Je bouwt op iemand anders eigendom, wat nu

  1. Overzicht
  2. Wettelijke regeling

1. Overzicht

Hoewel het enigszins vreemd lijkt, zijn er nogal wat situaties waarin een onroerend goed wordt gebouwd op iemand anders eigendom en dat zonder de toestemming van de eigenaar van de grond.

Dat gebeurt soms per ongeluk en te goeder trouw maar soms ook met opzet en wetende dat men verkeerd bezig is.

Dit kan in verschillende situaties voorkomen, zoals bijvoorbeeld:

  • Wanneer iemand een stuk grond koopt met de gedachte dat het een specifiek oppervlak en een specifieke vorm heeft en dat is niet het geval, omdat ze onjuiste informatie hebben gekregen.
  • Het is ook mogelijk dat het kadastrale plan niet overeenkomt met de realiteit en de persoon per ongeluk bouwt, een deel of de hele constructie op het perceel van een buurman.
  • Familie heeft misschien gebouwd op grond die van de ander is. Bijvoorbeeld een stel dat besluit om hun vakantiehuis te bouwen om geld te krijgen van een van hen (een niet-eigenaar), op het land van de ander (die als de eigenaar wordt beschouwd).

Gevallen waarin hetzelfde land per ongeluk wordt geregistreerd en wordt gedupliceerd in het kadaster en er dus twee eigenaren en twee verschillende registratienummers zijn voor hetzelfde perceel wordt een dubbele registratie genoemd.

2. Wettelijke regeling

De constructie op vreemde grond of op het land is gereguleerd in het Spaanse burgerlijk wetboek en men moet rekening houden met:

Artikel 358 dat zegt dat wat op het land van iemand anders is gebouwd in principe aan de grondbezitter toebehoort. Dit is het algemene principe, hoewel juridisch gezien een aantal omstandigheden moeten worden overwogen, zoals we hieronder zullen zien.

Artikel 361 introduceert het concept van GOED VERTROUWEN zodanig dat, als de persoon die op het land van een ander bouwde en dit te goeder trouw deed, de landeigenaar moest kiezen tussen:

  • Hij kan de bouw voor zichzelf houden en een vergoeding betalen aan de persoon die het werk heeft uitgevoerd voor een bedrag dat is bepaald in het Spaanse burgerlijk wetboek zelf, of
  • De grondeigenaar kon de persoon die het onroerend goed bouwde dwingen om een commerciële prijs voor het land te betalen.

Als de persoon die op het land heeft gebouwd het echter te kwader trouw heeft gedaan, dan zullen zij volgens artikel 362 het bouwwerk verliezen zonder enig recht op een schadevergoeding.

De persoon die te goeder trouw heeft gebouwd op grond waarvan hij dacht dat die van hem was, kan aanspraak maken op compensatie en deze details zijn opgenomen in de artikelen 453 en 454 van het Burgerlijk Wetboek. Dit zal hen in staat stellen om de kosten van noodzakelijk werk terug te vorderen, maar niet voor alles dat als onnodige werken kunnen worden beschouwd.

De rechten die men kan claimen als men op het land van iemand anders heeft gebouwd, zullen in de eerste plaats afhangen van of zij te goeder of te kwader trouw hebben gehandeld.

Voor praktische doeleinden is het van essentieel belang om de betaalde uitgaven te kunnen bewijzen door overeenkomstige facturen van bouwers, leveranciers, enz. te presenteren.

Daarom is het noodzakelijk dat u, voordat u een onroerend goed in Spanje verwerft of zelf een constructie uitvoert, ervoor zorgt dat een goede studie door uw advocaat wordt gedaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.