Huisdieren in Spanje met hun paspoort en andere reglementen

 1. Algemeen
 2. Het EU paspoort wordt afgeleverd door
 3. Voorzorgen te nemen in Spanje
 4. Op wat moet men letten
 5. Meer dan één huisdier
 6. De Spaanse wet op de “gevaarlijke” honden
 7. Wat moet je doen als jouw huisdier in Spanje verloren is?
 8. (Huis)dieren waarvoor in Spanje en vooral in Andalusië beperkingen bestaan
 9. Op reis met uw hond, kat of fret

1.Algemeen

Om met een hond of kat te reizen binnen de Europese Gemeenschap dient men het dier te identificeren, vaccineren tegen hondsdolheid en het dier moet een geldig Europees paspoort bezitten.

 • Identificatie: de dieren moeten een microchip of tatoeage hebben. Voor Groot-Brittannië, Ierland en Malta geldt alleen de microchip.
 • Vaccinatie tegen hondsdolheid: de dieren moeten gevaccineerd zijn volgens de richtlijnen van de producent van het vaccin. De dierenarts mag maar vaccineren na controle van de identiteit van het dier. De geldigheidsduur vangt 21 dagen na de eerste vaccinatie en onmiddellijk bij een hervaccinatie.
 • EU paspoort: De identiteit en de vaccinatie dienen vermeld te staan in het paspoort.

2. Het EU paspoort wordt afgeleverd door:

 • de identificeerder: (dierenarts = microchip, tatoeëerder = tatoeage ) op het ogenblik van de eerste identificatie
 • voor dieren die reeds geïdentificeerd werden maar nog niet in het bezit zijn van een paspoort dient de dierenarts de identiteit te controleren
 • voor dieren die nog niet geïdentificeerd zijn, kijkt de dierenarts de identiteit na alvorens het paspoort af te leveren.

3. Voorzorgen te nemen in Spanje

Spanje kent verschillende insecten die eerder gevaarlijk kunnen zijn voor huisdieren. Een behandeling tegen teken, hartworm, muggen en zandvliegen is daarom aan te raden. Bedenk altijd dat de beste behandeling preventie is.

Voor onze twee honden heeft de Spaanse dierenarts druppels (Exspot) en een halsband (Excalibur) gegeven. De druppels zijn maandelijks, de halsband is goed voor 4 maanden veiligheid. Daarbovenop komt dan nog de maandelijkse pil (Cardotek) tegen de hartworm.

4. Op wat moet men letten

 • Soms kan een muilkorf verplicht zijn, dit is afhankelijk van de autonome regio en het ras van de hond.
 • Op het openbaar vervoer moet de hond altijd een muilkorf dragen.
 • Een hond dient altijd aangelijnd te zijn.
 • Wettelijk mag men een hond maar vervoeren als het dier een honden autogordel draagt of dat hij in de achterbak geplaatst is achter een hek of net.
 • In de meeste Spaanse hotels en restaurants zijn huisdieren niet toegelaten, echter op de meeste terrassen wel.

5. Meer dan een huisdier

In het geval dat je vier of meer honden hebt dan MOET je een “núcleo zoológico” vergunning aanvragen. Dat is eigenlijk een vergunning die gegeven wordt aan dierentuinen en safariparken maar dan in kleinere vorm.

Dit houdt echter wel in dat je aan diverse eisen en verplichtingen moet voldoen, iets wat ook regelmatig gecontroleerd zal worden. Overigens geldt dit ook als je bijvoorbeeld twee honden en twee katten hebt of meer, dan moet je ook de bijzonder vergunning aanvragen.

Dit gebeurt echter niet erg veel in de praktijk en er zijn meer dan genoeg mensen die 4 of meer huisdieren hebben en geen vergunning hebben. Deze personen kunnen op de bon geslingerd worden en kunnen hun huisdieren kwijtraken.

6. De Spaanse wet op de “gevaarlijke” honden

Enkele jaren geleden, in 2008, zijn er bijkomende beperkingen van kracht geworden in verband met de “gevaarlijke honden” die ik hierna even op een rijtje ga zetten.

Eerst even een opsomming van welke rassen nu bedoeld zijn en die op de lijst staan:

 • Pitbull Terrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • American Staffordshire Terrier
 • Rottweiler
 • Dogo Argentino
 • Fila Brasileiro
 • Tosa Inu
 • Akita Inu
 • Dobermann (enkel in Andalusië)
 • Alle honden die een kruising zijn van een van de voorgaande rassen.

Procedure voor het verkrijgen van een licentie om een van deze rassen te mogen hebben:

 • De eigenaar of toekomstige eigenaar moet een psychologisch onderzoek ondergaan om na te kijken om men in staat is om een dergelijke hond te bezitten. De eigenaar moet tevens een volwassene zijn, hij mag geen gerechtelijk verleden hebben (de politie moet dit attest geven) en de eigenaar moet in een goede fysieke conditie hebben. Het psychologisch certificaat kan verkregen worden in hetzelfde centrum waar men zich moeten laten onderzoeken voor de verlenging van zijn rijbewijs.
 • De hond moet een microchip hebben en er moet een verzekering zijn voor gebeurlijke schade door de hond aangericht. De verzekerde waarde moet minstens € 120.000 bedragen, (€ 175.000 in Andalusië). Tevens moet de hond gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid.
 • De hond moet geregistreerd zijn op het plaatselijk gemeentehuis, de benodigde documenten kunnen verkregen worden bij de plaatselijke dierenarts. Deze registratie moet gebeuren voordat de dierenarts de microchip kan registreren en na de registratie geeft de dierenarts een certificaat aan de eigenaar van de hond.
 • Eenmaal de ganse procedure doorlopen is zal men op het gemeentehuis een toelating afleveren om een hond te houden van een van de voorgaande rassen.
 • De licentie moet elke vijf jaar vernieuwd worden maar op elk moment kan ze afgenomen worden als de hond tekenen geeft van agressie tegenover mensen of dieren.

7. Wat moet je doen als jouw huisdier in Spanje verloren is?

Er zijn een aantal zaken die je kan doen indien uw huisdier verdwenen is of indien jezelf een dier vindt.

Je vindt een huisdier in Spanje?

 • Neem het dier mee naar de lokale dierenarts om te kijken of hij een chip heeft.
 • Indien het dier geen chip heeft kan je contact zoeken met de SPA (Sociedad Protectora de Animals) om daar hulp te zoeken.
 • De laatste optie is om het dier naar een openbare kennel (Perrera Municipals) te brengen waar het dier 13 dagen kan blijven waarna men het dier laat inslapen.

Uw huisdier is in Spanje verloren?

 • Neem contact op met lokale dierenartsen en neem het dier zijn registratienummer mee.
 • Neem contact op met het Archivo de Identificación del Colegio de Veterinarios:Tel: 934 189 294 (kantooruren)Tel: 902 170 401 (24 uur service)
 • Ga langs de lokale politie en geef er een foto en een beschrijving van het dier af
 • Neem contact op met de SPA (Sociedad Protectora de Animals) en vraag voor hulp

Dierenrechtenorganisaties

Het bewustzijn voor het misbruik van dieren is ook in Spanje groeiende en een bewijs daarvan zijn de strenge straffen die nu voorzien zijn voor dierenmishandelaars.

Organisaties voor dierenrechten hebben al meer mensen voor de rechtbank gebracht en ze werden meestal veroordeeld.

Er zijn een aantal verenigingen in Spanje die zich bekommeren om het dierenwelzijn en voor een ruime lijst van deze verenigingen kijk je op de Franstalige Protection des Animaux website.

Op deze site kan je ook praktische informatie vinden over gezondheid bij dieren en tot de database van de gevonden dieren. De site is in het Spaans, Engels en Duits.

8. (Huis)dieren waarvoor in Spanje en vooral in Andalusië beperkingen bestaan

Algemeen

Er zijn beperkingen in het houden van een aantal dieren zoals bepaalde hondenrassen en andere gevaarlijke dieren. De wetgeving ter zake valt onder de bevoegdheid van de Autonome Regio´s (Comunidades Autónomas), en die hebben een grote variëteit aan wetten en andere regelgeving gecreëerd.

In het algemeen kunnen we zeggen dat de volgende dieren als gevaarlijk kunnen beschouwd worden en er dus specifieke maatregelen moeten genomen worden:

Wilde dieren inclusief: reptielen (alligators, krokodillen en giftige slangen), elk wild dier met een gewicht van meer dan twee kilo, giftige vissen en zoogdieren waarvan een volwassen dier een gewicht van meer dan 10 kg heeft.

Opmerking:Vanaf oktober 2008 is het voor inwoners van Andalusië verboden om exotische of wilde dieren als huisdier te houden. Residenten hadden zes maand de tijd om aangifte te doen op hun plaatselijk gemeentehuis van het bezit van de dieren. Deze aangifte moet gebeuren voor:

 • Krokodillen, kaaimannen, giftige amfibieën en vissen, slangen, spinnen en insecten
 • Alle soorten reptielen die volwassen meer dan 2 kilo wegen
 • Alle primaten en wilde zoogdieren die volwassen meer dan 10 kilo wegen, (5 kilo voor vleeseters)

Alle eigenaars van honden, katten en fretten die inwoner zijn van de regio Andalusië moeten binnen de drie maanden hun huisdier laten registreren bij het Dieren Identificatie Register van Andalusië (Registro Andaluz de Identificación Animal, RAIA). Eigenaars van gevaarlijke honden krijgen een maand de tijd.

Junta de Andalucia
At: Plaza Nueva 4, 41071 Sevilla
Tel: 955 041 000

9. Op reis met uw hond, kat of fret

Algemeen

Ook Nederlanders en Vlamingen die resident zijn in Spanje willen al eens op reis gaan en dat hoeft dan niet altijd naar Nederland of België te zijn.

Met huisdieren kwamen er vroeger een aantal landen als bestemming niet in aanmerking. Ook dit jaar zijn er in Europa weer veranderingen in de wetgeving op het transport van huisdieren. Zo zijn de zeer strikte quarantaine wetten in Groot-Brittannië versoepeld sinds 3 januari 2012.

Vanaf deze dag worden de wetten in Groot-Brittannië geharmoniseerd met de andere Europese landen en wordt het goedkoper en gemakkelijker om met uw huisdier naar Groot-Brittannië te reizen omdat zij niet meer de verplichte quarantaine van zes maanden moeten volgen.

Alhoewel, alle dieren moeten wel gevaccineerd zijn tegen hondsdolheid. Het quarantaine systeem was in de negentiende eeuw ontworpen om hondsdolheid tegen te gaan maar door de wetenschappelijke vooruitgang is dit vandaag niet meer nodig.

Dieren uit de Europese Unie en andere aangenomen landen moeten geen bloedtest meer ondergaan en zij moeten enkel 21 dagen wachten na de vaccinatie.

Een stappenplan om naar Groot-Brittannië te reizen vanuit een ander EU land en aangenomen niet EU landen.

Het klaarmaken van uw hond, kat en fret om op reis naar Groot-Brittannië te gaan

 • Stap 1 – Laat bij uw huisdier een microchip plaatsen – Voordat u een van de volgende stappen zet moet uw huisdier voorzien worden van een microchip zodat hij met zekerheid kan geïdentificeerd worden.
 • Stap 2 – Laat uw huisdier vaccineren – Nadat de microchip geplaatst is moet u uw huisdier laten vaccineren tegen hondsdolheid. Er is geen uitzondering mogelijk op deze regel, zelfs als uw huisdier gevaccineerd is moet dit nu terug gebeuren. Na de vaccinatie moet men 21 dagen wachten voordat men naar Groot-Brittannië kan. Een wachtperiode is niet noodzakelijk bij opeenvolgende binnenkomsten in Groot-Brittannië op voorwaarde dat de vaccinaties up to date zijn. Als de vaccinatie uit twee delen bestaat gaat de wachtperiode maar in na de tweede vaccinatie.
 • Stap 3 – Geef uw huisdier een EU paspoort – Dieren die een microchip of een vaccinatie tegen hondsdolheid hebben gekregen in een Europees land hebben dan ook een EU paspoort voor hun huisdier. Heeft uw huisdier de behandeling gekregen in een niet EU land dan moet men een officieel certificaat van de dierenarts krijgen maar dat is met uitzondering voor Kroatië, Gibraltar, Noorwegen, San Marino en Zwitserland, deze landen hebben ook een dierenpaspoort.
 • Stap 4 – Een behandeling tegen de lintworm – (enkel voor honden): voor men Groot-Brittannië binnen komt moeten alle honden( inclusief geleidehonden) een behandeling tegen de lintworm gekregen hebben. De behandeling moet gegeven worden door een dierenarts en mag niet minder dan 24 uur en niet meer dan 120 uur geleden zijn voor de aankomsttijd in Groot-Brittannië. Er is geen verplichte behandeling tegen teken.
 • Stap 5 – Regel de reis voor uw huisdier met een erkend reisagentschap op een erkende reisweg – Gebruik enkel erkende reisagentschappen op erkende reiswegen. Gebruik uw eigen boot of vliegtuig niet om uw huisdier te transporteren.

2 gedachtes over “Huisdieren in Spanje met hun paspoort en andere reglementen”

 1. Goedemiddag,

  Ik heb een dobermann en ik sta op het punt te emigreren naar Andalusia. Moet ik dan ook kunnen aantonen dat ik mn eigen hond aankan? Of word dit gewoon omgezet dan. Dat dier is natuurlijk al een tijdje bij mij en ik heb mijn hele leven dobers gehad.

  Hoe gaat dit dan in zijn werk? Het moet niet zo zijn dat mijn hond bij me weg gehaald wordt.

  Dank jullie wel!

  1. Kijk in het artikel naar punt 6, daar staat beschreven hoe men te werk moet gaan. Het komt er op neer dat u een psychologische test moet afleggen en dat kan in een centrum waar u ook terecht kan voor een rijbewijs. Neem zo snel als het kan contact op met de plaatselijke politie maar ga al zeker niet in openbare ruimtes zonder een muilkorf. Waar wij wonen, maar wij hebben twee boxers, hebben we nooit problemen gehad met de politie, ook niet als we met de hond van de buurman gingen wandelen en dat was een stafford.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.