Uw Spaanse aangifte van de inkomstenbelasting kan vanaf 6 april 2022

 1. Belangrijke data voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over het aanslagjaar 2021
 2. Wat is er nieuw in de Spaanse aangifte inkomstenbelasting voor 2022?
 3. Wie moet zijn aangifte inkomstenbelasting in Spanje 2022 indienen?
 4. Wie is vrijgesteld van het indienen van belastingaangifte in Spanje?

Het proces voor het indienen van de belastingaangiften voor de personenbelasting (IRPF) en vermogensbelasting in Spanje op inkomsten verkregen in 2021 zal begin april 2022 worden geopend.

Zoals gebruikelijk kunnen aangiften inkomstenbelasting in Spanje online worden ingediend via de website van de belastingdienst (‘Agencia Tributaria’), telefonisch of persoonlijk. Maar de campagne voor de inkomstenbelasting van dit jaar brengt ook enkele veranderingen met zich mee.

1.Belangrijke data voor het indienen van uw aangifte inkomstenbelasting over het aanslagjaar 2021

 • Vanaf woensdag 6 april t/m 30 juni 2022 kunt u online uw belastingaangifte doen via de website van de Belastingdienst.
 • Van 5 mei tot 30 juni 2022 kunt u uw belastingaangifte telefonisch doen op +34 915 548 770 of +34 901 335 533
 • Vanaf donderdag 26 mei is het mogelijk om persoonlijk een afspraak te maken, deze wordt gegeven tussen donderdag 26 mei en 29 juni bij de Belastingdienst.
 • Op maandag 27 juni, drie dagen voor de deadline, kunt u uw belastingaangifte via automatische incasso indienen.
 • De deadline voor het indienen van aangifte inkomstenbelasting loopt af op donderdag 30 juni. Vanaf 1 juli kunt u geen aangifte meer doen in Spanje.

Deze data zijn belangrijk omdat de Belastingdienst iedereen (zwaar) kan straffen die de vastgestelde deadlines niet haalt.

2. Wat is er nieuw in de Spaanse aangifte inkomstenbelasting voor 2022?

 • In oktober 2021 werd een koninklijk wetsbesluit aangenomen om de slachtoffers van de uitbarsting van de vulkaan op La Palma te helpen en die een vrijstelling van hun personenbelasting voorschrijft.
 • Iedereen met een inkomen van meer dan 200.000 en 300.000 euro ziet de schijf van de personenbelasting met respectievelijk drie en twee punten toenemen.
 • Er komen aftrekposten voor individuele particuliere pensioenregelingen, die worden teruggebracht tot maximaal 2.000 euro, terwijl de limiet van bedrijfsplannen wordt verhoogd tot 8.000 euro. In beide gevallen mag de maximale korting niet hoger zijn dan 10.000 euro.
 • Een verhoging van de vermogensbelasting met 1% voor activa van meer dan 10 miljoen euro, tot een tarief van 3,5%.
 • Daarnaast houdt de Belastingdienst vanaf dit jaar cryptocurrencies in de gaten, vanaf juli 2021 is het verplicht om dit soort transacties te melden. Daarom moet het worden weerspiegeld in de aangifte inkomstenbelasting wanneer het inkomen hoger is dan 1.000 euro, zowel in Spanje als in het buitenland.

3. Wie moet zijn aangifte inkomstenbelasting in Spanje 2022 indienen?

Over het algemeen moet iedereen die in Spanje woont en inkomsten heeft, inkomstenbelasting betalen, zelfs als dat geld uit het buitenland komt. Of u wel of geen aangifte inkomstenbelasting moet doen, hangt af van uw jaarinkomen en door hoeveel personen of bronnen u wordt betaald.

Daarom zijn de volgende groepen verplicht inkomstenbelasting te betalen:

 • Degenen die 22.000 euro per jaar of meer hebben ontvangen.
 • Degenen die in 2021 meer dan één betaler hadden. Op deze manier wordt de limiet verlaagd tot 14.000 euro als het bedrag dat de tweede en volgende betalers ontvangen hoger is dan 1.500 euro.
 • Mensen die zich in ERE en ERTE bevinden, moeten de IRPF presenteren, omdat ze als een andere betaler worden beschouwd, naast hun bedrijf.
 • Degenen die aandelen hebben verkocht.
 • Degenen die in 2021 een woning hebben verkocht of verhuurd.
 • Degenen die subsidies of hulp hebben ontvangen.
 • Degenen die vermogenswinsten en -verliezen hebben.
 • De belastingplichtigen die recht hebben op toepassing van: het overgangsregime van de aftrek voor investeringen in hoofdverblijf, de aftrek voor dubbele internationale belasting en de aftrek voor zakelijke spaarrekeningen, zijn ook verplicht aangifte te doen.

4. Wie is vrijgesteld van het indienen van belastingaangifte in Spanje?

Als algemene regel geldt dat niemand is vrijgesteld van het betalen van inkomstenbelasting en iedereen die inkomsten heeft, moet aangifte doen. Er zijn echter uitzonderingen:

 • Al degenen die minder dan 22.000 euro aan verdiend inkomen hebben ontvangen en slechts één betaler hebben, zijn niet verplicht om hun Spaanse inkomstenbelasting in te dienen. Het is echter raadzaam om dit te doen om uw inhoudingen terug te vorderen.
 • Heb je twee of meer betalers (en de tweede is meer dan 1.500 euro), dan is de limiet 14.000 euro.
 • Heeft u minder dan 1.600 euro verdiend met uw beleggingen of betaalrekeningen, dan hoeft u geen belastingaangifte in te dienen.
 • Als u minder dan 1.000 euro hebt verdiend met meerwaarden

Het Spaanse belastingstelsel kan lastig zijn om daarin te navigeren, en daarom is het altijd raadzaam om het advies in te winnen van professionele belastingadviseurs die uw aangifte inkomstenbelasting voor u kunnen indienen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.