Interimwerk in Spanje

  1. Wat is een interim bedrijf?
  2. Relatie tussen het interim bedrijf en het bedrijf dat personeel nodig heeft
  3. Het arbeidscontract, de rechten van de werknemer
  4. Plichten van de gebruiksfirma

1. Wat is een interim bedrijf?

De activiteit van een interim bedrijf (Empresas de Trabajo Temporal) bestaat er in om personeel ter beschikking te stellen voor tijdelijke arbeid zonder de kosten van in dienst name en ontslag.

Een dergelijk bedrijf werkt vooral in bepaalde segmenten van de arbeidsmarkt zoals seizoensarbeid, kantoorwerk … Zij zijn onderworpen aan een voorafgaande toelating en zij moeten gegarandeerde financiële reserves aanleggen om lonen, sociale bijdragen en gebeurlijk schadevergoedingen te kunnen uitbetalen.

2. Relatie tussen het interim bedrijf en het bedrijf dat personeel nodig heeft

Er moet een geschreven en ondertekend contract tussen beide bedrijven zijn waarin de taken van de werknemer worden bepaald. De werknemer moet de arbeidsvoorschriften van de gebruiksfirma volgen. De duurtijd van het arbeidscontract is afhankelijk van het werk waarvoor men aangenomen is.

Deze clausules moeten voorkomen dat werknemers na het beëindigen van hun tijdelijk contract direct deel uitmaken van het personeel van het bedrijf dat hun dienst nodig had. Het is toegelaten dat het interim personeel direct een vast contract krijgt maar dan is het voorzien in het contract tussen de beide firma’s en moet de firma een schadevergoeding betalen aan het interim bedrijf.

Het bedrijf dat interim personeel in dienst neemt mag hen niet gebruiken als vervanging voor stakers of ze gebruiken voor het uitvoeren van gevaarlijke taken waarvoor zij geen ervaring hebben.

3. Het arbeidscontract, de rechten van de werknemer

Het arbeidscontract tussen de werknemer en het interim bedrijf voor de te leveren diensten mag van bepaalde of onbepaalde duur zijn.

Het loon van de werknemer wordt uitbetaald door het interim bedrijf. Het minimum loon is het loon dat de werknemer moet krijgen volgens de overeenkomsten die geldig zijn voor het andere personeel in het bedrijf. Dit is ook geldig voor wettelijke feestdagen en vakantiegeld.

Wanneer de werknemers tewerkgesteld zijn onder een tijdelijk contract dan hebben zij bij het beëindigen van het contract recht op een vergoeding van 12 dagen compensatie per jaar gewerkt.

Het interim bedrijf moet ook de sociale bijdragen van de werknemer betalen.

4. Plichten van de gebruiksfirma

De gebruiksfirma heeft de volgende plichten:

  • De firma moet de interim werkers inlichten over de risico’s die aan het werk kunnen verbonden zijn en hoe zij de risico’s kunnen vermijden.
  • Er moeten de nodige veiligheids- en gezondheidsmaatregelen genomen om ongevallen te vermijden.
  • In geval het interim bedrijf de lonen en de sociale bijdrage niet heeft betaald moet de gebruiksfirma de werknemer uitbetalen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.