Nieuwe wijzigingen in 2022 aan de Spaanse verkeerswetten

  1. Overzicht
  2. Er gaan meer punten verloren op het rijbewijs
  3. Radardetectie-apparaten

1.Overzicht

De Spaanse verkeerswetten zijn vanaf donderdag 2 december 2021 gewijzigd nadat er definitief groen licht werd gegeven voor het wetsvoorstel dat de herziene tekst van de wet op het verkeer, het verkeer van motorvoertuigen en de veiligheid wijzigt. Dit komt nadat de Senaat heeft gestemd over de ingediende amendementen. Dit is de 19e dergelijke wijziging van de verkeerswetten in Spanje.

Deze nieuwe wijzigingen treden in werking drie maanden nadat ze in het Staatsblad (BOE) zijn gepubliceerd, hoewel sommige onmiddellijk zullen worden ingevoerd. Dit wijzigt de Verkeerswet van 2015.

De plenaire vergadering van de Senaat keurde het controversiële socialistische amendement goed dat de marge van 20 km/u extra elimineert bij het inhalen op conventionele wegen. Deze actie is afgekeurd door rijverenigingen zoals RACE, die zegden: “Het vergt een verdrievoudiging van de tijd om de manoeuvre uit te voeren, en een bestuurder zal meer dan twee keer de afstand afleggen die nodig is om op de tegemoetkomende rijstrook te reizen”.

Er is groen licht gegeven voor een nieuwe aanvullende bepaling die bepaalt dat “bewustzijns- en sensibiliseringscursussen mogen worden opgezet, die ook online mogen worden gegeven, zolang er maar gezorgd wordt voor interactie via een virtueel klaslokaal”, om een ​​rijbewijs te verkrijgen. De uiteindelijke inhoud en structuur hiervan zal bij verordening worden bepaald na overleg met verkeersveiligheidsdeskundigen en slachtofferverenigingen.

2. Er gaan meer punten verloren op het rijbewijs

De aftrek van licentiepunten werd verhoogd van 4 naar 6 voor het werpen van voorwerpen (vooral sigaretten gooien uit een rijdend voertuig) die brand of ongevallen kunnen veroorzaken, zowel op de openbare weg als in de buurt ervan. Hetzelfde geldt voor het inhalen, in gevaar brengen of hinderen van fietsers, zonder een minimale afstand van 1,5 meter aan te houden.

Er wordt een stijging van de aftrek van 3 naar 6 punten gemaakt voor het simpel vasthouden van een mobiele telefoon tijdens het rijden. Ook is er een aftrek van 3 tot 4 punten voorzien voor het niet gebruiken van de veiligheidsgordel en onjuist gebruik van kinderzitjes. Er gaan ook vier punten verloren voor het niet volgen van het verplichte helmgebruik en andere beschermingselementen voor gebruikers van voertuigen voor persoonlijke mobiliteit, zoals scooters.

Nieuw in de wet is dat chauffeurs die een cursus veilig en zuinig rijden volgen en gunstig afsluiten twee punten kunnen terugwinnen op hun rijbewijs. Bij ministeriële regeling worden de noodzakelijke eisen en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan vastgesteld.

3. Radardetectie-apparaten

De bestaande ernstige overtreding van het “gebruiken van radar- of andere detectiemechanismen” is nu vervangen door het verlies van drie punten voor het simpelweg “hebben” van deze apparaten in het voertuig.

Vanaf 6 juli 2022 zijn blaastesten verplicht in vrachtauto’s. Er komen strengere controles op het gebruik van alcohol en drugs door chauffeurs. Jongeren zullen ook onderworpen zijn aan een ‘zero alcohol’-beleid terwijl ze de controle over een voertuig hebben.

Er is weer een nieuwe ‘ernstige overtreding’ ingevoerd. Er staat een boete van € 200 op en heeft betrekking op het niet respecteren van de verkeersbeperkingen die voortvloeien uit de toepassing van de protocollen in het geval van vervuilingsperiodes en lage-emissiegebieden.

Motor- en bromfietsrijders mogen gecertificeerde of goedgekeurde draadloze apparaten gebruiken in hun helmen, voor communicatie- of navigatiedoeleinden, zolang deze niet van invloed zijn op veilig rijden.

Er wordt een boete van € 500 ingevoerd voor het gebruik van niet wettelijk toegestane communicatieapparatuur bij tests om rijbewijzen, vergunningen of andere administratieve machtigingen te verkrijgen of terug te krijgen. Verzoekers die hieraan schuldig worden bevonden, zullen zich ook niet binnen een termijn van 6 maanden opnieuw voor genoemde tests kunnen aanbieden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.