Vliegen met een drone in Spanje

 1. Algemeen
 2. Haal een vergunning…….of niet
 3. Hobby versus professioneel gebruik
 4. Waar mag ik vliegen en waar niet?
 5. Het luchtruim is niet van u of van de burgemeester
 6. Afstand tot een luchthaven
 7. Gecontroleerd luchtruim
 8. Verboden zones voor vluchten met fotografische doeleinden
 9. Identificeer uw apparaat
 10. In het kort

1.Algemeen

Tekst afkomstig van Twitter van de Guardia Civil

Drones zijn een realiteit en zij zullen aanwezig blijven in onze maatschappij. Bovendien zien we nu enkel het begin van een technologie die aan het begin van zijn mogelijkheden staat en die in de toekomst het concept van ons transport zal veranderen. De drones die wij nu gebruiken zijn de Ford T van de toekomstige exemplaren. Iets wat we in slechts een lustrum zullen zien veranderen van iets prehistorisch naar iets moderns.

Bovendien worden drones steeds goedkoper en worden zij steeds populairder. Het gebeurt zelden dat een liefhebber van fotografie of video nog niet in het bezit is van een drone. Het probleem is, zoals in veel gevallen, dat de technologie sneller gaat dan de wetgeving en de wetgever weet niet goed hoe hij hier moet mee omgaan. Diegenen die de wereld met een drone afreizen zullen het al gemerkt hebben, ontbrekende of ongelijke wetgeving, niet erkenning van vergunningen van het ene land naar het andere (zelfs niet tussen landen van de Europese Unie), een algemeen wantrouwen ten opzichte van de drones als een “massavernietigingswapen”.

In Spanje zijn vluchten met een drone gereguleerd met een wet, de wet 18/2014 van 5 oktober (art. 50 en 51). Deze wet is snel in mekaar gestoken en ze probeert iets te reguleren maar zij staat vol met absurditeiten maar zij is wat zij is en we moeten er dus rekening mee houden. Tot zij vervangen wordt door een nieuwe wet is deze de enige geldige wet.

Weet wat mag of juist niet mag met uw drone in Spanje en dat vindt je hierna.

2. Haal een vergunning…….of niet

De wet 18/2014 verplicht gebruikers van drones die er een professioneel gebruik van maken om een warrig theoretisch examen af te leggen dat u niet zal helpen om een betere piloot te worden. Daarna volgt een praktisch examen waarvoor u enkele honderden euro moet betalen. Daarna moet u nog een medische test passeren van het type LAPL, dit is een test voor piloten van lichte vliegtuigen terwijl u er enkel een plastieken zak van 750 gram mee wil vervoeren.

Dat is hetzelfde als dat u met een fiets wil rijden en men verplicht u tot het behalen van een rijbewijs voor een camion.

Deze regel is niet van toepassing op recreatief en sportief gebruik van een drone.

3. Hobby versus professioneel gebruik

Dit is de vraag van een miljoen die tal van gebruikers van een drone zich stellen, beschouwd AESA mijn gebruik van een drone als hobbygebruik of als professioneel gebruik? Daar is het staatsagentschap niet altijd duidelijk over. Daarom heeft iemand een email naar het agentschap gestuurd met de vraag: “Ik gebruik een Phantom 4 (een zeer populair model van Chinese makelij) die uitgerust is met zijn bijbehorende camera voor foto’s en video’s van 4k. Hij maakt enkel beelden om op mijn eigen YouTube kanaal te plaatsen. Beschouwd u dit als hobby of professioneel gebruik?

Dit is hun antwoord:

” De huidige geldende wetgeving in Spanje voor het gebruik van RPAS (drone) is de wet 18/2014 van 15 oktober (art.50 en 51). Deze wet regelt het gebruik van RPAS behalve wanneer de drone enkel voor recreatief of sportief gebruik is.

Als de activiteit enkel recreatief is maar omdat een RPAS een vliegtuig is moet men voldoen aan de veiligheidsvoorschriften die op de website van AESA staan om het Koninklijk Besluit 552/2014 artikel 15 (luchtvaartregels) niet te overtreden. Dit laat toe om met een RPAS op lage hoogte te vliegen op voorwaarde dat ze geen risico of ongemak zijn voor personen of goederen op de grond. Daarnaast is er ook artikel 42 bis van de wet 21/2003 inzake luchtveiligheid. Dit artikel verbiedt elke actie die de regelmaat of de veiligheid van het luchtverkeer kan hinderen of in gevaar kan brengen”.

Er mag dus niet met een RPAS op lage hoogte gevlogen worden in stedelijke gebieden en in zones waar personen aanwezig zijn.

Daarnaast moet de gebruiker voldoen aan een aantal andere vereisten waaronder concreet de gegevensbescherming (Organieke Wet 15/1999), het recht op privacy (Organieke Wet 1/1982), het nemen van luchtbeelden voor milieubescherming. Het nemen en filmen van luchtbeelden is geregeld door een verordening van de Voorzitter van de Regering op 14 maart 1957, in principe omwille van landsverdediging.

Hoewel de regelgeving geen enkele vereiste stelt aan piloten en drones is ook bij het hobbygebruik aan te raden om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten.

Aan de andere kant, de beelden die u publiceert kunnen niet overgedragen worden voor professioneel gebruik en de reproductie van het beeldmateriaal kan geen economische waarde vertegenwoordigen.

Wat kan nu, ondanks het gebruikelijke jargon van de administratie, uit dit antwoord worden begrepen? Als je een drone bezit van minder dan 25 kg en je houdt rekening met de veiligheidsafstanden die hierna volgen, je hebt geen financieel gewin van de gemaakte beelden dan hoef je geen vergunning als piloot te hebben. Het is aanbevolen dat men in het bezit is van een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

4. Waar mag ik vliegen en waar niet?

Vliegen in de vrije tijd of op een professionele manier, de huidige wet is duidelijk:nooit over stedelijke gebieden van welke aard dan ook of over samenkomsten van groepen mensen (drukke stranden. festivals, drukke wegen en feesten) en nooit ’s nachts. Er moeten verder goede meteorologische omstandigheden zijn om te mogen vliegen (zichtbaarheid van minstens 5 kilometer) en de drone moet altijd binnen het zicht van de piloot blijven. De drone mag niet verder dan 500 meter horizontaal van de piloot vliegen op maximum 400 voet (120 meter) hoogte.

De wet die binnenkort kan goedgekeurd worden geeft de mogelijkheid om boven stedelijke gebieden en grote samenkomsten van mensen te vliegen met een drone van max 10 kg nadat er voordien een veiligheidsstudie gemaakt is en men een speciale vergunning van AESA bezit.

De drones van minder dan 2 kilo (waarmee de meerderheid van de amateurs vliegen) mogen ook buiten het visuele zicht van de gebruiker vliegen maar zij moeten binnen het bereik van het controlestation blijven. Maar om dit te kunnen moeten zij de Servicios de Información Aeronáutica de uitgifte van een NOTAM vragen. Dat is een waarschuwing aan de rest van gebruikers van het luchtruim van waar en wanneer men gaat vliegen.

Op de site drones.enaire.es kan men volgen waar er met een drone mag gevlogen worden. Klik gewoon op Mapa recreativo.

5. Het luchtruim is niet van u of van de burgemeester

Het luchtruim is het deel van de atmosfeer waar vliegtuigen zich verplaatsen en het bereikt ongeveer een hoogte van 15 km. Het behoort aan de luchtvaartautoriteit van elke staat en in het geval van Spanje is dat AESA. Dit betekend dat als de burgemeester van uw gemeente u de toelating geeft om met uw drone boven de dorpsfeesten te vliegen dit niets betekend. Het luchtruim is geen gemeentelijke bevoegdheid.

6. Afstand tot een luchthaven

De huidige wet verbiedt het vliegen op minder dan 15 kilometer afstand van een luchthaven die uitgerust is met een instrumentaal landingssysteem, hierin zitten alle belangrijke luchthavens en het is verboden om te vliegen tot op 8 kilometer van de luchthavens die geen instrumentaal landingssysteem.

Doe geen stommiteiten en blijf weg uit de buurt van een luchthaven want thet storen van de activiteiten van een luchthaven is een ernstige inbreuk.

7. Gecontroleerd luchtruim

Ongeacht het voorgaande en met de huidige wet mag geen enkele drone vliegen in wat beschouwd wordt als gecontroleerde zones onafhankelijk of het voor hobby of professioneel gebruik is. Het feit dat u enkel voor hobby gebruik vliegt en niet weet wat een gecontroleerde zone is (dit onderwerp zit vervat in het examen voor piloot) bent u niet vrijgesteld van naleving.

Een gecontroleerde zone is een deel van het luchtruim met vluchtbeperkingen. Zo zijn er verboden zones (gemarkeerd met een P), beperkt (R), gevaarlijk (D), gebieden met een gevoelige fauna (F) en zones die tijdelijk afgescheiden zijn. De meest betrouwbare bron om te weten of u zich in een van de zones bevindt is de Publicación de Información Aeronáutica (AIP) die uitgegeven wordt door ENAIRE, het staatsagentschap dat verantwoordelijk is voor het beheer van het luchtruim. Deze publicatie is de basishandleiding met informatie over de luchtvaartroutes, hun gebruik is essentieel voor luchtvaartnavigatie en luchthavenoperaties.

U kan de map voor Spanje consulteren op deze link.

Maar als je een dergelijke kaart nog nooit gezien hebt dan hoor of zie je Chinees. Gelukkig zijner applicaties voor uw smartphone die dergelijke kaarten beschikbaar stellen voor neofieten. Enkele van de meest aanbevolen apps zijn Airmap en IcarusRPA (voor Android en IOS). Download ze op uw tablet of op de smartphone voor je begint te vliegen en controleer ze altijd voor de start. Inbreuken op deze regels leveren u een grote boete op.

8. Verboden zones voor vluchten met fotografische doeleinden

Een zone kan niet onder de controle vallen van AESA, de luchtvaartautoriteit, maar het kan verboden zijn voor vluchten met fotografische doeleinden (het is te zeggen, u mag vliegen maar u mag geen foto’s nemen). Deze zones zijn van militaire of strategische aard en ze omvatten militaire terreinen en kazernes, overheidsgebouwen, kerncentrales en andere strategische doelen.

Dit is onbegrijpelijk. Het absurde aan dit geval ligt in een wet uit…..1957 en niemand denkt er voorlopig aan om deze wet te herzien.

9. Identificeer uw apparaat

Vergeet niet of het nu voor hobby of voor professioneel gebruik is uw drone te voorzien van een onbrandbaar identificatieplaatje. Hierop moet uw naam, voornaam, contactgegevens en het serienummer van de drone staan. De nieuwe wet verplicht de winkels die drones verkopen om de identificatiegegevens van de koper op te nemen en deze gegevens over te maken aan AESA waar er register zal bijgehouden worden.

10. In het kort

Tot zo ver de wetgeving, hierna volgt in het kort in enkele punten wat er nu mag en niet mag.

 1. Er mag niet gevlogen worden met drones boven steden of bij plaatsen waar veel mensen in de open lucht bij elkaar komen. Dat kunnen dus parken, stranden, voetbalvelden, manifestaties, feesten, concerten etc. zijn.
 2. Drones mogen gedurende de avonduren niet gebruikt worden. De reden daarvoor is dat er minder zicht is en dat gevaarlijk is.
 3. Binnen een cirkel van 8 of 15 kilometer rondom een vliegveld mag niet met een drone gevlogen worden. Logischerwijze heeft dat met de veiligheid te maken.
 4. Er is een hoogtelimiet van 120 meter verbonden aan het vliegen met drones. De reden daarvoor is omdat er vanaf 150 meter hoogte gevlogen kan worden met vliegtuigen en er een bepaalde veiligheidszone gerespecteerd moet worden.
 5. Een drone mag niet verder dan 500 meter van diegene die het apparaat bestuurd verwijderd zijn. De bestuurder moet altijd visueel contact hebben met zijn drone om ongelukken te voorkomen.
 6. Drones moeten voorzien zijn van een identificatieplaatjes met gegevens van de eigenaar. Bij aankoop moet men zijn identiteit in de winkel opgeven die uw gegevens doorstuurt naar AESA.

4 gedachtes over “Vliegen met een drone in Spanje”

 1. Prima informatie. Echter ik heb een vraag: Ik heb mijn drone in Nederland gekocht en heb geen onbrandbaar identificatieplaatje. Waar kan ik die verkrijgen?

 2. Ik heb het volgens jou ‘niets-voorstellende’ examen afgelegd en heb nu dus mijn brevet om als drone-piloot te mogen vliegen. Ben geregistreerd bij AESA, heb dus ook de medische keuring ondergaan en heb een verzekering. Nu kan ik permissie bij AESA aanvragen om boven stedelijke gebieden en mensen te vliegen, maar…om commercieel te kunnen vliegen met een drone dien je je als autonomo in te schrijven als operador.

  Als hobby-vlieger beperk je je het beste tot het vliegen boven zee/strand en de bergen, want, al heeft de politie niets te zeggen over het luchtruim, ze kunnen je wel aanhouden waarmee een proces start en dan heb je alsnog een probleem…

  1. Ik sta op het punt een cursus te starten om voor agrarische toepassingen een goede Drone te kunnen gebruiken.
   Dus geregisreerd, verzekerd etc…
   Zou je mij kunnen vertellen waar jij welke cursus hebt gevolgd ?
   Of welk certificaat vereist is…
   Groet, Eduard. (Álora, Malaga)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.