Het Spaanse rijbewijs

 1. Algemeen
 2. Praktijkvoorbeeld
 3. Wetswijziging
 4. Wetswijziging van 1 juli 2019
 5. Wijzigingen aan het theoretisch en praktisch examen
 6. Er zijn ook wijzigingen aan het motorrijbewijs

1. Algemeen

Indien u een Belgisch of Nederlands rijbewijs bezit dan bent u niet meer verplicht om deze gegevens in Spanje te laten registreren. Enkele jaren terug deden de Spaanse autoriteiten hier moeilijk over maar na een uitspraak van Europa kan men u niet meer verplichten.

De inschrijving kan nog wel vrijwillig gebeuren voor alle modellen van geldige rijbewijzen.

OPGELET: Verblijft u permanent in Spanje, dan moet u de Spaanse wetgeving wel volgen in verband met het vernieuwen of verlengen van uw rijbewijs.

Hier in Spanje wordt een rijbewijs op bepaalde tijden verlengd na een medische proef van de bestuurder.

Dit betekent dat afhankelijk van de categorie van rijbewijs die u heeft, u om de zoveel jaar een controle dient te ondergaan.

Voor het rijbewijs B is dat:

 • elke 10 jaar tot de leeftijd van 65 jaar
 • elke 5 jaar vanaf deze leeftijd

Voor de andere categoriën: BTP, C1, C1 + E, C, C + E, D1, D1 + E, D y D + E is het

 • elke 5 jaar tot de leeftijd van 65 jaar
 • elke 3 jaar vanaf deze leeftijd

U is verplicht, of uw rijbewijs ingeschreven is of niet, de hernieuwing te vragen. Samen met de aanvraag moet er het resultaat van de psychofysische proef bijgevoegd zijn. Als u uw Belgisch of Nederlands rijbewijs hebt ingeschreven dan zal de Spaanse administratie een herinneringsbrief opsturen.

Indien u uw Belgisch rijbewijs wenst te behouden dan zetten de Spaanse autoriteiten de stempel hierop, het is niet volstrekt noodzakelijk om een Spaans rijbewijs aan te vragen.

Het voorgaande wil vooral zeggen dat in de praktijk;

 • is het rijbewijs ingeschreven, de Spaanse autoriteiten kunnen nagaan of deze in regel is met de Spaanse wetgeving.
 • Indien het rijbewijs niet is ingeschreven, men kan nagaan of de betrokkene in Spanje verblijft en de betrokkene dus in overtreding is.
 • In geval van diefstal of verlies van uw rijbewijs, kunnen Belgen woonachtig in Spanje GEEN duplicaat aanvragen. Zij zullen dus een Spaans rijbewijs moeten vragen.

2. Praktijkvoorbeeld

Op voorhand pasfoto’s laten maken, empadronamiento (bewijs van woonst in de gemeente) aanvragen op de gemeente en de medische testen ondergaan, hier betaal je ongeveer € 43 voor en je moet 1 pasfoto meebrengen.

Vervolgens moet men naar een kantoor van Trafico en men moet de volgende papieren bij hebben:

 • inschrijving in het register van de buitenlanders
 • empadronamiento van de gemeente
 • de medische verklaring
 • rijbewijs
 • geldig paspoort
 • 2 pasfoto’s 32 * 26 mm, in kleur
 • kopie van de inschrijving in het register
 • een contacttelefoonnummer of een e-mail adres
 • De betaling van € 31,40

Maak van al deze formulieren en fotokopie. Bij Trafico houden ze de kopieën maar ze willen de originele formulieren zien.

Na controle in België of Nederland door Trafico krijgt men bericht dat men zijn Spaanse rijbewijs kan ophalen of ze sturen het u per post toe .

Opgelet: empadronamiento en medisch bewijs mogen niet ouder zijn dan 3 maanden.

Voor meer inlichtingen kan u kijken op de website : MIR

3. Wetswijziging

Ben je in het bezit van een Spaans rijbewijs dan kan je de verlenging van het rijbewijs vanaf nu ook krijgen in een erkend centrum dat de medische keuring verricht.

Als je de keuring probleemloos aflegt dan krijg je een tijdelijk rijbewijs dat geldig is voor 90 dagen. Tijdens deze negentig krijg je jouw nieuw rijbewijs per post toegestuurd.

Het verzenden van het rijbewijs is gratis maar je moet wel betalen voor de verlenging van het rijbewijs.

4. Wetswijziging van 1 juli 2019

Vanaf 1 juli zal de DGT een reeks wijzigingen aan het rijbewijs aanbrengen die onder andere invloed zullen hebben op het theoretisch en praktisch examen.

Voor al diegenen die hun rijbewijs willen halen, probeer om dit voor 1 juli te doen. Het Directoraat-generaal van het Verkeer (DGT) heeft aangekondigd dat vanaf die datum een reeks wijzigingen zullen toegepast worden op het moment van het verkrijgen van het rijbewijs. De examens zullen onder andere iets gecompliceerder zijn en het zal duurder worden.

Een van de belangrijkste wijzigingen die de DGT voor ogen heeft, heeft te maken met bestuurders die een B-rijbewijs hebben en dat dit rijbewijs meer dan twee jaar oud is. Met deze wijziging zal men nu voertuigen kunnen besturen 4.250 kilogram. Degenen die ervoor kiezen om de rijbewijzen C, D, D1, C + E, D + E en D1 + E te krijgen, kunnen dit ook doen als ze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, op voorwaarde dat ze een vakbekwaamheidscertificaat hebben.

5. Wijzigingen aan het theoretisch en praktisch examen

Deze herziening van het rijbewijs heeft ook zijn invloed op de manier waarop de theorie- en praktijkexamens worden voorbereid en uitgevoerd. In het eerste geval is het verplicht om minimaal 8 uur theoretische lessen te volgen om u te kunnen aanmelden. Daarnaast zal er een nieuwe inhoud komen met betrekking tot mogelijke afleidingen in het verkeer, algemene veiligheid en de kwetsbare groepen in het verkeer worden opgenomen, inclusief getuigenissen van slachtoffers van verkeersongevallen. Voor de eerste keer zal deze test audiovisueel materiaal bevatten, terwijl het aantal toegestane mislukkingen wordt teruggebracht van 20 naar 10%.

In het geval van de praktische test, als de examinator de eerste keer opschort, moet men minimaal 15 dagen wachten om terug te komen om het praktische examen terug af te leggen. In het geval van een tweede of derde faling, bedraagt die minimum wachttijd 30 dagen. Vanaf hier worden de resterende mogelijke falingen afgehandeld met een wachttijd van 20 dagen totdat ze opnieuw kunnen worden onderzocht.

6. Er zijn ook wijzigingen aan het motorrijbewijs

Voor het motorrijbewijs komen er ook een reeks wijzigingen. Iedereen die zich aanmeldt voor de AM-, A1- en A2-rijbewijzen moet minimaal 6 uur theoretische lessen volgen over het besturen van een motorfiets.

Om het praktijkexamen te kunnen afleggen, is het noodzakelijk om de verplichte uitrusting mee te nemen, die bestaat uit een helm, handschoenen, jas, broek en laarzen. Bovendien kunnen slechthorenden een GPS gebruiken tijdens het praktijkexamen.

4 gedachtes over “Het Spaanse rijbewijs”

 1. Ik ben resident sedert 23 juli 2020 in Calpe Spanje. ik heb een Belgisch europees rijbewijs die onbeperkt geldig is. Mag ik dit rijbewijs behouden of MOET ik het inruilen voor een spaans rijbewijs?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.