Inschrijving of omwisseling van uw rijbewijs naar een Spaans rijbewijs?

 1. Algemeen
 2. Afhankelijk van uw situatie is de volgende actie vereist
 3. Wat is de te volgen procedure?
 4. Wat zijn de kosten?
 5. Kan u dit aan?
 6. Nog enkele opmerkingen.

1.Algemeen

Het consulaat heeft onlangs een mededeling uitgegeven waarin deze problematiek wordt uitgelegd.

Het Koninklijk Decreet 818/2009 dat in voege kwam op 9 december 2009 bepaalt dat rijbewijzen die uitgegeven zijn door een lidstaat van de Europese Unie geldig blijven. Althans zolang hun geldigheidsdatum niet is verstreken en de eigenaar 18 jaar of ouder is. Wel moet het rijbewijs voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • de geldigheidsperiode volgens Spaanse normen
 • de controle op psychofysische vaardigheden
 • het puntenkrediet

Daartoe moet het worden ingeschreven bij Tráfico of indien de inschrijving niet mogelijk is, omgewisseld voor een Spaans rijbewijs. De inschrijving is slechts mogelijk indien het om een rijbewijs in bankkaartvorm gaat waarop zich op de achterkant onder andere een vakje bevindt met het nummer 13.

De wet voorzag een overgangsperiode van 2 jaar wat wil zeggen dat er vanaf 9 december 2011 wordt opgetreden tegen wie zich niet houdt aan deze regels.

2. Afhankelijk van uw situatie is de volgende actie vereist

A. U bent in het bezit van een rijbewijs met beperkte geldigheidsdatum dat op de achterkant voorzien is van een een vakje met het nummer 13. U heeft in dat geval de keuze:

 • Inschrijving van uw rijbewijs voor de periode tot de huidige geldigheidsdatum verstrijkt zonder het afleggen van psychofysische proeven. Dit is enkel interessant als uw rijbewijs nog minstens een jaar geldig is.
 • Omwisseling van uw rijbewijs voor een Spaans exemplaar met zelfde geldigheidsdatum als het oorspronkelijke, zonder psychofysische proeven. Ook dit is enkel interessant als uw rijbewijs nog minstens een jaar geldig is.
 • Omwisseling van uw rijbewijs voor een Spaans exemplaar met een nieuwe geldigheidsdatum (10 jaar jaar of 5 jaar vanaf uw 65ste verjaardag) na het afleggen van psychofysische proeven.

B. U bent in het bezit van een rijbewijs met beperkte geldigheidsdatum dat op de achterkant niet voorzien is van een vakje met het nummer 13. U heeft in dat geval de keuze tussen:

 • Omwisseling van uw rijbewijs voor een Spaans exemplaar met dezelfde geldigheidsdatum als het oorspronkelijke zonder psychofysische proeven. Dit is enkel interessant als uw rijbewijs nog minstens een jaar jaar geldig is.
 • Omwisseling van uw rijbewijs voor een Spaans exemplaar met een nieuwe geldigheidsdatum (10 jaar of 5 jaar vanaf 65ste verjaardag) na het afleggen van psychotechnische proeven.

C. U bent in het bezit van een rijbewijs met een onbeperkte geldigheid

 • Uw rijbewijs moet worden omgewisseld voor een Spaans exemplaar. Gezien uw oorspronkelijke rijbewijs van onbeperkte duur was moeten er geen psychofysische proeven worden afgelegd. U krijgt een rijbewijs met geldigheidsdatum van 10 of 5 jaar vanaf uw 65ste verjaardag.
 • Opgelet: er was een overgangsperiode tot 19 januari 2015 en die is nu afgelopen.  Daardoor moeten personen met een rijbewijs van onbeperkte duur, vooral Belgen en Duitsers, nu ook psychofysische proeven afleggen. Zelf hebben wij hier ook mee te maken, mijn echtgenote heeft haar papieren bij Trafico binnen gebracht in december zonder psychofysische proeven. Ikzelf daarentegen heb mijn papieren binnengebracht half februari en ik moet wel psychofysische proeven afleggen.

3. Wat is de te volgen procedure?

U heeft de volgende documenten nodig:

 • identiteitskaart of paspoort
 • residentie (inschrijving in het register voor buitenlanders)
 • recent empadronamiento (inschrijving in de gemeente)
 • pasfoto
 • huidig rijbewijs
 • afhankelijk van de situatie een “reconocimiento mèdico”. Dit is het bewijs van het afleggen van de psychofysische proeven.

Verschillende formulieren moeten worden ingevuld en ondertekend en met dit alles gaat u een eerste keer naar Tràfico.

Zij sturen een kopie van uw rijbewijs naar uw land van oorsprong ter verificatie en sturen een bericht naar uw thuisadres zodra ze bevestiging van geldigheid van uw rijbewijs hebben ontvangen.

Op dat ogenblik gaat u terug naar Tráfico en krijgt u een voorlopig rijbewijs dat kan gebruikt worden (enkel geldig in Spanje) tot het definitieve per post naar uw thuisadres kan gestuurd worden.

Zoals reeds vermeld, valt u vanaf dat moment onder de regeling van het Spaanse puntensysteem voor bestuurders van voertuigen. Dat betekent dat u voor bepaalde overtredingen een aantal punten kan verliezen. Bij herhaalde overtredingen kan dit leiden tot intrekking van het rijbewijs.

4. Wat zijn de kosten?

De taks die u bij Tráfico dient te betalen bedraagt momenteel € 28,58. Heeft u een “reconocimiento mèdico” nodig heeft moet u rekenen op ongeveer € 50.

5. Kan u dit aan?

Als u een aardig mondje Spaans spreekt en voldoende tijd en geduld heeft dan kan u het ongetwijfeld aan. Alle anderen die niet meteen over deze kwaliteiten beschikken raden we aan om professionele hulp te zoeken.

6. Nog enkele opmerkingen.

Het rijden met een ongeldig rijbewijs zal worden bestraft met boetes tot € 500 maar men moet ook opletten met de verzekering. Die stelt immers dat men moet rijden met een geldig rijbewijs.

Adreswijzigingen moeten steeds direct doorgegeven worden aan Tráfico. Dit geldt zowel voor het inschrijvingsbewijs van de auto als voor het rijbewijs. Ook op het niet naleven van deze regel staan boetes.

Voor wie al een Spaanse rijbewijs heeft is de vernieuwing nadat de geldigheidsdatum is verstreken nu een stuk eenvoudiger geworden. Het reconocimiento mèdico wordt automatisch verstuurd naar Tràfico en men kan, mits het betalen van de taks, alles regelen vanuit het “centro de reconocimiento mèdico”.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.