Medicijnen en apotheken in Spanje

Er zijn twee soorten medicijnen:

  1. Vrije medicijnen
  2. Geneesmiddelen op recept
  3. De Farmaceutische Bureaus – Apotheken

1.Vrije medicijnen

Ze worden vrij verkocht in de apotheek zonder recept of voorschrift. Deze middelen zijn bestemd voor de verzachting van de gevolgen, behandeling of preventie van kleine problemen en die werden goedgekeurd als vrij verkrijgbare geneesmiddelen.

2. Geneesmiddelen op recept

Deze worden exclusief verkocht op voorschrift of recept van een zowel openbare als particuliere arts, en worden gebruikt om een ernstige ziekte of symptoom te behandelen.

De verpakking van het geneesmiddel moet aangeven of de levering onder voorschrift plicht staat.

Een recept is het gestandaardiseerd document waarin de wettelijk bevoegde artsen medicijnen voorschrijven aan de patiënt. De wet regelt de kenmerken en de inhoud waaraan recepten moeten voldoen, zowel voor openbare als privéartsen.

Recepten voor verdovende middelen of psychotrope stoffen zijn onderworpen aan strikte speciale regelingen.

In Spanje worden medicijnen slechts gedistribueerd of verkocht in de apotheken, hetgeen een professioneel advies van een apotheker garandeert. De verkoop via internet van geneesmiddelen die een recept vereisen is niet toegestaan.

De kosten van vele medicijnen worden door de staat gedragen, met een variabel percentage dat betaald moet worden door de burger, dat afhankelijk is van zijn of haar soort zorgverzekering. Bijvoorbeeld, een actieve werknemer betaalt 40% van de waarde van de medicijnen, en een gepensioneerde betaalt 10% van de betaling van het merendeel van de medicijnen.

In geval van bepaalde geneesmiddelen voor continue behandeling of chronische ziektes, die een zwarte cirkel ter identificatie hebben, betaalt de patiënt slechts 10% van de prijs met een beperkte maximale betaling.

3. De Farmaceutische Bureaus – Apotheken

Deze inrichtingen hebben als primaire functie het verwerven, bewaren en leveren van geneesmiddelen en andere gezondheidsproducten.

Buiten de normale openingsuren, worden de farmaceutische behoeftes van de bevolking gegarandeerd door middel van farmaceutische spoedzorg.

Op elke apotheek is een SIGRE punt (Geïntegreerd Beheren en Afhalen van Verpakkingen), dat een systeem is voor inzameling van verpakkingen en resten van geneesmiddelen die niet langer nodig zijn of niet in goede staat zijn.

Op deze manier kunnen mensen deze producten verwijderen zonder negatieve gevolgen voor het milieu.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.