EHBO bij katten

 1. Algemeen en inhoud
 2. De gewonde kat
 3. Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage
 4. Abcessen
 5. Bijtwonden, insecten beten en bloedingen
 6. Bloedingen
 7. Verstikking
 8. Zonnesteek
 9. Wonden
 10. Shock

1.Algemeen en inhoud

Dit artikel is wat het is, eerste hulp bij ongevallen bij katten. Na het uitvoeren van deze eerste hulp, ga altijd naar de dierenarts, per slot van rekening is hij de specialist. Dit artikel is niet alles omvattend, ik heb de problemen aangekaart waarvan ik denk dat ze kunnen voorkomen in het zuiden van Europa.

Waarom dit artikel op een site over leven in Spanje staat zal u zich misschien afvragen, het antwoord is heel simpel, Spanje is een groot land en niet iedereen woont aan de kust waar er meestal genoeg voorzieningen zijn. Wij wonen zelfs aan de kust en van zaterdagnamiddag tot maandagmorgen is het niet gemakkelijk om aan een dierenarts te geraken.

Wat kan u hier vinden?

De gewonde kat:

 • Benaderen
 • Kalmeren
 • Hanteren
 • Diagnose stellen
 • Optillen en dragen
 • Vasthouden

Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage

 • Geen ademhaling
 • Geen hartslag
 • Geen ademhaling en geen hartslag

Abcessen

Bijtwonden, insecten beten en bloedingen

 • Katten beten
 • Slangenbeten
 • Tekenbeten
 • Beet of steek, oorzaak niet bekend

Bloedingen

Verstikking

Zonnesteek

Verwondingen

 • Schaafwonden
 • Kneuzingen
 • Snijwonden
 • Scheurwonden
 • Steekwonden

Shock

2. De gewonde kat

Benaderen

 • Benader een gewonde kat voorzichtig, een kat die pijn lijdt of die bang is kan gaan krabben of bijten.
 • Controleer voor u ze aanraakt of ze bij bewustzijn is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of ze bloed en of er bloed op de grond ligt.
 • Controleer voor u ze aanraakt of er zichtbare wonden zijn.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de ademhaling normaal is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de kat in shock is.
 • Controleer voor u ze aanraakt of de kat agressief is.

Kalmeren

 • Wees voorzichtig als u een gewonde kat kalmeert, zij kunnen krabben of bijten.
 • Spreek de kat zacht en sussend toe. Aai hem als u geen tekenen van agressie bespeurt, maar doe dit zacht en beheerst. Geef geen klopjes, dat kan de kat irriteren.
 • Als de kat zich niet kan bewegen, zorg er dan voor dat hij lekker ligt. Als hij juist opgewonden rondloopt, sluit hem dan op in een kleine ruimte, in gezelschap van een geruststellende persoon.
 • Als de kat het koud heeft, wat blijkt uit rillen en beven, leg dan een deken over de kat.
 • Als de kat het te heet heeft, wat blijkt uit hevig en snel hijgen, bied hem dan verkoeling in de vorm van een ventilator of zakje met ijs.

Hanteren

Als de kat bewusteloos is maar ademt

 • Draai de kat op zijn rechterzij, met de kop achterover en lager dan het lijf. Die houding heeft de volgende voordelen: de luchtwegen worden geopend, de tong kan de luchtwegen niet blokkeren, braaksel, vocht en vreemde stoffen lopen uit de bek en ademhaling en hartslag van de kat zijn gemakkelijker te controleren.
 • Leg een deken of handdoek over de kat om hem op temperatuur te houden. Het dek mag de ademhaling niet belemmeren en u moet de mogelijkheid hebben om de ademhaling, bloedcirculatie en verwondingen te controleren.

Als de kat bewusteloos is, niet ademt en eventueel een blauwe tong heeft.

 • Pas onmiddellijk reanimatie toe.

Als de kat bij bewustzijn en agressief is.

 • Raak de kat niet aan.
 • Pak een deken of een handdoek, spreek de kat sussend toe en leg het dek dan snel, maar niet ruw over en om de kat heen.
 • Voel door het dek heen aan de kop van de kat hoe hij reageert.
 • Maakt hij geen agressieve indruk meer, pak de nog steeds ingepakte kat dan met beide handen achter zijn schouders beet en zet hem in de katten mand of draagtas waaruit hij niet kan ontsnappen.
 • Breng de kat naar de dierenarts.

Als de kat bij bewustzijn en niet agressief is.

 • Wrijf met de rug van de hand achter zijn oren, draai uw hand en pak hem in zijn nekvel. Zo kunt u hem goed onder controle houden, vooral de kop.
 • Kijk hoe ernstig de toestand is.

Diagnose stellen

Kijk naar de kleur van het tandvlees.

 • Als het tandvlees bleek of wit is en u kan geen ernstige uitwendige bloeding zien, dan heeft de kat waarschijnlijk een shock of inwendige bloedingen. Ga onmiddellijk naar de dierenarts.
 • Als het tandvlees mooi roze is, dan is dat een gunstig teken, er zijn waarschijnlijk geen in of uitwendige bloedingen.

Strijk voorzichtig met uw hand over het lijf van de kat

 • Kijk en voel of u een wond, zwelling of pijnlijke plek kunt vinden.
 • Controleer de poten op pijn, zwellingen en irritaties. Kunnen alle poten nog bewegen, of hangt er een slap bij? Kan de kat alle poten zelf bewegen? Zo niet, dan kan de poot, de heup of de ruggengraat gebroken zijn.

Zet de kat op vier poten en laat hem lopen

 • Als de kat omvalt, op drie poten loopt en met de vierde sleept, wankelt, weigert zich te bewegen, miauwt alsof hij pijn leidt of begint te hijgen, wikkel hem dan in een deken voor de warmte en tegen de shock en ga onmiddellijk naar de dierenarts.

Optillen en dragen

Als de kat kan staan maar niet wil lopen

 • Als er een voorpoot gewond is, til de kat dan zo op: met de ene hand houdt u hem in zijn nekvel en met de andere steunt u de achterpoten.
 • Als een van de achterpoten of het bekken gewond is, houdt u de kat ook in zijn nekvel vast, maar uw vrije hand gebruikt u om de borst te steunen.

Als de kat niet kan staan

 • Maak een geïmproviseerde brancard door een handdoek, jas of opgevouwen kleed of deken naast de gewonde kat te leggen.
 • Pak de kat stevig in zijn nekvel en trek hem op de brancard.
 • Twee mensen kunnen nu samen de brancard aan de hoeken optillen.
 • Draag de kat naar een veilige plek vlakbij en vervolgens naar huis of naar de dierenarts.

Vasthouden

Er zijn verschillende manieren om een kat stevig vast te houden, afhankelijk van het probleem is er een methode, zet de kat op tafel en:

 • Pak de kat met een hand stevig vast in zijn nekvel, sla de andere rond de borst en schouders en druk de kat stevig tegen u aan.
 • Pak de kat in zijn nekvel, leg de andere hand op zijn romp en druk hem met beide handen stevig naar beneden.
 • Ga achter de kat staan, buig over hem heen en pak beide voorpoten vlak onder de oksels. Druk uw onderarmen en ellebogen stevig in zijn flanken.
 • Als de kat niet in bedwang kan gehouden worden, wikkel hem stevig in een handdoek en laat het lichaamsdeel dat moet verzorgd worden er uit.

3. Reanimatie, mond op neus beademing en hartmassage

Geen ademhaling

Controleer bek en neus op vreemde voorwerpen die de luchtpijp blokkeren.  Als u iets aantreft kan u het op een van de volgende manieren verwijderen:

 • Pak de kat bij de achterpoten, hang hem ondersteboven en schud 5 maal.
 • Leg de kat op zijn zij en verwijder het voorwerp.

Mond op neus beademing

 • Leg de kat op zijn rechterzij, met zijn kop achterover en zijn bek dicht
 • Leg desgewenst een zakdoekje of een stukje dunne stof over de neus van de kat (voor de hygiëne)
 • Leg uw geopende mond over de neus van de kat en blaas snel achter elkaar vijf of zes keer in de neus. Als het een jong katje is, met een kleine longcapaciteit, mag u niet te veel lucht tegelijk in de neus blazen. Bij volwassen katten kunt u langer en dieper blazen.
 • Als de ademhaling weer op gang komt, moet u de kat goed blijven observeren.
 • Komt de ademhaling niet op gang, blaas dan eens per 3 seconden in de neus van de kat, dus zo’n 20 à 30 keer per minuut.
 • Blijf doorgaan tot de ademhaling op gang komt. Als dat gebeurt, blijf de kat dan nauwlettend observeren.
 • Als de ademhaling na 10 minuten niet op gang is gekomen, het tandvlees en de tong blauw zijn, de pupillen verwijd zijn en de kat niet reageert als u zijn oogbol aanraakt, kunt u aannemen dat hij dood is.

Geen hartslag

 • Leg de kat op zijn rechterzij.
 • Als het om een kitten gaat, legt u de duim van één hand aan de ene kant van de borstkas van de kitten en de vingers aan de andere kant ongeveer ter hoogte van de plek tussen de derde en de zesde rib, vlak onder de linker oksel.
 • Als het een volwassen kat is, legt u de muis van de hand op de plek tussen de derde en zesde rib, vlak onder de linker oksel.
 • De kracht die u bij de hartmassage uitoefent, hangt af van de grootte van de kat, bij een kitten oefent u alleen druk uit met de vingertoppen, bij een volwassen kat drukt u matig hard.
 • Druk 10 keer snel achter elkaar. Als de hartslag weer op gang komt, moet u de kat goed blijven observeren.
 • Komt de hartslag niet op gang, blijf dan hartmassage toepassen. Elke 6 seconden drukt u tien keer snel achter elkaar. Als de hartslag weer op gang komt, moet u de kat nog een tijd goed in het oog houden.
 • Als er na ongeveer 10 minuten nog steeds geen hartslag is, het tandvlees en de tong van de kat blauw zijn, de pupillen verwijd zijn, en de kat niet reageert als u zijn oogbol aanraakt, kunt u aannemen dat de kat overleden is.

Geen ademhaling en geen hartslag

 • Als er twee personen aanwezig zijn, kan de een 10 keer op de hierboven beschreven wijze druk uitoefenen op de hartstreek, waarna de ander mond op neus beademing toepast. Herhaal dit met een snelheid van 10 keer per minuut: dat betekent dat er elke 6 seconden een hartmassage plus mond op neus beademing wordt toegepast.
 • Bent u alleen met de kat, wissel dan de hartmassage af met de mond op neus beademing. Herhaal dit ongeveer 10 keer per minuut, dus met een snelheid van één hartmassage plus mond op neus beademing per zes seconden.

4. Abcessen

Oorzaken

 • Abcessen zijn doorgaans te wijten aan vechtpartijen met andere katten. Een tand of klauw dringt door de huid en beschadigt het onderliggende weefsel, terwijl er ook bacteriën binnendringen
 • Ook hout splinters, graszaadjes en andere zaken kunnen abcessen veroorzaken.

Symptomen

 • Een abces is een ophoping van etter in een etterzak, omsloten door weefsel.
 • Als het abces wordt aangeraakt, voelt de kat pijn.
 • De kat kan lusteloos zijn, zijn eetlust verliezen en/of koorts krijgen.
 • Het abces begint als een harde plek, die rijpt, zachter wordt en uiteindelijk open kan barsten.
 • Veel voorkomende veroorzakers van abcessen zijn steek wondjes van scherpe voorwerpen of beten.

Wat te doen?

 • Knip het omringende haar weg en was de wond twee maal daags
 • Als u een duidelijk wondje ziet, maak dit dan schoon met lotion op jodium basis of waterstofperoxide 3 %.
 • Als het abces openbarst, maak het schoon zoals in de vorige regel.
 • Als het abces niet spontaan openbarst, laat de dierenarts de abces opensnijden.

5. Bijtwonden, insecten beten en bloedingen

Katten beten

 • Katten beten geven meestal een pijnlijke plek en aangekoekt bloed in de vacht.
 • De bijtwonden bevinden zich meestal op de kop, de voorpoten, de rug of het begin van de staart.
 • Een bijtwond kan er aan de oppervlakte heel klein en schoon uitzien, het weefsel onder de huid kan echter gescheurd en geïnfecteerd zijn.

Wat te doen?

 • Knip voorzichtig het haar rond de wond weg.
 • Maak de omgeving van de wond schoon met waterstofperoxide 3% en dep de wond vervolgens met jodiumtinctuur.
 • Als de wond diep is en ook het onderliggende weefsel beschadigd is, breng de kat dan zeker naar de dierenarts, hij kan antibiotica voorschrijven en de wonde hechten.

Slangenbeet

 • De kat is verdoofd en kwijlt vaak uit de bek.
 • De kat staart zonder met zijn ogen te knipperen.
 • De kat beweegt zijn ledematen amper.
 • De kat ligt op de buik of op de zij.
 • U kunt soms aan de bijtwond zien of de kat gebeten is door een giftige of niet giftige slang. Giftige slangen laten twee afdrukken van de giftanden achter. Bij de wond van een niet giftige slang ziet u afdrukken van een rijtje tanden.

Wat te doen?

 • Kalmeer de kat
 • Breng een groot verband aan op de bijtwond of druk ijs op de wond.
 • Ga direct naar de dierenarts

Tekenbeten

In België en Nederland zijn teken niet echt gevaarlijk. In andere landen kunnen teken ernstige besmettelijke ziekten overbrengen die leiden tot verlammingsverschijnselen en soms ook de dood. De laatste jaren echter komen er meer en meer insecten uit het zuiden naar België en Nederland. Daarom kan u hier vinden hoe deze symptomen te herkennen.

 • Als de teek op de kop van de kat zit, kan hij verlamming veroorzaken van de oogleden of de lip.
 • De pupillen zijn verwijd. De tong kan uit de bek hangen en de kat kan overgeven.
 • De verlamming gaat verder naar de achterpoten en de borst. De kat haalt moeilijk adem.
 • Uiteindelijk kan de kat overlijden aan verstikking.

Wat te doen?

 • Strijk met uw vingers het haar rond de teek weg, zodat u kunt zien waar de kop zit.
 • Pak de teek met een pincet om de kop vast en trek hem uit de huid.
 • Dep de huid met een anti-septisch middel.

Preventie

 • Teken zijn actief in het late voorjaar en de tijdens de zomer. Houd de kat dan zoveel mogelijk weg uit struikgewas en hoog gras en controleer hem dagelijks op teken.
 • Onthoud dat 80 % van de teken voorkomt op de kop en de nek en de overige 20 % op de rest van de kat.
 • Een vlooienband weert ook de teken.

Beet door onbekend dier

Een actieve kat, die overal met zijn neus in zit en de hele dag door de tuin scharrelt, kan gemakkelijk gebeten worden door bv wespen of bijen of allergisch reageren op een plant.

Symptonen

Een actieve kat, die overal met zijn neus in zit en de hele dag door de tuin scharrelt, kan gemakkelijk gebeten worden door bv wespen of bijen of allergisch reageren op een plant.

 • Plotselinge pijn en plotseling miauwen.
 • Plotselinge zwelling op de kop of de poten, soms gepaard met een ontsteking.
 • De kat krabt en bijt op de desbetreffende plek.

Wat te doen?

Onderzoek de plek waar het accident zich heeft voorgedaan. Misschien kunt u de oorzaak vinden.

 • Als de kat gebeten is door een bij, verwijder dan de angel en doe er een koud kompres op of een verzachtend lotion.
 • Als de zwelling erg groot is of de kat in shock verkeert, ga dan direct naar de dierenarts.

6. Bloedingen

Wat te doen?

 • Blijf kalm.
 • Houd de kat zo vast dat hij niet kan bewegen.
 • Druk de wond dicht of leg er een zak of een handdoek met ijs op als u niet bij de wond kunt.
 • Breng een stevig verband aan.

Als het bloed uit de wond loopt

 • Leg een schoon stuk verbandgaas op de wond en druk de wond met de vingers dicht.
 • Haal na 10 seconden het verbandgaas weg om de wond te bekijken.
 • Als het bloeden blijft doorgaan, druk de wonde terug dicht met het verbandgaas voor 20 seconden

Als het bloed erger loopt

 • Leg een stuk verbandgaas op de wonde en druk ze dicht voor ongeveer 30 seconden.
 • Wikkel over het verbandgaas nog een stuk verband, maar doe dit niet te strak.
 • Laat het verband een half uur zitten en haal het dan voorzichtig weg om de wonde te kunnen bekijken.
 • Als het bloeden nog niet is gestopt, breng het verband dan terug aan.

Als het bloed uit de wond gutst

 • Het gaat waarschijnlijk om een slagaderlijke bloeding.
 • Pak een stuk verbandgaas en druk de wonde ongeveer 30 seconden dicht.
 • Wikkel een ander stuk verband stevig over het verbandgaas heen.
 • Laat het verband zitten, houd de kat zo stil mogelijk, sla een deken rond hem en ga direct naar de dierenarts.
 • Als het bloed door het verband heen komt, haal het niet weg, maar wikkel er nog een verband rond.

Als de wond in de neus zit of op een andere plaats waar je niet bij kan komen

 • Zorg dan voor koeling om de bloeding te stelpen en voorkom dat de kat zich niet beweegt.

Pas op

 • Als u in paniek raakt en aarzelend te werk gaat, kan de kat doodbloeden
 • Het bloeden wordt erger als de kat beweegt. Laat één persoon de kat vasthouden, een ander persoon kan de wond dicht drukken.
 • Als men een drukverband gebruikt, controleer alle 30 minuten of de poot niet is opgezwollen, niet koud aanvoelt of niet reageert als u er in prikt. Als dat zo is, leg het verband dan losser aan.
 • Gebruik liever geen tourniquet, verkeerd aangebracht kan dit alles verergeren.

7. Verstikking

Symptomen

 • Pogingen tot braken.
 • De kat heeft zijn bek open en lijkt die niet dicht te krijgen.
 • Er druppelt speeksel uit zijn bek.
 • De kat brengt zijn voorpoten naar zijn muil.

Wat te doen?

 • Als de kat nog redelijk kan ademen, breng hem naar de dierenarts.
 • Stop een voorwerp tussen de kiezen van de kat, zodat de muil open blijft.
 • Kijk goed in de keel en kijk op er geen vreemd voorwerp zit.
 • Trek voorzichtig de tong naar buiten maar pas op dat u niet gebeten wordt.
 • Verwijder het voorwerp.
 • Als u niets ziet, dan kan u de kat ondersteboven houden aan zijn achterpoten.
 • Als de kat geen adem meer haalt, pas dan de mond op neus beademing toe. (zie hierboven)

8. Zonnesteek

 • Een hitteberoerte die te lang duurt, kan tot coma, hersenletsel of de dood leiden.
 • Katten hebben geen zweetklieren en kunnen hun lichaamstemperatuur enkel verlagen door te hijgen

Symptomen

 • Hijgen.
 • Kat heeft de muil open en hapt naar lucht.
 • Kat is van streek.
 • Kan vaak niet op de poten staan.
 • De bewegingen zijn ongecontroleerd en nerveus.
 • Het tandvlees is dieprood.

Wat te doen?

 • Koel de kat zo snel mogelijk af door er voorzichtig water over te gieten.
 • Leg hem op een koele plek waar hij water ter beschikking heeft.
 • Reageert de kat niet op deze behandeling, ga dan naar de dierenarts.

Preventie

 • Laat uw hond bij warm weer nooit achter in de wagen.
 • Zorg dat gij altijd de beschikking heeft over fris water en een koele frisse plek.

9. Wonden

Als katten wonden hebben zijn ze doorgaans besmet, laat daarom de dierenarts met een antibiotica kuur beginnen.

9.1 Schaafwonden

Symptomen

 • Een schaafwond is gevoelig, bloedt een beetje en is vaak besmeurd met vuil.
 • De schaafwond wordt veroorzaakt door wrijving van de huid met een hard oppervlak. De vacht, de opperhuid zijn daarbij afgeschaafd.

Wat te doen?

 • Maak de wond schoon door er een zachte straal water over te laten lopen. U kunt de wond best eerst deppen met waterstofperoxide 3%.
 • Is de wond schoon, dep hem dan droog met een steriel verband gaasje of sproei er een antibiotisch middel op.
 • Laat de schaafwond aan de lucht drogen. Komt er bloed uit, dek de wonde dan af met verbandgaas. Gebruik desnoods een kraag om te voorkomen dat de kat likt aan de wonde.

9.2 Kneuzingen

Symptomen

Bij deze wonden hoeft de huid niet beschadigd te zijn. De huid en de onderliggende weefsels zijn gekneusd en kunnen opzwellen.

Kneuzingen ontstaan bij valpartijen,botsingen of schop van de kat.

Wat te doen?

Als de huid kapot is en er net een zwelling is opgetreden, kan u een koud kompres aanleggen. Als de zwelling al enige tijd geleden ontstaan is en hard aanvoelt, dan kan u de zwelling best behandelen met een warm kompres.

 • Koud kompres: druk een half uur lang een zak met ijs op de kneuzing. herhaal dit indien nodig. Door de kou worden de bloedvaten samengetrokken.
 • Warm kompres: Giet warm water in een bakje en roer er 2 eetlepels zout doorheen. Het water moet zo warm zijn dat u uw hand er nog juist kan insteken. Neem wat watten en dompel die in de zoutoplossing. Leg de watten op de kneuzing tot het water is afgekoeld. Doe dit elke dag 2 keer.

9.3 Snijwonden

Symptomen

 • Deze wonden zijn herkenbaar aan een enkele, rechte opening in de huid en weinig weefsel beschadiging.
 • De kat kan een snijwond oplopen aan glas of een ander scherp voorwerp.

Wat te doen?

 • Bloedt de wond, druk de wond dan met een stuk steriel verbandgaas dicht tot het bloeden is gestopt.
 • Maak indien nodig de wond schoon.
 • Druk de tegenoverliggende zijden van de wond voorzichtig maar stevig tegen elkaar aan.
 • Plak dunne reepjes pleister kriskras over de wond, met een tussenruimte van ongeveer 1 cm.
 • Leg een stuk verbandgaas over de wond en maak het vast met pleisters. Hierdoor wordt voorkomen dat de beide zijden van de wond teveel bewegen.
 • Laat de kat niet loslopen.
 • Laat het verband 48 uur zitten en bekijk de wond.
 • Als de wonde schoon en droog is en geen tekenen van infectie te zien zijn, leg dan een nieuw verband aan en verschoon het elke 48 uur.
 • Is de wonde vrij diep, ga dan naar de dierenarts.

9.4 Scheurwonden

Symptomen

 • De wonden zijn vaak onregelmatig en rafelig en de wonde is ver geopend. Soms zijn hele stukken van de huid weg gescheurd.
 • Scheurwonden zijn meestal niet pijnlijk.
 • Een scheurwond wordt meestal veroorzaakt door prikkeldraad, een conservenblikje, enz…Een scheurwond wordt meestal veroorzaakt door prikkeldraad, een conservenblikje, enz…

Wat te doen?

 • Maak de wonde grondig schoon door met water schoon te spoelen en behandel dit met waterstofperoxide 3 %.
 • Bedek de wonde met een dik stuk verbandgaas en plak dit vast met pleisters.
 • Ga hiermee naar de dierenarts.

9.5 Steekwonden

Symptomen

 • Steekwonden zijn over het algemeen pijnlijk en kunnen al dan niet bloeden.
 • Veroorzaakt door een beet tijdens een gevecht of door het in de huid dringen van een splinter, stuk ijzerdraad of spijker.

Wat te doen?

 • Voorzichtig het haar rond de wond wegknippen.
 • De goed, maar behoedzaam onderzoeken op vuil.
 • De wond schoonmaken met waterstofperoxide 3 % en deppen met jodiumtinctuur.
 • Voorkom korstvorming, houd de wond zo lang mogelijk open, het wondvocht moet weg kunnen vloeien.
 • Ga naar de dierenarts voor een antibioticakuur.

10. Shock

Oorzaken

 • Een shock is de term die gebruikt wordt om het uitvallen van vitale lichaamsfuncties aan te duiden.
 • Een shock kan mild of ernstig zijn, en kan leiden tot coma en zelfs de dood.
 • Een shock wordt meestal veroorzaakt door een fysiek trauma waarbij bloedverlies, vergiftiging, infectie of uitdroging optreedt.
 • Een shock komt vaak voor bij ongevallen.

Symptomen

 • Zwakte, de kat gaat liggen.
 • Snelle, zwakke pols.
 • Bleek tandvlees en bindvlies.
 • Snelle, oppervlakkige ademhaling.
 • De kat voelt koud aan.

Wat te doen?

 • Kalmeer de kat.
 • Houd de kat warm door een deken om hem heen te slaan of leg er een kruik bij.
 • Stelp een eventuele bloeding.
 • Breng de kat naar de dierenarts.

De Spaanse keuken met tapas

De tapasbar is een speciaal deel van het Spaanse leven. Men drinkt hier zijn wijntje, soms rechtstreeks uit het vat en dit gebeurt samen met een enorm aanbod aan voedsel, zowel koud als warm welke men dan meestal staande eet.  Na het eten van verscheidene kleine porties eet men soms een volledig maal en anderen maken een maal van allerhande tapas.

Naast het gewone vingervoedsel zoals olijven, nootjes en chips kan men vragen naar gesneden kaas, worsten en ham maar ook naar kroketjes, of broodjes met varkensvlees, gebakken garnalen, een stoofpot van konijn, kip met look en nog veel meer.

Een portie tapas, geserveerd op een klein schaaltje met een stukje brood is enkel een knabbeltje. Een grotere portie is een “ración”. Veel van deze tapas kunnen uitstekend gegeven worden op een feestje en buiten de gefrituurde tapas kan het meeste op voorhand klaar gemaakt worden.

Entremeces of de Spaanse hors-d’oeuvres zijn ook eetlust opwekkende gerechtjes maar worden meestal als voorgerecht gegeten. Een typisch voorgerecht is een aardappelsalade met peper en olijven, asperges met mayonaise, schijfjes serrano ham en worstjes, gebakken sardientjes of een paar garnalen met olijven. Een schaal met entremeses kan een volledige maaltijd zijn.

Onder de naam “ensalada” verstaat men in Spanje een gans aanbod aan koude gerechten, veel ervan worden ook gegeten als tapa maar andere kunnen als een voorgerecht gegeten worden.

Hierna volgen aan aantal recepten voor tapas, voorgerechten en salades.

 1. Garnalen in een oliebol op de wijze van Cadiz – Tortillitas de camarones a la Gaditana
 2. Garnalen in een krokant jasje – Gambas rebozadas
 3. Pasteitje – Empanadillas
 4. Kroketten – Croquetas
 5. Oliebol – Rebozadas
 6. Kaas soezen – Buñuelos de queso
 7. Ham met meloen of met vijgen – Jamón con melón o higos
 8. Geroosterde amandelen – Almendras tostadas
 9. Gemarineerde ansjovis – Boquerones al natural
 10. Ingelegde vis – Escabeche de pescado
 11. Groenten dipsaus – Porra antequerana
 12. Gevulde eieren – Huevos rellenos
 13. Gevulde tomaten met Russische salade – Tomates rellenos con ensaladilla rusa
 14. Vers tomaten mengsel – Pipirrana
 15. Cocktail met schaaldieren – Salpicon de mariscos
 16. Aardappelsalade – Ensaladilla de patatas
 17. Groenten salade – Ensalada de verduras
 18. Salade van inktvis – Ensalada de pulpo
 19. Catalaanse salade – Amanida
 20. Bonen salade – Ensalada de judias verdes
 21. Rijst salade – Ensaladilla de arroz

1. Garnalen in een oliebol op de wijze van Cadiz – Tortillitas de camarones a la Gaditana

 • 250 gram garnalen (ongepeld)
 • 250 gram bloem
 • ½ l water
 • 50 ml witte wijn
 • ½ ui, fijn gesneden
 • peterselie
 • ¼ theelepel bakpoeder
 • zout
 • cayennepeper
 • frituurolie

Meng de ui, de peterselie en de garnalen. Voeg er de bloem en het bakpoeder aan toe en vervolgens giet men er het water en de witte wijn bij zodat men een dik deeg krijgt. Breng op smaak met zout e cayennepeper. Plaats het deeg in de ijskast en laat 3 uur rusten. Verhit de olie in een frituurpan en lepel per lepel het deeg in de olie. Bak toe ze goudbruin zijn en draai ze dan om zodat de andere zijde kan gebakken worden. Serveer ze warm. Van dit mengsel maakt men ongeveer 36 stuks.

2. Garnalen in een krokant jasje – Gambas rebozadas

 • ½ kg verse of diepvries garnalen
 • 1 ei
 • 50 ml water
 • ½ theelepel zout
 • ½ theelepel bakpoeder
 • 65 gram bloem
 • frituurolie

Verwijder de schaal rond de garnalen en verwijder het darmkanaal. Spits elke garnaal op een tandenstoker en leg ze opzij. Neem dan een kom en mix het ei met het water, voeg het zout en het bakpoeder toe en voeg geleidelijk de bloem toe zodat er een dik deeg ontstaat. Laat het mengsel een uur rusten. Verhit de olie in een frituurpan. Dompel de garnalen in het deeg mengsel en bak goudkleurig. Dien warm op met een citroen.

3. Pasteitje – Empanadillas

Voor het deeg:

 • 270 gram bloem
 • 100 gram boter of margarine
 • 100 ml witte wijn
 • zout

Doe de bloem en het zout in een kom en voeg er dan de boter bij. Vervolgens voegen we er de witte wijn bij en maak er dan een bol van en rol door gestrooide bloem op de werktafel. Kneed nog even voor een korte tijd en men kan nog deeg bijvoegen tot men een deeg heeft dat niet aan de handen kleeft. Maak er terug een bol van, leg hem in een kom en dek af met plastiek folie en plaats de kom in de koelkast gedurende ongeveer 2 uur.

voor de vulling:

 • 200 gram tonijn of gekookt vlees, kip, vis, garnalen, ham en alles fijn gesneden
 • 3 soeplepels tomatensaus
 • 1 hard gekookt ei, gesneden
 • peterselie fijn gesneden
 • 1 soeplepel brandy
 • 1 soeplepel ui
 • zout en peper
 • 20 olijven gevuld met pepers

Meng alles door elkaar. Rol het gekoelde deeg uit op een met bloem bestreken werkblad en snij uit het deeg ronde stukjes met een diameter van 10 cm. Neem een lepel vulling en leg dat op elk rond stukje deeg en plooi dit dicht zodat men halve cirkels krijgt. Duw de halve cirkels dicht met een vork. Bak de pasteitjes in olie en serveer ze koud of warm. Met dit gerecht heeft men ongeveer 24 pasteitjes.

4. Kroketten – Croquetas

 • 3 soeplepels olie
 • ½ kleine ui, fijngehakt
 • 4 soeplepels bloem
 • ¼ liter melk
 • 400 gram fijn gesneden gekookt kippenvlees, ham, tonijn of andere vis
 • 2 eieren, geklopt met een weinig water
 • 200 gram broodkruim
 • zout
 • nootmuskaat
 • frituurolie

Verhit de olie in een pan en bak de ui glazig maar laat ze niet bruin worden. Voeg de bloem bij en verwarm langzaam en voeg dan de melk toe. Blijf verwarmen en roeren tot deze saus indikt. Breng op smaak met de nootmuskaat, zout en peper.

Voeg dan bij deze vulling uw keuze van vlees of vis toe maar let er op dat alle vocht er uit verwijderd is. Hoe droger het vlees of de vis is hoe beter.

Breng het mengsel op een schaal en zet het in de ijskast. Doe de geslagen eieren in een kom en het broodkruim in een andere kom. Maak met nat gemaakte handen, balletjes of rolletjes van het mengsel. Dip elk balletje in de broodkruimels (of bloem), dan in het ei en vervolgens terug in de broodkruimels. Let er op dat het hele balletje goed bedekt is. Laat alles drogen op een koele plaats. Als laatste verhit de frituurpan en bak de kroketten gedurende 3 minuten tot ze goudbruin zijn en dien warm op.

5. Oliebol – Rebozadas

Deze versnaperingen noemt men ook dikwijls “buñuelos”. Alle voedsel kan op deze manier klaargemaakt worden, kleine stukjes chorizo, gedroogde kabeljauw, mosselen, aubergine, bloemkool kortom zowat alles.

 • ½ kleine ui, gehakt
 • 1 teentje look
 • 1 theelepel gehakte peterselie
 • saffraan
 • 1 ei, wit en geel gescheiden
 • zout
 • ½ theelepel bakpoeder
 • 140 gram bloem
 • 300 gram vis, chorizo…
 • frituurolie

Als je gedroogde, zoute kabeljauw gebruikt, zet hem dan de nacht voor het koken in water en ververs dit minstens eenmaal. Verwijder alle graten en vel en snij in kleine stukjes.

Doe in een kom de ui, de look, de peterselie, de saffraan en het eigeel. Doe er dan het water, zout en bakpoeder bij en vervolgens de bloem met genoeg water om een dik deeg te verkrijgen. Laat het deeg een uur rusten. Voor men de vis of het vlees in dipt voeg er het geslagen eiwit aan het deeg toe. Dip het vlees of de vis in het deeg en bak goudbruin en dien warm op.

6. Kaas soezen – Buñuelos de queso

 • 200 ml water
 • 80 ml olie
 • 130 gram bloem
 • 4 eieren
 • 150 gram Manchego kaas
 • zout
 • frituurolie

Doe het water, de olie en het zout in een pan en breng dit aan de kook. Als het water kookt, haal het van het vuur en doe er de bloem in en meng goed. Zet het mengsel terug op een laag vuur en blijf roeren tot het een bol is.

Haal de pan terug van het vuur en doe er de eieren in, een voor een en blijf goed roeren. Dan voegt men de kaas toe. Lepel het deeg lepel per lepel in de hete olie. Het deeg zou aan het oppervlak moeten komen en een beetje groter worden. Draai eens om en haal ze uit de olie. Dien warm op, dit mengsel geeft ongeveer 24 soezen.

7. Ham met meloen of met vijgen – Jamón con melón o higos

Neem gezouten serrano ham en snij ze in dunne schijfjes. Verwijder de zaadjes uit een gekoelde Spaanse meloen en snij hem in schijven. Snij met een scherp mes het vlees los van de schil maar laat het op zijn plaats zitten. Snij nu schijfjes in de andere richting. Leg vervolgens de schijfjes meloen op een schaal en leg er de ham overheen en dien op.

Met de vijgen moet men de ham op een schotel leggen, pel de rijpe gekoelde vijgen en snij ze in vieren. Leg de vijgen rond de ham.

8. Geroosterde amandelen – Almendras tostadas

Blancheer de amandelen zeer kort in kokend water, giet ze dan af, haal er de pel af terwijl ze nog warm zijn en droog ze goed af.  Leg de amandelen op een bakplaat, besprenkel de amandelen met olijfolie, bestrooi ze met zout en een beetje paprikapoeder en plaats ze in een hete oven  Roer ze regelmatig om en laat ze in de oven tot ze een kleurtje krijgen. Men kan ze ook bakken in olie in een pan.

9. Gemarineerde ansjovis – Boquerones al natural

 • 500 gram ansjovis
 • 50 ml olijfolie
 • 4 teentjes look
 • 2 soeplepels peterselie, fijngehakt
 • citroen
 • azijn
 • zout

Verwijder de koppen van de vis, neem de top van de graat en trek ze snel langs de buikzijde naar beneden zodat de graat vrijkomt. Snij de graat weg maar laat de filets vast aan de staart.

Reinig de vis en leg een laag ansjovis in een ondiepe schaal. Giet er azijn over totdat alle vis onderstaat, strooi er vervolgens het zout over.

Marineer ongeveer 12 tot 24 uur of tot de ansjovis wit geworden is. Giet de marinade af, spoel de ansjovis af onder koud water en leg stukjes sla op een schotel. Besprenkel met olijfolie, fijngehakte look en de peterselie.

Fijngehakte ui en citroensap kunnen ook bij dit gerecht gedaan worden.

10. Ingelegde vis – Escabeche de pescado

 • 2 kilo makreel
 • bloem
 • olijfolie
 • 1 bol look
 • 4 laurier bladen
 • 1 takje tijm of 1 theelepel gedroogde tijm
 • 1 takje oregano of 1 theelepel gedroogde oregano
 • 2 kruidnagels
 • 10 peperkorrels
 • 2 theelepels paprikapoeder
 • 100 ml olijfolie
 • 500 ml azijn
 • 250 ml water
 • 250 ml witte wijn
 • zout
 • 1 chili pepertje

Kuis de vis en snij hem kruiselings in stukken. Bestrooi de vis met bloem en bak hem in juist genoeg olie om de bodem van de pan te bedekken.

Verwijder de vis uit de pan als hij gaar is en laat hem dan afkoelen. Doe de vis vervolgens in een glazen kom.

Doe de overgebleven olijfolie in de pan en bak er de gepelde teentjes look, de laurierbladeren, de tijm, de oregano, de kruidnagels en de peperkorrels in.

Verwijder de pan van het vuur en strooi er het paprikapoeder op. Verwarm de azijn, de witte wijn, het water, het zout en de chili peper tot het kookpunt en voeg er dan het olie mengsel aan toe en kook verder op een lager vuur. Laat dan afkoelen en giet het mengsel over de vis.

Bedek de pot en laat marineren voor ongeveer 24 uur. Zet de pot op een koele plaats. Dien op aan kamertemperatuur en garneer met schijfjes ui, tomaten en pepers.

11. Groenten dipmengsel – Porra antequerana

 • 500 gram brood, korst verwijderd
 • 200 ml olijfolie
 • 3 grote tomaten, ontpit, gepeld en fijngehakt
 • 3 groene pepers, ontpit
 • 6 teentjes look
 • 50 ml azijn
 • zout
 • 1 groot blik tonijn
 • 300 gram serrano ham
 • 4 hard gekookte eieren

Snij het brood in stukken en besprenkel het met water en zet dan even aan de kant. Doe de tomaten, de pepers en de look in een blender en maak er een puree van.

Voeg er nu de stukjes brood bij en meng verder tot men een zachte pasta heeft.

Doe de olijfolie bij het mengsel maar laat de blender zacht doorwerken. Voeg er nu de azijn en het zout bij. Dien dit mengsel op met stukken tonijn, dunne schijfjes serrano ham of met de eieren.

12. Gevulde eieren – Huevos rellenos

 • 8 eieren
 • 200 gram tonijn uit blik
 • 8 groene olijven, fijngehakt
 • 1 klein blik rode pepers
 • 1 theelepel citroensap
 • 100 ml mayonaise
 • zout
 • peper

Kook de eieren hard, leg ze dan in koud water en pel ze. Snij de eieren in de lengte in twee, verwijder het eigeel en zet het eigeel opzij. Neem een kleine kom en meng de tonijn met de olijven, wat van de rode pepers die zeer fijn gesneden zijn, het zout, de peper en het citroensap.

Vul de eieren terug met dit mengsel. Leg de eieren dan op sla blaadjes. Leg nu op elk ei een beetje mayonaise en een reepje rode peper. Zeef de ei-gelen en strooi ze over de eieren.

13. Gevulde tomaten met Russische salade – Tomates rellenos con ensaladilla rusa

 • 2 middelgrote aardappelen
 • 1 grote wortel
 • 60 gram erwtjes
 • 1 rood pepertje, fijngehakt
 • 1 theelepel peterselie, fijngehakt
 • zout
 • 75 ml mayonaise
 • 1 theelepel azijn
 • 4 grote tomaten
 • sla

Kook de hele, ongeschilde aardappelen samen met de wortel, geschild en in stukjes gesneden tot ze gaar zijn. Kook vervolgens de erwtjes tot ze gaar zijn.

Pel de aardappelen en snij ze in blokjes. Voeg er de wortel, de erwtjes, de rode peper, de peterselie en het zout aan toe. Roer nu de azijn door de mayonaise en meng het door het aardappel mengsel.

Snij de toppen van de tomaten af en hol de tomaten uit. Droog de tomaten af en vul ze met het aardappel mengsel. Leg de tomaten op blaadjes sla en dien op.

14. Vers tomaten mengsel – Pipirrana

 • 6 tomaten
 • 1 halve ui
 • 4 groene pepers
 • 1 teentje look
 • 2 hard gekookte eieren
 • zout
 • 6 soeplepels olijfolie
 • 50 ml azijn
 • tonijn uit blik
 • blokjes serrano ham

Snij de tomaten, de ui en de groene pepers in stukjes en meng alles in een kom. Snij de look fijn en voeg er het zout aan toe. Verwijder het eigeel uit de eieren en zet ze even opzij.

Hak het eiwit fijn en meng het bij de tomaten. Plet het eigeel in een kom en doe er de olie bij, druppel per druppel en vervolgens roert men er de azijn bij.

Doe de dressing bij de salade en meng lichtjes. Dien op met stukjes tonijn of ham of allebei. Dit mengsel wordt in Noord-Afrika verder op smaak gebracht met komijn en koriander en is een goede aanvulling bij gebakken vis.

15. Cocktail met schaaldieren – Salpicon de mariscos

 • 6 tomaten
 • 1 halve ui
 • 4 groene pepers
 • 1 teentje look
 • 2 hard gekookte eieren
 • zout
 • 6 soeplepels olijfolie
 • 50 ml azijn
 • kreeft, garnalen, gamba’s, mosselen enz.

Snij de tomaten, de ui en de groene pepers in stukjes en meng alles in een kom. Snij de look fijn en voeg er het zout aan toe. Verwijder het eigeel uit de eieren en zet ze even opzij.

Hak het eiwit fijn en meng het bij de tomaten. Plet het eigeel in een kom en doe er de olie bij, druppel per druppel en vervolgens roert men er de azijn bij.

Doe de dressing bij de salade en meng lichtjes. Dien op met stukjes kreeft, garnalen, gamba’s, mosselen enz.

16. Aardappelsalade – Ensaladilla de patatas

 • 1 kg aardappelen
 • 1 kleine ui of 4 sjalotjes
 • 1 grote tomaat, gepeld en in stukjes
 • 1 citroen
 • 50 ml olijfolie
 • 100 ml mayonaise
 • 2 hard gekookte eieren, in schijfjes
 • 1 klein blikje rode pepertjes
 • 12 olijven, ontpit
 • peterselie, fijngehakt

Kook de aardappelen ongeschild in water tot ze gaar zijn. Droog ze af, pel ze en doe ze als blokjes in een kom. Snij de ui fijn en doe ze bij de aardappelen.

Snij de tomaat fijn en doe hem bij de aardappelen. Bestrooi met de peterselie. Knijp de citroen uit over de aardappelen en besprenkel met de olijfolie. Meng alles even door elkaar.

Doe het aardappel mengsel op een schaal en bedek met een dunne laag mayonaise. Garneer met de schijfjes ei, reepjes rode peper en de groene olijven.

17. Groenten salade – Ensalada de verduras

 • 1 halve bloemkool
 • 250 gram groene bonen
 • 4 wortelen
 • 3 middelgrote aardappelen
 • 1 citroen
 • 3 bieten
 • sla
 • 4 teentjes look
 • 3 soeplepels peterselie, fijngehakt
 • 100 ml olijfolie
 • 3 hard gekookte eieren
 • olijven
 • zout

Was de bloemkool en kook ze in gezouten water tot ze gaar is. Giet af en doe ze in stukjes. Haal de eindjes van de bonen en kook de bonen tot ze gaar zijn. Haal de eindjes van de wortels, kook ze en snij ze in dunne reepjes. Kook de ongeschilde aardappelen, pel ze na het koken en snij ze in blokjes. Kook de bieten, haal er de uiteinden en de schil af en snij ze in schijfjes.

Bedek een dienschaal met blaadjes sla en leg er de groenten op, elk op zijn eigen hoopje. Dek af en plaats de schaal koel. Neem een kom en meng de look, de peterselie, het zout en de peper door elkaar.

Doe er het citroensap en de olie bij. Sprenkel deze dressing over de groenten en dien op. Garneer met de in vieren gesneden eieren en de olijven.

18. Salade van inktvis – Ensalada de pulpo

 • 800 gram inktvis, gekookt en in stukjes
 • 2 kleine groene pepers
 • 3 sjalotjes of 1 kleine ui
 • 1 kleine tomaat
 • peterselie, fijngehakt
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 50 ml olijfolie
 • 1 halve citroen
 • zout

Neem een kom met de gekookte inktvis en meng er de groene pepers, de ui en de tomaat in. Voeg er dan de peterselie en de look aan toe. Besprenkel met de olijfolie, het citroensap en het zout. Meng dan alles door elkaar.

19. Catalaanse salade – Amanida

 • 1 krulandijvie
 • 3 stengels selder, in stukjes
 • 6 sjalotjes, fijngehakt
 • 100 gram ham, in stukjes
 • 1 klein blik ansjovis, afgegoten
 • 100 ml mayonaise
 • 1 teentje look
 • 1 geutje azijn
 • zout
 • 2 hard gekookte eieren
 • 150 butifarra, is er geen butifarra dan kan men frankfurter worstjes gebruiken.

Was en laat de krulandijvie uitlekken en leg de bladeren in een slakom. Voeg er de selder, de sjalotjes en de ham aan toe. Snij de ansjovis fijn en voeg ze toe aan de salade.

Neem een kom en doe er de mayonaise, een teentje geplette look, de azijn en het zout aan toe. Giet de dressing over de krulandijvie en garneer met schijfjes ei en met stukjes butifarra worst.

20. Bonen salade – Ensalada de judias verdes

 • 500 gram groene bonen
 • 1 middelgrote aardappel
 • 1 soeplepel ui, fijngehakt
 • 6 soeplepels olijfolie
 • 2 soeplepels azijn
 • 1 snuifje komijn
 • 1 takje verse venkel blaadje
 • zout
 • peper
 • 2 hard gekookte eieren

Laat de bonen heel en kook ze samen met de aardappel in gezouten water gaar. Spoel af in koud water en giet dan af. Schil de aardappel en snij hem in schijfjes. Leg de bonen op een dienschaal en leg er lagen schijfjes aardappel over. Strooi er de ui over.

Voeg nu de olijfolie, de azijn, de fijngehakte look, het zout, de peper en de komijn bij elkaar en sprenkel dit over de bonen. Strooi er dan ook het fijn gesneden venkelblad over de bonen. Garneer met de kwartjes ei.

21. Rijst salade – Ensaladilla de arroz

 • 500 gram koud gekookte rijst
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 1 groene peper, fijngehakt
 • 1 teentje look, fijngehakt
 • 2 soeplepels peterselie
 • 20 zwarte of groene olijven, ontpit en fijn gesneden
 • zout
 • peper
 • 6 soeplepels olijfolie
 • 3 soeplepels azijn
 • rode peper
 • sla
 • tomaten
 • ansjovis filets

Haal de gekookte rijst uit elkaar met een vork. Voeg er nu de ui, de peper, de look, de peterselie en de olijven aan toe. Breng op smaak met zout en peper.

Besprenkel met de olijfolie en de azijn en meng alles door elkaar met een vork.

Leg nu hoopjes rijst op een blad sla. Garneer met reepjes rode peper en leg nu stukjes tomaat rond de rijst.

Deze rijst is ook een goede vulling voor gevulde tomaten. Gekookte garnalen kunnen ook nog gebruikt worden voor de garnering.

EHBO bij brand en vrieswonden

 1. Brandwonden
 2. Vrieswonden

1.Brandwonden

Brandwonden kunnen veroorzaakt worden door warmte, elektriciteit, wrijving, straling en scheikundige producten

1.1 Graden

In functie van de beschadigde huidlagen wordt aan een brandwonde een eerste, tweede of derde graad toegekend.

 • Eerste graad: enkel de opperhuid is verbrand en het verbrande oppervlak is rood, licht gezwollen, pijnlijk en warm.
 • Tweede graad: hier zijn de opperhuid en de lederhuid beschadigd. Het verbrande oppervlak vertoont blaarvorming en is zeer pijnlijk. Meestal worden de blaren omringd door eerstegraads brandwonden.
 • Derde graad: bij een derdegraadsverbranding zijn opper, leder en onderhuid en eventueel onderliggende weefsels beschadigd. Het verbrande oppervlak is zwart, perkamentachtig (verkoold) of wit (gekookt, chemisch product). De derdegraads brandwonde zelf is ongevoelig daar de zenuwuiteinden totaal verbrand zijn. In de omgeving treft men meestal tweede- en derdegraads brandwonden aan.

1.2 Wat te doen?

Eerst water, de rest komt later

De brandwonden koelen we gedurende minsten 10 minuten met fris stromend water, behalve als het een brandwonde is door broom, dan is water verboden. Het kolen stopt verdere verbranding en is pijnstillend.

Kleding die doordrenkt is met bijtende chemische producten, wordt verwijderd. In de andere gevallen wordt de kleding niet verwijderd, omdat men met het verwijderen van ingebrande kleding de huid zou kunnen meetrekken.

Ook juwelen moeten verwijderd worden van verbrande lichaamsdelen.

De verzorging van brandwonden gebeurt als volgt:

Eerste graad

 • Ontsmet met een waterig ontsmettingsmiddel
 • Breng een brandzalf of brand crème aan

Tweede graad en de wonde is beperkt en niet op een gevaarlijke plaats

 • Ontsmet met en waterig ontsmettingsmiddel
 • Brandzalf aanbrengen (Flammazine®)
 • Met steriele kompressen bedekken
 • Verbandje

Geen blaren open prikken wegens het infectiegevaar

Tweede graad met een uitgebreide wonde of op een gevaarlijke plaats

 • Wikkel na het afkoelen de verbrande plaats in natte koude kompressen. Vingers moeten hierbij apart van elkaar ingewikkeld worden.
 • Houd de kompressen op hun plaats met een verband
 • Laat het slachtoffer naar het ziekenhuis vervoeren
 • Gevaarlijke plaatsen zijn het aangezicht, de handen en de buurt van de geslachtsdelen

Derde graad

 • Wikkel na het afkoelen de verbrande plaats in natte koude kompressen. De vingers moeten hierbij apart van elkaar ingewikkeld worden
 • Houd de kompressen op hun plaats met een verband
 • Laat het slachtoffer naar een ziekenhuis vervoeren
 • Gebruik nooit olie,boter, melk op brandwonden. Gebruik ook nooit gekleurde ontsmettingsmiddelen op brandwonden die nog door een dokter moeten gezien worden.

1.3 Gevaren van brandwonden

De gevaren van brandwonden zijn:

 • Uitbreiding van de brandwonde doordat de energie in de huid zich voortplant (daarom koelt men af)
 • Vochtverlies, met gevaar voor shock door te weinig circulerend volume
 • Infectiegevaar

Om deze redenen spreken we van uitgebreide brandwonden bij een oppervlakte van:

 • 1ste graad: 66 %
 • 2de graad: 18 %
 • 3de graad: 1 %

Bij kleine kinderen en bejaarden mogen deze cijfers gehalveerd worden.

Verdeling over het lichaam:

 • hoofd 9 %
 • arm 9 %
 • been 18 %
 • romp 18 %
 • rug 18 %
 • geslachtsorganen 1 %

1.4 Blaren

Door langdurige wrijving of door kneuzing van de huid kunnen blaren ontstaan, gevuld met plasma of bloed. In principe worden blaren niet opengeprikt omdat dit het infectiegevaar vergroot.

Wanneer ze echter gemakkelijk kunnen worden stuk gestoten of stuk getrapt is het beter ze open te prikken op een steriele manier. Dit gebeurt als volgt:

 • Ontsmet de blaar en omgeving met alcohol
 • Prik met een steriele of grondig ontsmette naald in de basis van de blaar op verschillende plaatsen, hierbij houdt men de naald evenwijdig met de huid om te voorkomen dat in de onderliggende weefsels wordt geprikt.
 • Duw met een steriel kompres het vocht uit de blaar
 • Breng wat eosine aan
 • Dek af met een steriel drukkend verbandje

2. Vrieswonden

Bevriezingen ontstaan overwegend an de uiteinden van de ledematen en in het bijzonder aan de tenen en de voorvoet en aan onbeschermde lichaamsdelen zoals neus, oren, wangen en kin. Dit soort wonden vertoont uiterlijk veel gelijkenis met brandwonden maar de behandeling is totaal anders.

2.1 Kenmerken

 • 1ste graad: voorbijgaande roodheid van de huid met hevige pijnstillend
 • 2de graad: sterke zwelling met blaarvorming. De blaren bevatten een bloederig donker vocht. Blauw-rode huidverkleuring en hevige pijn
 • 3de graad: zwarte of blauwe verkleuring, gevoelloos

2.2 Wat te doen?

 • Verwijder natte kledij
 • Verwijder juwelen aan het bevroren lichaamsdeel
 • Dek de vrieswonden steriel af
 • Wikkel het betrokken lichaamsdeel in een niet spannend verband
 • Raadpleeg een dokter

Het is sterk af te raden de lichaamsdelen in te wrijven met sneeuw of onder te dompelen in ijswater.

Het is eveneens af te raden plaatselijke vriesletsels te ontdooien als deze letsels daarna terug bevriezen. Er is dan nog meer schade aangebracht.

Bezwaar aantekenen tegen een Spaanse verkeersboete

 1. Men ontvangt een boetebriefje
 2. Hoe kan men bezwaar tegen de boete aantekenen?
 3. Wat heeft men nodig?
 4. Wie kan bezwaar aantekenen?
 5. Deadline
 6. Wat kost het om een bezwaar aantekenen?

1.Men ontvangt een boetebriefje

Als u een boetebriefje ontvangt, hebt u altijd het recht om bezwaar in te dienen als u het niet eens bent met de opgelegde boete. In deze kennisgeving kunnen documenten en foto’s worden verstrekt waarop de overtreding te zien is (snelheidsradar) . Met deze aantijgingen wordt door de DGT rekening gehouden voordat de desbetreffende ontwerpresolutie wordt opgesteld.

U kunt dit bezwaar indienen binnen de 20 kalenderdagen vanaf de dag nadat u de melding bij u thuis of op uw e-mailadres heeft ontvangen. Als Trafico geprobeerd heeft om u op de hoogte te brengen via uw postadres en men heeft u niet gevonden, dan publiceren ze de sanctie in het Bulletin Single Edictal. Vanaf deze publicatie heeft u ook 20 dagen om bezwaar aan te tekenen.

Als u de boete in de vrijwillige periode betaalt profiteert u van een korting van 50% want dan is het duidelijk dat u het indienen van een bezwaar opgeeft. Daarom zou elk bezwaar dat u indient, na betaling van de boete in een vrijwillige periode, geen enkel effect meer hebben. Evenzo verliest u bij het indienen van een bezwaar het recht op de 50% korting, dus als uw bezwaar wordt afgewezen, moet u de volledige boete betalen.

In het geval dat u een bezwaar indient wordt dit bij de DGT geanalyseerd en ze reageren met een definitieve oplossing. Gaat u niet akkoord met hun beslissing dan zijn er twee mogelijkheden, In het eerste geval kunt u een administratief beroep indienen. In het tweede geval moet u rechtstreeks naar de rechter stappen via een administratief beroep, daarvoor heeft u wel een advocaat nodig.

2. Hoe kan men bezwaar tegen de boete aantekenen?

 • Online, via onze webapplicatie, met voorafgaande identificatie. Wij zullen u vragen het nummer van het boetebriefje op te geven waarop u uw aantijgingen of beroep wilt aantekenen. Het systeem zal u informeren als het overeenkomstige beroep of de claim op genoemde boete ontvankelijk is.
 • Per post, inclusief uw bezwaarschrift, naar het adres van de verkeersafdeling die de sanctie verwerkt, of naar het geautomatiseerde klachtenbehandelingscentrum. Vergeet niet dat de documenten originelen of gecertificeerde fotokopieën moeten zijn.
 • Persoonlijk op elk hoofdkantoor of verkeerskantoor.

3. Wat heeft men nodig?

Het belangrijkste is dat u het nummer van het boetebriefje kent waarop u het bezwaar of het beroep wilt instellen. Onthoud dat het een twaalfcijferig nummer is dat u vindt in de koptekst van de communicatie die u toegestuurd kreeg.

In het geval dat u dit rechtstreeks online doet, hoeft u niet meer informatie in te voeren dan het bestandsnummer. Voor andere alternatieven (fax, registratie, e-mail of persoonlijk op de kantoren), moet u een document schrijven waarin uw aantijgingen of aangevraagde bronnen worden uitgelegd. Er is een formulier ter beschikking, maar dit is niet verplicht. U kunt uw eigen formulier schrijven zolang u ten minste de volgende informatie verzamelt:

 • Nummer van de procedure.
 • Gegevens van de belanghebbende.
 • Beschuldigingen.
 • Handtekening van de belanghebbende.

4. Wie kan bezwaar aantekenen?

Het kan worden gedaan door de persoon die gerapporteerd is of de persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan, in het geval dat hij niet is geïdentificeerd door een politieagent.

Om een andere persoon namens u te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

Je kunt ook verschijnen zolang je de originele ID hebt en een document ondertekend door de geïnteresseerde partij die je machtigt om het verzoek in te dienen. Download en vul hiertoe het autorisatiemodel van de DGT “Toekenning van vertegenwoordiging” in.

Als de procedure door een andere persoon namens u moet worden uitgevoerd, moet u op het moment van het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het ID van de belanghebbende en ook die van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline

Om aantijgingen in te dienen of om bewijs voor te stellen of te leveren heb je 20 kalenderdagen vanaf de dag nadat u de kennisgeving heeft ontvangen, of, als ze u niet schriftelijk hebben kunnen informeren, vanaf de dag na die van hun publicatie in het Bulletin Single Edictal.

Als u de verwerking online uitvoert is het datum van invoer van de aantijgingen of van de gepresenteerde bron die voor het bepalen van de berekening van de deadlines.

6. Wat kost het om een bezwaar aantekenen?

Het indienen van een bezwaar is een gratis procedure.

Het salaris of loon in Spanje

 1. Wat is het salaris?
 2. Basissalaris en salarissupplementen
 3. Wat kunnen de extra’s zijn?
 4. Is er een korting mogelijk op het salaris?
 5. Wanneer moet het salaris betaald worden?
 6. Hoe wordt het loon betaald?
 7. Is het verboden om te discrimineren in de uitbetaalde lonen?
 8. Wat is het minimum interprofessioneel salaris?
 9. Het loonbriefje of la nómina
 10. De “finiquito”

1.Wat is het salaris?

Het is het geheel van economische percepties die werknemers ontvangen voor het leveren van hun diensten aan hun werkgever.

Deze percepties kunnen in geld of in natura worden betaald, wat betekent dat ze consistent zijn, bijvoorbeeld in onderhoud, accommodatie of andere leveringen. In gevallen waarin de werknemer een deel van zijn salaris in “natura” ontvangt, mag dit niet meer bedragen dan 30% van het ontvangen salaris (in het geval van huishoudelijke werknemers, 45%).

Het bedrag van het salaris wordt bepaald door een collectieve overeenkomst, hoewel het vrijelijk kan worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer, zonder dat de overeengekomen vergoeding lager kan zijn dan die welke bij collectieve overeenkomst is vastgesteld.

Worden niet als salaris beschouwt de vergoedingen die aan de werknemer betaald worden voor het verlenen van diensten (zoals dagvergoedingen), uitkeringen of compensaties die van de sociale zekerheid komen en die voortkomen uit overdrachten, schorsingen of ontslagen.

2. Basissalaris en salarissuplementen

Het salaris bestaat enerzijds uit wat het “basissalaris” wordt genoemd dat het door de werknemer geleverde werk vergoedt volgens de gewerkte tijd en anderzijds bestaat het salaris uit “salarissupplementen” die worden toegevoegd aan het “basissalaris”. Hierin zitten bezoldigde omstandigheden of kwaliteiten van de werknemer, voorwaarden en specifieke omstandigheden waarin het werk of de voorwaarden van het bedrijf worden uitgevoerd.

Er zijn dus persoonlijke salarissupplementen (anciënniteit, bezit van titels, talen …), functietitel (hun perceptie hangt af van de professionele activiteit die wordt ontwikkeld), door de hoeveelheid of kwaliteit van het werk dat wordt uitgevoerd, deelname aan de voordelen (wat afhankelijk is van de economische resultaten van het bedrijf) … enz.

Deze “salarissupplementen” kunnen buitengewone betalingen omvatten, hun aantal en moment van inning zijn afhankelijk van wat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst, maar er zullen er minstens twee zijn waarvan één met Kerstmis.

De collectieve overeenkomsten en de overeenkomsten tussen de partijen kunnen de perceptie van een hoger aantal buitengewone betalingen aantonen, waarvan het bedrag evenredig verdeeld over de 12 maandelijkse betalingen kan zijn.

3. Wat kunnen de extras zijn?

Het zijn die voordelen die niet het karakter van salaris hebben en ze zijn bedoeld om de kosten of behoeften van de werknemer in de uitoefening van zijn functie te compenseren of te vergoeden.

Onder deze voordelen zijn compensatie’s om de kosten zoals transport te compenseren, de perceptie van een zogenaamde «valutaverschuiving» die de balansverschillen compenseert die voortvloeien uit de gebruikelijke omgang met geld, de slijtage van gereedschap, reiskosten… etc.

De perceptie van deze aanvullingen kan worden overeengekomen tussen de werkgever en de werknemer of worden vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst.

4. Is er een korting mogelijk op het salaris?

Ja, dat is mogelijk. De werkgever is verplicht om van het loon van de werknemer de bedragen af te trekken die hij moet betalen als bijdrage aan de algemene sociale zekerheidsregeling die momenteel 6,4% van de zogenaamde “regelgevingsbasis” voor alle artikelen vertegenwoordigt. Dit bedrag moet door de werkgever worden betaald aan de sociale zekerheid.

Evenzo is de werkgever verplicht dit bedrag ten gunste van de belastingdienst in te houden, het overeenkomstige bedrag voor betaling op grond van de inkomstenbelasting van natuurlijke personen die de werknemer moet betalen.

Naast de bovengenoemde inhoudingen, kan de werkgever van de werknemer de bedragen die hij van tevoren heeft ontvangen inhouden.

5. Wanneer moet het salaris betaald worden?

Het salaris moet betaald worden op de overeengekomen datum en bij gebreke van een uitdrukkelijke overeenkomst tussen de werknemer en de werkgever, wordt het volgens de plaatselijke gewoontes betaald, maar in elk geval mag de periode om het salaris te betalen niet langer zijn dan een maand.

Buitengewone betalingen worden betaald, één met Kerstmis en de andere vastgesteld door de toepasselijke collectieve overeenkomst (meestal in de zomer), tenzij de werkgever, indien een dergelijke mogelijkheid in genoemde overeenkomst wordt overwogen, ermee instemt het bedrag van de betalingen te verdelen of te verdelen tussen de 12 maandelijkse betalingen van het jaar.

Een veel voorkomende vertraging in de betaling van het loon stelt de werknemer in staat om de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met recht op een vergoeding van 45 dagen voor elk gewerkt jaar te vragen.

6. Hoe wordt het loon betaald?

De werkgever moet het loon aan de werknemer betalen op de overeengekomen wijze: contant, per cheque, storting of domiciliering, enz.

7. Is het verboden om te discrimineren in de uitbetaalde lonen?

De werkgever is verplicht om hetzelfde salaris te betalen aan alle werknemers die dezelfde functie uitoefenen zonder discriminatie op basis van afkomst (nationaal of buitenlands), burgerlijke staat (alleenstaand of getrouwd), geslacht (mannen of vrouwen), religieuze ideeën ( katholieken, joden, moslims …), politiek, of verwantschapsbanden met andere arbeiders … enz.

8. Wat is het minimum interprofessioneel salaris?

Het is de minimale vergoeding waarop alle werknemers recht hebben om hun diensten te verlenen.

De hoogte van het salaris wordt in principe bepaald door wat de werkgever en de werknemer overeenkomen, bij afwezigheid van deze overeenkomst, door wat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst die van toepassing is op de sector en, alleen bij afwezigheid van het bovenstaande, door de overheid via het Minimum Interprofessioneel Salaris (SMI).

De SMI geniet ook speciale bescherming door onbereikbaar te zijn voor schulden, tenzij deze voortvloeien uit de verplichting van de werknemer om te voldoen aan de onderhoudsplicht.

9. Het loonbriefje of la nómina

Het is de rechtvaardiging en het bewijs van betaling van het salaris dat het bedrijf aan de werknemer heeft betaald.

Het moet voldoen aan een officieel model goedgekeurd door het Ministerie van Arbeid, hoewel bij overeenkomst een ander model kan worden vastgesteld.

Het loonbriefje moet minstens de volgende gegevens bevatten:

 • De gegevens van het bedrijf en de werknemer.
 • Periode waarmee de daarin vermelde bedragen overeenkomen (één maand).
 • Het basissalaris dat niet lager mag zijn dan het salaris dat is vastgelegd in de collectieve overeenkomst of bij afwezigheid van het minimum interprofessioneel salaris.
 • Andere salarisconcepten zoals anciënniteit, titels, productiviteit, verloning in natura … enz.
 • Niet-salarispercepties zoals toelagen, compensatie … enz.
 • De sociale zekerheidsbijdrage (dit is de som van het totale salaris inclusief de toeslagen en het evenredige deel van de buitengewone betalingen).
 • De inhoudingen die worden gedaan door de inkomstenbelasting van de personen die verantwoordelijk zijn voor de werknemer.
 • Het te ontvangen bedrag zodra de bijdrage aan de Algemene Sociale Zekerheidsregeling en de aftrek voor inkomstenbelasting zijn betaald.
 • Plaats en datum
 • Zegel en geautoriseerde handtekening van het bedrijf
 • Handtekening van de werknemer (het is niet nodig voor het bedrijf als de loonlijst wordt betaald via overschrijving)

10. De “finiquito”

De finiquito is de kwitantie die wordt gegeven om te worden ondertekend door de werknemer en bevat zijn verklaring dat hij tevreden is met de bedragen die worden betaald aan het einde van de arbeidsrelatie en, normaal gesproken, zijn ontslag om gerechtelijke stappen tegen de onderneming te ondernemen.

De ondertekening en ontvangst van de schikking bepalen de daaropvolgende uitoefening van claims tegen de werkgever, dus in geval van twijfel of onenigheid moet de werknemer dit niet ondertekenen.

De Spaanse keuken met groenten

Groenten zijn in Spanje zeer geliefd en ze gaan dikwijls vergezeld van lekkere sauzen. De meeste van die gerechten kunnen alleen gegeten maar zij kunnen ook vlees, gevogelte of vis vergezellen.

Spanjaarden willen hun groenten zeer gaar gekookt en zij gebruiken het kook vocht (met alle vitaminen en mineralen) bijna altijd voor de saus. Bijvoorbeeld, om groenten te sauteren gebruikt men olijfolie, doet er look bij en juist genoeg water om aanbakken te voorkomen.

 1. Artisjokken met mayonaise – Alcachofas con mayonesa
 2. Gevulde artisjokken – Alcachofas rellenas
 3. Gemarineerde artisjokken – Alcachofas aliñadas
 4. Artisjok en aardappel stoofschotel – Alcachofas a la Cordobesa
 5. Asperges op Andalusische wijze – Esparragos a la Andaluza
 6. Gegratineerde asperges – Esparragos gratinados
 7. Gebakken aubergines – Berenjenas fritas
 8. Moorse aubergines – Berenjena a la morisca
 9. Catalaanse aubergines – Berenjena a la catalana
 10. Gevulde aubergines – Berenjenas rellenas a la mallorquina
 11. Castiliaanse groene bonen – Judias verdes a la castellana
 12. Pot van groene bonen en worst – Cazuela de judias verdes con chorizo
 13. Gesauteerde groene bonen – Judeas verdes Salteadas
 14. Droge bonen op de wijze van Rioja – Pochas a la riojana
 15. Tuinbonen met ham – Habas con jamon
 16. Tuinbonen op de wijze van Alicante – Faves al tombet
 17. Tuinbonen in hun schel – Habas con Calzon
 18. Witte kool met looksaus – Col blanca con ajoaceite
 19. Kool rolletjes op de wijze van Sevilla – Liadillos Sevillanos
 20. Rode kool op de wijze van Kastillië – Lombarda a la castellana
 21. Wortelen in Málaga wijn – Zanahorias con vino de Málaga
 22. Bloemkool met looksaus – Coliflor al Ajiaceite
 23. Bloemkool met een korstje – Coliflor empañada
 24. Bloemkool op de wijze van ezeldrijver – Coliflor al ajo arriero
 25. Gebakken snijbiet stengels – Acelga frita
 26. Snijbiet op de wijze van Málaga – Acelgas a la Malagueña
 27. Gestoofde mais – Locro de maiz
 28. Gestoofde prei – Purrusalda
 29. Gebakken courgettes – Calabacines al horno
 30. Courgettes op sefardische wijze – Fritada de calabacin sefardi
 31. Gevulde courgettes – Calabacines rellenos
 32. Erwtjes op de wijze van Valencia – Guisantes a la Valenciana
 33. Erwtjes in saus – Guisantes en salsa
 34. Gesmoorde uien – Cebollas guisadas
 35. Champignons met Sherry – Setas al Jerez
 36. Champignons met look – Champiñones al ajillo
 37. Gegrilde champignons – Rovellons a la brasa
 38. Gebakken pepers – Pimientos fritos
 39. Paprika’s op de wijze van Málaga – Pimientos a la Malagueña
 40. Gevulde paprika’s – Pimientos rellenos
 41. Gebakken pompoen – Calabaza frita
 42. Spinazie beignet – Fritos de espinacas
 43. Gemengde groenten – Menestra de verduras

1. Artisjokken met mayonaise – Alcachofas con mayonesa

Een van de simpelste gerechten met artisjokken. Verwijder de steel en verwijder de buitenste bladeren van de artisjokken. Wrijf elke artisjok in met een halve citroen en leg ze in water waar ook citroensap is bijgevoegd.

Als ze allemaal ingewreven zijn, voeg zout toe aan het water en breng aan de kook, laat de artisjokken in het water tot ze zacht zijn, dat is als de bladeren gemakkelijk los laten en dit duurt ongeveer 20 tot 30 minuten.

Laat ze goed uitlekken en plaats ze daarom onderste boven. Na het uitlekken zet ze met de onderkant op een schaal en trek de bladeren open. Lepel het binnenste van de artisjok leeg en vul dit op met mayonaise.

2. Gevulde artisjokken – Alcachofas rellenas

 • 18 artisjokken
 • citroen
 • 200 gram gehakt vlees (varken of rund)
 • 50 gram ham, fijn gesneden
 • 1 teentje look
 • peterselie
 • zout en peper
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 2 soeplepels fijngehakte ui
 • 50 ml witte wijn
 • 1 geroerd ei
 • 250 ml tomatensaus
 • broodkruim

Verwijder de harde buitenste bladeren van de artisjokken, wrijf ze in met citroen, leg ze in water en breng dit aan de kook. Kook ze 10 minuten en ze zijn dan nog niet zacht. Laat de artisjokken goed uitlekken. Open de bladeren voorzichtig en snij de kegel met bladeren weg uit het midden en verwijder het midden. Zet de artisjokken even opzij.

Kruid het vlees met de look, de peterselie de peper en het zout en laat 15 minuten rusten. Verhit de olie in een bakpan en fruit de ui glazig, voeg er het vlees en de ham aan toe. Bak het mengsel bruin, voeg er de wijn aan toe en laat verder koken tot de wijn is ingekookt. Haal de pan van het vuur en voeg er het ei aan toe.

Vul de artisjokken met dit mengsel en sluit af met een lepel tomatensaus. Plaats de artisjokken in een ovenschaal, besprenkel met olie en broodkruim, bedek de artisjokken en plaats ze in een matig warme oven gedurende ongeveer 10 minuten. Verwijder het deksel en laat nog 5 minuten in de oven.

3. Gemarineerde artisjokken – Alcachofas aliñadas

 • 16 kleine artisjokken
 • 1 citroen
 • 75 ml olijfolie
 • 275 ml water
 • 225 ml witte wijn
 • zout
 • kruidnagel
 • ¼ theelepel gemalen komijn
 • 10 peperkorrels
 • 1 teentje look
 • ¼ theelepel saffraan
 • 1 soeplepel bloem

Was de artisjokken en verwijder de harde bladeren aan de buitenzijde. Laat de artisjokken heel of snij ze in de helft of in vieren en wrijf alle oppervlakten in met citroen. Doe de artisjokken direct in een kookpot waarin de olie, 225 ml water en de wijn is. Voeg er dan nog citroensap aan toe met het zout. Breng aan de kook en laat 15 minuten door pruttelen.

Ondertussen doe de komijn, de pepers, de kruidnagel, de saffraan en de look in de vijzel. Doe er de bloem en het overgebleven water bij en maak een zachte pasta. Voeg dit mengsel bij de artisjokken en blijf roeren tot het vocht dikker is geworden. Kook tot de artisjokken zacht zijn, haal ze van het vuur en laat afkoelen in de saus. Serveer op kamertemperatuur als een hors-d’oeuvre en verwarm terug en geef de artisjokken als een groenten gerecht. Dit gerecht is zeer lekker met gerookt vlees en worsten.

4. Artisjok en aardappel stoofschotel – Alcachofas a la Cordobesa

 • 12 artisjokken
 • citroen
 • 50 ml olijfolie
 • 2 teentjes look
 • 500 gram kleine aardappelen
 • ¼ theelepel saffraan geroosterd
 • zout
 • 1 soeplepel azijn
 • 100 ml water
 • 1 soeplepel bloem
 • munt takjes

Verwijder de bladeren van de artisjokken en wrijf ze in met de citroen. Leg ze dan in een schaal met water. Verhit de olijfolie in een pot en bak de look tot hij gaar is en verwijder hem dan. Neem de vijzel en plet de gedroogde saffraan en de look. Voeg dit mengsel toe aan de azijn en het water.

Laat de artisjokken zeer goed uitlekken en voeg ze toe aan de olie met de aardappelen welke geschild zijn. Laat ze in de olie gedurende 5 minuten en roer de bloem hierbij. Kook enkele minuten verder en voeg er dan het water en het mengsel uit de vijzel bij. Plaats een deksel op de pot en kook verder tot de artisjokken en de aardappelen gaar zijn. Garneer met de munt takjes.

5. Asperges op de wijze van Andalusië – Esparragos a la Andaluza

 • 500 gram asperges
 • 50 ml olijfolie
 • 2 teentjes look
 • 1 snee brood, korsten verwijderd
 • 1 theelepel saffraan
 • ½ theelepel komijn
 • 1 theelepel azijn
 • 150 ml water
 • zout en peper
 • 2 eieren
 • 1 soeplepel water

Verwijder het houtachtige gedeelte van de asperges. Snij de stengels in kleine stukjes en blancheer ze in kokend water gedurende 2 minuten en laat ze goed uitlekken. Verhit de olijfolie in een vuurvaste schaal en bak de look en het brood bruin. Doe het brood, de look in de vijzel en voeg er de paprika, de komijn, de azijn, een beetje water en peper en zout aan toe.

Voeg de asperges bij de olijfolie en sauteer ze gedurende 5 minuten en roer ze rond met een vork. Voeg er het mengsel uit de vijzel en meer water aan toe en kook verder tot de asperges zacht zijn. Dit is gedurende ongeveer 15 minuten, voeg water bij indien nodig. De saus moet dik zijn maar niet droog.

6. Gegratineerde asperges – Esparragos gratinados

 • 1 kg witte of groene asperges
 • 3 soeplepels boter
 • 2 soeplepels bloem
 • 1 soeplepel gehakte ui
 • 50 gram gehakte ham
 • 220 ml melk
 • 50 gram kaas voor de gratin
 • zout en peper

Snij de houtachtige uiteinden van de asperges. Met een dunschiller of met een zeer scherp mes schilt men de asperges bijna tot aan de toppen. Bind de asperges in bundeltjes en kook ze in gezouten water tot ze gaar zijn, ongeveer 10 minuten. Haal de asperges uit het water en laat ze uitlekken.

Plaats ze vervolgens in een met boter ingevette ovenschaal. Smelt de boter in een pan en sauteer daarin de gehakte ui en de ham gedurende een paar minuten. Voeg er de bloem bij, vervolgens de melk en laat het mengsel koken maar blijf roeren tot de saus ingedikt is. Breng op smaak met peper en zout.

Lepel de saus over de asperges en leg de kaas bovenaan. Zet in een hete oven of in een gril tot de kaas zacht en bruin is.

7. Gebakken aubergines – Berenjenas fritas

Pel en snij de aubergines in schijven. Leg de schijven aubergine in een zeef, strooi er zout op en laat dan gedurende een uur het vocht weg lopen. Spoel af in lopend water en droog de aubergines af.

Wentel ze dan in bloem en sauteer de aubergines in een bakpan in een kleine hoeveelheid olie, juist genoeg om de bodem van de pan te bedekken. Voeg meer olie toe als het nodig is. Strooi er zout over en dien warm op.

8. Moorse aubergines – Berenjena a la morisca

 • 4 kleine aubergines
 • 1 kleine ui, fijn gesneden
 • 3 soeplepels citroensap
 • 1 soeplepel peterselie, fijn gesneden
 • ½ theelepel oregano
 • ½ theelepel komijn
 • zout
 • 1 teentje look
 • vers gemalen peper
 • een puntje cayenne of gehakte chili

Bak of gril de aubergines tot ze zacht zijn (men kan er een vork insteken). Wanneer ze voldoende afgekoeld zijn, pel ze en snij ze in blokjes. Doe de blokjes in een kom en doe er het citroensap over.

Voeg er de gehakte peterselie, de oregano, de komijn, het zout, de look, peper en de chili bij. Besprenkel met de olie en het citroensap en dien op op kamertemperatuur.

9. Catalaanse aubergines – Berenjena a la catalana

 • 3 medium aubergines
 • 6 walnoten of 15 hazelnoten
 • 50 ml olijfolie
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 2 medium tomaten, gepeld, ontpit en fijn gesneden
 • 50 ml bouillon of water
 • zout
 • peper
 • peterselie

Pel de aubergines en snij ze in blokjes. Doe ze dan in een zeef, strooi er zout op en laat ze rusten gedurende een uur. Was de aubergines af en droog ze af.

Verhit de olijfolie in een hitte bestendige ovenschaal en bak de wal- of de hazelnoten en verwijder ze met een schuimspaan. Voeg er dan de aubergines aan toe gedurende een paar minuten. Voeg er de ui en de look bij en ga verder met bakken. Dan kunnen er de tomaten bij.

Plet de noten in een vijzel tot een zachte pasta en doe ze bij de bouillon of het water. Voeg dit mengsel bij in de schotel met peper en zout en kook alles verder tot de aubergines zacht zijn. Dien op in dezelfde schotel en strooi er nog wat peterselie over. Dit gerecht past goed bij gegrild vlees en gaat zeer goed samen met gebakken eieren.

10. Gevulde aubergines – Berenjenas rellenas a la mallorquina

 • 4 aubergines
 • 4 soeplepels olijfolie
 • 200 gram gehakt vlees
 • 50 gram gehakte ham
 • 1 ui, fijn gesneden
 • 1 tomaat, gepeld, ontpit en fijn gesneden
 • ¼ theelepel kaneel
 • 50 ml witte wijn of water
 • 1 soeplepel bloem
 • 100 ml melk
 • nootmuskaat
 • zout
 • peper
 • 2 eieren
 • 50 fijne broodkruimels

Snij de aubergines in twee (langswijze). Snij het binnenste eruit met een scherp mes en laat aan de randen 1 centimeter over. Men kan de uitgeholde aubergine in olie of in water zacht maken. Hak het binnenste fijn.

Verhit 3 soeplepels olijfolie in een pan en sauteer het gehakte vlees en de ham. Voeg er de gehakte ui en de aubergine aan toe en bak nog een paar minuten verder. Voeg er dan de tomaat, kaneel en wijn aan toe. Kook tot de vloeistof verdampt is en het mengsel droog is. Verwarm in een sauspan een soeplepel olijfolie, roer er de bloem door en voeg er de melk aan toe. Blijf roeren tot de saus is ingedikt. Breng op smaak met geraspte nootmuskaat, peper en zout.

Voeg het vlees mengsel met een van de goed geroerde eieren bij de saus. Doe de aubergines in een pot. Lepel het mengsel voor de vulling in de aubergine en roer de twee eieren goed. Doe dan het ei over de vullingen en bestrooi met broodkruimels en besprenkel met olie. Zet in een medium warme oven gedurende 15 minuten. Dit recept is voor 4 hoofd gerechten of 8 voorgerechten.

11. Kastiliaanse groene bonen – Judias verdes a la castellana

 • 500 gram groene bonen
 • 3 zoete rode pepers
 • 50 gram zout spek of bacon
 • 3 teentjes look
 • 3 soeplepels olijfolie
 • gehakte peterselie
 • zout
 • vers gemalen peper

Verwijder de uiteinden van de bonen. Kook ze vervolgens zacht en laat ze uitlekken maar hou ze warm. Terwijl de bonen koken grilt men de pepers op de grill tot ze gaar zijn aan alle kanten. Haal ze van de grill en verwijder de pel en de zaadjes en maak er reepjes van.

Doe de olie in een pan en verhit ze, doe er vervolgens het in stukjes gesneden spek of bacon bij en de gesnipperde look. Neem de bonen, de reepjes peper, de peterselie en het peper en zout en voeg dit bij het vlees. Laat nog 1 à 2 minuten op het vuur staan en roer even rond.

12. Pot van groene bonen en worst – Cazuela de judias verdes con chorizo

 • 500 gram groene bonen
 • 5 medium grote aardappelen
 • 3 chorizo worsten
 • 50 ml olijfolie
 • 1 laurierblad
 • 1 ui, gesnipperd
 • 2 teentjes look
 • ½ theelepel zout
 • 1 soeplepel bloem
 • 3 soeplepels tomatensaus
 • zout en peper

Verwijder de uiteinden van de bonen en doe ze in gelijke stukken en kook de bonen met het laurierblad. Als ze gaar zijn, giet ze af maar bewaar het kookvocht. Ondertussen kan je de tomaten pellen en snij ze dan in dunne stukjes.

Verhit de olijfolie in een pot en bak de aardappelen traag en bestrooi ze met zout. Als de aardappelen bijna gaar zijn doe er de in schijfjes gesneden chorizo bij. Bak dit nog enkele minuten en doe ze op een ander bord. In dezelfde olie bak je nu de ui en look. Doe er de bloem, de tomatensaus en ongeveer 50 ml van het kookvocht bij.

Roer tot het ingedikt is en dan doe je er terug de aardappelen, de chorizo en de bonen bij. Breng op smaak met peper en zout en laat nog 10 minuten sudderen. Voeg indien nodig nog wat kookvocht bij.

13. Gesauteerde groene bonen – Judeas verdes Salteadas

 • 500 gram bonen
 • 1 snee brood
 • 50 gram ham
 • 2 hard gekookte eieren
 • 2 soeplepels azijn
 • 4 soeplepels olie
 • 1 teentje look
 • 8 peperkorrels
 • ½ theelepel paprika
 • zout
 • peper

Verwijder de uiteinden van de bonen en breek ze in stukken. Doe ze vervolgens in water en kook ze tot ze zacht zijn. Giet de bonen af en bewaar het kookvocht.

Doe de snee brood in een kom en besprenkel met azijn en doe er genoeg water op tot het brood onder staat en zacht wordt. Pers het brood uit en giet het water weg. Doe het brood in een vijzel samen met de look, de peperkorrels en de paprika en maak er een mengsel van. Voeg er nog een beetje van het kookvocht aan toe.

Verhit de olie in een pot en sauteer de bonen met de ham gedurende ongeveer 5 minuten. Voeg er het mengsel uit de vijzel bij en breng op smaak met zout. Voeg indien nodig wat kookvocht bij. Kook verder gedurende 5 minuten en garneer met de in vieren gesneden eieren en de peterselie.

14. Droge bonen op de wijze van Rioja – Pochas a la riojana

 • 1 kg bonen
 • 350 lamsstaarten of lamsribbetjes (in kleine stukjes)
 • 100 gram reuzel of lardeerspek
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 1 chorizo
 • een weinig paprika of saffraan
 • peterselie fijngehakt
 • vers gemalen peper
 • zout

Voor de bonen kan je flagolet bonen gebruiken of als vervanging droge witte, zwarte of pinto bonen.

Verhit de helft van de reuzel in een pan en sauteer er de ui en de look in tot ze glazig zijn. Roer er de paprika of de saffraan en de peterselie door. Smelt de rest van de reuzel in een pot en doe er het lamsvlees bij. Als ze goed bruin zijn doe er dan 50 ml water bij en een deel van het gesauteerde uien mengsel. Zet een deksel op de pot en kook verder tot het vlees gaar is.

Ondertussen doe je de bonen in een pot samen met de rest van het uienmengsel, het zout en peper, de chorizo en koud water en zet alles onder.

Breng aan de kook en laat sudderen tot de bonen bijna gaar zijn. Gebruik dan een schuimspaan en doe de bonen bij het vlees met nog een beetje extra water en laat verder koken gedurende ongeveer 15 minuten. Snij de chorizo in stukken en gebruik hem als garnering.

15. Tuinbonen met ham – Habas con jamon

 • 2 kilo tuinbonen
 • 100 ml olijfolie
 • 150 gram serrano ham, in blokjes
 • 4 teentjes look, fijngehakt
 • zout
 • peper
 • peterselie, fijngehakt

Verwijder het omhulsel van de tuinbonen. Verhit de olijfolie in een pot en voeg er de tuinbonen, de ham en de look aan toe. Bak even op een hoog vuur maar verlaag het vuur zodat de tuinbonen gestoofd worden in de olijfolie tot ze zacht geworden zijn, dit duurt ongeveer 20 minuten.  Voeg een beetje water toe indien nodig.

Breng nu op smaak met peper en zout en voor het opdienen kan men er de peterselie over strooien.

16. Tuinbonen op de wijze van Alicante – Faves al tombet

 • 800 gram tuinbonen, uit de schel
 • 2 kroppen sla
 • 4 soeplepels olijfolie
 • 1 soeplepel azijn
 • 50 ml water
 • 1 snede brood
 • 3 teentjes look
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • zout
 • peper

Was de kroppen sla en hak ze fijn en meng ze met de tuinbonen. Verhit de olijfolie in een pot en bak het brood en de look. Als ze getoast zijn, verwijder ze dan uit de olijfolie en doe het brood en de look in een vijzel, voeg er het water, de azijn en het paprikapoeder aan toe.

Doe nu de tuinbonen en de fijngehakte sla in dezelfde olijfolie en sauteer ze gedurende een paar minuten. Voeg er dan de brood pasta aan toe met zout, peper en een beetje water. Leg het deksel op de pot en kook de bonen gaar, dit duurt ongeveer 25 minuten. Dit recept is voor 4 personen.

17. Tuinbonen in hun schel – Habas con Calzon

 • 1 kilo kleine tuinbonen
 • 3 aardappelen
 • 1 ui, in vieren gesneden
 • 1 soeplepel olijfolie
 • 100 gram ham
 • 1 stuk been van de ham
 • 2 teentjes look
 • zout
 • peper
 • peterselie, fijngehakt

Gebruik jonge tuinbonen voor dit gerecht en breek er de uiteinden af, verwijder de draadjes en breek de bonen in twee.

Leg ze in water met de aardappelen, de ui, 3 lepels olijfolie en het been van de ham en breng nu aan de kook, Laat verder koken tot de tuinbonen gaar zijn.

Giet alles af en en doe het in een dienschaal maar verwijder het been. Verhit de overgebleven olijfolie en bak er de look en de ham in. Roer dit dan onder de bonen en breng op smaak met peper en zout. Bestrooi met de fijngehakte peterselie. Dit recept is voor 4 tot 6 personen.

18. Witte kool met looksaus – Col blanca con ajoaceite

 • 1 witte kool
 • 2 soeplepels azijn
 • 2 teentjes look
 • 125 ml mayonaise

Snij de witte kool in stukken en kook ze in water waaraan 2 soeplepels azijn zijn toegevoegd. Als de kool gaar is, giet ze dan af maar bewaar een beetje van het kookvocht.

Plet 2 teentjes look en doe die bij de mayonaise. Roer dit goed door elkaar en giet er wat van het kookvocht bij om de saus dunner te maken.

Giet over de kool en dien op. Men kan hier aardappelen bijgeven.

19. Kool rolletjes op de wijze van Sevilla – Liadillos Sevillanos

 • 12 grote kool bladeren
 • 200 gram gehakt
 • 50 gram bacon
 • 50 gram ham
 • 2 eieren
 • broodkruim
 • bloem
 • 1 teentje look, fijngehakt
 • 15 zwarte olijven, ontpit en fijngehakt
 • zout
 • peper
 • nootmuskaat
 • peterselie, fijngehakt
 • 2 soeplepels olijfolie

Om de bladeren van de kool te verwijderen maakt men rondom de stam een insnede met een scherp mes en men legt de kool 1 minuut in kokend water. Haal de kool uit het water en laat uitlekken. Nu kan men de bladeren van de kool afhalen, de binnenste bladeren kan men gebruiken voor een ander gerecht.

Blancheer nu de 12 bladeren gedurende 3 minuten, giet ze dan af en leg ze even opzij. Neem een bakpan en sauteer daarin het gehakt totdat het bruin is. Voeg er dan de bacon en de ham aan toe. Breng op smaak met peper; zout en nootmuskaat. Haal af van het vuur en voeg er dan de fijngehakte peterselie, de look en de olijven aan toe. Voeg dan een geroerd ei bij het mengsel.

Leg nu de koolbladeren open en leg er een lepel van de vulling op, rol het blad op en steek er een tandenstoker door.

Als alle rolletjes gemaakt zijn moet men ze in bloem rollen, even in het tweede geroerde ei rollen en dan legt men het koolblad in het broodkruim. Sauteer de rolletjes in olijfolie of in vet. Dien op. Dit recept is voor 6 tot 8 personen.

20. Rode kool op de wijze van Kastillië – Lombarda a la castellana

 • 1 rode kool
 • olijfolie
 • 1 ui
 • 1 teentje look
 • 1 appel, geschild en in stukje
 • 2 kruidnagels
 • 2 soeplepels peterselie
 • 50 ml witte wijn
 • peper
 • zout

“Het” gerecht in grote delen van Spanje op Kerstavond. In sommige delen gebruikt men het als een “vasten” maaltijd voor Kerstmis en in andere delen is het eerder een “feest” gerecht dat bij de kalkoen gegeten wordt.

Versnipper een rode kool en breng ze aan de kook in gezouten water met enkele lepels olijfolie, de ui, de kruidnagels en het laurierblad. Kook 10 minuten en giet af.

Neem een kookpot en verhit daarin 3 soeplepels olijfolie. Doe daarin de look, de appel, 2 soeplepels peterselie en de gekookte rode kool. Sauteer dit gedurende enkele minuten en breng op smaak met peper en zout. Voeg er dan de witte wijn aan toe en kook verder tot alle vocht verdwenen is. Dien warm op.

21. Wortelen in Málaga wijn – Zanahorias con vino de Málaga

 • 1 kilo wortelen
 • 100 ml Málaga wijn
 • 4 soeplepels olijfolie
 • 2 soeplepels bouillon
 • zout
 • peper

Schil de wortelen, snij ze in schijfjes en kook de wortelen in gezouten water tot ze bijna gaar zijn, dit is ongeveer 10 minuten. Giet de wortelen af.

Verhit de olijfolie in een bakpan en sauteer er de wortelen in, doe dit op een zacht vuur en draai de schijfjes regelmatig om zodat ze ook wat bruin worden.

Voeg er de bouillon, de Málaga wijn, het zout en de peper aan toe en kook verder tot alle vocht bijna verdwenen is, dit duurt ongeveer 20 minuten. Dit recept is voor 6 tot 8 personen.

22. Bloemkool met looksaus – Coliflor al Ajiaceite

 • 1 grote bloemkool
 • 2 teentjes look
 • 1 takje peterselie
 • 1 takje selder blaadjes
 • 1 snede brood zonder korst
 • 2 soeplepels azijn
 • 100 ml olijfolie
 • zout
 • peper

Snij de bloemkool in stukjes. Waar de stengeltjes zéér dik zijn moet men ze insnijden tot aan de bloem, ze koken dan veel sneller gaar.

Breng gezouten water aan de kook en leg er de bloemkool in. Kook in een kookpot zonder deksel tot de bloemkool gaar is, ongeveer 12 minuten. Giet af en spoel af met koud water.

Neem dan een vijzel en plet de look, de peterselie en de selder bladeren. Besprenkel het brood met de azijn en voeg dan genoeg water bij totdat het brood onder staat. Knijp het brood uit en giet het vocht weg. Doe het brood bij de look en maak nu een pasta. Doe er de olijfolie bij, druppel per druppel en blijf alles goed dooreen mengen. Breng op smaak met peper en zout en doe er een beetje water bij indien nodig.

Leg de bloemkool in een schotel en giet er de saus over. Garneer met peterselie en reepjes rode peper.

23. Bloemkool met een korstje – Coliflor empañada

 • 1 bloemkool
 • 2 soeplepels azijn
 • look fijngehakt
 • peterselie fijngehakt
 • bloem
 • eieren
 • broodkruim
 • olijfolie
 • citroensap

Snij de bloemkool in stukjes. Waar de stengeltjes zéér dik zijn moet men ze insnijden tot aan de bloem, ze koken dan veel sneller gaar.

Breng gezouten water aan de kook en doe er de bloemkool bij. Kook in een kookpot zonder deksel tot de bloemkool gaar is, ongeveer 12 minuten. Giet af en spoel af met koud water.

Besprenkel de bloemkool met een weinig azijn en bestrooi met zout, de look en de peterselie. Marineer gedurende ongeveer 30 minuten.

Wentel de roosjes bloemkool in bloem, daarna in de eieren en rol ze dan in het broodkruim. Bak de bloemkool in hete olijfolie tot ze knapperig zijn en een gouden kleurtje hebben. Dien op met citroen partjes en peterselie.

24. Bloemkool op de wijze van ezeldrijver – Coliflor al ajo arriero

 • 1 bloemkool
 • 75 ml olijfolie
 • 4 teentjes look, fijngehakt
 • 1 theelepel paprikapoeder
 • 1 soeplepel azijn
 • 2 soeplepels peterselie, fijngehakt
 • 2 soeplepels kookvocht

Snij de bloemkool in stukjes. Waar de stengeltjes zéér dik zijn moet men ze insnijden tot aan de bloem, ze koken dan veel sneller gaar.

Breng gezouten water aan de kook en doe er de bloemkool bij. Kook in een kookpot zonder deksel tot de bloemkool gaar is, ongeveer 12 minuten. Giet af en spoel af met koud water maar zet een beetje van het kookvocht apart.

Leg de bloemkool op een dienschaal. Neem dan een bakpan en verhit er 75 ml olijfolie in samen met de 4 teentjes fijngehakte look. Verwijder de pan van het vuur en doe er het paprikapoeder, de azijn, de peterselie en de 2 soeplepels kookvocht bij. Giet deze saus over de bloemkool en dien op.

25. Gebakken snijbiet stengels – Acelga frita

 • 12 snijbiet stengels
 • bloem
 • broodkruim
 • 1 ei, geroerd
 • olijfolie
 • zout

Snij de groene bladeren af (kook ze als spinazie in een ander gerecht). Verwijder de draadjes van de stengels en snij de stengels in stukjes van 5 cm. Kook ze in gezouten water tot ze gaar zijn maar niet te gaar.

Giet de stukken af en dep ze droog. Doe de stukken in de bloem, vervolgens in het ei en daarna in het broodkruim. Bak de stukken in hete olijfolie en draai ze eenmaal om. Verwijder ze uit de olijfolie en bestrooi de stukjes dan met zout. Men kan dit eten met vlees of als een smaakmakertje. Dit recept is voor 6 personen.

26. Snijbiet op de wijze van Málaga – Acelgas a la Malagueña

 • 1,5 kilo snijbiet
 • 100 gram Málaga rozijnen, ontpit
 • 3 teentjes look, fijngehakt
 • 3 soeplepels olijfolie
 • zout
 • peper
 • pijnboompitten

Snij de snijbiet in stukken en verwijder de draadjes. Kook ze in kokend gezouten water tot ze gaar zijn, dat is ongeveer 25 minuten. Giet af en zet ze even opzij.

Neem dan een bakpan, verhit de olijfolie en sauteer er de fijngehakte look in. Als de look gaar is, voeg er dan de rozijnen bij en bak zachtjes verder. Daarna mag er de snijbiet terug bij. Roer even door elkaar en breng op smaak met peper en zout. Dien warm op en bestrooi ze met de pijnboompitten. Dit recept is voor 6 personen.

27. Gestoofde mais – Locro de maiz

 • 400 gram gekookte mais
 • 4 teentjes look
 • 1 kilo tomaten; ontveld, ontpit en fijngehakt
 • 2 soeplepels vet
 • ½ theelepel paprikapoeder
 • zout
 • peper

Plaats de gekookte mais in de schotel en hou de mais warm. Smelt in een bakpan het vet en bak er de tomaten in samen met de fijngehakte look. Breng op smaak met paprikapoeder, zout en peper en laat de saus inkoken, dat is ongeveer 15 minuten. Giet over de mais en dien op. Dit recept is voor 6 personen.

28. Gestoofde prei – Purrusalda

Dit is een Baskisch gerecht dat men meestal bij gezouten kabeljauw eet. Men kan het ook zo eten maar het smaakt zeer goed bij vis en gevogelte.

 • 750 gram prei
 • 500 gram aardappelen
 • 2 teentjes look
 • 50 ml olijfolie
 • 250 ml water of bouillon
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • 1 laurierblad
 • zout
 • peper

Reinig de prei zeer goed en snij de prei in schijfjes, inclusief een deel van het groene deel.

Verhit de olijfolie in een pan en bak er de look in tot hij glazig is, haal hem dan uit de olijfolie. Voeg nu de prei toe aan dezelfde olijfolie en sauteer hem zeer traag.

Pel de tomaten en snij ze in dezelfde grootte als de stukken prei. Voeg de tomaten samen met het laurierblad, het zout en de peper toe aan de olijfolie.

Voeg er nu de aardappelen, het water of de bouillon aan toe. Neem een vijzel en plet de gebakken look met het paprikapoeder en voeg dit toe aan de groenten. Kook zachtjes verder gedurende ongeveer 35 minuten of tot de prei gaar is en de aardappelen bijna vergaan zijn. Dit recept is voor 4 tot 6 personen.

29. Gebakken courgettes – Calabacines al horno

 • 3 of 4 kleine courgettes
 • 2 grote tomaten, gepeld, ontpit en fijn gesneden
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 50 ml olijfolie
 • bloem
 • peterselie, fijngehakt
 • 75 gram geraspte kaas
 • zout
 • peper

Snij de courgettes dwars in schijfjes. Leg ze even in de bloem en bak ze in de olijfolie maar doe het aan beide zijden. Als ze gaar zijn leg ze dan in lagen in een ovenschaal.

In de overgebleven olijfolie bakt men nu de ui en de look tot ze gaar zijn. Voeg er dan de tomaten, de peterselie, het zout en de peper aan toe. Bak verder gedurende ongeveer 15 minuten totdat de saus ingedikt is. Pureer dit mengsel in en blender of zeef het mengsel en giet het mengsel over de courgettes.

Leg de gemalen kaas over de courgettes en bak verder in een medium oven tot de kaas gesmolten is. Dit is ongeveer 10 tot 15 minuten. Dit recept is voor 6 tot 8 personen.

30. Courgettes op sefardische wijze – Fritada de calabacin sefardi

 • 1 kilo courgettes
 • 3 eieren, geroerd
 • 75 gram gemalen kaas
 • 2 soeplepels broodkruim
 • zout
 • gesmolten boter of olijfolie
 • zout
 • peper

Rasp de courgettes en leg ze in een zeef. Bestrooi ze met zout en laat ze gedurende 10 minuten rusten om het vocht te verwijderen. Pers de courgette pulp uit en leg hem in een kom en meng met de eieren, de boter of de olie, het broodkruim en de gemalen kaas. Breng op smaak met peper en zout. Giet in een ingevette bakplaat en bak alles in een medium oven gedurende ongeveer 1 uur. Dit recept is voor 6 personen.

31. Gevulde courgettes – Calabacines rellenos

 • 2 grote courgettes
 • 1 ui, fijngehakt
 • 1 groene paprika, fijngehakt
 • 3 tomaten, gepeld, ontpit, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 1 hard gekookt ei
 • 50 gram gemalen kaas
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 1 soeplepel peterselie
 • 2 soeplepels brandy
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • zout

Was de courgettes en leg ze in kokend water gedurende ongeveer 10 minuten. Laat uitlekken en snij ze in de lengte in twee helften.

Verwijder met een lepel het binnenste van de courgette. Verhit de olijfolie in een bakpan en sauteer daar de ui en de groene paprika in tot de ui gaar is.

Voeg er dan de tomaten en het binnenste van de courgettes aan toe dat fijngehakt is. Neem een vijzel en plet daar de look en de peterselie in. Doe dit bij de tomaten samen met de brandy, het paprikapoeder, het zout en het fijngehakte ei. Bak verder tot het vocht verdampt is gedurende ongeveer 10 minuten.

Doe dit mengsel nu terug in de courgettes en leg ze in een ingevette ovenschaal. Bestrooi met de kaas en bak in een medium oven tot de kaas gesmolten is gedurende ongeveer 10 minuten. Dit recept is voor 6 tot 8 personen.

32. Erwtjes op de wijze van Valencia – Guisantes a la Valenciana

 • 1 kg erwtjes
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 100 ml witte wijn
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 1 soeplepel anijs brandy
 • laurierblad, tijm en peterselie
 • 1 mespunt saffraan
 • 1 mespunt komijn
 • zout
 • peper
 • reepjes rode peper

Verwijder de erwtjes uit de peul. Verhit de olijfolie in een pot en doe er de erwtjes, de ui en een teentje look in. Sauteer zachtjes, voeg er dan de witte wijn, de anijs brandy en de kruiden aan toe. Leg een deksel op de pot en laat de erwtjes zachtjes verder sudderen tot ze bijna gaar zijn.

Ondertussen neemt men een vijzel en daarin plet men het andere teentje look met de saffraan en de komijn. Doe er een beetje water bij en voeg dit mengsel bij de erwtjes samen met zout en peper.

Laat nu verder sudderen tot de erwtjes gaar zijn. Dien op maar garneer eerst met reepjes rode peper en peterselie. Dit recept is voor 6 personen.

33. Erwtjes in saus – Guisantes en salsa

 • 1 kilo erwtjes
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 1 hard gekookt ei
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 1 soeplepel bloem
 • zout
 • 1 mespunt saffraan

Kook de erwtjes in gezouten water tot ze juist gaar zijn (5 minuten voor verse kleine erwtjes tot 25 minuten voor grotere drogere erwtjes).Giet af maar bewaar een beetje van het kookvocht.

Verhit de olijfolie in een pot en sauteer er de ui in tot hij gaar is. Voeg er dan de fijngehakte look en de erwtjes bij en bak verder gedurende 2-3 minuten. Roer er dan de bloem, het zout en de saffraan door.

Giet er dan 100 ml kookvocht bij. Laat nog even verder sudderen tot de saus genoeg ingedikt is, ongeveer 5 minuten. Doe de erwtjes op een dienschaal en leg er het gehakte ei bij. Dit recept is voor 6 personen.

34. Gesmoorde uien – Cebollas guisadas

 • 500 gram kleine uien
 • 3 teentjes look
 • 5 peperkorrels
 • 50 ml witte wijn
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 1 laurierblad
 • 1 kruidnagel
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • zout

Verwijder de buitenste blaadjes van de uien. Zijn de uien klein dan laat men ze heel, anders halveert men ze.

Doe de uien in een pot samen met de look, de olijfolie, het laurierblad, de peperkorrels en de kruidnagel. Zet ze op een medium vuur en draai de uien eens rond maar laat ze niet bruin worden.

Voeg er het paprikapoeder, het zout en de witte wijn aan toe en leg een deksel op de pot. Kook zachtjes verder tot de uien gaar zijn, dat is ongeveer 25 minuten.

Schud regelmatig de pot eens op het vuur om aanbranden te voorkomen. Dit recept is voor 4 personen.

35. Champignons met Sherry – Setas al Jerez

 • 500 gram champignons
 • ½ halve ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look, fijngehakt
 • 125 ml droge Sherry
 • 50 ml olijfolie
 • 1 hard gekookt ei
 • peterselie, fijngehakt
 • zout
 • peper

Reinig goed de champignons en snij ze in kleinere maar even grote stukken. Verhit de olijfolie in een bakpan op kookpot en doe er de champignons bij.

Bak tot ze geen vocht meer verliezen. Bij sommige soorten kan dit oplopen tot 25 minuten. Voeg er dan de ui en look aan toe.

Daarna voegt men er de Sherry, het zout en de peper bij. Laat sudderen gedurende ongeveer 10 minuten. Garneer met het fijn gesneden ei en de fijngehakte peterselie. Dit recept is voor 6 personen.

36. Champignons met look – Champiñones al ajillo

 • 500 gram champignons
 • 1 bol look
 • 100 ml olijfolie
 • zout
 • vers gemalen peper
 • peterselie, fijngehakt

Reinig de champignons en snij ze in schijfjes, als het grote champignons zijn, anders mag het in de helft of in vieren.

Verhit de olijfolie in een bakpan of in een aarden pot en sauteer er de champignons in. Na een paar minuten mogen er de geplette teentjes look bij.

Wanneer de champignons gaar zijn, na ongeveer 10 minuten, brengt men ze op smaak met peper en zout. Bestrooi met de fijngehakte peterselie. Dien warm op. Dit recept is voor 4 personen.

37. Gegrilde champignons – Rovellons a la brasa

Dit gerecht kan met gecultiveerde of met wilde champignons. Reinig de champignons maar gebruik hiervoor geen water tenzij de champignons redelijk uitgedroogd zijn.

Leg ze heel op de gril van de barbecue en druppel er wat olijfolie op. Na 5 minuten draait men ze om en kan men de andere zijde grillen. Druppel er terug wat olijfolie over en indien men dat wenst kan er fijngehakte peterselie en look bijgedaan worden.

38. Gebakken pepers – Pimientos fritos

 • 16 kleine groene pepers (geen paprika’s)
 • 100 ml olijfolie
 • zout

Was en droog daarna de pepers af. Maak een opening in de bodem van de peper en wrijf wat zout binnenin de pepers.

Bak ze traag in de olijfolie en draai ze ook om zodat beide kanten gebakken worden. Dien op als ze zeer gaar zijn. Men neemt de pepers vast bij de stam en men eet ze helemaal op, verwijder enkel de stam en de zaadjes.

Dit gerecht smaakt goed met vlees of gevogelte.

39. Paprika’s op de wijze van Málaga – Pimientos a la Malagueña

 • 6 paprika’s
 • 1 kleine ui
 • 50 gram rozijnen, ontpit
 • olijfolie

Rooster de paprika’s over het gasvuur of op de grill aan alle zijden. Wacht dan tot ze genoeg afgekoeld zijn om ze verder te behandelen maar leg ze ondertussen onder een doek.

Pel de schil van de paprika’s en verwijder de zaadjes. Trek of snij de paprika’s in reepjes. Neem een bakpan en verhit er de olijfolie in. Sauteer er de fijngehakte ui in. Voeg er, na enkele minuten, de rozijnen aan toe en  roer er dan ook de paprika’s bij.  Dien op.

40. Gevulde paprika’s – Pimientos rellenos

 • 6 paprika’s
 • 1 teentje look
 • 1 ui, fijngehakt
 • 3 tomaten, gepeld, ontpit en fijngehakt
 • 3 soeplepels peterselie
 • 5 soeplepels olijfolie
 • 80 ml witte wijn
 • 500 gram gehakt
 • 2 sneden brood, korsten verwijderd
 • 2 eieren
 • zout
 • peper
 • nootmuskaat
 • bloem

Rooster de paprika’s over het gasvuur of op de grill aan alle zijden. Wacht dan tot ze genoeg afgekoeld zijn om ze verder te behandelen maar leg ze ondertussen onder een doek. Pel de schil van de paprika’s en verwijder de zaadjes.

Breng het gehakt op smaak met de fijngehakte look en laat het dan rusten gedurende ongeveer 15 minuten. Verhit 3 soeplepels olijfolie in een pan en sauteer er 1 soeplepel van de ui in tot hij glazig is.

Voeg er dan de tomaten aan toe en bak verder gedurende 5 minuten. Voeg er 2 soeplepels peterselie, 50 ml witte wijn, zout en peper aan toe en laat verder koken tot de saus is ingedikt, dat is ongeveer 15 minuten. Zeef deze saus of doe ze in een blender.

Doe de overblijvende 2 soeplepels olijfolie in een pan en doe er het gehakt en een soeplepel van de fijngehakte ui bij. Bak verder tot het vlees bruin is.

Ondertussen weekt men het brood in water of melk tot het sponzig is. Knijp het brood uit en voeg het bij het vlees, plet het brood met een vork. Breng het vlees op smaak met zout, peper en nootmuskaat. Roer er dan de wijn door en kook verder gedurende enkele minuten, blijf roeren om het kleven te voorkomen.

Haal de pan van het vuur en roer er een roerei en de rest van de peterselie door. Doe dit mengsel nu voorzichtig in de paprika’s. Wentel de paprika’s even in een geroerd ei, dan in de bloem en bak ze dan in olijfolie tot ze gebruind zijn.

Plaats ze dan in een ovenschaal en giet er de saus over. Bak de paprika’s 20 minuten in een medium oven. Dit recept is voor 6 personen.

41. Gebakken pompoen – Calabaza frita

 • 1 kilo pompoen
 • 3 teentjes look
 • 2 sneden brood, korst verwijderd
 • 50 ml olijfolie
 • 1 soeplepel azijn
 • 1 mespunt oregano
 • zout
 • peper

Pel de pompoen en snij hem in grote blokjes. Verhit de olijfolie in een pot en bak er de sneden brood en de look in tot ze bruin en krokant zijn.

Verwijder ze dan uit de pot. Doe nu de stukken pompoen in dezelfde olijfolie en sauteer ze gedurende enkele minuten. Leg dan een deksel op de pot en stoof de pompoen in de olijfolie.

Neem een vijzel en plet daarin de look en het brood in, doe er dan de azijn, de oregano, het zout en de peper bij.

Doe dit mengsel nu bij de pompoen en kook verder tot de pompoen gaar is, voeg wat water bij indien nodig. Dit is een goed gerecht bij varkensvlees. Dit recept is voor 4 personen.

42. Spinazie beignet – Fritos de espinacas

 • 1 kilo spinazie
 • 2 soeplepels fijngehakte ui
 • 2 teentjes look
 • 4 eieren
 • olijfolie
 • bloem
 • zout
 • vers gemalen peper

Was de spinazie en kook de spinazie in een weinig water. Giet af en snij de spinazie zeer fijn.

Verhit 2 soeplepels olijfolie in een pan en sauteer er de ui en de look in tot ze glazig zijn. Voeg nu de spinazie toe en bak verder tot alles heet is.

Maak roereieren van 3 eieren en roer die onder de spinazie. Breng op smaak met zout en peper en laar afkoelen.

Snij in partjes en dip ze in het andere geroerde ei en in de bloem. Bak verder in hete olijfolie tot ze aan beide zijden bruin zijn. Dien warm op met citroen partjes.

43 Gemengde groenten – Menestra de verduras

 • 250 gram erwtjes
 • 250 gram artisjokken
 • 250 gram tuinbonen
 • 1 rood pepertje
 • ½ ui, fijngehakt
 • 2 teentjes look
 • 200 gram serrano ham in blokjes
 • 50 ml olijfolie
 • 100 ml water
 • 1 soeplepel bloem
 • 3 soeplepels tomatensaus
 • 1 mespunt paprikapoeder
 • zout
 • peper
 • peterselie

Kook elke soort groente apart tot ze gaar is en zet ze even opzij. Verhit de olijfolie in een pot en bak er de ui en de look in. Voeg er de blokjes ham en het pepertje aan toe en bak nog enkele minuten.

Doe er nu de gekookte groenten bij en sauteer ze. Bestrooi met de bloem, breng op smaak met peper, zout en paprikapoeder en roer er dan de tomatensaus en water bij.

Kook verder op een zacht vuur gedurende 10 minuten en dien op. Garneer met de peterselie. Dit recept is voor 4 personen.

Dit gerecht kan ook gemaakt worden met andere groenten afhankelijk van het seizoen.

Hoe zoek je een job in Spanje in 10 Tips

 1. Ja, je moet Spaans kunnen praten om aan een Spaanse job te geraken !
 2. Onderscheid uzelf, denk aan uw “competitief voordeel” als buitenlander en professional en ga daarom naar relevante bedrijven en jobs.
 3. Denk zoals een Spaanse rekruteerder
 4. Als je ervaring hebt gebruik ze. Heb je geen ervaring, vervolledig dan uw studies in Spanje
 5. “El enchufe”, het grote belang om Spaanse contacten te hebben
 6. Verzeker de rekruteerder er van dat u geen toerist bent ook al ben je er een
 7. Hou leraar talen als Plan B ( tenzij het uw plan A! is )
 8. Geef uzelf 6 maanden om uw doel te bereiken en denk aan de volgende stappen
 9. Als men u een jobaanbieding doet, ga er dan op in en denk er over na
 10. Belangrijke bronnen voor jobaanbiedingen

Men moet beseffen dat het ondanks de (voorbijgaande) crisis niet onmogelijk is om een job in Spanje te vinden. Alhoewel de werkloosheid nog altijd boven de 20 % staat en de jeugdwerkloosheid op iets minder dan 50 % staat zijn er voor buitenlanders nog altijd voldoende mogelijkheden te vinden.

Zo zijn er nog altijd mogelijkheden te vinden als men rekening houdt met de taal en organisatiemogelijkheden die veel buitenlandse werknemers bezitten. Sinds de jaren 90 van de vorige eeuw wordt Spanje steeds internationaler.

Tip 1: Ja, je moet Spaans kunnen praten om aan een Spaanse job te geraken !

Voordat je naar een job begint te zoeken moet je beseffen dat indien je geen Spaans kan praten uw mogelijkheden om een job te vinden praktisch onbestaande zijn. Enkel de jobs die open staan voor buitenlanders bieden u een mogelijkheid. Zo zal een leraar Engels, een kelner in een Ierse pub of een werknemer bij een multinational voldoende Spaans moeten kennen om zijn job volledig te kunnen uitoefenen.

Tip 2: Onderscheid uzelf, denk aan uw “competitief voordeel” als buitenlander en professional en ga daarom naar relevante bedrijven en jobs

Denk niet dat indien je geen vloeiend Spaans praat of omdat je geen Spanjaard bent je geen kans op een job maakt. Denk er gewoon aan dat uw buitenlander zijn u “anders” maakt dan een Spanjaard. Denk er aan dat uw meertaligheid u al een stap voor geeft en zo zijn er misschien nog andere kwaliteiten die u apart maken en die in Spanje niet veel voorkomen. Zo zijn er zeer weinig Spanjaarden die in het buitenland gaan studeren. De kennis van andere landen en talen kan in uw voordeel spelen.

Tip 3: Denk zoals een Spaanse rekruteerder

Dat lijkt duidelijk maar het is misschien in tegenspraak met het differentiëring advies van hiervoor. Maar je moet uw cv zo Spaans maken dat de rekruteerder die uw achtergrond niet kent uw cv toch vertrouwd.

Laat ik het zo zeggen, een doorsnee HR bediende heeft slecht een beperkte tijd om een eerste indruk op te doen naar aanleiding van uw cv. Waarom zou hij/zij een risico nemen omdat hij bepaalde zaken op uw cv niet begrijpt en er nog tientallen Spanjaarden hun cv hebben verstuurd en wachten op een gesprek.

Denk dus als een Spaanse rekruteerder en vraag dus hulp aan Spaanse vrienden zodat je cv zo Spaans mogelijk kan gemaakt worden. Indien een diploma een vereiste is vraag dan aan het Ministerie van onderwijs naar een homologatie van uw diploma.

Tip 4: Als je ervaring hebt gebruik ze. Heb je geen ervaring, vervolledig dan uw studies in Spanje

Dit gaat samen met de eerste twee adviezen. Je hebt bijvoorbeeld 3 jaar ervaring in management consulting maar je hebt geen notie van Spaans. Maak dan een lijst van uw verwezenlijkingen om u zo te onderscheiden van de Spaanse kandidaten die een traditioneel cv bij hebben.
Heb je geen ervaring dan kan je een kwartaal scholing volgen in Spanje. Dit is een interessante optie omdat je het een rekruteerder gemakkelijker kan maken met iets dat hem bekend is.

Tip 5: “El enchufe”, het grote belang om Spaanse contacten te hebben

Je moet uw eigen Spaans netwerk maken. Contacten hebben zijn wereldwijd het belangrijkste onderdeel bij het zoeken naar werk maar in Spanje is het dubbel zo belangrijk. Gelukkig is de arbeidsmarkt groot genoeg om toch bij het ontbreken van een netwerk een job te vinden. Natuurlijk verzekerd een contact u niet van een job maar het houdt u wel aan de top van de stapel sollicitaties.

Tip 6: Verzeker de rekruteerder er van dat u geen toerist bent ook al ben je er een

Natuurlijk is dit tegen alle wettelijke voorschriften maar rekruteerders vragen dikwijls waarom je in Spanje bent, of je hier familie hebt of een vriendin. Weinig mensen geloven dat je in Spanje bent omdat je in Spanje wil zijn.

Men denkt al te dikwijls dat je hier bent om hier een mooie tijd te beleven en dat je nadien terug naar je thuisland gaat om er meer te verdienen. Voor veel rekruteerders moet je in Spanje zijn omwille van familie of een vriendin. Overtuig ze er van dat je in Spanje wil blijven.

Tip 7: Hou leraar talen als Plan B ( tenzij het uw plan A! is )

Tenzij je als leraar talen wil werken, een job met tal van carrière-mogelijkheden, hou het achter de hand zodat je uw rekeningen kan betalen. Volg een maand lang een TEFL cursus en contacteer dan de grote taalscholen. Als je hier solliciteert vanuit jouw thuisland dan heb je al veel meer mogelijkheden om alle rekeningen te betalen en toch nog een andere job te zoeken.

Tip 8 : Geef uzelf 6 maanden om uw doel te bereiken en denk aan de volgende stappen

Geef uzelf zes maanden de tijd om een job te vinden en in die periode kan je:

 • leer vloeiend Spaans
 • maak uw eigen netwerk. Contacten zijn zeer belangrijk om een job te vinden. Geef jezelf op om een handje te helpen op professionele evenementen, je leert er enorm veel professionele mensen kennen.
 • identificeer nauwkeurig uw doelen, aan sommige zal je nooit gedacht hebben voordat je naar Spanje kwam
 • doe een aantal praktijk job interviews met Spaanse vrienden. Je kan zelfs solliciteren bij bedrijven waar je niet wil werken maar gewoon om ervaring met dergelijke interviews op te doen.

Na 6 maanden is het tijd om de rekening te maken. Spreek je vloeiend Spaans, hoeveel job interviews heb je gedaan en kijk of het het waard is om te blijven maar dat is een persoonlijke keuze.

Tip 9: Als men u een jobaanbieding doet, ga er dan op in en denk er over na

Als men u een jobaanbieding doet ga er dan op in en zeg in geen geval dat je nog met andere bedrijven praat. Dit staat gelijk aan overspel, zelfs als er nog geen contract getekend is. Zeg tegen de rekruteerders dat zij de enige zijn, dat je alleen in hun bedrijf wil werken maar blijf desgevallend verder zoeken.

Neem dus altijd de eerste jobaanbieding aan en blijf desnoods verder zoeken.

Tip 10: Belangrijke bronnen voor jobaanbiedingen
– De beste jobsite in Spanje: www.infojobs.net maar kijk ook eens op Monster en andere jobsites.
– Headhunters: Een andere mogelijkheid zijn de headhunters, kijk eens op de site van Michael Page, Randstad en Manpower
– Netwerken: Zoek naar groepen zoals linkedin en meetup.com

Verbeteringen aan een woning in Spanje en verhuren

Als het over huren gaat dan kan er veel verwarring ontstaan tussen verhuurders en huurders wanneer er iets kapot of beschadigd is. Dit onderwerp komt meestal neer op een eenvoudig antwoord: de verhuurder moet betalen voor alle reparaties die nodig zijn om het huis in een goede staat te houden.

Maar wat als goede staat kan beschouwd worden kan echter ook in twijfel worden getrokken. Sommige huurders of eigenaren van onroerend goed beschouwen bepaalde verbeteringswerken of updates als noodzakelijk maar de verschillende interpretatie kan vaak de oorzaak zijn van conflicten. Het verschil in interpretatie ligt er in dat verbeteringen niet strikt noodzakelijk zijn om de bewoonbaarheid van het huis te garanderen maar dat ze worden uitgevoerd om de levenskwaliteit in de woning te verbeteren.

In Spanje heeft de verhuurder volgens artikel 22.1 over huurcontracten het recht om huisverbeteringen uit te voeren, zelfs als er een huurder in de woning woont. Op voorwaarde natuurlijk dat het werk niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot het einde van de huurovereenkomst. Vóór het begin van de werken moet de verhuurder de huurders minimaal drie maanden van tevoren op de hoogte stellen van de begindatum en de aard van de werken.

In een dergelijke situatie staat de wet de huurder toe om van het contract af te zien, tenzij het werk geen invloed heeft op de huurwoningen. Als de huurder het contract houdt, bepaalt artikel 22.3 dat huurders recht hebben op aftrek van de huur in verhouding tot het gedeelte van de woning dat wordt gerenoveerd als compensatie.

Anderzijds geven verbeteringen aan het huis de verhuurder ook het recht om de huurprijs te verhogen tot 20 procent na vijf jaar contract.

Een andere veel voorkomende vraag is wat de huurder wel of niet kan en mag doen. Elk werk dat de structuur van het huis of het meubilair zal wijzigen, moet de schriftelijke toestemming van de verhuurder hebben om uitgevoerd te worden.

Als de huurder deze vastgestelde clausules niet respecteert, kan de verhuurder het contract opzeggen. Huurders kunnen ook verplicht worden om de woning terug te brengen naar zijn vorige staat, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding voor de kosten. Als een van de huurders gehandicapt of ouder dan 70 is, kunnen ze wijzigingen aanbrengen, maar moeten ze de verhuurder op de hoogte brengen en de woning in zijn oorspronkelijke staat herstellen indien nodig.

Buitenlandse studenten in Spanje

 1. Algemeen
 2. Kunnen buitenlandse studenten betaalde arbeid uitvoeren?
 3. De aanvraag om een toelating te krijgen om te mogen werken
 4. Welk soort werk mogen studenten uitvoeren?

1.Algemeen

In dit artikel kijken we naar de status die een buitenlandse student in Spanje heeft, hoe de studentenkaart wordt aangevraagd, de mogelijkheden die buitenlandse studenten hebben om in Spanje te werken en hoe je een vergunning kunt aanvragen om er te werken.

Een student uit het buitenland wordt geacht naar Spanje te komen met als enig doel het volgen van een opleiding, het uitbreiden van de studies of het uitvoeren van onderzoeks-of opleidingsactiviteiten, onbetaald op het werk, in een van de Spaanse openbare of particuliere, officieel erkende onderwijs- of wetenschappelijke centra.

Als je een student bent, moet je om legaal in Spanje te blijven de volgende procedures doorlopen:

 • Vraag voordat u naar Spanje reist een studentenvisum aan bij de Spaanse diplomatieke missies of consulaire kantoren in uw land van herkomst of verblijf.
 • Vraag op het Spaanse grondgebied een studentenkaart aan bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Met dit document kun je in Spanje verblijven gedurende de periode van uw studies waarvoor je je hebt ingeschreven. Deze kaart kan jaarlijks worden verlengd als je aantoont dat je blijft voldoen aan de voorwaarden die gelden op het moment van je beurs en die van het onderwijscentrum waarvan u de cursussen wilt volgen.

Om de studentenkaart aan te vragen, is het noodzakelijk om het officiële formulier in te vullen en de volgende documentatie in te dienen:

 • Kopie van uw paspoort of geldig document voor binnenkomst in Spanje.
 • Visum, indien nodig, voor studie, onderzoek of opleiding.
 • Rechtvaardiging van toelating als student of onderzoeker in een openbaar of privaat centrum of instelling, geautoriseerd of erkend door de bevoegde administratie, waarin is vastgesteld dat de uit te voeren activiteit assistentie inhoudt en dat de verwachte duur van de activiteit niet korter is 3 maanden
 • In het geval van minderjarigen is toestemming van de ouders of voogden noodzakelijk om naar Spanje te reizen om er de studies te volgen.
 • Bewijs van de nodige financiële middelen om de kosten van de studies, de verblijfskosten en de terugkeer naar het land van herkomst te dekken zodra ze zijn voltooid.
 • Drie pasfoto’s.

2. Kunnen buitenlandse studenten betaalde arbeid uitvoeren?

Buitenlanders die in het bezit zijn van een studentenkaart, mogen in het algemeen geen betaalde activiteit voor eigen rekening of voor anderen uitvoeren.

Ze kunnen echter wel worden gemachtigd om parttime of voor bepaalde tijd betaalde activiteiten uit te voeren.

Hiervoor is het noodzakelijk dat de ontwikkeling van dergelijke activiteiten verenigbaar is met de uitvoering van de studies en dat de verkregen inkomsten geen noodzakelijke bron voor levensonderhoud of verblijf vormen.

Buitenlandse studenten kunnen ook worden aangenomen als arbeidspersoneel ten dienste van de administraties.

De uitvoering van activiteiten die gewoonlijk “au pair” worden genoemd, dat wil zeggen om een gezin te helpen bij het werk in het huis en de zorg voor kinderen, in ruil voor het verblijf en onderhoud om, onder andere, de taal te verbeteren, vallen buiten dit regime en zijn gereguleerd in overeenstemming met de bepalingen van internationale overeenkomsten over plaatsing van au pairs.

3. De aanvraag om een toelating te krijgen om te mogen werken

Bij de officiële aanvraag moet de volgende documentatie worden bijgevoegd:

Door de student-werknemer:

 • Kopie van het paspoort, reisdocument of geldige registratiekaart. In het geval dat ze verlopen zijn, moet een kopie ervan en de verlengingsaanvraag worden bijgevoegd.
 • Geldige studentenkaart of verlengingsaanvraag.
 • Attest afgegeven door het centrum waar de studies worden gevolgd met verwijzing naar de periode en de lesuren van de cursus en de praktijk.
 • Documenten die de instemming, in voorkomend geval, van een van de vastgestelde voorkeuren rechtvaardigen of die de vereiste opleiding bezitten voor de uitoefening van hun beroep.

Door het deel van het bedrijf dat de student inhuurt:

 • De DNI of CIF en het registratienummer in de sociale zekerheid, of een document dat men vrijgesteld is.
 • Arbeidsovereenkomst die de essentiële elementen en basisvoorwaarden van de arbeidsvoorwaarden omvat. Als het contract deeltijds is moet de overeenkomst het aantal en de verdeling van de werkuren per dag, per week, per maand of per jaar aangeven waarin de werknemer zijn diensten zal verlenen.
 • Rechtvaardigingrapport van de activiteiten van het bedrijf en de functie in kwestie.
 • U kunt ook om documenten vragen die nodig worden geacht om het vermogen of de solvabiliteit van de werkgever aan te tonen om aan de verplichtingen die voortvloeien uit het contract te voldoen.

Aanvragen moeten worden gericht aan de regeringsdelegaties of subdelegaties (werkgelegenheids- en sociale zaken) of aan de vreemdelingenkantoren, waar deze bestaan, vóór het begin van de desbetreffende activiteit

De student mag pas werken nadat de machtiging is verleend en de toelating is hernieuwbaar en moet één maand vóór de datum van het aflopen worden hernieuwd.

4. Welk soort werk mogen studenten uitvoeren?

De toelating en het soort werk waarvoor u de toelating gekregen hebt om te werken staan opgenomen in de afgegeven vergunning.

De machtiging wordt verlengd voor dezelfde periode als de arbeidsovereenkomst met de limiet van één jaar.

De toelating kan niet langer geldig zijn dan de duur van de studentenkaart en als de studentenkaart niet langer geldig is, is de werkvergunning ook niet langer geldig.

Wanneer de te ontwikkelen activiteit samenvalt met onderwijsperioden, zal de vergunning het mogelijk maken om in deeltijd te werken.

Noodnummers in Spanje

112 is een gratis nationaal nummer voor elke noodsituatie zoals politie, brandweer, gezondheidszorg

116 000 is een gratis nationaal nummer voor het melden van vermiste kinderen

116 111 is een gratis nummer voor de autonome regio’s voor hulp aan kinderen en volwassenen in de autonome regio’s

011 is een betalend nationaal nummer over het verkeer en hulp bij pech onderweg

016 is een gratis nationaal anoniem nummer voor gendergerelateerd geweld, 900 116 016 voor personen met gehoorstoornissen

061 is een betalend nummer aan een gereduceerd tarief voor gezondheidszorg, enkel in een aantal autonome regio’s

062 is een betalend nummer aan een gereduceerd tarief voor de Guardia Civil

900 101 062 is een gratis nationaal nummer voor de Guardia Civil

900 100 062 is een gratis nationaal nummer voor de terrorismebestrijding van de Guardia Civil

080 is een betalend nummer aan een gereduceerd tarief voor de brandweer voor een lokaal bereik

085 is een gratis nummer voor de brandweer in een aantal autonome regio’s

091 is een betalend nummer aan een gereduceerd tarief voor de Policía Nacional

092 is een betalend nummer aan een gereduceerd tarief voor de Policía local, gemeentelijk en stedelijk

1006 is een gratis nationaal nummer voor de Burgerbescherming

900 202 010 is een gratis nationaal nummer voor hulp aan kinderen en volwassenen van de Fundación ANAR Voor volwassenen of ouders is het nummer 600 505 152 of 917 260 101

900 105 090 is een gratis nationaal nummer voor aangifte van seksuele uitbating van kinderen en vrouwen

915 620 420 is een betalend nummer van de Dienst voor Toxicologische Informatie

902 222 292 is een nationaal nummer met gedeelde kosten van het Spaanse Rode Kruis