Het Spaanse rijbewijs met punten

 1. Algemeen
 2. Hoeveel punten heb ik?
 3. Waar kan ik een puntencertificaat halen?
 4. Hoe de punten die ik heb te begrijpen?
 5. Hoe verlies je punten?
 6. Hoe kunnen punten worden teruggekregen?
 7. Wat moet ik doen als ik al mijn punten kwijt ben?
 8. Wat gebeurt er als je zonder punten rijdt?
 9. Wat zijn de meest voorkomende overtredingen?

1.Algemeen

Aangezien buitenlandse inwoners die in Spanje wonen Spaanse rijbewijzen moeten hebben om in Spanje te kunnen blijven rijden, is het belangrijk voor chauffeurs om te weten hoe het strafpuntensysteem in dit land werkt. Het is heel anders dan de methode die bijvoorbeeld wordt gebruikt in België of Nederland, waarbij er in België zelfs helemaal geen rijbewijs met punten bestaat.

In Spanje worden punten afgetrokken bij overtredingen en wanneer een automobilist nul punten bereikt mag hij niet meer op de openbare weg rijden. Bovendien volgen strafpunten de bestuurder en niet het rijbewijs, dus als u al uw punten verbruikt, mag u geen enkel soort voertuig meer besturen.

2. Hoeveel punten heb ik?

In eerste instantie beginnen bestuurders over het algemeen met een saldo van 12 punten. Beginnende bestuurders en elke bestuurder die zijn rijbewijs terugkrijgt nadat dit is ingetrokken, beginnen echter bij 8 punten. Dit cijfer is niet vast en kan stijgen of dalen naargelang u al dan niet een goede chauffeur bent.

U kunt de punten op uw rijbewijs controleren via MiDGT.

3. Waar kan ik een puntencertificaat halen?

Af en toe hebben beroepschauffeurs een fysiek puntencertificaat nodig. Om erachter te komen hoe u er een kunt verkrijgen, kunt u de dienst voor het aanvragen van puntencertificaat raadplegen.

4. Hoe de punten die ik heb te begrijpen?

Chauffeurs met meer dan 3 jaar ervaring gaan uit van een saldo van 12 punten, maar het puntensysteem beloont goede chauffeurs, zodat u in totaal maximaal 15 punten kunt behalen.

Als er in 3 jaar geen overtreding wordt begaan die punten aftrekt, worden de eerste 12 met 2 punten verhoogd. Na nog eens 3 jaar zonder overtredingen komt er nog een punt bij, waardoor het totaal op 15 komt.

Beginnende bestuurders of zij die de vergunning na intrekking weer hebben behaald, gaan uit van 8 punten. Dit wordt verhoogd tot 12 punten na 2 jaar zonder nieuwe overtredingen die leiden tot puntenverlies.

Zodra een bestuurder 12 punten bereikt, kan hij ook een bonus krijgen tot maximaal 15 punten volgens hetzelfde proces als andere automobilisten.

5. Hoe verlies je punten?

Punten gaan verloren voor het plegen van een ernstige of zeer ernstige overtreding. Je kunt 2, 3, 4 of 6 punten verliezen per overtreding, afhankelijk van de ernst. Te hard rijden kost je tussen de 2 en 6 punten, terwijl verkeerd rijden op de verkeerde rijstrook altijd betekent dat je 6 punten verliest.

Als algemene regel geldt dat bestuurders niet meer dan 8 punten per dag kunnen verliezen, maar er zijn uitzonderingen als het gaat om zeer ernstige overtredingen.

Pas op! U kunt alle punten op uw rijbewijs in één dag verliezen als:

 • U wordt betrapt op het rijden boven de wettelijke alcohollimiet of u heeft drugs in uw lichaam terwijl u achter het stuur zit
 • U weigert zich te onderwerpen aan een drugs- of alcoholtest
 • U overschrijdt de toegestane snelheid met meer dan 50%
 • U rijdt kennelijk roekeloos
 • U bestuurt een voertuig met geïnstalleerde radarstoorzenders
 • Je rijdt op een weg in de verkeerde richting
 • Je doet mee aan dragracen
 • U houdt zich niet aan meer dan 50% van de verplichte rij- en rusttijden als beroepschauffeur

6. Hoe kunnen punten worden teruggekregen?

Zelfs als je wat punten hebt verloren, biedt goed gedrag chauffeurs de mogelijkheid om ze terug te verdienen.

Als u in de 2 jaar na de laatste ernstige overtreding, of 3 jaar in het geval van zeer ernstige overtredingen, geen punten meer verliest, keert u terug naar de oorspronkelijke 12.

Wil je echter niet het risico lopen de geldigheid van je rijbewijs te verliezen en niet te kunnen rijden, dan kun je ervoor kiezen om een wegbewustzijns- en heropvoedingscursus te volgen tot maximaal 6 punten. Deze cursussen duren twaalf uur en je kunt het eens in de 2 jaar doen of in het geval van beroepschauffeurs, elk jaar.

Als u geen punten meer heeft op uw vergunning, kunt u deze niet terugverdienen. U moet een nieuwe vergunning aanvragen zoals aangegeven in de volgende paragraaf.

7. Wat moet ik doen als ik al mijn punten kwijt ben?

Als uw puntensaldo nul bereikt, ontvangt u een melding van de DGT dat uw licentie wordt ingetrokken. Chauffeurs hebben dan een periode van tien dagen om in beroep te gaan, waarna, als dit niet lukt, het rijbewijs moet worden ingeleverd bij een verkeersbureau of kantoor. Automobilisten mogen vanaf dat moment niet meer rijden.

Om je rijbewijs weer te halen, moet je een periode van 6 maanden hebben waarin je niet mag rijden, 3 maanden als je beroepschauffeur bent.

Zodra de deadline is verstreken, moet u deze stappen volgen:

Uitvoeren en behalen van de cursus verkeersbewustzijn en heropvoeding. Dit duurt ongeveer 24 uur en je mag hem doen in de periode dat je niet mag rijden.

Na het verstrijken van deze periode en je bent geslaagd voor de bewustwordings- en heropvoedingscursus, moet je slagen voor een theorie-examen. Vraag een afspraak voor het examen aan via uw centrum of rijschool, of direct bij uw Verkeersbureau.

Als u eenmaal geslaagd bent voor het examen, bedenk dan dat u de afgifte van uw nieuw rijbewijs moet aanvragen, zodat deze naar uw adres kan worden verzonden. Het nieuwe rijbewijs begint met een saldo van 8 punten.

8. Wat gebeurt er als je zonder punten rijdt?

Rijden met een rijbewijs zonder punten nadat u op de hoogte bent gesteld van het verlies van de geldigheid, wordt beschouwd als een strafbaar feit in de zin van artikel 384 van het Wetboek van Strafrecht. Deze misdaad wordt bestraft met gevangenisstraffen van 3 tot 6 maanden, een boete van 12 tot 24 maanden of een taakstraf van 31 tot 90 dagen.

9. Wat zijn de meest voorkomende overtredingen?

Sinds de invoering van het rijbewijs met punten zijn de belangrijkste overtredingen die het verlies van punten hebben veroorzaakt:

 • Te hard rijden
 • Geen gordel dragen
 • Gebruik van mobiele telefoon
 • Alcohol- en drugsgebruik

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.