Overwinteren in het buitenland

  1. Algemeen
  2. Uw inkomen
  3. Uw gezondheid en de terugbetaling van de gezondheidskosten
  4. Uw documenten
  5. Verzekeringen
  6. Interessante adressen

1.Algemeen

Zuid-Europa en de Canarische Eilanden zijn de trekpleisters bij uitstek voor overwinteraars. Maar ook Turkije, Marokko en Tunesië trekken meer en meer Belgen aan die aan de koude wintermaanden willen ontsnappen. Sommige zoeken het zelfs nog veel verder.

Als Europees burger hebt u enkel een geldige identiteitskaart of paspoort nodig om gedurende drie maanden naar om het even welk Europees te gaan. Sommige landen vragen om uw aanwezigheid te melden en dat is een formaliteit die u in uw tijdelijke verblijfplaats kan vervullen door er een document in te vullen. Als u langer dan drie maanden blijft komt er meer administratie aan te pas.

Dit verschil, tussen langer of korter dan 3 maanden, is ook van kracht in landen buiten Europa.

2. Uw inkomen

Het is erg handig als u een paar maanden gaat overwinteren dat u in het bezit bent van een bankkaart en een toegang tot home-banking.

U bent met pensioen

Belgische pensioenen kunnen overal ter wereld worden uitbetaald aan Belgen en EU burgers. Loontrekkenden en zelfstandigen krijgen hun pensioen van de Rijksdienst voor Pensioenen en diegene die in de openbare sector heeft gewerkt ontvangt zijn pensioen van de FOD Financiën.

Gepensioneerden die definitief naar het buitenland verhuizen kunnen hun pensioen op een buitenlandse rekening ontvangen maar diegenen die enkel overwinteren laten hun pensioen verder storten op hun Belgische rekening. De procedure om uw pensioen in het buitenland te ontvangen moet regelmatig herhaald worden en het is behoorlijk omslachtig.

Als u een inkomensgarantie voor ouderen ontvangt, een gewaarborgd inkomen dus, dan kan dat niet onbeperkt naar het buitenland, uw verblijf daar is beperkt tot 29 dagen want anders vervalt uw recht op deze inkomensgarantie voor elke maand waarin u niet van de eerste tot de laatste dag in België verbleef. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel en dat is indien u tijdelijk en toevallig in een ziekenhuis of een zorginstelling verblijft en als er uitzonderlijke omstandigheden optreden waarvoor de Rijksdienst voor Pensioenen u hiervoor vooraf toelating heeft gegeven.

U bent met brugpensioen

Als bruggepensioneerde mag u maar een bepaalde periode per jaar in het buitenland verblijven: Is u jonger dan 60 jaar dan is dat 30 dagen maar bent u ouder dan 60 jaar dan moet u het “grootste” deel van het jaar in België verblijven. Volgt men de voorschriften letterlijk op dan is dat 6 maanden en één dag. Zes maanden overwinteren is dus geen probleem. Strikt genomen indien u langer dan 6 maanden wegblijft dan bestaat het risico dan uw gemeente u schrapt uit het bevolkingsregister en dat u uw werkloosheidsuitkering moet terug betalen.

3. Uw gezondheid en de terugbetaling van de gezondheidskosten

Gepensioneerden ontvangen de terugbetaling van de gezondheidszorg in alle landen van de Europese Unie als hun pensioenstelsel de gezondheidszorg dekt.

Verwittig in alle geval uw ziekenfonds dat u voor een aantal maanden naar het buitenland trekt.

In Europa

Kijk of uw Europese verzekeringskaart nog geldig is, is de kaart vervallen dan moet men een nieuwe geldige kaart aanvragen. Deze kaart bewijst dat u in regel bent met de ziekteverzekering en dat u dus de terugbetaling van uw ziektekosten door een buitenlands ziekenfonds kan regelen.

Zo geeft deze kaart aan gepensioneerden in Spanje recht op gratis gezondheidszorg en moeten zij maar 10 % van de kosten bij de apotheker betalen. Dit kan omdat u gelijkgesteld bent met de Spaanse gepensioneerden.

Maar Spanje heeft de regels de laatste jaren wat veranderd voor overwinteraars en zij krijgen nu nog enkel hoogdringende zorg en dat is minder dan noodzakelijke zorg. Noodzakelijke zorg omvat chronische ziekten en bestaande aandoeningen. Als overwinteraar kunt u deze zorg wel terug betaald krijgen maar dan wel in België, u moet de kosten dus eerst voorschieten.

In bepaalde landen betaalt u enkel het remgeld en in andere landen moet u de kosten voorschieten om ze aan het buitenlands tarief aan het ziekenfonds terug te vragen. Dit is de regel in de 28 lidstaten van de Europa plus Noorwegen, Ijsland, Lichtenstein en Zwitserland.

Buiten Europa

Voor overwinteraars buiten Europa is de terugbetaling afhankelijk van het feit of België een overeenkomst heeft afgesloten met het land waar u gaat overwinteren. Is dit het geval dan geldt een gelijkaardig document als de Europese verzekeringskaart en dan krijgt u uw kosten ter plaatse terug betaald. Als er geen overeenkomst is dan krijgt u uw kosten in België terug en dat is zo voor bijvoorbeeld Marokko.

De aanvullende verzekering

Kijk na of u een aanvullende verzekering bij uw ziekenfonds hebt afgesloten, deze krijgt u met een bijkomende bijdrage te betalen maar zo krijgt men recht op bijstand zoals een repatriëring.

4. Uw documenten

Als u een tijdje van huis bent moeten er ook op het administratieve vlak enkele maatregelen genomen worden.

Bewijs van inschrijving

Verblijft u maximaal drie maanden in een ander EU land dan vragen sommige landen om dat te melden. U heeft dus in de meeste landen een verblijfskaart of een bewijs van inschrijving nodig.

Maar voor Spanje is deze aangifte niet nodig voor een verblijf van maximum 90 dagen. Voor een verblijf langer dan drie maanden moet u deze kaart aanvragen binnen de drie maanden na uw aankomst op het plaatselijke gemeentehuis op politiekantoor.

U hebt hiervoor uw identiteitskaart, enkele pasfoto’s en een document dat bewijst dat u een verblijfplaats hebt in het gastland (een huurcontract) nodig.

Verder moet u kunnen aantonen dat u in regel bent met uw ziekte- en invaliditeitsverzekering voor uzelf en alle gezinsleden die samen met u naar het buitenland komen. U moet ook aantonen dat u over een voldoende inkomen beschikt en dat is afhankelijk van land tot land. Het bewijs is vijf jaar geldig en het kan worden vernieuwd.

Voor landen buiten Europa kan u het best even met de ambassade van het betrokken land contact opnemen.

Rijbewijs

Ook al veranderd u van verblijfplaats, u mag nog steeds met uw Belgisch rijbewijs blijven rijden. Een rijbewijs dat afgeleverd is door een Europees land is geldig in alle andere Europese landen, zolang het niet vervallen is.

Met een voorlopig rijbewijs of document mag u niet in het buitenland rijden. In België wordt er nu gestart met de invoering van een Europees rijbewijs dat beperkt is in tijd (10 à 15 jaar).

Als u buiten Europa gaat overwinteren dan is een internationaal rijbewijs vereist en dat kan u aanvragen op het gemeentebestuur.

Briefwisseling

Als er tijdens uw afwezigheid een aangetekende brief komt dan wordt u toch verondersteld om deze te kunnen ontvangen. Het feit dat u in het buitenland verblijft zal niet veel indruk maken. U kan dit voorkomen door uw post te laten nazenden door bpost, voor meer inlichtingen en de tarieven kan u kijken op bpost. Uw briefwisseling kan nagezonden worden naar uw adres in het buitenland of naar familie en vrienden.

Belastingen

Als u slechts enkele maanden in het buitenland verblijft blijft u onderworpen aan het Belgisch belastingstelsel. Omdat de aangifte in de zomer gebeurt, voor 17 juli in 2014, is er als overwinteraar geen probleem.

Verkiezingen

Als er verkiezingen worden gehouden tijdens de periode dat u overwintert kan men een volmacht voorzien. Voorzie wel een attest van uw burgemeester. De persoon die in uw plaats gaat kiezen gaat met het attest, het volmachtformulier en uw oproepingsbrief naar het stemlokaal.

5. Verzekeringen

Autoverzekering

Als u voor enkele maanden naar het buitenland gaat hoeft u niets speciaals te ondernemen. Uw autoverzekering is geldig in gans Europa en in een aantal landen daarbuiten, die landen staan trouwens op uw groene kaart. Laat u uw wagen thuis dan kan u aan uw verzekeringsmaatschappij vragen om de polis tijdelijk stil te zetten. Hiervoor bestaan wel geen vaste regels voor dus spreek in alle geval met uw verzekeringsmaatschappij of met uw makelaar.

Aan deze onderbreking zijn meestal wel enkele voorwaarden verbonden, uw voertuig mag zeker niet in het verkeer gebracht worden, uw voertuig mag zelfs niet op straat staan, hoe moet dus minstens in uw garage of op uw inrit staan.

Verhuis je ooit definitief naar het buitenland dan moet men de wagen daar inschrijven en verzekeren.

Woonverzekering

Als u voor langere tijd naar het buitenland gaat kijk dan uw brandpolis even na. Een verzekeringscontract heeft bepaalde rechten maar ook bepaalde plichten. Zo dringen verzekeringsmaatschappijen er vaak op aan dat er preventiemaatregelen genomen worden die samenhangen met bepaalde risico’s. Zo is er een risico dat speciaal verbonden is aan overwinteren en dat is het beschermen van van water en verwarmingsinstallaties tegen de vrieskou. Ledig de leidingen dus voor uw vertrek of zorg voor een extra beschermende isolatie op plaatsen die gevoelig zijn voor de winterkoude.

U kan er ook voor opteren om uw woning minimaal te verwarmen zodat de kans op waterschade minimaal is. Wanneer de expert van de verzekering vaststelt dat er een duidelijk gebrek is aan voorzorgsmaatregelen dan hoeft de verzekeraar niet uit te betalen. Kijk uw polis goed na.

Is uw woning ook verzekerd tegen diefstal dan is dit niet gedekt bij een afwezigheid van 60 of 90 dagen, naargelang de maatschappij. Vraag naar een oplossing aan uw maatschappij en dat kan meestal in de vorm van een bijpremie. Er zijn misschien wel bijkomende maatregelen nodig.

Overweeg homesitting en vraag aan vrienden of familie om een tijdje in uw woning te wonen of dat ze regelmatig eens langsgaan. Er bestaan ook privéfirma’s en websites die, tegen betaling, personen zoeken om op uw woning te passen. Over de aansprakelijkheid tegenover derden hoeft u zich geen zorgen te maken, uw familiale verzekering komt tussen indien uw kat of hond schade veroorzaakt en indien de homesitters schade aanrichten aan uw woning komt hun familiale verzekeraar tussen.

De familiale verzekering

De verzekering komt ook in het buitenland tussen en in veel gevallen kan u beroep doen op hun rechtsbijstand.

6. Interessante adressen

  • Voor uw pensioen: Loontrekkenden en zelfstandigen: Rijksdienst voor Pensioenen, Zuidertoren, 1060 Brussel www.onprvp.fgov.be
  • Ambtenaren: FOD Financiën, Centrale Dienst der Vaste Uitgaven, Kunstlaan 30, 1040 Brussel www.pdos.fgov.be

    Voor uw gezondheidszorg: uw ziekenfonds of het RIZIV, www.riziv.be

Homesitting: Mpact (het vroegere Taxistop) of Intervac, www.intervac.be

3 gedachtes over “Overwinteren in het buitenland”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.