Verbeteringen aan een woning in Spanje en verhuren

Als het over huren gaat dan kan er veel verwarring ontstaan tussen verhuurders en huurders wanneer er iets kapot of beschadigd is. Dit onderwerp komt meestal neer op een eenvoudig antwoord: de verhuurder moet betalen voor alle reparaties die nodig zijn om het huis in een goede staat te houden.

Maar wat als goede staat kan beschouwd worden kan echter ook in twijfel worden getrokken. Sommige huurders of eigenaren van onroerend goed beschouwen bepaalde verbeteringswerken of updates als noodzakelijk maar de verschillende interpretatie kan vaak de oorzaak zijn van conflicten. Het verschil in interpretatie ligt er in dat verbeteringen niet strikt noodzakelijk zijn om de bewoonbaarheid van het huis te garanderen maar dat ze worden uitgevoerd om de levenskwaliteit in de woning te verbeteren.

In Spanje heeft de verhuurder volgens artikel 22.1 over huurcontracten het recht om huisverbeteringen uit te voeren, zelfs als er een huurder in de woning woont. Op voorwaarde natuurlijk dat het werk niet redelijkerwijs kan worden uitgesteld tot het einde van de huurovereenkomst. Vóór het begin van de werken moet de verhuurder de huurders minimaal drie maanden van tevoren op de hoogte stellen van de begindatum en de aard van de werken.

In een dergelijke situatie staat de wet de huurder toe om van het contract af te zien, tenzij het werk geen invloed heeft op de huurwoningen. Als de huurder het contract houdt, bepaalt artikel 22.3 dat huurders recht hebben op aftrek van de huur in verhouding tot het gedeelte van de woning dat wordt gerenoveerd als compensatie.

Anderzijds geven verbeteringen aan het huis de verhuurder ook het recht om de huurprijs te verhogen tot 20 procent na vijf jaar contract.

Een andere veel voorkomende vraag is wat de huurder wel of niet kan en mag doen. Elk werk dat de structuur van het huis of het meubilair zal wijzigen, moet de schriftelijke toestemming van de verhuurder hebben om uitgevoerd te worden.

Als de huurder deze vastgestelde clausules niet respecteert, kan de verhuurder het contract opzeggen. Huurders kunnen ook verplicht worden om de woning terug te brengen naar zijn vorige staat, zonder aanspraak te maken op enige vergoeding voor de kosten. Als een van de huurders gehandicapt of ouder dan 70 is, kunnen ze wijzigingen aanbrengen, maar moeten ze de verhuurder op de hoogte brengen en de woning in zijn oorspronkelijke staat herstellen indien nodig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.