Het vinden van een school en de inschrijving in Spanje

  1. Het vinden van een school
  2. Inschrijving

1.Het vinden van een school

In Spanje gaan de kinderen naar een school die ingericht is door de overheid (lager en secundair) binnen een bepaalde afstand van hun woning. Lijsten van lokale scholen en hun rekruteringsgebied zijn beschikbaar op de gemeentebesturen en op het provinciaal bureau voor onderwijs.

De leerlingen in landelijke gebieden zullen weinig of geen keuze hebben met hun school terwijl leerlingen in stedelijke gebieden een veel grotere keuze zullen hebben.

Na aankomst in een regio moet een familie zich aanmelden op het gemeentehuis voor de inschrijving in het register “Padrón Municipal de Habitantes”.

Daarna moet men naar het onderwijs departement op het gemeentehuis gaan. Een school registratieformulier en een medische verklaring (in te vullen door een arts) is noodzakelijk. De medische verklaring moet de volledige medische geschiedenis van het kind bevatten en bevestigen dat alle vaccinaties gegeven zijn.

Het registratieformulier moet aangevuld worden met de NIE nummer en andere identificatie middelen van de ouders of voogd van het kind. Op dit formulier moeten de ouders aangeven in welke taal hun kind de lessen moeten volgen, het Spaans of de plaatselijke taal in de regio: Ook moeten de ouders aangeven of hun kind godsdienst moet volgen. In scholen ingericht door de overheid wordt de katholieke godsdienst gegeven alhoewel in sommige scholen heeft men de keuze tussen de Joodse godsdienst en de islam.

Het onderwijs departement op het gemeentehuis beslist naar welke school en klas het kind moet gaan en zal de beslissing aan de ouders kenbaar maken.

2. Inschrijving

Inschrijvingen op private of internationale scholen moeten zo vroeg mogelijk gemaakt worden omdat er dikwijls een wachtlijst is.

Om uw kind in te schrijven op een private school neemt men best direct contact op met de school. De procedures om uw kind in te schrijven op een openbare school variëren van de ene autonome regio tot een andere. De inschrijving gebeurt meestal tussen februari en april maar men neemt best eerst contact met de school op om de juiste data te weten.

Om een kind in te schrijven in een school moet men de volgende documenten voorleggen:

  • een inschrijvingsdocument in de gemeente (Volante de Empadronamiento of Certificado de Empadronamiento) dat men krijgt op het gemeentehuis en dat bevestigd dat het kind woonachtig is in het dekkingsgebied van de school.
  • het geboortecertificaat en een fotokopie vertaald in het Spaans
  • een medisch certificaat afgeleverd door een dokter
  • drie recente pasfoto’s

Kinderen die ingeschreven worden in de tweede cyclus van de secundaire school of hoger moeten een bewijs leveren dat de vroegere lessen met gunstig gevolgd worden, deze controle gebeurt door het ministerie van onderwijs. Dit noemt men homologación of convalidación.

Een officieel formulier wordt verstrekt door het ministerie van onderwijs maar het is beschikbaar bij de meeste consulaten en ambassades. Het ingevulde formulier van de onderwijs geschiedenis van het kind en het geboorteformulier moet naar het onderstaande adres gezonden worden:

Subdirección Generaal de Títulos, Convalidaciones y Homologaciones
Paseo del Prado 28
28071 Madrid

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.