Pensioen in Spanje

De nieuwe wet is in juli 2011 goedgekeurd en daardoor zullen de Spanjaarden tot hun 67 jaar moeten werken. Om op deze leeftijd op pensioen te kunnen moet men wel 37 jaar sociale bedragen betaald hebben, hetzij als werknemer hetzij als zelfstandige.

Er is (voorlopig) een uitzondering, personen die 38,5 jaar aan de sociale zekerheid betaald hebben zullen op hun 65 jaar kunnen blijven gaan.

Momenteel neemt men de laatste 15 jaar van de loopbaan in aanmerking voor de berekening van het pensioen en dat zal vanaf nu de laatste 25 jaar van de loopbaan worden.

Een persoon die een privaat pensioen krijgt op zijn 65 jaar mag stoppen met werken maar hij of zij krijgt geen toegang tot de gratis geneeskundige verzorging voor gepensioneerden tot hij 67 jaar is tenzij de wettelijke termijn voor hem of haar 65 jaar is.

Vervroegd pensioen vanaf 63 jaar, zowel een volledig pensioen als een gedeeltelijk pensioen (deels werken, deels pensioen) is onderworpen aan een voorafgaande toelating en men moet minstens 33 jaar sociale lasten betaald hebben. In tijden van economische crisis mag deze 63 jaar terug gebracht worden tot 61 jaar maar de 33 jaar sociale lasten blijft behouden.

Deze verandering gaat vanaf 2013 in voege en de verlaging van het staatspensioen gaat in stappen door.

Jaarlijkse verhoging van het pensioen per kind ten laste

Iedereen die zelf een kind heeft, ook een adoptiekind of pleegkind, krijgt € 378 per jaar bijbetaald in zijn staatspensioen, een vast bedrag per kind met een maximum van vier kinderen.

Uitgaande van een inkomen van 12 maanden per jaar betekent dit dat wanneer een ouder met pensioen gaat, hij of zij € 31,50 per zoon of dochter ontvangt, tot een maximum van € 126, – per maand bij vier of meer kinderen.

Staatspensioenen worden in feite 14 keer per jaar uitbetaald, met een dubbel pakket in augustus en met Kerstmis, wat betekent dat in de praktijk elke pensioenuitkering met € 27 per kind wordt verhoogd tot een maximum van € 108 en tweemaal per jaar, met € 54, per kind tot een maximum van € 216.

De bijbetaling in het pensioen was aanvankelijk alleen voor vrouwen, maar het Europese Hof van Justitie oordeelde dat dit discriminerend was voor mannen.

De Spaanse regering legde uit dat de extra betaling voor vrouwen was omdat moeders traditioneel meer kans hebben op een daling van hun inkomen uit werk dan vaders, wat resulteert in een lager ouderdomspensioen, momenteel zijn de staatspensioenen van mannen over de hele linie 30% hoger dan vrouwen, en de regering wil zorgen voor een ‘pensioengelijkheid’.

Daartoe is de structuur van de oudertoeslag gewijzigd, waarbij de geldinjectie gebaseerd is op verlaging van het salaris tijdens de jaren van de opvang van de kinderen.

Volgens minister voor inclusie en sociale zekerheid, José Luis Escrivá: “In de eerste twee jaar na het verwekken van een kind dalen de inkomsten van moeders in 98% van de gevallen, maar in slechts 2% van de gevallen zien we een daling van het inkomen van de vader. Dit betekent dat in de loop van de jaren, en in combinatie met de bestaande loonkloof tussen mannen en vrouwen, vrouwen meer kans hebben op een kleiner ouderdomspensioen. “

Om in aanmerking te komen, moeten ouders aantonen dat er een inkomensvermindering was tijdens de twee jaar na de geboorte, in plaats van, zoals minister Escrivá zegt, de conceptie van hun kind, of dat het worden van een moeder of vader ‘hun professionele carrière heeft beïnvloed’.

Als beide ouders dit aantonen, of geen van beiden, gaat het recht op de extra pensioenuitkering automatisch naar de moeder.

Tot nu toe gold deze staatsbetaling alleen als een ouder twee of meer kinderen had, maar gaat nu in vanaf het eerste kind, wat betekent dat bijna 30.000 meer vrouwen er alleen al in 2021 van zullen profiteren.

Het zal ook gelden voor pensioenen die zijn ontvangen voor vrijwillige vervroegde uittreding, wat tot nu toe niet het geval was.

Het bedrag zal geleidelijk stijgen in lijn met de pensioenindexering, maar heeft geen invloed op de bestaande uitkeringen die worden ontvangen voor degenen met een minimum of een premievrij staatspensioen, het zal hun inkomensdrempel niet verhogen en ervoor zorgen dat ze niet in aanmerking komen voor verhogingen.

Escrivá zegt dat het systeem ten gunste van moeders van kracht zal blijven totdat de pensioenkloof tussen mannen en vrouwen afneemt tot minder dan 5%.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.