Parkeerboetes, de meest gestelde vragen

 1. Algemeen
 2. Wat is het verschil tussen stilstaan en parkeren?
 3. Waar is parkeren verboden?
 4. Hoeveel bedragen de parkeerboetes?
 5. Wordt de boete verlaagd als ik in de vrijwillige periode betaal?
 6. Waar kan ik de parkeerboete betalen?
 7. Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?
 8. Waar kan ik zien of ik een boete heb gekregen?
 9. Wanneer ontvangt u een parkeerboete?
 10. Ik krijg een parkeerboete voor een auto die ik heb verkocht, wat moet ik doen?
 11. Is een boete die per gewone post binnenkomt geldig?
 12. Hoe werkt de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)?

1.Algemeen

Waar kun je geen auto parkeren? Hoe weet ik of er een boete is opgelegd? Wat is de boete voor parkeren in op een zebrapad? Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?

Verkeersboetes voor parkeren zijn in stedelijke gebieden een van de meest voorkomende boetes. Op fout parkeren staat een boete die begint vanaf 80 euro en kan oplopen tot 200 euro maar er is nog altijd de mogelijkheid van een aftrek van 50% indien de boete betaald wordt in de vrijwillige periode.

2. Wat is het verschil tussen stilstaan en parkeren?

Voordat u over parkeerboetes praat moet u het verschil kennen tussen stilstaan en parkeren. We spreken van stilstaan wanneer het voertuig minder dan twee minuten stilstaat en de bestuurder het voertuig niet verlaat. Aan de andere kant blijft het voertuig op de parkeerplaats wel langer dan twee minuten stilstaan zonder dat de bestuurder in het voertuig zit.

3. Waar is parkeren verboden?

In hoofdstuk VIII van het Algemeen Verkeersreglement worden de algemene regels voor stoppen en parkeren uitgelegd. In het bijzonder beschrijft artikel 94 16 gevallen die we moeten vermijden en die als kleine of ernstige overtredingen worden beschouwd, afhankelijk van hun aard.

Parkeren is verboden in elk gebied met verbodsborden, voor het parkeren op de trottoirs of aan dubbele lijnen. De gemeenteraden stellen ook het parkeerverbod in bepaalde tijdzones vast, in gebieden die zijn gereserveerd voor gehandicapten, ze kunnen u ook een boete opleggen voor parkeren in laad- en losruimtes en wanneer uw voertuig de circulatie belemmert. In het laatste geval bellen de politieagenten een kraandienst om het voertuig te verwijderen, met als gevolg een extra kost voor de eigenaar.

Het wordt ook beschouwd als een parkeerboete als de prijs die is vastgesteld in een gereguleerd parkeergebied (SER) niet wordt betaald.

4. Hoeveel bedragen de parkeerboetes?

Onder alle lichte of ernstige sancties die in de Algemene Verkeersregels voorkomen, hebben we een selectie gemaakt van de meest voorkomende:

 • Overtreding van het stilstaan- en parkeersysteem op door de gemeentelijke verordening gereglementeerde stadswegen in strijd met de parkeertijd limieten (art. 93): 80 euro.
 • Geen signalering van de aanwezigheid van een stilstaand voertuig wanneer deze stilstaat of heeft geparkeerd (art. 109): 80 euro.
 • Parkeer het voertuig zonder het parallel aan de rand van de weg te plaatsen, dat wil zeggen, er is teveel scheiding tussen het voertuig en de stoeprand (art. 92): 80 euro.
 • De auto achterlaten in een dubbele rij zonder bestuurder (art. 91): 200 euro.
 • Stoppen in een parkeergebied in een rijbaan uitsluitend voor stedelijk openbaar vervoer (art. 94), bijvoorbeeld stoppen in een busbaan: 200 euro.
 • Parkeren in een rijstrook of een deel van de weg, uitsluitend bestemd voor service of verkeer van bepaalde gebruikers wanneer het verkeer ernstig wordt belemmerd of er een risico voor voetgangers bestaat (art. 94): 200 euro.
 • Het niet naleven van het stilstaan en het verboden parkeersignaal (bord R-307) (art. 154): 200 euro.
 • Niet naleven van het verboden te parkeren bord (bord R-308) (art. 154): 200 euro.
 • Niet-naleving van het verboden te parkeren bord op oneven dagen (bord R-308 a) of zelfs (bord R 308 b) (art. 154), met vermelding van de eerste of tweede twee weken: 200 euro.
 • Het voertuig parkeren voor een gereserveerde laad- en losplaats (art. 91): 200 euro.
 • Parkeren op een gereserveerde plaats (art. 91): 200 euro.
 • De boete voor parkeren op het trottoir (art. 94) kan oplopen tot 200 euro, hoewel er op dit moment meer tolerante gemeentelijke verordeningen zijn, vooral met motorfietsen.

5. Wordt de boete verlaagd als ik in de vrijwillige periode betaal?

Zowel lichte boetes (100 euro) als zware boetes (200 euro) kunnen worden verlaagd tot de helft van hun bedrag als ze worden betaald in de vrijwillige periode (ongeveer 10 werkdagen volgens gemeenten en op voorwaarde dat wordt afgezien van een administratief beroep.

6. Waar kan ik de parkeerboete betalen?

De administratie faciliteert de betaling via zowel bankkantoren, telefonisch, verkeerskantoren als online.

7. Kan ik in beroep gaan tegen een parkeerboete?

Ja dat kan, maar dan verliest u de korting van 50%. Voordat u in beroep gaat, raden wij u aan om naar de plaats van de overtreding te gaan kijken om de straat waar u de parkeerboete heeft gekregen zorgvuldig te observeren. Zo ben je er zeker van dat u daadwerkelijk geparkeerd stond in strijd met een verkeersbord, of om tegenbewijs te verkrijgen (een obstakel waardoor u het bord, een boom, een slecht geplaatste lantaarnpaal niet kunt zien …). Controleer ook de melding van de inbreuk goed, omdat elke fout in de straatnaam, auto-registratie, naam en achternaam van de beschuldigde, het feit dat de naam van de aanklager die de boete heeft gegeven niet leesbaar is of simpelweg ontbreekt. Dat kan betekenen dat de sanctie ongeldig wordt verklaard.

8. Waar kan ik zien of ik een boete heb gekregen?

Vanaf de DGT-website bieden ze u gratis toegang tot de Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico (TESTRA) en met behulp van uw DNI, NIE, CIF of voertuigregistratie kan de site bezoeken. Het is en blijft een gemakkelijke manier om boetes online te bekijken. Als de gemeenteraad niet aan deze dienst is verbonden, moet u deze rechtstreeks op haar kantoor raadplegen.

9. Wanneer ontvangt u een parkeerboete?

Drie maanden nadat de overtreding is begaan, worden zonder voorafgaande kennisgeving lichte parkeerboetes opgelegd, terwijl zware boetes na zes maanden worden opgelegd. Maar wees voorzichtig, want de administraties kunnen deze periode onderbreken als ze de eigenaar van het voertuig niet kunnen lokaliseren. Dan gaan ze op zoek naar andere manieren om de melding te doen en de laatste optie is publicatie in de Officieel Bulletin van de gemeente.

10. Ik krijg een parkeerboete voor een auto die ik heb verkocht, wat moet ik doen?

Bij de verkoop van een voertuig moet er een eigendomsoverdracht plaatsvinden, zodat de gevens van de nieuwe eigenaar bij de DGT worden geregistreerd. Anders blijft degene die vóór de verkoop als eigenaar ook na de verkoop als eigenaar beschouwd blijft.

11. Is een boete die per gewone post binnenkomt geldig?

Nee. De administratie moet altijd een middel gebruiken dat de ontvangst van de melding door de belanghebbende registreert. In het geval dat de communicatie onmogelijk is omdat u niet thuis bent of dat u uw adres heeft gewijzigd zonder dit te hebben gemeld, wordt de melding gepubliceerd in de BOE. Alle burgers zijn verplicht dit bulletin te raadplegen.

12. Hoe werkt de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER)?

Als de sanctie die u krijgt, komt van de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) -ook bekend als Ordenanza Reguladora de Aparcamiento (ORA) – waarbij de meeste steden in Spanje aangesloten zijn, dat wil zeggen de boetes in de blauwe en groene zone, moet u rekening houden met het volgende:

 • De klachtmelding die u op de voorruit aantreft heeft geen meldingseffecten. Wanneer de betaalde tijd is overschreden, staat de kennisgeving meestal de annulering toe, tegen betaling van een bedrag in de parkeermeter van ongeveer drie of vier euro.
 • Om een boete in de SER te betalen of in beroep te gaan, moet u wachten op de melding. Na ontvangst hangt het uiteindelijke bedrag af van de stad waar u woont. Vergeet niet dat ze vergezeld moet gaan van een foto waarop de overtreding is vastgelegd, aangezien SER-werknemers geen gezagsdragers zijn en dit visueel moeten aantonen.
 • Als u een parkeerticket met korting betaalt, kunt u hier niet langer bezwaar tegen maken.
 • Als u niet de bestuurder van het voertuig was toen de overtreding werd gemaakt, moet u de informatie van de bestuurder schriftelijk meedelen (sommige gemeenten staan toe dat dit online gebeurt in hun boetegedeelte) binnen 20 kalenderdagen na ontvangst van de kennisgeving.
 • Als u uw adres wijzigt, moet u dit zo snel mogelijk aan DGT melden. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat zij een boete op uw naam publiceren in de BOE en daar krijgt u geen bericht van.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.