Peuters grootbrengen in Spanje

 1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.
 2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje
 3. Medicijnen en vaccinaties
 4. Sociale uitkeringen
 5. Kinderopvang en kleuteronderwijs
 6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)
 7. Inschrijving
 8. Kinderopvang in de private sector
 9. Kindermeisjes/Au Pairs
 10. Babysitters en andere kinderopvang
 11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters
 12. Lees ook

1. Maak kennis met de diensten en activiteiten die u en de kinderen in Spanje kunnen krijgen.

Als een kind in Spanje geboren wordt is het een gangbare praktijk dat de verloskundige een overzicht geeft van de geboorte. Na de geboorte zal de moeder een gezondheidsboekje voor de baby (Cartilla de Salud Infancia y Adolescencia) ontvangen. Als de baby thuis geboren is krijgt men het boekje in het dichtst bijzijnde gezondheidscentrum tijdens het eerste bezoek.

Het boekje bevat informatie over vaccinaties en gezondheids- en onderwijs aanbevelingen voor het kind vanaf de geboorte tot de volwassenheid. Er is ook ruimte voorzien voor de dokter in verband met onderzoek en vaccinaties.

2. Gezondheidsvoorzieningen voor peuters en uitkeringen in Spanje

Begrijp het schema van de vaccinaties en kinderbijslag die misschien voor u beschikbaar zijn

Spanje heeft een nationale gezondheidsdienst, de Seguridad Social, de site is beschikbaar in het Spaans, Engels en het Frans en de dienst wordt gefinancierd door de sociale bijdragen. Het zijn de verschillende gezondheidsdiensten van de autonome regio’s die de diensten uitbaten. Inwoners hebben een sociaal nummer nodig om in aanmerking te komen voor de gezondheidszorg.

Het Spaanse gezondheidssysteem is in het algemeen goed tot zeer goed te noemen. De meeste ziekenhuizen zijn modern en goed uitgerust, de dokters en de kinderartsen zijn uitstekend.

Ga er echter niet van uit dat de dokters een andere taal spreken dan het Spaans, zelfs in de grote steden en de toeristische gebieden is dit niet vanzelfsprekend. In sommige gebieden is er vrijwilligerswerk dat de patiënt voorziet van een vertaling tijdens de afspraken. Het lokale medisch centrum zal u inlichten of er een dergelijke dienst bestaat.

De dagelijkse behandeling van zieke kinderen wordt uitgevoerd door een huisdokter die in Spanje niet aan huis komt.

Nota: Binnen de Nationale Gezondheidsdienst is een huisarts toegewezen aan een lokaal gezondheidscentrum (centro de salud) en is het niet mogelijk een andere dokter te krijgen. Binnen de private sector kan men uiteraard vrij kiezen. Tandheelkundige behandelingen vallen in Spanje altijd in de private sector.

3. Medicijnen en vaccinaties

Medicijnen zijn altijd voorgeschreven door een dokter die een officieel voorschrift moet gebruiken en de patiënt betaald ongeveer 40 procent van de kostprijs van het medicijn, behalve voor gepensioneerden waarvoor het bijna gratis is, zij betalen 10 procent van de prijs. Medicijnen worden verkocht door apothekers en zij hebben een wachtdienst tijdens de avond, nacht en weekend. Men kan de apotheker met wachtdienst vinden in de lokale Spaanse krant of aan de deur van de gesloten apotheker.

De ouders van een kind dat opgenomen is in een kliniek voert de taken uit van persoonlijke zorg en voeding. Alle klinieken laten een metgezel bij de patiënt toe gedurende 24 uur per dag, 7 dagen per week.

De benodigde vaccinaties zijn afhankelijk van de streek waar men woonachtig is. Voor up to date informatie kan men hier terecht.

Kinderen die naar openbare of private crèches gaan worden regelmatig nagekeken door een dokter.

 • In een noodgeval, ga naar het dichtstbijzijnde hospitaal of kliniek
 • Als het noodzakelijk is, bel een ambulance met het nummer 112

4. Sociale uitkeringen

De Spaanse sociale zekerheid is verantwoordelijk voor moederschaps-voordelen en kinderopvang. Ouders ontvangen kinderbijslag voor hun kinderen onder de 18 jaar, als het kind een handicap heeft kan het zelfs langer. Anders dan in België ontvangt men enkel kinderbijslag voor kinderen die in Spanje verblijven en er mag buiten Spanje geen kinderbijslag aangevraagd worden.

Er is een maximum bepaald per kind maar het totale bedrag is afhankelijk van het aantal kinderen ten laste. De aanvraag moet ingediend worden bij lokale kantoor van de INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social).

5. Kinderopvang en kleuteronderwijs

Onderwijs in Spanje is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap (Ministerio de Educación y Ciencia).

Toezicht op de inrichtingen is een zaak van de lokale en de regionale overheid. Lokale overheden leggen de minimum normen op voor de educatieve activiteiten ten opzichte van de speeltijd, de openingsuren, het aantal toe te laten kinderen, veiligheidsnormen en het overleg tussen ouders en de leraars.

6. Peuter- en kleuteronderwijs (escuela infantil)

Peuter- en kleuteronderwijs is in Spanje beschikbaar tot de leeftijd van 6 jaar en het is onderverdeeld in twee groepen:

 • tot drie jaar
 • vanaf drie tot zes jaar

Deze school is niet verplicht maar de nationale overheid verplicht zich er toe dat er voldoende gratis plaatsen zullen beschikbaar zijn voor alle kinderen die naar deze school komen, Kinderen volgen dit onderwijs meestal lokaal.

Normaal zijn er tussen de 20 en 25 kinderen in elke klas. Alhoewel Spanje traditioneel een familiemaatschappij is met veel moeders die thuis blijven van werk of grootouders die kinderen opvangen gaan er toch meer en meer kinderen naar deze scholen.

Voor de meeste Spaanse kinderen begint de school in september met de kleuterschool (preescolar/escuela infantil) in het jaar dat zij drie jaar worden.

Het verplichte onderwijs (escolaridad obligatoria) begint op zes jaar in de lagere school (escuela primaria).

Het Spaans is de officiële taal in alle vormen van het onderwijs met uitzondering van de internationale scholen.

7. Inschrijving

In het algemeen gebeurt de inschrijving voor deze schoolvorm in het eerste deel van mei maar er kan een afwijking per provincie zijn. Men kan inschrijvingsformulieren krijgen in de school zelf, op het departement onderwijs van het gemeentebestuur (ayuntamiento) van de plaats waar men woonachtig is.

De volgende documenten zijn vereist:

 • Ingevuld aanvraagformulier
 • Geboortecertificaat van het kind
 • Medisch certificaat en bewijs van vaccinaties
 • Een bewijs van inschrijving in de gemeente (certificado de empadronamiento)

Dit bewijs van inschrijving (certificado de empadronamiento) is het bewijs dat de familie van het kind ingeschreven is in de gemeente (Padrón Municipal des Habitantes).

Om dit bewijs te verkrijgen moet men zich wenden tot het gemeentebestuur met een identiteitsbewijs van alle leden van de familie en met zijn huurcontract of eigendomsbewijs van zijn woning. Dit bewijs is geldig voor drie maanden.

8. Kinderopvang in de private sector

Kinderopvang in de private sector is beschikbaar en in de grotere steden is er een voldoende groot aanbod. Er zijn crèches (Guarderias of Casas de ninos) en kleuterscholen (Escuelas Infantiles). Meestal zijn er regelmatige bezoeken van de kinderen aan een dokter. Maaltijden worden meestal verstrekt en een groot aantal scholen legt de nadruk op een gezonde voeding.

Het is gebruikelijk dat ook de private scholen zich laten registreren bij het Ministerie van Onderwijs of bij de lokale overheid, men beschouwd dit nog altijd als een kwaliteitsbewijs.

Omdat de Spanjaarden lange uren werken zijn ook de openingsuren van de crèches aangepast, zij zijn meestal open alle avonden het ganse jaar door. Meestal zijn de openingsuren van 07:00 tot 21:00, de meeste activiteiten spelen zich af tussen 10:00 en 17:00

Sommige crèches bieden een bus service aan om de kinderen van en naar huis te brengen.

Het is heel normaal om de crèche te bezoeken (inspecteren) voordat men zijn kind inschrijft in de crèche.

9. Kindermeisjes/Au Pairs

Omdat er veel studenten naar Spanje komen studeren is er een groot aanbod aan beschikbare au pairs. Het is de gewoonte om kleine advertenties te plaatsen of er in te zoeken.

Er zijn een aantal agentschappen die au pairs uit het buitenland aanbieden en men kan ze vinden op de website Europa-Pages.

Veel mensen geven ook de voorkeur aan een agentschap omdat ze liever met hen onderhandelen over de prijs en de te leveren diensten door de au pair. Ook voor de referenties is het aan te raden om met een agentschap te werken.

10. Babysitters en andere kinderopvang

Wanneer een kind niet regelmatig ingeschreven is in een kinderdagverblijf of een crèche zullen sommige opvangdiensten kunnen overwegen om thuis babysit te leveren.

Babysitten is een populair middel om wat extra geld te verdienen.

11. Activiteiten en uitstapjes met kleuters

Moeders met kleine kinderen zullen misschien op zoek gaan naar groepen voor moeders met kleine kinderen en die bestaan ook in Spanje. Veel zal echter afhangen in wat soort regio men terecht komt, in de steden zal er geen probleem zijn maar in de landelijke gebieden zal de situatie totaal anders zijn.

Het is het altijd waard om eens binnen te stappen in het bureau voor toerisme of om eens te horen bij uw plaatselijk consulaat.

Kinderen worden in Spanje zelden thuis gelaten omdat de meeste plaatsen, zelfs restaurants, voorzien zijn in de opvang van kinderen.

Spanje heeft tal van activiteiten voor mensen met kleine kinderen maar in de grotere steden zal men die het meeste vinden. De meeste steden hebben kinderparken die meestal goed onderhouden zijn en er zijn ook zwembaden en andere faciliteiten.

De Spaanse treinmaatschappij RENFE geeft kortingen aan kinderen, onder de drie jaar rijden ze gratis en onder de zeven jaar is het halve prijs.

12. Lees ook

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.