Het inschrijvingsattest als inwoner van de Europese Unie

 1. Waar gebeurt de aanvraag
 2. Vereiste documenten (origineel en kopie)
 3. Een voorbeeld uit de praktijk
 4. Een proef met een nieuw model
 5. Lees ook

Alle personen die meer dan 3 maanden in Spanje verblijven, moeten zich inschrijven in het Register voor Buitenlanders. Vanaf 02/04/2007 worden er geen residentiekaarten (Tarjeta de Residencia) meer afgeleverd, maar de kaarten behouden hun geldigheid tot hun vervaldag.

Het nieuwe document heeft een zeer onpraktisch formaat (A4), daarom kan u best een verkleinde fotokopie maken en het origineel thuis laten.

OPGELET: Dit attest is geen identificatiebewijs, u dient dus uw Belgische/Nederlandse identiteitskaart of paspoort bij u te hebben.

1. Waar gebeurt de aanvraag

Oficina de Extranjería in uw buurt of het plaatselijk politiecommissariaat.

2. Vereiste documenten (origineel en kopie)

 • Het aanvraagformulier EX 16 (downloaden van de webstek van de overheid)
 • Geldig paspoort of identiteitskaart
 • Een bewijs van betaling op de bank dat de taks van € 10 betaald is
 • Uw NIE nummer behalve als het uw eerste aanvraag is
  Een rechtstreekse link naar dit document staat hier: EX16

3. Een voorbeeld uit de praktijk

De betaling van 10 € moet gebeuren voordat men zich kan aanmelden en dit Modelo 790 kan men krijgen op het bewuste politie commissariaat.  Indien men een afspraak heeft dan komt men best vroeg genoeg.

Een ander probleem dat zich kan voordoen is dat als het adres op de oude residentiekaart staat niet in overeenstemming is met het huidige adres en men een tweede maal moet terug komen.

Indien men nog in het bezit is van een geldige kaart maar met een ander adres op dan kan men best op voorhand langs het commissariaat gaan of men gebruikt een formulier om zijn adres te laten wijzigen. Dit moet samen met een empadramiento, een kopie van het huidige formulier en het meldingsformulier aangetekend verzonden worden. Men gaat naar het postkantoor met de formulieren en een enveloppe en het postpersoneel vult de briefomslag. Een week later krijgt men bevestiging.

4. Een proef met een nieuw model

De Policía Nacional in de provincie Almeria gaat een nieuw model afleveren van het certificaat voor de Europese burgers die permanent in Spanje verblijven. Het betreft het “Certificado de registro para ciudadanos de la Unión Europea”.

Om het nieuw model te verkrijgen moet men een afspraak maken met de politie in Almeria of El Ejido.

Het nieuwe model heeft hetzelfde formaat (86mm x 54 mm) als het nieuwe rijbewijs of de nieuwe gezondheidskaart.

Het nieuwe formaat komt tegemoet aan de vraag van de Europese burgers die niet zo tevreden zijn met het huidige formaat A4. Het oude formaat was van gewoon papier en het was niet gemakkelijk om het op zak te hebben.

Het nieuwe formaat doet geen dienst als identiteitskaart, men moet zijn identiteitskaart of paspoort dus op zak hebben.

5. Lees ook

Het officiële Spanje

In dit hoofdstuk leggen wij uit hoe u zich inschrijft bij de Spaanse administratie en dat u zodoende alle papieren verwerft welke voorgeschreven zijn door de Spaanse of Belgische/Nederlandse wetgeving.

Ik zeg er bij dat slechts een kleine minderheid van de buitenlanders dit opvolgt. In de straat waar wij woonden waren er gemiddeld een 30 buitenlanders meer dan 3 maanden aanwezig. Slechts 3 hadden alle benodigde papieren.

Deze handelswijze is nefast voor bepaalde voorzieningen. Voor het gemeentehuis moeten we nu een 15 minuten auto rijden waar wij in feite recht hebben op een wijkkantoor.

De benodigde medische voorzieningen (het aantal dokters en de openingstijden van het gezondheidscentrum) zijn afhankelijk van het aantal inwoners. Wij hebben bijvoorbeeld een dokter in het dorp van maandag tot vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur. Als alle buitenlanders zich zouden inschrijven zou dit vlug oplopen. Onnodig te zeggen dat dit soms de nodige irritaties met zich meebrengt.

Voor personen afkomstig uit de Europese Unie zijn er geen bijzondere maatregelen vereist. Voor een verblijf van MINDER dan 3 maanden moet u in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort en voor kinderen jonger dan 12 jaar is een certificaat MET foto voldoende.

Voor een verblijf van langer dan 3 maanden moet sedert 02/04/2007 geen “Tarjeta de Residentia” meer aangevraagd worden maar is er nu een inschrijvingsattest vereist. Dit attest wordt afgeleverd door het “Oficina de Extranjero” of als er geen Oficina is dan bij het lokale politiebureau.

Verder zijn er nog de volgende documenten:

 • Inschrijving in de gemeente (empadronamiento)
 • Het identificatienummer voor buitenlanders (NIE)
 • Het inschrijvingsattest als inwoner van de EU (Certificado de Registro de Ciudadano de la Unión)

Door het verdwijnen van de “Tarjeta de Residentia” is het moeilijker geworden om zich te kunnen identificeren. Belgen en Nederlanders zijn nog in het bezit van een identiteitskaart maar andere nationaliteiten hebben enkel een paspoort, wat op zich niet zo klein is. Hierna staat in het kort hoe Nederlanders een identiteitskaart kunnen aanvragen.

Wat heeft men nodig voor het aanvragen van een Nederlandse identiteitskaart?

 • Uw huidig identiteitsdocument, paspoort of NIK
 • 3 pasfoto’s
 • Bewijs van inschrijving in een Spaanse gemeente (empadronamiento)
 • Bewijs van uitschrijving in Nederland, de aflevering hiervan gebeurt door de Nederlandse gemeente waar u het laatst woonachtig was.
  Voor kinderen tot 12 jaar dienen de ouders zich met het kind te melden op het consulaat en handtekening en paspoort van beide ouders zijn vereist.

Uw Belgisch pensioen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?
 3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?
 4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?
 5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?
 6. Betaaldatums in het buitenland
 7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen
 8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?
 9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen
 10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?
 11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?
 12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

1. Algemeen

Als u zich als gepensioneerde in Spanje vestigt dan moet u een verblijfsdocument aanvragen (zie hoofdstuk verblijven). Vergeet ook niet voor het vertrek bij het ziekenfonds een E-121 aan te vragen. U heeft dit nodig voor de inschrijving bij het Spaanse ziekenfonds (zie sociale zekerheid).

Met andere woorden, u moet het bewijs leveren dat u financieel onafhankelijk bent, ( ongeveer € 400 per persoon/per maand) en u dient het bewijs te leveren dat u in regel bent met het ziekenfonds.

Met het formulier E-121 draagt u uw rechten op medische verzorging over van uw thuisland naar het Spaanse ziekenfonds. Heeft u geen ziekenfonds in uw thuisland, dan kan u hier in Spanje een privé verzekering afsluiten.

Is een echtgenoot financieel afhankelijk van de ander dan moet het bewijs geleverd worden van het huwelijk.

Het Belgische pensioen blijft u volledig ontvangen en kan op uw Spaanse rekening gestort worden. Afhankelijk van het pensioenstelsel krijgt u uw pensioen zonder voorheffing te betalen in België.

Dit is niet geldig voor alle pensioenen, bijvoorbeeld voor pensioenen uit de overheidssector en de oorlogspensioenen geld de regel dat zij de voorheffing in België moeten blijven betalen, maar er bestaan uitzonderingen (de NMBS). Voor alle zekerheid neemt u best contact op met uw pensioenkas.

Wenst u uw inboedel mee te brengen uit België of Nederland, dan dient u geen taksen te betalen op uw inboedel. Komt u van buiten de EU dan zijn er taksen verplicht.

Meer kan er hier niet over gezegd worden, deze materie is te complex om in zijn algemeenheid te behandelen.

2. Ik verhuis naar het buitenland, wat moet ik doen?

Als u verhuist naar het buitenland, moet u stappen ondernemen om uw pensioen zonder onderbreking te kunnen blijven ontvangen in het buitenland. U dient ons, 2 maanden vóór uw vertrek, op de hoogte te brengen van uw verhuis, via een brief die u ondertekent. In deze brief vermeldt u:

 • de datum van uw vertrek;
 • uw nieuw adres;
 • of u kiest voor een diplomatiek adres (op een Belgische ambassade of consulaat);
 • of u kiest voor een andere betaalwijze.

Stuur deze brief naar:

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
Europaesplanade 1
1060 Brussel
België

Uit veiligheidsoverwegingen mag u de Pensioendienst niet telefonisch of per e-mail op de hoogte brengen van uw verhuis. U mag de brief nadat u die ondertekend hebt wel inscannen en als bijlage versturen via het contactformulier.

3. Heb ik recht op mijn Belgisch pensioen als ik in het buitenland woon?

Als u een ambtenarenpensioen ontvangt dan is dit pensioen overal ter wereld betaalbaar, ongeacht uw nationaliteit.

Als u een werknemers- of zelfstandigenpensioen ontvangt dan kan u uw pensioen in de meeste landen ontvangen. Maar bent u Belg, staatloze, UNO-vluchteling of bevoorrechte vreemdeling dan ontvangt u uw pensioen in de ganse wereld.

4. Hoe wordt mijn pensioen uitbetaald als ik in het buitenland woon?

U bent Belg, onderdaan van een land van de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk of Zwitserland, staatloze of UNO-vluchteling?

In dat geval kan uw pensioen worden uitbetaald:

per overschrijving:

 • op een rekening geopend in België
 • op een rekening geopend in een ander land van de EER
 • op een rekening geopend in uw land van verblijf

via een internationaal betaalmiddel op uw adres.

5. Hoe kan ik mijn bankrekeningnummer overmaken of wijzigen?

Om uw pensioen per overschrijving op uw bankrekening in het buitenland te ontvangen zal de FPD u een formulier sturen dat u moet laten invullen door de bankinstelling van het land waar u een rekening geopend hebt.

U kunt uw bankrekeningnummer overmaken of wijzigen:

 • per e-mail: overschrijvingen@sfpd.fgov.be;
 • via de Pensioenlijn 1765 (betalend vanuit het buitenland:+32 78 15 17 65)
 • per fax: +32 02 529 23 15;
 • per brief:
  Federale Pensioendienst
  Zuidertoren
  Europaesplanade 1
  1060 Brussel
  België.

Opgelet: als u uw rekeningnummer verandert, wacht dan op de eerste betaling op uw nieuwe rekening vooraleer u de oude rekening afsluit. Zo vermijdt u een onderbreking in de betaling van uw pensioen.

6. Betaaldatums in het buitenland

De datum waarop u betaald wordt hangt af van het land waar u betaald wordt en van uw betaalwijze:

 • Als u betaald wordt op een Belgische bankrekening, dan gelden voor u dezelfde betaaldatums als die voor gepensioneerden die in België wonen.
 • Overschrijving op een niet-Belgische rekening: de datum waarop het geld van onze rekening vertrekt is elke maand op dezelfde dag. De verwerkingstermijn verschilt van bank tot bank en van land tot land.
 • Via een internationaal betaalmiddel: Omdat we samenwerken met externe partners kunnen we u de precieze datum waarop u het geld zult ontvangen niet geven. Het is aan te raden dat u uw pensioen ontvangt op een bankrekening.

U kunt uw rekeningnummer doorgeven via:

7. Mijn verplichting als ik in het buitenland woon: mijn levensbewijs terugsturen

Als u in het buitenland woont, sturen we u regelmatig een levensbewijs. Om onderbrekingen in de betaling van uw pensioen te vermijden, moet u het ingevulde levensbewijs binnen de 30 dagen terugsturen.

Als u in het buitenland woont, hebt u dezelfde verplichtingen als de personen die in België wonen, zoals bijvoorbeeld het melden van elke wijziging van uw gezinstoestand of fiscale toestand.

8. Wat moet ik doen met mijn levensbewijs?

Na ontvangst hebt u 30 dagen om ons het ingevulde levensbewijs terug te sturen.

 1. Op de voorzijde: uw persoonlijke verbintenis waarmee:
  • u ons elke wijziging in uw toestand laat weten en
  • u zich ertoe verbindt om ons terug te betalen als u de verplichte stappen niet naleeft of een valse of onjuiste verklaring aflegt.
 2. Op de keerzijde: dit gedeelte moet u laten invullen en ondertekenen (legaliseren) door een buitenlandse overheid.

Als we uw antwoord niet binnen 30 dagen ontvangen, schorsen we al uw betalingen.

U bent het formulier kwijt? Download dan een nieuw levensbewijs.

9. Coronavirus: Ik woon in het buitenland en ik heb problemen om mijn levensbewijs te laten invullen

Als u door de veiligheidsmaatregelen tegen het coronavirus problemen hebt om uw levensbewijs te laten invullen, kunt u ons contacteren:

We zullen al het mogelijke doen om te voorkomen dat uw pensioenbetaling stopt. U moet wel alles in orde brengen van zodra de situatie terug normaal is.

10. Hoe ben ik zeker dat mijn levensbewijs geldig is?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs aan de volgende 3 voorwaarden voldoen:

 1. Het moet door uzelf ondertekend zijn. Als u een werknemerspensioen aan het gezinsbedrag ontvangt, dan moet uw huwelijkspartner ook laten tekenen.
 2. Het moet uw persoonsgegevens vermelden op de keerzijde.
 3. Het moet gevalideerd zijn aan de hand van de stempel van een bevoegde lokale overheid.

Als het levensbewijs dat u terugstuurt niet aan deze drie voorwaarden voldoet, dan zullen we:

 1. het levensbewijs weigeren;
 2. de betaling van uw pensioen schorsen.

Als de gepensioneerde niet in staat is om het levensbewijs te ondertekenen, dan aanvaarden we de volgende oplossingen:

 • een stempel van de lokale autoriteit;
 • de handtekening van de bewindvoerder die in onze databank staat;
 • de handtekening van de bewindvoerder als hiervoor een aanstellingsbewijs bij het attest is gevoegd;
 • een medisch attest dat bevestigt dat de gepensioneerde niet meer in staat is om zelf het document te ondertekenen;
 • een kopie van de identiteitskaart met de vermelding ‘vrijgesteld van handtekening’;
 • een duimafdruk van de gepensioneerde;
 • een kruis gezet door een analfabeet.

11. Wie kan mijn levensbewijs valideren?

Om geldig te zijn, moet uw levensbewijs ondertekend en gelegaliseerd zijn door een bevoegde lokale autoriteit (stempel). De onderstaande lijst bevat de autoriteiten die uw levensbewijs kunnen valideren:

 • de stad of gemeente waar u woont;
 • uw ambassade (in heel de wereld);
 • uw consulaat (in heel de wereld);
 • de politie (in heel de wereld);
 • de Alcalde [burgemeester] in Spanje;
 • Ayuntamiento [gemeenteraad] in Spanje;

De volgende autoriteiten mogen uw levensbewijs niet valideren:

 • bank;
 • post;
 • dokter;
 • advocaat
 • apotheker;

12. Wie moet het levensbewijs niet meer terugsturen?

Met een aantal landen wisselen we elektronische gegevens uit. De inwoners van die landen moeten geen levensbewijs terugsturen. Wij verwittigen u als u geen levensbewijs moet sturen.

Opgelet: als u toch een levensbewijs ontvangt, dan moet u dit altijd tijdig invullen en terugsturen.

Contact

Men kan gerust contact opnemen met mij via email.  Zo snel mogelijk probeer ik een forum op te starten of in elk geval een chat.  Maar voorlopig zal het dus nog met email moeten gebeuren:

roger@spanjeineennotendop.eu

Bedenk wel dat ik een amateur ben, op de zéér specifieke vragen die ik regelmatig krijg weet ik ook geen antwoord.

Momenteel krijg ik dagelijks een aantal vragen te verwerken en een antwoord kan redelijk tot zeer lang op zich laten wachten.  Ik werk nu al dagelijks 2 à 3 uur aan de antwoorden alleen al.

Tot mijn spijt kan ik geen vragen per e-mail meer beantwoorden, ik ben een gewone amateur en de vragen zijn meestal zo specifiek dat ik het antwoord toch niet weet.

Welkom

Deze website is geschreven om informatie beschikbaar te stellen aan mensen die de bedoeling hebben om in Spanje te komen wonen, werken, studeren of gewoon te overwinteren.

Sinds 2003 zijn mijn echtgenote en ik in Spanje woonachtig en ik moet zeggen voor ons is het een succes.

Voor ons beiden was het ook ons eerste bezoek aan Spanje en het plan was dat we een jaar gingen blijven, het zijn er nu al meer dan 15. De voornaamste reden van ons verlengd verblijf is dat wij de Spanjaarden ervaren hebben als vriendelijke behulpzame mensen.

Een beetje kennis van de Spaanse taal is zeker belangrijk maar in sommige streken is het misschien minder van belang (Benidorm) maar in andere delen van het land kan het zeker geen kwaad.

In alle geval geniet van uw verblijf hier in Spanje en laat het zeker niet vergallen door de kleine moeilijkheden die u ongetwijfeld tegen zal komen.