Spaanse Successierechten en belasting op een schenking (Impuesto a las Herencia, Asignaciones y Donaciones

 1. Wat zijn successierechten en belastingen op een schenking?
 2. Waarop wordt deze heffing geheven?
 3. Wie betaald de belasting?
 4. De basis van de taxatie
 5. Berekening van de belasting
 6. Berekening
 7. Betalingstermijn
 8. Hoe kan men de belasting zo laag mogelijk houden?

1.Wat zijn successierechten en belastingen op een schenking?

In Spanje worden de successierechten en de belasting op een schenking op dezelfde wijze behandeld.

 • Successierechten zijn een belasting de betaalbaar is op de toename van rijkdom verkregen door een overlijden
 • Belasting op een schenking is een belasting die betaalbaar is op de toename van rijkdom verkregen door een schenking waarbij de gever nog in leven is.

2. Waarop wordt deze heffing geheven?

 • Op de aanwinst van gelden en goederen door middel van een erfenis. Buitenlanders zullen deze belasting in Spanje betalen maar enkel voor de goederen die in Spanje gelegen zijn
 • Op giften onder levenden
 • Op uitbetalingen van een levensverzekering waar de verzekerde een andere persoon dan de begunstigde is

3. Wie betaald de belasting?

 • De erfgenamen, de belasting moet betaald worden door elke erfgenaam afzonderlijk en vóór er iets kan gebeuren met de nalatenschap
 • De begunstigden, welke de gift krijgen
 • De begunstigden van de verzekeringspolis als de verzekerde een ander persoon is dan de begunstigde

4. De basis van de taxatie

In geval van een overlijden moet de waarde van de bezittingen bepaald worden op het moment van overlijden. Het totale bedrag komt in aanmerking voor de belasting. Onkosten zoals de begrafenis mogen in mindering gebracht worden.

In geval van een schenking tussen levenden worden belast op de werkelijke waarde.

In geval van een levensverzekering is het uitbetaalde bedrag de basis voor taxatie, eventueel aangevuld met opbrengsten uit de erfenis.

5. Berekening van de belasting

Het is redelijk ingewikkeld om de juiste berekening te kunnen uitvoeren aangezien er verschillend percentages gehanteerd worden, verschillende taxatieschalen enz.

De belastingen kunnen verschillen tussen de ene Spaanse regio en de andere. Successierechten en belastingen op een schenking zijn progressief, dit wil zeggen onder verschillende omstandigheden zal u verschillende belastingen dienen te betalen, enkele punten die men in rekening brengt:

 • Het bedrag dat u zal krijgen
 • Uw rijkdom
 • Uw relatie met de overledene of de schenker

Voor niet-residenten wordt er enkel rekening gehouden met opbrengsten uit Spanje.

6. Berekening

De belastbare nalatenschap wordt beslist door een mogelijke korting die sommige personen kunnen hebben.

De basis berekening wordt legaal verminderd afhankelijk van de bloedverwantschap tussen de overledene en de begunstigde. De toepasselijke kortingen zijn:

 • Klasse 1:voor afstammelingen en geadopteerde personen onder de 21 jaar is de toepasbare korting € 13.651,99 + 3.413,75 per jaar onder de 21 jaar
 • klasse 2: voor afstammelingen en geadopteerde personen boven de 21 jaar, echtgenotes en ouders is de toepasbare korting € 13.651,99
 • klasse 3: voor tweede en derde graad verwanten is de toepasbare korting € 6.827,5
 • klasse 4: voor vierde graad verwanten en andere begunstigden is er geen korting voorzien.

7. Betalingstermijn

Vanaf het overlijden heeft men 6 maanden de tijd om alles te regelen. Men kan wel een extra 6 maanden vragen maar in dat geval zijn er verwijl interesten te betalen.

De belasting op de schenking moet betaald zijn 30 dagen na de schenking. Deze belastingen moeten betaald worden op het provinciaal belastingbureau van de autonome regio.

8. Hoe kan men de belasting zo laag mogelijk houden?

 • Wanneer de eigendom van de overledene naar de erfgenaam gaat, is er een 95 % korting voorzien indien de begunstigde heeft samen geleefd met de overledene voor ten minste 2 jaar voorafgaand aan het overlijden. Deze korting is enkel mogelijk voor residenten.
 • Het oprichten van een familiebedrijf met de mogelijke begunstigden als directeur in de vennootschap. Bij het overlijden van een van hen moeten de aandelen enkel herschikt worden.
 • Men koopt de woning en zet de eigendomstitel op de kinderen en de ouders hebben het vruchtgebruik.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.