridische problemen opleveren.

Hoeveel namen, soorten namen, aantal en achternamen, tussen namen, roep- en doopnamen men heeft is afhankelijk van het land waar men woont.

De verscheidenheid aan culturen in de wereld is terug te vinden in de enorme variëteit bij het geven van namen en achternamen aan de kinderen. Zo hebben de kinderen in Spanje maximaal twee namen en verplicht twee familienamen terwijl in Portugal, zo dichtbij en cultureel gelijk, de mensen meer dan twee achternamen kunnen hebben. Nederlanders kunnen een hele rij voornamen hebben maar zij hebben zoals de meeste Europeanen slechts één achternaam.

Als iemand in zijn eigen land blijft is dit geen enkel probleem maar wat gebeurt er als mensen naar andere landen gaan waar andere regels gelden?

Om te beoordelen welk wetssysteem op de naam van toepassing is, verwijst het Spaans recht naar het Verdrag van München. Volgens dit verdrag is de nationale wet van de persoon van toepassing op de naam van de betrokken persoon. Dat betekent dat Nederlanders die in Spanje wonen voor hun naam (aantal namen en voornamen) verwezen worden naar hun nationale wet: de Nederlandse. De plek van geboorte is hiervoor niet relevant. Dit houdt in dat in Spanje geboren Nederlanders, en dus ingeschreven in de Spaanse burgerlijke stand, meer dan twee namen mogen hebben en NIET twee achternamen kunnen hebben. Dat bestaat namelijk niet in Nederland.

Toch gebeurt het regelmatig dat de ambtenaar van de burgerlijke stand het in Spanje geboren kind van Nederlandse nationaliteit inschrijft met twee achternamen. Dat is een fout en u kan dit dus weigeren.

Lastiger wordt het als het kind meerdere nationaliteiten heeft. Welk naamrecht wordt toegepast op een in Spanje geboren kind van een Nederlandse moeder en een Spaanse vader?

Het Verdrag zwijgt hierover en dus moeten we naar de algemene regels kijken en die bovendien geïnterpreteerd moeten worden in het licht van het recht op vrijheid van beweging van burgers binnen de Europese Unie. In het genoemde voorbeeld kunnen ouders kiezen en de Spaanse wet toepassen. In dit geval kan dit kind dus twee namen krijgen en zal het beide achternamen van de ouders dragen.

Wil echter de Nederlandse moeder naderhand het kind in Nederland laten inschrijven en het Nederlandse paspoort aanvragen moeten ook hier de twee achternamen genoemd worden. Dit om te voorkomen dat iemand in verschillende landen van Europa geïdentificeerd wordt met verschillende achternamen. Binnen Europa hebben mensen niet alleen recht op een naam maar ook op altijd dezelfde naam.

Een andere hiermee verbonden kwestie is het wijzigen van een naam. Ook hierbij geldt dat de nationale wet van de persoon van toepassing is. Als voorbeeld nemen we een Spaanse vrouw in Spanje geboren en met de Spaanse nationaliteit emigreerde in haar jeugd naar Nederland en verkreeg later de Nederlandse nationaliteit. Ze wilde van naam en achternaam veranderen, een verzoek dat door de Nederlandse autoriteiten werd toegekend. Nu moet deze wijziging in Spanje worden ingeschreven en dat kan omdat de wijziging overeenkomstig de nationale wet van de vrouw is.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.