Leven in Spanje met tieners

 1. Overzicht
 2. Sportverenigingen voor de jeugd
 3. Internationale Jeugd Verenigingen
 4. Kortingsregelingen voor Jongeren
 5. Activiteiten tijdens de Schoolvakanties
 6. Kansen en regels voor werk voor tieners
 7. Jongerenzaken
 8. Jongeren en alcohol
 9. Jongeren en drugs
 10. Tienerzwangerschappen
 11. Leren rijden in Spanje, de Spaanse regelgeving voor jongeren
 12. Lees ook

1. Overzicht

Welke buitenschoolse activiteiten zijn er in Spanje voor jonge mensen beschikbaar inclusief vakantiewerk, vrijwilligerswerk en uitwisselingsprogramma’s. Daarnaast kan je nog informatie vinden voor tieners en drugs, alcohol, zwangerschap en het besturen van een voertuig…

Er zijn een aantal nationale en regionale jeugdraden die als doel hebben om jongeren of jeugdgroepen samen te brengen en om activiteiten te promoten voor deze jongeren.

Aangehecht aan het Ministerie voor tewerkstelling en Sociale Zaken is er het Instituut van de Jeugd, Insituto de la Juventud, INJUVE en dat is gericht op de bevordering van de culturele communicatie tussen de jeugdverenigingen, de ontwikkeling en de coördinatie van een informatie en documentatiesysteem, het onderhouden van internationale contacten en het bevorderen van een uitwisseling van jongeren op nationaal en internationaal vlak.

De INJUVE website (enkel in het Spaans) bevat veel informatie over de kansen van jongeren maar er zijn ook links naar lokale jeugdraden in de verschillende Spaanse regio’s.

2. Sportverenigingen voor de jeugd

Er is voor tieners een aanbod aan sociale en sportieve activiteiten beschikbaar maar dit aanbod varieert van plaats tot plaats. Voorzieningen in steden zijn over het algemeen zeer goed. Gemeentelijke sportcomplexen of polideportivos zijn er in de grote steden en gemeenten en er is een groot aanbod van private sportcentra en gymzalen.

Zwembaden en tennisvelden zijn wijdverspreid. De kostprijs voor de meeste voorzieningen is redelijk te noemen.

De lokale Gele Gids of het plaatselijk Bureau voor Toerisme (VVV) is een uitstekende bron voor informatie voor deze voorzieningen. Men kan ook de website van het Ministerie voor Onderwijs en Wetenschap raadplagen, hier staan ook voldoende links naar sportverenigingen. De site is in het Spaans, Baskisch en het Gallego.

Een groot aantal scholen hebben verenigingen voor naschoolse sport- en andere activiteiten. Meestal zal de school een kleine geldelijke bijdrage vragen.
Scouting is populair bij Spaanse tieners. Iedereen die geïnteresseerd is in scouting kan de volgende links gebruiken:

3. Internationale Jeugd Verenigingen

De Iberoamerikaanse Jongeren Organisatie brengt de ministeries en agentschappen samen die verantwoordelijk zijn voor de jeugd in Spanje, Portugal en Latijns Amerika. De organisatie organiseert een aantal activiteiten, geeft opleidingen en doet aan onderzoek. De website (in het Spaans en Portugees) bevat een nuttige lijst van alle overheidsinstellingen voor de jeugd in al deze landen.

Generation Europe is een politiek onafhankelijke website voor informatie en advies over de werkgelegenheid, opiniepeilingen en onderzoeken. Het doel van deze website is om jonge mensen de mogelijkheid te bieden om hun zeg te doen in Europa.

4. Kortingsregelingen voor Jongeren

Meer informatie over financiële systemen voor ouders en tieners.

Euro 26 Kaart
De Euro 26 Card geeft kortingen op een aantal diensten en faciliteiten in 38 landen. De kaart is geldig tot de houder 30 jaar is. Men kan de kaart online aanvragen of men kan ze aanschaffen in een van de kantoren die vermeld staan op de site van de Euro 26 kaart.

Go 25 ISIC Kaart en de IYTC Card
De Internationale Studenten Identiteits Kaart (ISIC) is een internationaal erkende studenten identiteitskaart die kortingen over de ganse wereld geeft. Iedereen, ouder dan 12 jaar, die voltijds studeert kan deze kaart aanvragen. Niet-studenten kunnen de Internationale Jongeren Reis Kaart aanvragen langs de ISIC website.

5. Activiteiten tijdens de Schoolvakanties

Ontspanning voor tieners tijdens de schoolvakanties

Spanje kent in vergelijking met andere landen lange schoolvakanties en het schooljaar loopt van midden september tot midden juni. De lange zomervakantie kan problemen opleveren voor de ouders die beiden uit werken gaan.

Vakantiekampen zijn de laatste jaren sterk in opkomst en veel van deze kampen zijn sterk sport georiënteerd zoals voetbalkampen.

Oudere tieners houden misschien meer van reizen en er zijn een aantal mogelijkheden voorzien om de kost te drukken.

Kijk op de Europese Jongeren Site voor links naar reisgerelateerde pagina’s:

Musea en andere bezienswaardigheden

Veel musea houden speciaal voor jongeren workshops tijdens de schoolvakanties. Het lokale Bureau voor Toerisme en het lokale gemeentehuis kan u alle informatie geven.

Uitwisselingsbezoeken

Binnen de Europese Unie en daarbuiten bestaan er een aantal uitwisselingsprogramma’s om er te studeren.

Op de website Spain Exchange kan men nuttige informatie over uitwisselingsprogramma’s vinden. De site is in het Spaans of in het Engels.

Vrijwilligerswerk en Uitwisseling

Vrijwilligerswerk is ook populair en laat jongeren toe om jobervaring op te doen. De Europese Jongeren Website is een goede bron om informatie te vinden en zij bevat een aantal links naar organisaties die vrijwilligers binnen en buiten Spanje zoeken.

Je kan meer informatie over vrijwilligerswerk vinden op de website van de AFAIJ, de site is enkel in het Spaans

6. Kansen en regels voor werk voor tieners

De minimum leeftijd om aan het werk te gaan is in Spanje 16 jaar maar de toestemming van de ouders of de voogd van de jongere om met de school te stoppen is vereist. Elk arbeidscontract met een jongere onder de 16 jaar is ongeldig alhoewel een werkgever altijd moet betalen voor geleverde diensten. Werkgevers die kinderen te werk stellen riskeren gerechtelijke vervolging.

Er staan in Spanje een aantal soorten arbeidscontracten ter beschikking van werkgevers en werknemers zoals: contracten voor onbepaalde tijd, contracten met een bepaalde duur, contracten voor specifieke taken of diensten, tijdelijke contracten, leercontracten en contracten om werkervaring op te doen. De contracten die voor jongeren gebruikt worden staan algemeen bekend als “los contratos formativos”.

 1. Jongeren kunnen een leercontract (Contrato para la formación) krijgen en dit soort contract is geschikt voor werknemers tussen de 16 en de 21 jaar. Deze contracten hebben een duurtijd tussen de zes maanden en de twee jaar.
 2. Als de jongere relevante kwalificaties heeft kunnen zij in aanmerking komen voor een werkervaringscontract (Contrato en prácticas). Deze contracten hebben een duurtijd tussen de zes maanden en de twee jaar.

Het is verboden om jongeren onder de 18 jaar ’s nachts (tussen 22.00 – 6.00) te laten werken en het is ook verboden om hen meer dan acht uur per dag te laten werken. Werkgevers moeten er ook op letten dat jongere werknemers voldoende rust hebben, er moet een minimum rustperiode van 12 uur zijn tussen twee werkperiodes. Werknemers onder de 18 jaar moeten ook een rustperiode van 30 minuten krijgen na 4 à 5 uur werk.

Seizoens- en part-time werk is er ook beschikbaar voor jongeren maar dat is vooral afhankelijk van de locatie.

Voor meer Nederlandstalige informatie over de Spaanse wetgeving kan men kijken op EURES

Ook op de website van het Spaanse Ministerie van Economie (Ministerio de Economía y Hacienda) kan men meer informatie, in het Spaans en het Engels, vinden.

Het vinden van werk

Veel bedrijven publiceren jobaanbiedingen in de lokale media of zij plaatsen ze online. Inwoners van de Europese Unie hebben vrije toegang tot de Spaanse werkloosheidsdiensten, INEM of Oficina de Empleo. Alle steden en een aantal gemeenten hebben een bureau van de INEM.

7. Jongerenzaken

Informatie over zaken die de jongeren aanbelangen zoals: tienerzwanger-schappen, alcohol en drugs- gebruik en over wetten die hen aangaan.

INJUVE publiceert Spaanstalige gezondheidsgidsen over zaken die jongeren aanbelangen maar er is ook informatie ter beschikking over anorexia, boulimie en geestelijke gezondheid.

Het Ministerie van Volksgezondheid stelt ook een aantal gidsen ter beschikking via het ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency)

8. Jongeren en alcohol

Spanje heeft dezelfde problemen met jongeren en alcohol als andere Europese landen zoals Frankrijk en Groot-Brittannië. Volgens cijfers van de overheid gebruikt 65 % van de 14-18 jarigen alcohol op een regelmatige basis.

Het Ministerie van Volksgezondheid is verantwoordelijk om het alcoholmisbruik in de gaten te houden en zij publiceren informatie op hun website om jongeren te ontmoedigen om alcohol te gebruiken. Je kan de informatie in het Spaans hier vinden.

De minimum leeftijd om alcohol te drinken is 18 jaar maar 16 jarigen mogen bier en wijn kopen indien ze vergezelt zijn van hun ouders. Het drinken van alcohol in openbare plaatsen is verboden en de politie kan u beboeten.

De Anonieme Alcoholisten (Alcoholicos Anonimos) zijn ook actief in Spanje. Meer info is te vinden op hun website.

9. Jongeren en drugs

Cijfers van het ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) onderzoek uit 2009 tonen aan dat druggebruik onder jonge mensen wijd verspreid is in Spanje maar het gebruik van tabak en illegale drugs is in dalende lijn.

Druggebruik en het bezitten van drugs is onder de Spaanse wet geen wetsovertreding alhoewel het openbaar gebruik van drugs wordt beboet. Een groot verschil is er met de politiek ten opzichte van marihuana, men stimuleert marihuana rokers om hun eigen product te verbouwen. Persoonlijk gebruik en het thuis verbouwen is niet strafbaar maar het kopen en verkopen van marihuana/hashish blijft een strafbaar feit.

10. Tienerzwangerschappen

Vergeleken met andere Europese landen heeft Spanje weinig tienerzwangerschappen. De Federatie voor Familie Planning (Federacion de Planificcacion Familiar de Espana) heeft een website en daarop is een gedeelte voorzien voor jongeren en daar kan men de regionale centra van de vereniging vinden.

Voor verdere uitleg is het even wachten omdat er na de verkiezingen een nieuwe regering gekomen is die anders staat ten opzichte van abortus en anticonceptiva dan de vorige regering.

11. Leren rijden in Spanje, de Spaanse regelgeving voor jongeren.

De minimum leeftijd om met een wagen te rijden is 18 jaar. Autobestuurders hebben een rijbewijs dat zij krijgen na een theoretische en praktische test.

Ouder dan 14 jaar mag men rijden met een bromfiets of scooter van minder dan 50 cc zonder een rijbewijs.

Men moet wel een minimum periode, minstens drie uur, les gevolgd hebben in een rijschool en men moet met een goed gevolg een theoretische en praktische afleggen.

12. Lees ook

Peuters grootbrengen in Spanje

 1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.
 2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje
 3. Medicijnen en vaccinaties
 4. Sociale uitkeringen
 5. Kinderopvang en kleuteronderwijs
 6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)
 7. Inschrijving
 8. Kinderopvang in de private sector
 9. Kindermeisjes/Au Pairs
 10. Babysitters en andere kinderopvang
 11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters
 12. Lees ook

1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.

Als een kind in Spanje geboren wordt is het een gangbare praktijk dat de verloskundige een overzicht geeft van de geboorte. Na de geboorte zal de moeder een gezondheidsboekje voor de baby (Cartilla de Salud Infancia y Adolescencia) ontvangen. Als de baby thuis geboren is krijgt men het boekje in het dichtst bijzijnde gezondheidscentrum tijdens het eerste bezoek.

Het boekje bevat informatie over vaccinaties en gezondheids- en onderwijs aanbevelingen voor het kind vanaf de geboorte tot de volwassenheid. Er is ook ruimte voorzien voor de dokter in verband met onderzoek en vaccinaties.

2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje

Begrijp het schema van de vaccinaties en kinderbijslag die misschien voor u beschikbaar zijn

Spanje heeft een nationale gezondheidsdienst, de Seguridad Social, de site is beschikbaar in het Spaans, Engels en het Frans en de dienst wordt gefinancierd door de sociale bijdragen. Het zijn de verschillende gezondheidsdiensten van de autonome regio’s die de diensten uitbaten. Inwoners hebben een sociaal nummer nodig om in aanmerking te komen voor de gezondheidszorg.

Het Spaanse gezondheidssysteem is in het algemeen goed tot zeer goed te noemen. De meeste ziekenhuizen zijn modern en goed uitgerust, de dokters en de kinderartsen zijn uitstekend.

Ga er echter niet van uit dat de dokters een andere taal spreken dan het Spaans, zelfs in de grote steden en de toeristische gebieden is dit niet vanzelfsprekend. In sommige gebieden is er vrijwilligerswerk dat de patiënt voorziet van een vertaling tijdens de afspraken. Het lokale medisch centrum zal u inlichten of er een dergelijke dienst bestaat.

De dagelijkse behandeling van zieke kinderen wordt uitgevoerd door een huisdokter die in Spanje niet aan huis komt.

Nota: Binnen de Nationale Gezondheidsdienst is een huisarts toegewezen aan een lokaal gezondheidscentrum (centro de salud) en is het niet mogelijk een andere dokter te krijgen. Binnen de private sector kan men uiteraard vrij kiezen. Tandheelkundige behandelingen vallen in Spanje altijd in de private sector.

3. Medicijnen en vaccinaties

Medicijnen zijn altijd voorgeschreven door een dokter die een officieel voorschrift moet gebruiken en de patiënt betaald ongeveer 40 procent van de kostprijs van het medicijn, behalve voor gepensioneerden waarvoor het bijna gratis is, zij betalen 10 procent van de prijs. Medicijnen worden verkocht door apothekers en zij hebben een wachtdienst tijdens de avond, nacht en weekend. Men kan de apotheker met wachtdienst vinden in de lokale Spaanse krant of aan de deur van de gesloten apotheker.

De ouders van een kind dat opgenomen is in een kliniek voert de taken uit van persoonlijke zorg en voeding. Alle klinieken laten een metgezel bij de patiënt toe gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De benodigde vaccinaties zijn afhankelijk van de streek waar men woonachtig is. Voor up to date informatie kan men hier terecht.

Kinderen die naar openbare of private crèches gaan worden regelmatig nagekeken door een dokter.

 • In een noodgeval, ga naar het dichtstbijzijnde hospitaal of kliniek
 • Als het noodzakelijk is, bel een ambulance met het nummer 112

4. Sociale uitkeringen

De Spaanse sociale zekerheid is verantwoordelijk voor moederschaps-voordelen en kinderopvang. Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun kinderen onder de 18 jaar, als het kind een handicap heeft kan het zelfs langer. Anders dan in België ontvangt men enkel kinderbijslag voor kinderen die in Spanje verblijven en er mag buiten Spanje geen kinderbijslag aangevraagd worden.

Er is een maximum bepaald per kind maar het totale bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. De aanvraag moet ingediend worden bij lokale kantoor van de INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

5. Kinderopvang en kleuteronderwijs

Onderwijs in Spanje is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (Ministerio de Educación y Ciencia).

Toezicht op de inrichtingen is een zaak van de lokale en de regionale overheid. Lokale overheden leggen de minimum normen op voor de educatieve activiteiten ten opzichte van de speeltijd, de openingsuren, het aantal toe te laten kinderen, veiligheidsnormen en het overleg tussen ouders en de leraars.

6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)

Peuter- en kleuteronderwijs is in Spanje beschikbaar tot de leeftijd van 6 jaar en het is onderverdeeld in twee groepen:

 • tot drie jaar
 • vanaf drie tot zes jaar

Deze school is niet verplicht maar de nationale overheid verplicht zich er toe dat er voldoende gratis plaatsen zullen beschikbaar zijn voor alle kinderen die naar deze school komen, Kinderen volgen dit onderwijs meestal lokaal.

Normaal zijn er tussen de 20 en 25 kinderen in elke klas. Alhoewel Spanje traditioneel een familiemaatschappij is met veel moeders die thuis blijven van werk of grootouders die kinderen opvangen gaan er toch meer en meer kinderen naar deze scholen.

Voor de meeste Spaanse kinderen begint de school in september met de kleuterschool (preescolar/escuela infantil) in het jaar dat zij drie jaar worden.

Het verplichte onderwijs (escolaridad obligatoria) begint op zes jaar in de lagere school (escuela primaria).

Het Spaans is de officiële taal in alle vormen van het onderwijs met uitzondering van de internationale scholen.

7. Inschrijving

In het algemeen gebeurt de inschrijving voor deze schoolvorm in het eerste deel van mei maar er kan een afwijking per provincie zijn. Men kan inschrijvingsformulieren krijgen in de school zelf, op het departement onderwijs van het gemeentebestuur (ayuntamiento) van de plaats waar men woonachtig is.

De volgende documenten zijn vereist:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geboortecertificaat van het kind
 • Medisch certificaat en bewijs van vaccinaties
 • Een bewijs van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento)

Dit bewijs van inschrijving (certificado de empadronamiento) is het bewijs dat de familie van het kind ingeschreven is in de gemeente (Padrón Municipal des Habitantes).

Om dit bewijs te verkrijgen moet men zich wenden tot het gemeentebestuur met een identiteitsbewijs van alle leden van de familie en met zijn huurcontract of eigendomsbewijs van zijn woning. Dit bewijs is geldig voor drie maanden.

8. Kinderopvang in de private sector

Kinderopvang in de private sector is beschikbaar en in de grotere steden is er een voldoende groot aanbod. Er zijn crèches (Guarderias of Casas de ninos) en kleuterscholen (Escuelas Infantiles). Meestal zijn er regelmatige bezoeken van de kinderen aan een dokter. Maaltijden worden meestal verstrekt en een groot aantal scholen legt de nadruk op een gezonde voeding.

Het is gebruikelijk dat ook de private scholen zich laten registreren bij het Ministerie van Onderwijs of bij de lokale overheid, men beschouwd dit nog altijd als een kwaliteitsbewijs.

Omdat de Spanjaarden lange uren werken zijn ook de openingsuren van de crèches aangepast, zij zijn meestal open alle avonden het ganse jaar door. Meestal zijn de openingsuren van 07:00 tot 21:00, de meeste activiteiten spelen zich af tussen 10:00 en 17:00

Sommige crèches bieden een bus service aan om de kinderen van en naar huis te brengen.

Het is heel normaal om de crèche te bezoeken (inspecteren) voordat men zijn kind inschrijft in de crèche.

9. Kindermeisjes/Au Pairs

Omdat er veel studenten naar Spanje komen studeren is er een groot aanbod aan beschikbare au pairs. Het is de gewoonte om kleine advertenties te plaatsen of er in te zoeken.

Er zijn een aantal agentschappen die au pairs uit het buitenland aanbieden en men kan ze vinden op de website Europa-Pages.

Veel mensen geven ook de voorkeur aan een agentschap omdat ze liever met hen onderhandelen over de prijs en de te leveren diensten door de au pair. Ook voor de referenties is het aan te raden om met een agentschap te werken.

10. Babysitters en andere kinderopvang

Wanneer een kind niet regelmatig ingeschreven is in een kinderdagverblijf of een crèche zullen sommige opvangdiensten kunnen overwegen om thuis babysit te leveren.

Babysitten is een populair middel om wat extra geld te verdienen.

11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters

Moeders met kleine kinderen zullen misschien op zoek gaan naar groepen voor moeders met kleine kinderen en die bestaan ook in Spanje. Veel zal echter afhangen in wat soort regio men terecht komt, in de steden zal er geen probleem zijn maar in de landelijke gebieden zal de situatie totaal anders zijn.

Het is het altijd waard om eens binnen te stappen in het bureau voor toerisme of om eens te horen bij uw plaatselijk consulaat.

Kinderen worden in Spanje zelden thuis gelaten omdat de meeste plaatsen, zelfs restaurants, voorzien zijn in de opvang van kinderen.

Spanje heeft tal van activiteiten voor mensen met kleine kinderen maar in de grotere steden zal men die het meeste vinden. De meeste steden hebben kinderparken die meestal goed onderhouden zijn en er zijn ook zwembaden en andere faciliteiten.

De Spaanse treinmaatschappij RENFE geeft kortingen aan kinderen, onder de drie jaar rijden ze gratis en onder de zeven jaar is het halve prijs.

12. Lees ook

Het NIE nummer (Número de Identificación de Extranjero)

 1. Vereiste documenten
 2. Het NIE nummer aanvragen in België of in Nederland
 3. Wijzigingen in verband met de hernieuwing
 4. Lees ook

Iedereen die een activiteit uitoefent, een woning of een wagen wenst te kopen dient een NIE nummer te hebben. Het is tevens een persoonlijk nummer.

Het is niet verplicht dergelijk nummer te bezitten maar in de praktijk kan men niet zonder. Men heeft het nodig om een bankrekening te openen, een telefoonaansluiting aan te vragen, om de kaart van de sociale zekerheid aan te vragen enz. Vraag het nummer dus zo snel mogelijk aan.

1. Vereiste documenten

 • Uw origineel paspoort of identiteitskaart + 1 kopij
 • Het NIE aanvraagformulier E15
 • Reden waarom men het NIE nummer aanvraagt, economisch, professioneel of sociaal
 • Bewijs van betaling

Iedere buitenlander die een onroerend goed bezit moet in het bezit zijn van een NIE nummer. Logisch gevolg is dan ook dat de begunstigden van een erfenis of schenking in het bezit moeten zijn van dit nummer.

Men kan dit NIE nummer ook aanvragen in België en Nederland.

U kan het aanvraagformulier voor het NIE nummer rechtstreeks downloaden op deze plaats NIE

2. Het NIE nummer aanvragen in België of in Nederland

Het document EX – 14 (solicitud de N.I.E.) in tweevoud invullen per persoon en handtekenen (punt 5 adres in België invullen).

Voor personen met de Belgische nationaliteit :

 • kopij van de identiteitskaart – recto/verso en goed leesbaar op groot formaat- bijvoegen.

Voor burgers van één van de lidstaten van de EU :

 • kopij van het nationaal paspoort
 • kopij van de verblijfsvergunning in België.

Voor alle andere nationaliteiten:

 • kopij van de verblijfsvergunning in België
 • kopij van het nationaal paspoort
 • officieel bewijsstuk dat de aanvraag staaft.

Alle vermelde documenten dienen op het Consulaat voorgelegd te worden (dit moet niet strikt persoonlijk) alsook de originele identiteitskaarten, paspoorten en verblijfsvergunningen, Hertogstraat 85-87, 1000 Brussel van maandag tot vrijdag tussen 11:00 en 13:00 h

OPGELET : Indien u de aanvraag per post verstuurd, dienen de fotokopieën van de identiteitsbewijzen gewettigd te worden door het Gemeentebestuur van uw woonplaats of door een Notaris.

De aanvraag wordt nadien verzonden naar het Commissariaat – Generaal van de Vreemdelingenpolitie te Madrid.

Bij ontvangst van het toegewezen NIE-nummer (ONGEVEER NA 8-12 WEKEN) wordt het per post naar de aanvrager(s) verstuurd.

3. Wijzigingen in verband met de hernieuwing

Dit nummer is dus noodzakelijk voor alle aankopen en contracten die een buitenlander in Spanje doet of afsluit.

Bij de aflevering van het NIE ontvangt u ook een attest Certificado de No Residente waarop het nummer vermeld is.

Een probleem is dat dit document slechts drie maanden geldig is maar wat moet men dan doen als men met de wagen op de baan is. Dus uw ergste dromen worden waar, u moet alle drie maanden naar de vreemdelingenpolitie om een nieuw document aan te vragen en dat is de bureaucratie ten top.

4. Lees ook

Inschrijving bij de gemeente (Empadronamiento)

 1. Aanvraag
 2. Vereiste documenten
 3. Hernieuwing
 4. De bevestiging kan woonplaats kan worden gedaan door
 5. Lees ook

Dit is een probleemloze procedure maar het is een belangrijk document. Men heeft dit document nodig voor de inschrijving op het consulaat of de ambassade, voor het openen van een bankrekening enz.

1. Aanvraag:
Waar:

Het gemeentehuis

2. Vereiste documenten:

 • Formulier dat de gemeente u verstrekt en dat u moet invullen
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Trouwboekje
 • Getuigschrift van woonplaats (huurcontract, telefoonrekening, enz.)

3. Hernieuwing:

De inschrijving in de gemeente met regelmatig herbevestigd worden. Als u reeds bent ingeschreven in het Register voor Buitenlanders dat moet u de inschrijving in de gemeente om de 5 jaar BEVESTIGEN.

Als u nog niet bent ingeschreven, moet u dit om de 2 jaar BEVESTIGEN.

Alle wijzigingen aan het adres of de persoonsgegevens die een Europese staatsburger meedeelt aan de Gemeente hebben dezelfde geldigheid als een uitdrukkelijke bevestiging.

4. De bevestiging kan woonplaats kan worden gedaan door

 • Uitdrukkelijke verklaring van de staatsburger
 • Controle van de woonplaats door de Gemeente

Als een Europese staatsburger zijn woonplaats niet bevestigt, opent de Gemeente een ambtshalve uitschrijvingsprocedure voor die staatsburger en wordt de belanghebbende gehoord.

5. Lees ook

Het inschrijvingsattest als inwoner van de Europese Unie

 1. Waar gebeurt de aanvraag
 2. Vereiste documenten (origineel en kopie)
 3. Een voorbeeld uit de praktijk
 4. Een proef met een nieuw model
 5. Lees ook

Alle personen die meer dan 3 maanden in Spanje verblijven, moeten zich inschrijven in het Register voor Buitenlanders. Vanaf 02/04/2007 worden er geen residentiekaarten (Tarjeta de Residencia) meer afgeleverd, maar de kaarten behouden hun geldigheid tot hun vervaldag.

Het nieuwe document heeft een zeer onpraktisch formaat (A4), daarom kan u best een verkleinde fotokopie maken en het origineel thuis laten.

OPGELET: Dit attest is geen identificatiebewijs, u dient dus uw Belgische/Nederlandse identiteitskaart of paspoort bij u te hebben.

1. Waar gebeurt de aanvraag

Oficina de Extranjería in uw buurt of het plaatselijk politiecommissariaat.

2. Vereiste documenten (origineel en kopie)

 • Het aanvraagformulier EX 16 (downloaden van de webstek van de overheid)
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een bewijs van betaling op de bank dat de taks van € 10 betaald is
 • Uw NIE nummer behalve als het uw eerste aanvraag is
  Een rechtstreekse link naar dit document staat hier: EX16

3. Een voorbeeld uit de praktijk

De betaling van 10 € moet gebeuren voordat men zich kan aanmelden en dit Modelo 790 kan men krijgen op het bewuste politie commissariaat.  Indien men een afspraak heeft dan komt men best vroeg genoeg.

Een ander probleem dat zich kan voordoen is dat als het adres op de oude residentiekaart staat niet in overeenstemming is met het huidige adres en men een tweede maal moet terug komen.

Indien men nog in het bezit is van een geldige kaart maar met een ander adres op dan kan men best op voorhand langs het commissariaat gaan of men gebruikt een formulier om zijn adres te laten wijzigen. Dit moet samen met een empadramiento, een kopie van het huidige formulier en het meldingsformulier aangetekend verzonden worden. Men gaat naar het postkantoor met de formulieren en een enveloppe en het postpersoneel vult de briefomslag. Een week later krijgt men bevestiging.

4. Een proef met een nieuw model

De Policía Nacional in de provincie Almeria gaat een nieuw model afleveren van het certificaat voor de Europese burgers die permanent in Spanje verblijven. Het betreft het “Certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea”.

Om het nieuw model te verkrijgen moet men een afspraak maken met de politie in Almeria of El Ejido.

Het nieuwe model heeft hetzelfde formaat (86mm x 54 mm) als het nieuwe rijbewijs of de nieuwe gezondheidskaart.

Het nieuwe formaat komt tegemoet aan de vraag van de Europese burgers die niet zo tevreden zijn met het huidige formaat A4. Het oude formaat was van gewoon papier en het was niet gemakkelijk om het op zak te hebben.

Het nieuwe formaat doet geen dienst als identiteitskaart, men moet zijn identiteitskaart of paspoort dus op zak hebben.

5. Lees ook

Het officiële Spanje

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe u zich inschrijft bij de Spaanse administratie en dat u zodoende alle papieren verwerft welke voorgeschreven zijn door de Spaanse of Belgische/Nederlandse wetgeving.

Ik zeg er bij dat slechts een kleine minderheid van de buitenlanders dit opvolgt. In de straat waar wij woonden waren er gemiddeld een 30 buitenlanders meer dan 3 maanden aanwezig. Slechts 3 hadden alle benodigde papieren.

Deze handelswijze is nefast voor bepaalde voorzieningen. Voor het gemeentehuis moeten we nu een 15 minuten auto rijden waar wij in feite recht hebben op een wijkkantoor.

De benodigde medische voorzieningen (het aantal dokters en de openingstijden van het gezondheidscentrum) zijn afhankelijk van het aantal inwoners. Wij hebben bijvoorbeeld een dokter in het dorp van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur. Als alle buitenlanders zich zouden inschrijven zou dit vlug oplopen. Onnodig te zeggen dat dit soms de nodige irritaties met zich meebrengt.

Voor personen afkomstig uit de Europese Unie zijn er geen bijzondere maatregelen vereist. Voor een verblijf van MINDER dan 3 maanden moet u in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort en voor kinderen jonger dan 12 jaar is een certificaat MET foto voldoende.

Voor een verblijf van langer dan 3 maanden moet sedert 02/04/2007 geen “Tarjeta de Residentia” meer aangevraagd worden maar is er nu een inschrijvingsattest vereist. Dit attest wordt afgeleverd door het “Oficina de Extranjero” of als er geen Oficina is dan bij het lokale politiebureau.

Verder zijn er nog de volgende documenten:

 • Inschrijving in de gemeente (empadronamiento)
 • Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE)
 • Het inschrijvingsattest als inwoner van de EU (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión)

Door het verdwijnen van de “Tarjeta de Residentia” is het moeilijker geworden om zich te kunnen identificeren. Belgen en Nederlanders zijn nog in het bezit van een identiteitskaart maar andere nationaliteiten hebben enkel een paspoort, wat op zich niet zo klein is. Hierna staat in het kort hoe Nederlanders een identiteitskaart kunnen aanvragen.

Wat heeft men nodig voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart?

 • Uw huidig identiteitsdocument, paspoort of NIK
 • 3 pasfoto’s
 • Bewijs van inschrijving in een Spaanse gemeente (empadronamiento)
 • Bewijs van uitschrijving in Nederland, de aflevering hiervan gebeurt door de Nederlandse gemeente waar u het laatst woonachtig was.
  Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders zich met het kind te melden op het consulaat en handtekening en paspoort van beide ouders zijn vereist.

Uw Belgisch pensioen in Spanje

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie hoofdstuk verblijven). Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er hier niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

Je bent op pensioen en je gaat in het buitenland wonen, wat moet ik doen?

Eerst nog dit, er zijn in België een groot aantal verschillende pensioenstelsels en de bijgaande uitleg slaat op de pensioenen die uitbetaald worden door de staat.

We beginnen met de nakende verhuizing te melden aan uw pensioenkas en in België kan dat per e-mail op cdvupensioenen.thesaurie@minfin.fed.be

Uw verhuis heeft wel gevolgen voor de uitbetaling van uw pensioen:

 • De uitbetaling per circulaire cheque is niet meer mogelijk.
 • De pensioenkas kan vanaf dan uw pensioen enkel overschrijven op uw bankrekening in België. U moet hen dan wel tweemaal per jaar een levensbewijs toezenden.
 • Alle andere betalingswijzen (betaling op buitenlandse rekening) gebeuren door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. In dat geval moet u vóór iedere betaling (dus elke maand) een levensbewijs indienen.

Ik verhuis naar het buitenland en zal mij daar verzekeren bij een zorgverzekeraar. Kan de inhouding van de ziekteverzekering op mijn pensioen stopgezet worden?

In de meeste gevallen blijft u ingeschreven bij uw Belgisch ziekenfonds. De zorgverzekeraar van het nieuwe thuisland bevestigt uw inschrijving aan uw Belgisch ziekenfonds.

U wordt in de meeste gevallen onderworpen aan de buitenlandse wetgeving inzake ziekteverzekering. D.w.z. als in dat land bepaalde medische kosten niet worden terugbetaald, dan komt het eigen Belgisch ziekenfonds niet tussen voor dit soort verschillen.

In principe blijft de inhouding ziekteverzekering op het pensioen behouden maar hier bestaan er een aantal uitzonderingen!

Het is daarom belangrijk dat u vóór uw afreis naar het buitenland eerst de nodige inlichtingen inwint bij uw Belgisch ziekenfonds of het Rijksinstituut voor Ziekte – en Invaliditeitsverzekering (R.I.Z.I.V.).

Ik verhuis naar het buitenland. kan de bedrijfs-voorheffing op mijn pensioen stopgezet worden?

Deze vraag behoort tot de bevoegdheden van de Federale Overheidsdienst Financiën, Belasting en Invordering. Centrale diensten AOIF
Directie III/1A – Internationale betrekkingen
North Galaxy Toren A – 15de verdieping
Koning Albert II laan 33 bus 25
1030 Brussel
Tel.: 02/576.39.97
Voor meer informatie kan u bij voornoemde diensten terecht.

Indien u in aanmerking komt voor deze vrijstelling moet u het gunstige gevolg van de dienst Internationale Verdragen aan de pensioenkas doorgeven zodat de voorheffing op het pensioen kan stop gezet worden (eventueel met terugwerkende kracht).

De bijdrage solidariteit zal wel van het pensioen afgehouden worden.

Voor je naar het buitenland vertrekt moet je bepalen hoe je uw pensioen wil laten uitbetalen en er zijn verschillende mogelijkheden voorzien:

De overschrijving naar een bankrekening in België:Ook indien u zich in het buitenland heeft gevestigd kan u uw pensioen op een Belgische financiële rekening ontvangen. Er zijn een aantal voordelen aan deze betalingswijze verbonden. Er zijn met deze overschrijving geen overschrijvingskosten en men moet slechts tweemaal per jaar een levensbewijs opsturen.

De overschrijving op buitenlandse bank- of postrekening: Deze betalingswijze wordt automatisch toegepast indien u in het buitenland verblijft tenzij u vooraf de betaling van uw pensioen naar een Belgische bankrekening heeft aangevraagd.

Naargelang het geval moet u ons of de rekenplichtige volgende gegevens verschaffen: uw volledige naam en volledig adres, uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer.

Het pensioen wordt niet meer betaald op een vaste datum. De rekenplichtige beschikt maandelijkse over vier betalingsdatums waarin hij een collectieve betalingsopdracht kan uitvoeren. Indien uw dossier niet in orde is op het ogenblik van zo’n betalingsopdracht, moet u de volgende afwachten.

Na de betalingsopdracht, duurt het nog minstens 8 dagen vooraleer u de bedragen op uw bank- of postrekening zal ontvangen. Een belangrijk nadeel aan deze betaalwijze is dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen.

Het internationaal postmandaat:Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:

 • Uw volledige naam en volledig adres
 • Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen die aan deze betaalwijze verbonden zijn zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, er kosten aan verbonden (€10), het maximumbedrag beperkt is, er een risico op diefstal is en verlies en de betalingsprocedure duurt langer en is onregelmatig.

Opgelet: het levensbewijs is bij dit soort betaling een rommeltje en dan vooral de datering, de rekenplichtige zal slechts betalen indien hij er zeker van is dat u in leven bent op de dag van de betaling.

Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de:

 • pensioenen betaalbaar op de eerste werkdag van de maand:
  Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd worden op de eerste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.
 • pensioenen betaalbaar op de laatste werkdag van de maand:
  Het levensbewijs mag ten vroegste gedateerd zijn op de voorlaatste werkdag van de maand waarop het pensioen betrekking heeft.

De bankcheque: Een betaling van uw pensioen met deze betaalwijze gebeurt niet meer door de pensioendienst maar door de Rekenplichtige der Geschillen, bureau Liggende Gelden. U moet daartoe uw aanvraag richten aan:

De Rekenplichtige der Geschillen
Bureau Liggende Gelden
Kunstlaan 30 te 1040 Brussel
Tel. +32(0)2 574 78 71 of +32(0)2 574 79 02
E-mail: geschillen.tf@minfin.fed.be

U moet hem de volgende gegevens verstrekken:

 • Uw volledige naam en volledig adres
 • Uw pensioennummer(s) en eventueel uw nationaal nummer

Nadelen aan deze betaalwijze zijn dat u elke maand een levensbewijs moet binnen brengen, de kosten voor het uitschrijven en het verzilveren zijn ten laste van de gepensioneerde, er is een risico op verlies, niet-ontvangst en diefstal.

Een aantal maal is er in dit artikel sprake geweest van het levensbewijs maar wat is dat?

Door de fusie van de Pensioendienst voor de Overheidssector (PDOS) met de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) tot de Federale Pensioendienst (FPD) wordt de procedure inzake levensbewijzen geharmoniseerd.

Daardoor moeten alle gepensioneerden in de regel nog slechts één levensbewijs per jaar opsturen maar zolang alle pensioendiensten niet gefusioneerd zijn, zijn er nog altijd gepensioneerden die 12 x per jaar of 2 x per jaar een levensbewijs moeten inleveren.

Iedereen die een pensioen ontvangt van de Federale Pensioendienst moet een levensbewijs indienen.

Gepensioneerden die in het buitenland wonen moeten zelf alle wijzigingen aan hun woonplaats, burgerlijke staat, nationaliteit, overlijden, …, melden. In België doen de autoriteiten dat voor de gepensioneerden maar die informatieoverdracht bestaat niet tussen de Pensioendienst en de buitenlandse autoriteiten.

Het is de Federale Pensioendienst (FPD) die de gepensioneerden het document zal ter beschikking stellen en die levensbewijzen worden jaarlijks naar de gepensioneerden die in het buitenland wonen en een Belgisch pensioen ontvangen verstuurd.

Het document bestaat uit twee delen:

 • De persoonlijke verbintenis, deze wijst u op uw verplichtingen en de gevolgen van niet-naleving
 • Het levensbewijs zelf

Een eerste vraag voor uw levensbewijs – persoonlijke verbintenis wordt verstuurd in de loop van de geboortemaand van de gepensioneerde. De volgende vragen voor uw levensbewijs worden verstuurd 10 maanden na validatie van het vorige levensbewijs. U kan het formulier ook hier downloaden.

Men mag ook een ander model van het levensbewijs gebruiken maar deze andere versie moet alle elementen bevatten die op het officieel levensbewijs zijn opgenomen en u moet de persoonlijke verbintenis wel bijvoegen!

Na ontvangst heeft u een termijn van 30 dagen om het levensbewijs behoorlijk ingevuld terug te sturen. Indien het levensbewijs niet binnen de 30 dagen is binnengebracht dan worden alle betalingen van uw pensioen gestopt.

Een geldig levensbewijs moet aan enkele voorwaarden voldoen en zo moeten de volgende elementen op het levensbewijs staan:

 • De handtekening van de gepensioneerde (of van de bewindvoerder)
 • De persoonsgegevens op de keerzijde
 • De stempel van de lokale bevoegde autoriteit
  Als deze 3 elementen niet op het levensbewijs staan wordt het levensbewijs geweigerd.

Voor de legalisatie van het levensbewijs kan men zich tot een aantal autoriteiten wenden waaronder:

 • Ambassade
 • Consulaat
 • Stad of gemeente waar de gepensioneerde woont
 • Politie
 • Gemeentebestuur

Komen niet in aanmerking om het levensbewijs te legaliseren:

 • Bank
 • Post
 • Dokter
 • Advocaat (behalve een “solicitor” in het Verenigd Koninkrijk)
 • Apotheek

Contact

Men kan gerust contact opnemen met mij via email.  Zo snel mogelijk probeer ik een forum op te starten of in elk geval een chat.  Maar voorlopig zal het dus nog met email moeten gebeuren:

roger@spanjeineennotendop.eu

Bedenk wel dat ik een amateur ben, op de zéér specifieke vragen die ik regelmatig krijg weet ik ook geen antwoord.

Momenteel krijg ik dagelijks een aantal vragen te verwerken en een antwoord kan redelijk tot zeer lang op zich laten wachten.  Ik werk nu al dagelijks 2 à 3 uur aan de antwoorden alleen al.

Tot mijn spijt kan ik geen vragen per e-mail meer beantwoorden, ik ben een gewone amateur en de vragen zijn meestal zo specifiek dat ik het antwoord toch niet weet.

Welkom

Deze website is geschreven om informatie beschikbaar te stellen aan mensen die de bedoeling hebben om in Spanje te komen wonen, werken, studeren of gewoon te overwinteren.

Sinds 2003 zijn mijn echtgenote en ik in Spanje woonachtig en ik moet zeggen voor ons is het een succes.

Voor ons beiden was het ook ons eerste bezoek aan Spanje en het plan was dat we een jaar gingen blijven, het zijn er nu al meer dan 15. De voornaamste reden van ons verlengd verblijf is dat wij de Spanjaarden ervaren hebben als vriendelijke behulpzame mensen.

Een beetje kennis van de Spaanse taal is zeker belangrijk maar in sommige streken is het misschien minder van belang (Benidorm) maar in andere delen van het land kan het zeker geen kwaad.

In alle geval geniet van uw verblijf hier in Spanje en laat het zeker niet vergallen door de kleine moeilijkheden die u ongetwijfeld tegen zal komen.