Strafrechtelijke procedures in Spanje

 1. De Habeas Corpus procedure
 2. Procedure voor overtredingen
 3. De verkorte strafrechtelijke procedure
 4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

1. De Habeas Corpus procedure

Dit is een eenvoudige en gemakkelijke procedure voor gearresteerden die hun vrijlating willen vragen. Zijzelf of een persoon die in zijn naam mag handelen (echtgenoot, familieleden, advocaat,…) mogen een schriftelijke aanvraag indienen zodat de gearresteerde voor een rechtbank kan gebracht worden waar de wettelijkheid van de arrestatie kan onderzocht worden.

Als de arrestatie volgens de regels werd uitgevoerd dan zal de gearresteerde terug naar de gevangenis worden overgebracht. In het andere geval zal hij in vrijheid gesteld worden. De maximum tijd van deze procedure is 24 uur.

2. Procedure voor overtredingen

Dit is een gemakkelijke en snelle procedure in verband met de vervolging van misdrijven.

Een overtreding gaat meestal naar de rechtbank na een criminele klacht. Er is geen advocaat vereist of er moet geen tussenkomst gebeuren door een advocaat.

De rechtszaak gaat naar de Onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción) of naar het Vredegerecht (Juzgado de Paz) van het arrondissement waar de overtreding begaan is.

De beide partijen vertolken gewoon hun standpunt en leveren hun bewijzen tijdens dezelfde hoorzitting.

De benadeelde partij mag tijdens het proces aanspraak maken op een schadevergoeding voor de geleden schade.

Het Openbaar Ministerie zal in die zaken betrokken worden waarin hij moet optreden.

In het geval de verdachte niet op de vooropgestelde dag en uur voor het hof verschijnt zal de zaak toch verder gezet worden.

Men mag zijn beroep tegen de uitspraak indienen bij het oorspronkelijk hof maar het is een hoger hof dat de zaak terug in overweging zal nemen.

3. De verkorte strafrechtelijke procedure

Deze procedure wordt in Spanje gebruikt voor strafbare feiten waarop een gevangenisstraf staat tot maximum negen jaar.

De procedure begint met het crimineel rapport (denuncia) of met de strafrechtelijke klacht dat eerder werd ingediend. Deze procedure mag ook beginnen met een verslag van de politie of door de openbare aanklager.

De beklaagde neemt een adres in Spanje omdat alle officiële meldingen naar dat adres zullen verstuurd worden. Hij heeft het recht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat.

Het proces bestaat uit drie delen:

 • De onderzoeksfase
 • Voorbereiding op het mondeling proces
 • Het mondeling proces

De eerste twee delen worden gevoerd voor de onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción).

Het mondeling proces heeft plaats voor het daartoe aangewezen gerechtshof:

 • op de lokale criminele rechtbank (Juzgado de lo Penal), voor die misdaden waarvoor er een maximum straf voorzien is van 5 jaar of minder, of
 • op de Provinciale Rechtbank (Audiencia Provincial), voor die misdaden waarvan de straf voorzien is tussen de 5 en 9 jaar gevangenisstraf.

Het Onderzoeks Hof is verantwoordelijk voor het onderzoek van de misdaad, de omstandigheden, de daders en alle zaken die betrekking hebben op de zaak. De Openbare Aanklager zal zich vergewissen dat de rechten van de dader worden gerespecteerd en dat de rechten van het slachtoffer worden beschermd.

De verdachte moet samen met zijn advocaat verschijnen om mondeling gehoord te worden voor het hof. Indien de verdachte niet voor het hof verschijnt dan wordt er een opsporingsbevel tegen de verdachte uitgevaardigd.

De bewijzen van de partijen die momenteel reeds zijn ingediend door de advocaten van de partijen worden behandeld in een later stadium van het proces.

Het proces zal worden behandeld met de zin dat men in beroep kan gaan voor het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial) als het een beslissing is van een Lokaal Hof (Juzgado de lo Penal) of voor een Nationaal Hof als men in beroep gaat tegen een Provinciaal Hof.

4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

Personen die aangeklaagd worden voor misdaden waarop straffen staan van meer dan 9 jaar worden berecht volgens de gewone strafrechtelijke procedure.

Net als in de criminele verkorte procedure kent het proces drie verschillende fasen:

 • De onderzoeksfase
 • De voorbereiding van het proces
 • Het proces

a) Het strafrechtelijk onderzoek (onderzoeksfase) omvat de voorbereiding van het proces en verder onderzoek dat vaststelt dat er inderdaad een misdrijf is gepleegd. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheid van de gedaagde(n). Dat onderzoek wordt gedaan voor het Onderzoeks Hof (Juez de Instrucción) en het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial). De onderzoeksdaden tijdens deze fase zijn geheim voor een derde partij. De burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde wordt nu ook vastgesteld.

b) De tweede fase, de voorbereiding van het proces heeft plaats voor een Provinciaal Hof, (Audiencia Provincial). Aanvullende werkzaamheden vinden nu plaats, hetzij om de vervolging te bevestigen hetzij om de vervolging te staken.

c) Tijdens het proces kunnen de partijen geschreven verklaringen voorleggen waarin de overtreding, de verantwoordelijkheid van de beschuldigden, het bewijs en de voorgestelde straf zijn vermeld.

Het bewijs dat de partijen willen voorleggen moet nu voorgelegd worden en op dit moment moet ook de laatste geschreven verklaring neergelegd worden.

Voor de rechter uitspraak doet hebben alle partijen recht om een laatste verklaring af te leggen. Tegen de uitspraak van de rechter kan men in beroep gaan voor het Hoog Gerechtshof (Tribunal Supremo).

Een gedachte over “Strafrechtelijke procedures in Spanje”

 1. L.S.,
  Als een gevangenisstraf wordt opgelegd, bestaat dan in Spanje zoals in Nederland en België de voorwaardelijke/vervroegde invrijheistelling en zo ja, wat zijn de regels.
  Omdat ik op 20 februari a.s. een “lezing” zal houden, stel ik het op prijs tevoren uw antwoord te ontvangen.
  Bij voorbaat mijn dank.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.