Hoe krijg je verloren punten op uw rijbewijs terug?

 1. Overzicht
 2. De stappen die u moet nemen om rijbewijspunten te recupereren
 3. Hoe lang duurt het voordat ik mijn rijbewijspunten terugkrijg?
 4. Hoeveel punten worden er verdiend met de cursus?
 5. Prijs van de cursus wegbewustzijn en heropvoeding

1.Overzicht

Het rijbewijs met punten is in Spanje ingevoerd sinds 2006 en het is mogelijk dat u sindsdien alle of een deel van uw punten bent kwijtgeraakt. Maar er is een mogelijkheid om punten te recupereren, maar eerst moet u een reeks procedures doorlopen die vereist zijn door de Algemene Directie Verkeer (DGT).

Sinds de inwerkingtreding van het rijbewijs met punten op 1 juli 2006 zijn meer dan 200.000 automobilisten in Spanje alle punten kwijtgeraakt, onder meer vanwege het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden, het niet dragen van de veiligheidsgordel en dronken of te hard rijden.

Hieronder vertellen wij u hoe u de punten kunt recupereren, waar de puntenherstelcursus uit bestaat, wat de prijs is van de wegbewustzijns- en heropvoedingscursus en hoeveel punten u met de cursus terugkrijgt.

2. De stappen die u moet nemen om rijbewijspunten te recupereren

Het reglement stelt u in staat om deze punten te recupereren zolang u zich houdt aan de richtlijnen van de Algemene Directie Verkeer, die zij via haar website communiceert in de rubriek “controleer uw punten”.

U heeft twee mogelijkheden om punten te recupereren, als u nog punten op uw rijbewijs heeft:

 • Bega geen overtredingen meer: als je na twee jaar geen punten meer verloren hebt, krijg je de eerste 12 terug (12 worden altijd teruggevorderd, zelfs als je vanaf 8 begon omdat je nieuw was of je vergunning moest terugkrijgen).
 • Volg een cursus verkeersbewustzijn en heropvoeding in een van de door de DGT geaccepteerde centra.

Als je alle punten verliest, verlies je je rijbewijs. Om dat te herstellen moet je:

 • Wacht zes maanden, drie maanden in het geval van beroepschauffeurs, vanaf het moment dat u de melding van het Provinciaal Verkeersbureau ontvangt van het totale puntenverlies om de cursus wegbewustzijn en heropvoeding te volgen.
 • Slaag voor een theoretische test op het bijbehorende Verkeershoofdkwartier. Als je deze met succes doorstaat, krijg je acht punten terug.
 • Om dit theoretische examen af te leggen, moet u het persoonlijk vooraf aanvragen, op elk hoofdkantoor of verkeersbureau, online of door te bellen naar 060.
 • U moet het aanvraagformulier voor recuperatie voor puntenverlies voorleggen.
 • Bewijs uw identiteit met uw ID of paspoort.
 • Breng een certificaat van psychofysische geschiktheid mee en toon het certificaat dat is afgegeven door het centrum waar u de cursus hebt gevolgd.
 • Betaal de bijbehorende vergoeding.
 • Bij al deze documenten dient u een actuele foto van 32 x 26 mm te voegen.

Denk eraan dat rijden zonder punten voor het kwijtraken van uw rijbewijs een misdaad is (art. 384 Wetboek van Strafrecht) en bestraft wordt met een gevangenisstraf van 3 tot 6 maanden of een boete van 12 tot 24 maanden, of met werk ten behoeve van de gemeenschap van 31 tot 90 dagen. De door de rechter opgelegde sanctie hangt af van de omstandigheden van het geval. Een financiële sanctie of een boete in tijd betekend dat de rechter in zijn vonnis bepaald dat er een dagquotum van minimaal 2 en maximaal 400 euro wordt vastgelegd. Een boete van 30 dagen aan €5 is dus een te betalen boete van €150.

3. Hoe lang duurt het voordat ik mijn rijbewijspunten terugkrijg?

De cursus verkeersbewustzijn en heropvoeding kan slechts om de twee jaar worden uitgevoerd (bij beroepschauffeurs elk jaar). Afhankelijk van of je een paar punten of alle punten op het rijbewijs kwijt bent, moet je de ene of de andere cursus volgen:

Cursus gedeeltelijk herstel van punten. Deze duurt 12 uur en is verdeeld in drie delen:

 • 7 uur: bestemd voor algemene vorming over verkeersveiligheidskwesties.
 • 1 uur: groepsdiscussie.
 • 4 uur: individueel gericht op de tekortkomingen van elke chauffeur.

Rijbewijs of vergunning herstel cursus. Duurt 24 uur verdeeld:

 • Een gemeenschappelijk onderdeel: algemene training over verkeersveiligheid en groepsdynamica over de doelstellingen van de cursus.
 • Een specifiek onderdeel: geïndividualiseerd en gericht op de gebieden waarin de bestuurder de grootste behoeften heeft.

4. Hoeveel punten worden er verdiend met de cursus?

Het terughalen van punten kan gedeeltelijk, tot maximaal zes punten, mits de cursus verkeersbewustzijn en heropvoeding is behaald.

Als je in twee jaar tijd geen punten meer verliest, krijg je automatisch de eerste 12 punten terug (zonder de bewustwordingscursus te hoeven doorlopen), behalve als het verlies van punten te wijten is aan zeer ernstige overtredingen (6 punten), in welk geval je drie jaar zal moeten wachten zonder nog meer punten te verliezen om ze terug te krijgen.

5. Prijs van de cursus wegbewustzijn en heropvoeding

Afhankelijk van het soort cursus dat je moet doen, betaal je een andere prijs:

 • Vergunning- of licentieherstelcursus: € 330,95 + btw / IGIC / IPSI
 • Cursus gedeeltelijk herstel: € 175,81 + btw / IGIC / IPSI

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.