Je bent ziek en de dokter schrijft je in ziekteverlof

We kennen het allemaal, je bent ziek en je kan niet gaan werken en dus moeten we naar de dokter gaan. Hij kan je in ziekenverlof schrijven zodat je thuis kan uitzieken. Maar ook in Spanje bestaan er regels en die gaan we hierna even uitleggen.

Deze regels zijn er en zij regelen de procedure die je moet volgen als je tijdelijk niet aan het werk kan gaan wegens ziekte en die regeling noemt baja y alta laboral. De eerste omschrijving (baja) regelt uw tijdelijke onmogelijkheid om te werken, de tweede (alta) is voor het hernemen van werk na ziekte.

Beide omschrijvingen worden gebruikt door de dokters van de openbare gezondheidsdienst voor gewone ziektes of verwondingen ‘contingencias comunes´ of door de dokters onder contract bij een Mutua (voor werk gerelateerde ziektes of verwondingen ´contingencias profesionales´. Ik vermeld de Spaanse bewoordingen zodat zij u bekend in de oren zullen klinken als u in contact komt met de administratieve aspecten van uw ziekteverlof.

Het ziekteverlof is geregeld met het Koninklijk Besluit 625/2014 van 18 juli 2014 dat in werking kwam op 1 september 2014. Enkele bepalingen kwamen slechts in werking vanaf 2015.

Een kopie van de ‘baja´ moet binnen de drie dagen aan uw werkgever overhandigd worden. Men moet het niet zelf doen, men mag het met een email of per gewone brief opsturen maar men mag ook iemand vragen om hem te gaan afgeven.

Wanneer men genezen is krijgt men ´de alta´ en men moet terug beginnen werken op de dag nadat de ´alta´is afgegeven rekening houdend met het feit dat dat een gewone werkdag is. Een kopie van de ´alta´ moet binnen de 24 uur aan uw werkgever overhandigd worden.

Tijdens uw ziekteverlof moet je u alle 7 dagen aanmelden bij het medisch centrum om een bevestiging te krijgen van uw arbeidsongeschiktheid.

  • wanneer uw ziekteverlof vermoedelijk minder dan 5 dagen is dan mag men aan de dokter vragen om de ´baja´ en ´alta´ papieren samen mee te krijgen. Denk er aan, men heeft nog altijd het recht om terug te gaan op de voorgestelde dag van de ‘alta´ als je u nog altijd ziek voelt. Denk er aan, als je de dokter slechts op de vierde dag van uw ziekteverlof bezoekt dat je nog altijd uw gecombineerd baja/alta papier krijgt maar dat het aan uw werkgever binnen de 24 uur moet overhandigen. Als de dokter beslist dat je nog niet arbeidsgeschikt bent dan zal hij u een andere ´baja´ geven die je dan ook binnen de 24 uur aan uw werkgever moet overhandigen dus uiterlijk op dag 5 van uw ziekteverlof.
  • wanneer uw ziekteverlof vermoedelijk tussen de 5 en de 30 dagen is zal je na uw eerste doktersbezoek uw ´baja´ ontvangen maar je moet een nieuwe afspraak maken voor het volgend bezoek aan uw eigen dokter of met de dokter van Mutua binnen de 7 dagen om uw ´alta´ of een bevestiging van uw ‘baja´ te krijgen. Dit wordt alle 14 dagen herhaald zolang uw ´baja´ langer duurt.
  • wanneer uw ziekteverlof vermoedelijk tussen de 30 en de 60 dagen ligt krijg je na je eerste bezoek uw ´baja´, een bevestiging binnen de 7 kalenderdagen en nadien alle 28 dagen.
  • wanneer uw ziekteverlof vermoedelijk langer dan 60 dagen zal duren na uw eerste doktersbezoek dan volgt het tweede bezoek aan de dokter binnen de 14 dagen en daarna is het alle 35 dagen.

De Mutua kan u oproepen om uw situatie te bekijken (reconocimiento medico) vanaf de eerste dag van uw ziekteverlof ´baja´ (dit was vroeger maar mogelijk vanaf de zestiende dag, zij kunnen een datum voorstellen van uw werkhervatting. De sociale zekerheid en de openbare gezondheidsdienst hebben tot 9 dagen de tijd om te antwoorden op de beslissing. De voorgestelde afspraak om uw situatie te bekijken moet minstens 4 werkdagen op voorhand gemaakt worden.

Nota 1: Mutua kan dit ook doen in het geval van een gewone, niet werk gerelateerde ziekte en dat is tot de teleurstelling van de dokters van de openbare gezondheidsdienst en van de syndicaten. Zij hebben het gevoel dat de dokters van de Mutuas de controle hebben over de dokters van de openbare gezondheidsdienst.

Nota 2: als je in de onmogelijkheid bent om de afspraak te maken dan moet je de Mutua informeren, bij voorkeur voor of op de datum van de voorgestelde datum, om een nieuwe afspraak te maken. Het niet opdagen, zonder een rechtvaardiging, die moet overhandigd worden binnen de 10 dagen volgend op de afspraak, zal automatisch een tijdelijke schorsing van uw ziekteverlof met zich meebrengen vanaf de dag na de voorgestelde afspraak.

Mutua moet zijn beslissing altijd rechtvaardigen, als zij vinden dat uw ziekte het resultaat is van een werk gerelateerde oorzaak ´contingencias profesionales´ of als zij vinden dat uw ziekte niet werk gerelateerd is moeten zij hun bevindingen u schriftelijk toesturen.

Als de dokters van de Mutua vinden dat uw ziekte niet werk gerelateerd is dan kan je toch nog in ziekteverlof blijven via de sociale zekerheid en de dokters van de openbare gezondheidsdienst kunnen een herevaluatie vragen als zij vinden dat uw ziekte toch werkgerelateerd is.

De dokters van de Mutua moeten in het geval zij de openbare gezondheidsdienst hebben geadviseerd om u de ´alta´ te geven dan moeten zij u informeren over hun voorstel. Dat kan alleen in het geval van een gewoon ziekteverlof ´contingencias comunes´, in de gevallen van een arbeidsongeval ´contingencias profesionales´ beslissen de dokters van de Mutua zelf.

Ben je het niet eens met een beslissing van een Mutua dat je uw werk moet hervatten dan heb je 10 dagen om in beroep te gaan. In beroep gaan tegen een beslissing van de openbare gezondheidsdienst kan ook maar hier heb je maar 4 dagen om in beroep te gaan.

Het is altijd goed om weten dat Mutua´s verplicht zijn om ´libros de quejas y reclamaciones´ ter beschikking te hebben. Met dergelijk boek kan je een klacht indienen tegen de Mutua. Als je een klacht tegen een Mutua indient dan wordt die rechtstreeks, binnen de 10 dagen, naar de Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social gestuurd. Uw klacht is dan vergezeld van een verslag van de Mutua waarin zij hun bevindingen in de zaak geven.

Het is ook mogelijk dat je uw klacht rechtstreeks, online, op de website van de Dirección General van de Secretaría de Estado de la Seguridad Social neerschrijft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.