Krakers in Spanje

 1. Algemeen
 2. Een inzicht in de Spaanse kraakbeweging
 3. De economische crisis maakt een nieuwe klasse van krakers
 4. Strafrecht
 5. Wat gebeurt er als een woning onbewoond is op het moment dat de krakers binnenkomen?
 6. Onderscheid tussen de begrippen “allanamiento de morada” en “usurpacion”
 7. Kan ik de sloten van mijn eigendom terug vervangen?
 8. Legale mogelijkheden
 9. Illegale Opties
 10. Het advies

1. Algemeen

De veranderende economische situatie in Spanje met zijn torenhoge werkloosheid en zijn nog steeds oplopende uitdrijvingen uit zijn woning brengt de Spanjaard meer en meer tot het kraken van woningen. Het is ook een ander soort kraker, vroeger waren het vooral jongeren maar nu zijn het dikwijls mensen uit de middenklasse die hun werk en hun woning zijn kwijt geraakt.

Wordt men geconfronteerd met krakers in zijn woning dan is het sterk aan te raden om juridisch advies te vragen, onderneem zelf niets, voor u het weet zit uzelf in een Spaanse cel.

2. Een inzicht in de Spaanse kraakbeweging

Kraken, in het Spaans “okupas”, is een zelf georganiseerde pacifistische beweging met een sociale agenda. Zij kwam tot bloei in de jaren 80 van de vorige eeuw in het oosten van Spanje en dan voornamelijk in Barcelona. Ganse gemeenschappen jongeren namen bezit van leegstaande gebouwen, soms zelfs ganse torengebouwen. Veel van de gebouwen waren in een slechte toestand en zij waren dikwijls niet meer geschikt voor bewoning.

Verrassend genoeg stond een groot deel van de bevolking achter de krakers. De bevolking vond dat zij iets bijbrachten aan de maatschappij, er kwam leven in de achterstandswijken, kleine criminaliteit verdween en drugsgebruikers werden gedwongen om de wijken te verlaten. De krakers werden ook bijgestaan door advocaten met een vergelijkbare ideologie.

De overheid wilde paal en perk stellen aan deze praktijken en het strafrecht werd veranderd in 1995 en nogmaals aangepast in 2010 om de kraakbeweging te stoppen.

3. De economische crisis maakt een nieuwe klasse van krakers

Het grootste verschil tussen de krakers oude stijl en de nieuwe krakers is dat de nieuwe krakers gedreven zijn door nood in plaats van een ideologie. We spreken niet langer over militante leden van een georganiseerde sociale beweging met een sociale agenda maar over gewone burgers in nood door de economische crisis. Het profiel van de nieuwe krakers is dat zij dikwijls afkomstig zijn uit de middenklasse waarvan de woning in beslag is genomen en dat zij op zoek zijn naar een dak boven het hoofd.

Een van de eerste zaken die krakers doen is het veranderen van de sloten op de woning en zij schrijven zich in op de dienst bevolking van de gemeente “empadronarse”. Dit geeft hen in alle geval meer rechten.

Het goede nieuws voor buitenlandse huiseigenaars is dat de professionele krakers in de grote Spaanse steden blijven. Normaal opereren zij niet aan de “costas”, in urbanisaties en op golf resorts.

De nieuwe krakers die kraken uit noodzaak zijn ook niet uit op eigendommen van buitenlanders, zij geven de voorkeur aan Spaanse huizen in Spaanse buurten en als het even kan nemen zij terug bezit van hun eigen woning die dan eigendom van de bank is.

4. Strafrecht

Een hervorming van het strafrecht gebeurde in 1995 om dit probleem aan te pakken. Slimme krakers breken niet in in een bewoonde woning zodat zij niet vervolgd kunnen worden. Zij kiezen enkel niet bewoonde woningen zoals tweede verblijven uit die niet onder de strenge wettelijke bescherming vallen en krakers gebruiken zelden geweld. Het enige artikel over dit kraakprobleem is het artikel 202 van het Spaanse Strafwetboek en dan geldt het enkel maar voor het illegaal betreden van een eigendom. Maar ook dan nog moet de woning bewoond zijn op het ogenblik van het kraken.

5. Wat gebeurt er als een woning onbewoond is op het moment dat de krakers binnenkomen?

Er is een mankement aan de wet en de krakers gebruiken dit ten volle. Daarom is het nodig dat dit achterpoortje gestopt wordt.

De Spaanse wetgevers kwamen in 1995 met een verandering aan de wet en voor de eerste maal kwam het kraken in het strafrecht.

Artikel 245 van het Spaanse strafrecht geeft een bepaling aan de zaak. Het eerste deel bestraft het gebruik van geweld en intimidatie wanneer men het pand betreedt of er verblijft tegen de wil van de eigenaar. Deel twee van de wet bestraft het kraken wanneer er geen geweld is gebruikt.

Verrassend genoeg bestraft de wetswijziging de krakers alleen met een geldboete, er is geen gevangenisstraf voorzien. De reden hiervoor is dat als er geen geweld uitgaat van de krakers het ook geen zwaar misdrijf is.

Krakers kunnen misschien vervolgd worden voor een aantal andere misdrijven zoals beschadiging van een privaat eigendom, weerstand en ongehoorzaamheid aan de overheid, inbreuken tegen de openbare orde, illegaal aftappen van water en licht, ongezonde leefomstandigheden en het maken van lawaai. Al het voorgaande kan gebruikt worden om een zaak te maken tegen de krakers.

6. Onderscheid tussen de begrippen “allanamiento de morada” en “usurpacion”

Omwille van de duidelijkheid moeten we rekening houden met artikel 202 van het Spaanse strafrecht dat het illegaal betreden van een eigendom regelt. De wet is ontworpen om het eigendomsrecht te beschermen. Vooral de bescherming van huizen die het ganse jaar leeg staan beschermd het de geregistreerde eigenaar. Dit is dan geregeld met artikel 245 van het Spaans strafrecht.

7. Kan ik de sloten van mijn eigendom terug vervangen?

Neen. Wanneer krakers uw eigendom hebben overgenomen dan verlies je het materieel bezit van uw eigendom. Dit betekend dat wanneer je uw eigendom betreedt, ondanks dat de eigendom op uw naam staat, dat u alle rekeningen betaald en zelfs een gebeurlijke hypotheek heeft, het beschouwd zal worden als “illegaal betreden” en u zal dus vervolgd worden.

Men zoekt best legaal advies bij een advocaat indien je wil vermijden om in een Spaanse gevangenis te komen.

8. Legale mogelijkheden

A. Strafvordering

Alles begint met een aangifte “denuncia” op het lokale politiebureau. Iedereen kan deze aangifte indienen omdat het een openbare “misdaad” is.

Voordelen: Het is een procedure die de krakers het zwaarst kan straffen maar alleen als er geweld door de krakers gebeurt is. Professionele krakers gebruiken nooit geweld.

Nadelen: Meerdere.

 • Omdat deze optie de zwaarste straffen kan opleveren worden de krakers het best beschermd. Zij hebben een aantal mogelijkheden om hun rechten te beschermen.
 • Deze mogelijkheid is traag en kan jaren duren
 • Zij is duur

B. Burgerlijke Procedure

Het is de meest voorkomende procedure in aanvulling met de vorige.

Voordelen: Sneller dan de vorige.

Nadelen: De krakers kunnen niet uit de eigendom verwijderd worden voordat een rechter dit beslist en dit kan lang duren.

C. Administratieve Procedure

Deze procedure is beperkt tot overheden en openbare ruimtes. Ze is niet beschikbaar voor privaat personen.

Voordelen:

 • Snel, binnen de 48 uur na de ingebruikname.
 • Geen beslissing van de rechter nodig om de krakers uit te zetten. Uitdrijving gebeurt door een administratieve overheid zoals politici maar het moet binnen de 48 uur gebeuren.

Nadelen:

 • Het eigendom moet in het bezit zijn van een openbaar bestuur en het kan geen privaat eigendom zijn.
 • Het kan enkel gebeuren tijdens het eerste jaar van de bezetting. Na een jaar moet de gewone procedure voor privaat personen gevolgd worden.

9. Illegale Opties

De volgende opties die gevolgd worden door een minderheid zijn illegaal. Verschillende onder hen leiden tot criminele vervolging en gevangenisstraf. Pas deze dus zelf niet toe, ik geef ze enkel zodat de lezers weten wat men niet moet doen indien men het slachtoffer is van een bezetting.

A. Het recht in eigen handen nemen

Voordelen:

 • Zeer snel.
 • Afhankelijk hoe het gedaan is, goedkoop.

Nadelen:

 • Men wordt strafrechtelijk vervolgd indien men gebruik maakt van een knokploeg, voor het gebruik van geweld, voor inbraak enz. Een gevangenisstraf is meestal onafwendbaar.
 • Men heeft een crimineel verleden.

B. Onderhandelingen

Hetzelfde als hiervoor, ze zijn niet aan te raden.

Voordelen:

Zeer snel.

Nadelen:

 • Het komt neer om toe te geven aan afpersing.
 • Het kan duur zijn afhankelijk de compensatie die men moet betalen om de woning te verlaten
 • Er is geen garantie dat de krakers niet terug komen. In feite kan het andere krakers aantrekken omdat zij weten dat de eigenaar wil betalen om zijn eigendom terug te krijgen.

C. Kraak de kraker

Gebruik hun tactiek tegen henzelf en gebruik de wet in uw voordeel. Je wacht geduldig totdat de krakers de woning verlaten maar wees zeker dat er niemand meer in de woning is, anders pleeg je een crimineel feit. Verander dan snel de sloten.

Roept men de politie op, zeg dan dat het uw woning is en dat je de sloten hebt veranderd. Toon hen de eigendomsakte maar zeg onder geen enkel beding iets over krakers.

Krakers zullen zelden proberen in te breken in uw woning omdat zij dan weer een strafbaar feit plegen. Maar wat je absoluut niet kan doen is eerst een aangifte ‘denuncia’ tegen hen indienen en dan deze actie ondernemen. Men zal zeker vervolgd worden, men kan niet van twee walletjes eten. Kies je voor deze optie dan sta je in feite half in de gevangenis en dat is dus niet aan te raden.

Voordelen:

 • Zeer snel.
 • Afhankelijk hoe het afloopt, zeer goedkoop.
 • Geen geweld nodig anders is het zeer duur.
 • Je kan altijd proberen te bewijzen dat jij de eigenaar van de woning bent

Nadelen:

Sluw maar niet legaal. Zijn er enkele weken of maanden over gegaan dan staan de krakers geregistreerd als bewoners van de woning bij het plaatselijke gemeentebestuur. Pas je deze methode toe en de krakers zijn geregistreerd als bewoner dan komt er zeker een strafzaak van tegen u.

Men moet volledige controle over zijn emoties hebben,(liegen tegen de politie).

Professionele krakers werken in teams en maken de vergissing niet om de woning ook maar even verlaten achter te laten. Maar niet alle krakers zijn professionelen maar wees absoluut zeker dat er niemand meer in de woning is.

10. Het advies

Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden zal de procedure wijzigen. Het kan redelijk snel tot zeer lang (jaren) duren. Als er getuigen zijn zoals buren en de woning is juist bezet dan kan het redelijk snel gaan. Maar zijn er enkele dagen over heen gegaan dan valt men terug op de wettelijke procedures en kan men vertrokken zijn voor jaren. Veel buitenlanders weten niet dat er krakers in de woning zijn tot zij hun woning zelf willen betrekken en dan is het sowieso te laat.

Als er geweld of zelfs intimidatie bijkomt volg dan de criminele procedure. Professionele krakers gebruiken nooit geweld om geen gevangenisstraf op te lopen. Meestal is de beste procedure de burgerlijke procedure om hen uit de woning te verdrijven.

Je kan je kansen wagen met de illegale werkwijze te proberen maar wees niet verbaasd indien je uzelf in de gevangenis tegenkomt, het is dus niet aan te raden.

De gemiddelde periode om krakers uit een woning te verwijderen is momenteel 18 maanden maar het is afhankelijk van de omstandigheden (steeds langere wachtperiodes op de Spaanse rechtbanken).

Ben je slachtoffer van krakers zoek dan in de eerste plaats hulp van een advocaat. Dit is belangrijk omdat afhankelijk van de omstandigheden en hoe zij zijn ingebroken er andere opties zijn. Naar de politie lopen of een aangifte indienen kan uw zaak vertragen.

Eigenaars die het recht in eigen hand nemen door gebruik van geweld of intimidatie riskeren een gevangenisstraf.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.