Het Spaanse strafrecht

 1. Overzicht
 2. Strenge straffen
 3. Minder zware straffen
 4. Minimum straffen

1. Overzicht

Nu volgt er een artikel waarvan ik hoop dat u het nooit zal nodig hebben, het is een overzicht van het Spaanse strafrecht.

De strengheid van de straf is afhankelijk het gepleegde misdrijf. Daartoe heeft men in Spanje drie niveaus van straffen voorhanden.

2. Strenge straffen

Deze straffen krijgt men in Spanje voor de grootste misdrijven (delitos). Zekere misdaden tegen het leven zoals moord en doodslag, tegen eigendommen zoals diefstal van waardevolle goederen die gepleegd zijn onder bepaalde omstandigheden en andere misdrijven tegen de nationale veiligheid en drugshandel.

De straffen bestaan uit:

 • Gevangenisstraf van meer dan 3 jaar.
 • Schorsing of verwijdering uit een overheidsbetrekking van meer dan 3 jaar.
 • Het ontnemen van het rijbewijs voor een periode van meer dan 6 jaar.
 • Intrekking van een wapenvergunning voor meer dan 6 jaar.
 • De veroordeelde wordt verboden om in een bepaalde plaats te wonen of ze zelfs te bezoeken voor een periode van meer dan 3 jaar.

3. Minder zware straffen

Deze straffen zijn voor minder ernstige misdrijven zoals onvrijwillige doodslag, diefstal van bepaalde zaken onder bepaalde omstandigheden en een voertuig besturen onder invloed van drugs of alcohol leiden tot de volgende straffen:

 • Gevangenisstraf van 6 maanden tot 3 jaar.
 • Schorsing of verwijdering uit een overheidsbetrekking van dan 3 jaar of minder.
 • Het ontnemen van het rijbewijs voor een periode van 1 tot 6 jaar.
 • Intrekking van een wapenvergunning voor 1 tot 6 jaar.
 • De veroordeelde wordt verboden om in een bepaalde plaats te wonen of ze zelfs te bezoeken voor een periode van 6 maand tot 3 jaar.
 • Boetes van 12 maand of meer, deze worden berekend volgens een systeem met de naam “Días multa“: het is het aantal dagen dat de beschuldigde kan afkopen door een boete te betalen, dit bedrag schommelt tussen de € 1,2 en € 300,51 per dag.
 • Huisarrest van 7 tot 24 weekends (een weekend duurt 36 uur).
 • Gemeenschapsdienst tussen de 96 tot 384 uur.

4. Minimum straffen

Deze straffen zijn geschikt voor de bestraffing van minder ernstige misdrijven of misgedragingen zoals diefstal waarvan de waarde de € 300,51 niet overschrijd.

De straffen zijn de volgende:

 • Het ontnemen van het rijbewijs voor een periode van 3 maanden tot 1 jaar.
 • Intrekking van een wapenvergunning voor 3 maanden tot 1 jaar.
 • Boetes van 5 dagen tot 2 maanden, deze worden berekend volgens een systeem met de naam “Días multa“: het is het aantal dagen dat de beschuldigde kan afkopen door een boete te betalen, dit bedrag schommelt tussen de € 1,2 en € 300,51 per dag.
 • Gemeenschapsdienst van 16 tot 96 uur.
 • Huisarrest van 1 tot 6 weekends, een weekend duurt 36 uur.

Kom je in een situatie waarin een van deze straffen boven uw hoofd hangt dan kan het een goede beslissing zijn om bij een Spaanse advocaat te rade te gaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.