Identificatie van de bestuurder van een voertuig na een verkeersboete

  1. Wat moet u weten?
  2. Wat heb je nodig?
  3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?
  4. Wie kan de aangifte doen?
  5. Deadline voor indiening
  6. Kosten van de procedure
  7. Waar is deze procedure geregeld?
  8. Veel voorkomende vragen

1.Wat moet u weten?

De DGT wil u niet aansprakelijk stellen voor een boete als deze niet van u is. Als iemand anders in uw voertuig reed toen de overtreding werd begaan en zij hebben de bestuurder niet kunnen identificeren, moet u dit zelf doen, als eigenaar van het voertuig.

Om deze reden sturen zij u een bericht waarin ze u vragen om een bestuurder van uw voertuig aan te duiden die op het moment van de overtreding achter het stuur zat.

Als u de bestuurder niet identificeert, wordt dit als een zeer ernstige overtreding beschouwd, die kan leiden tot het opleggen van een aanzienlijke boete, waarvan u binnen de vrijwillige termijn ook niet kunt profiteren van de korting van 50% voor betaling van de boete.

Daarom moet u dit proces starten wanneer u een bericht ontvangt met het verzoek om een bestuurder te identificeren die een overtreding heeft begaan met uw voertuig.

2. Wat heb je nodig?

U moet de naam, achternaam, nummer van de identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning en het postadres invullen van de persoon die uw voertuig bestuurde.

In de communicatie die de DGT u stuurt, vindt u een plaats waar u deze informatie kan invullen als u het identificatieproces persoonlijk op onze kantoren wilt uitvoeren.

3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?

1. Online, met of zonder voorafgaande identificatie.

Onthoud dat als u de identificatie op deze manier uitvoert, u de mededeling die we u hebben gegeven met de vereiste om u te identificeren, bij de hand moet hebben. Daarin vindt u het dossiernummer en de meldingscode, die u in de overeenkomstige vakken van het formulier moet invoeren.

Als u voor deze route kiest, informeren wij u dat er twee gevallen zijn waarin u de identificatie niet online kunt maken:

  • Als de chauffeur niet op Spaans grondgebied woont.
  • Als de bestuurder niet beschikt over de juiste rijbewijs of vergunning voor het voertuig waarmee hij de overtreding heeft begaan.

In deze gevallen moet u zich identificeren met een ander middel waarover u beschikt.

2. Per post, waarbij u het formulier dat u hebt ontvangen, naar behoren ingevuld terugstuurt naar het adres van het hoofdkantoor voor verkeer dat op het ontvangen formulier staat, of naar het Geautomatiseerde Centrum voor Klachtenbehandeling.

3. Persoonlijk, door alle documentatie aan een hoofdkantoor of verkeersbureau te bezorgen. Vraag dan online een afspraak aan of bel 060.

4. Wie kan de aangifte doen?

De persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan en die het verzoek heeft ontvangen van de DGT of een namens de eigenaar gemachtigde persoon.

Om een andere persoon die namens u handelt te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

De volmacht drager kan zich ook persoonlijk aanmelden, op voorwaarde dat u een document laat ondertekenen door de belanghebbende, waarin u hem machtigt om het verzoek in te dienen en waarin zij kenbaar maken dat de dienstverlening gratis is. Download hiervoor het machtigingsformulier van de DGT “Verlening van vertegenwoordiging” en vul het in.

Als de procedure namens u door een andere persoon wordt uitgevoerd, moet u bij het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het identiteitsbewijs van de belanghebbende en ook dat van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline voor indiening

U heeft 20 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag nadat de mededeling met het verzoek u heeft bereikt. Indien u deze mededeling niet heeft ontvangen, beschikt u over 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na publicatie in het Tablón Edictal Único.

6. Kosten van de procedure

De identificatie van de bestuurder is een gratis procedure.

7. Waar is deze procedure geregeld?

SIA-code. 202325.

Regelgevende voorschriften: Wet 16/1979 van 2 oktober betreffende de tarieven van het centrale verkeersbureau.

8. Veel voorkomende vragen

Kan ik punten van mijn rijbewijs verliezen omdat ik de bestuurder niet identificeer?

Nee, deze boete leidt niet tot verlies van punten op uw rijbewijs, maar de financiële boete is hoog. Bovendien kunt u, als de sanctie eenmaal van kracht is, niet profiteren van een korting van 50% voor onmiddellijke betaling.

Ik heb toegang tot de online dienst voor bestuurdersidentificatie, maar ik kan dit niet doen. Wat zou er kunnen gebeuren?

De vrijwillige periode is waarschijnlijk al verstreken en de periode voor het betalen van de boete verstreken. Vanaf dat moment gaat het naar de uitvoerende route. U krijgt dan een bericht van de Belastingdienst waarin zij u informeren over de wijze van betalen.

De online chauffeursidentificatiedienst vraagt mij om een identiteitsbewijsnummer. Welke informatie moet ik verstrekken?

U kunt het NIF, CIF of NIE van de proefpersoon opnemen dat het NIF altijd moet matchen met de gegevens van de belanghebbende die voorkomen in de melding van het sanctiedossier dat u heeft ontvangen.

Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de online chauffeursidentificatieservice, maar er wordt om een digitaal certificaat of een cl@ve gevraagd. Wat kan ik doen om het te krijgen?

Deze online dienst voor identificatie van de bestuurder vereist inderdaad dat u over een elektronisch identificatiemechanisme beschikt dat ter beschikking staat van de Administratie. U kunt dus een digitaal certificaat of een cl@ve-pinnummer of permanent certificaat laten afleveren door de administratie. Op de website van cl@ve kunt u een persoonlijk wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot de elektronische diensten van de Administratie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.