Problemen met een Spaanse bouwpromotor

 1. Introductie
 2. Naar de rechtbank stappen dicht bij de contractuele overdracht van de off-plan woning
 3. Naar de rechtbank stappen in het geval van overmacht
 4. Naar de rechtbank stappen als het Bewijs van Eerste Bewoning verleend is
 5. Naar de rechtbank stappen voor contractbreuk als je zelf ook in de fout bent gegaan
 6. Naar de rechtbank stappen voor een onbelangrijke reden
 7. Naar de rechtbank stappen indien er geen bankgarantie is
 8. Naar de rechtbank stappen indien je niet beschouwd wordt als gewone consument
 9. Naar de rechtbank stappen en er een grote schadevergoeding eisen
 10. Naar de rechtbank stappen zonder voldoende bewijs die uw gelijk aantonen
 11. Naar de rechtbank stappen in een verkeerde procedure
 12. Conclusie

1. Introductie

In rechtszaken tegen bouwpromotoren zal een advocaat eerst proberen om een voor beide partijen gunstige oplossing te komen en hij zal maar eerst een rechtszaak beginnen als er geen oplossing buiten de rechtbank kan gevonden worden. Eenmaal men een punt bereikt heeft dat de enige oplossing in een rechtszaal ligt moet men toch bedenken dat het toch niet verstandig is om naar de rechtbank te gaan omdat in het verleden dergelijke klachten zich steeds tegen de klager hebben gekeerd.

Dit artikel is niet bedoeld als een verdediging voor de belangen van de promotor maar het is een waarschuwing aan potentiële klagers zodat zij alhoewel zij misschien in hun “recht” zijn dit toch niet zullen krijgen en het hun nog een hoop geld kan gaan kosten.

De volgende punten staan in een willekeurige volgorde en hij is niet beperkend.

2. Naar de rechtbank stappen dicht bij de contractuele overdracht van de off-plan woning:

Indien je naar de rechtbank stapt en dat is dicht bij de contractuele oplevering van de woning dan kan uw klacht onontvankelijk verklaard worden. Sommige mensen denken (verkeerd) dat zij een promotor kunnen aanklagen omdat de oplevering van de woning niet op de in het koopcontract vast gestelde datum gebeurt. Een normale tijdsduur om een rechtszaak te voeren wordt in het algemeen als zes maanden na de overeen gekomen datum in het contract beschouwd. Dit is meestal zo maar er kunnen uitzonderingen in voorkomen. Er kan in het contract een overeenkomst staan dat de promotor de oplevering mag overschrijden met bijvoorbeeld drie maanden. Dit moet wel uitdrukkelijk onderschreven zijn door de koper. Heb je een dergelijke clausule ondertekend dat beginnen de zes maanden maar te tellen vanaf die drie maanden.

3. Naar de rechtbank stappen in het geval van overmacht:

Dit tweede punt is gerelateerd aan het eerste punt. Als men naar de rechtbank stapt in het geval van overmacht. Dit kan hevige regenval zijn, andere meteorologische omstandigheden, een algemene staking, enz. Als de promotor succesvol voor de rechtbank kan bewijzen dat hij tijdens de bouwperiode het slachtoffer van overmacht was dan krijgt hij die dagen bij de contractuele periode.

4. Naar de rechtbank stappen als het Bewijs van Eerste Bewoning verleend is:

Een Bewijs van Eerste Bewoning wordt afgeleverd door de gemeente waar de woning gelegen is en dat is het bewijs dat de woning voldoet aan alle vereisten van het bouwcontract en van alle bouwvoorschriften. Na de aflevering van dat bewijs wordt de woning beschouwd als in orde met de regelgeving en de woning geschikt is voor menselijke bewoning. Algemeen wordt het beschouwd als te laat om naar de rechtbank te stappen eenmaal het Bewijs van Eerste Bewoning afgeleverd is omdat dat juist het bewijs is dat de promotor aan zijn contractuele verplichten voldaan heeft.

5. Naar de rechtbank stappen voor contractbreuk als je zelf ook in de fout bent gegaan:

Indien je naar de rechtbank stapt omdat de promotor contractbreuk pleegt maar je voldoet zelf niet aan de contractuele verplichtingen in verband met de betalingstermijnen zoals bepaald in het contract dan zal de rechter beslissen dat jezelf aan de oorzaak ligt van de contractbreuk.

6. Naar de rechtbank stappen voor een onbelangrijke reden:

Dit is als de rechter uw klacht als onbelangrijk beschouwd. Bijvoorbeeld, je dagvaardt de bouwpromotor omdat je zoals beloofd vanaf uw terras geen zicht op zee hebt maar je kijkt uit op een bakstenen muur of de beloofde zwembaden en sportterreinen zijn niet aanwezig. Deze rechtszaak zal vermoedelijk afgewezen worden als je een teruggave van geld vraagt of als je het contract wil laten verbreken. Enkel indien er in je koopcontract uitdrukkelijk sprake is van een zicht op zee of er een beschrijving is opgenomen van de sportfaciliteiten wordt dit beschouwd als een essentieel onderdeel van het contract. Dan heb je het recht om het contract te verbreken of kan je een gedeeltelijke teruggave van het betaalde geld vorderen. Toch is het dan aan te raden om een akkoord te sluiten met de promotor voordat men naar de rechtbank trekt.

7. Naar de rechtbank stappen indien er geen bankgarantie is:

Indien je naar de rechtbank stapt omdat de promotor u de bij de aankoop van een off plan woning de wettelijk verplichte bankgarantie niet heeft gegeven zal je de rechtszaak vermoedelijk verliezen. Je kan op deze grond het contract niet verbreken.

8. Naar de rechtbank stappen indien je niet beschouwd wordt als gewone consument:

Het is belangrijk om weten dat indien je meerdere off plan woningen koopt dat je door de rechter niet meer beschouwd wordt als een gewone consument maar eerder als een zakenman/vrouw. Dit is belangrijk om weten daar men dan niet meer beschermd is door de Spaanse Consumentenwet. Deze wet is belangrijk om op te treden tegen een promotor.

9. Naar de rechtbank stappen en er een grote schadevergoeding eisen:

In Spanje een schadevergoeding vragen is gelijkaardig met België en Nederland. Ook in Spanje zijn de enorme schadevergoedingen waarover men in de Verenigde Staten of in Groot-Brittannië hoort hier uit den boze. Indien men hier een enorme schadevergoeding eist kan dit maar alleen tegen u werken. Spaanse rechters hebben een grote keuzemogelijkheid in het bepalen van een schadevergoeding, vooral als men morele schadevergoeding eist.

10. Naar de rechtbank stappen zonder voldoende bewijs die uw gelijk aantonen:

Het is noodzakelijk dat de klager voldoende documenten verzamelt die zijn claim kunnen staven. De vereiste documenten die de klager beschikbaar moet hebben zijn een kopij van de originele koopakte, alle originele facturen, de bankuittreksels, enz. Vooral het bewijs dat alle facturen betaald zijn is van groot belang, de rechtszaak kan anders stopgezet worden.

11. Naar de rechtbank stappen in een verkeerde procedure:

Dit betekend dat u de promotor voor de rechtbank sleept in een strafrechtelijke procedure waar het in feite om een burgerlijke procedure moet gaan. In dit geval verlies je geld en tijd.

12. Conclusie

Zoals men al kan zien is het niet altijd aan te raden om een procedure te starten temeer omdat de kans groot is dat hij de gebeurlijke schadevergoeding niet kan betalen. U verliest dan nog meer geld. Het is dus aan te raden dat uw advocaat eigendommen en goederen van de promotor lokaliseert en aan een rechter een bewarend beslag (embargo) vraagt.
Na een embargo kan de promotor niets meer verkopen en u heeft altijd een waarborg voor uw claim.

Dit alles bewijst dat u best niet lichtzinnig naar de rechtbank gaat en dat u altijd een advocaat moet raadplegen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.