Wanneer moet een Spaanse huurwaarborg terugbetaald worden?

U huurt een woning, uw contract loopt ten einde en u beslist om het huurcontract niet te hernieuwen en je verhuist naar een andere woning. Hoe lang heeft de eigenaar van de woning om uw huurwaarborg terug te betalen?

Veel mensen denken ten onrechte dat de huurwaarborg moet terugbetaald worden 30 dagen nadat je de woning verlaten hebt.

Dit is een foute conclusie maar het is niet vermeld in de Spaanse wet, ook niet in de relevante wetgeving, Ley de Arrendamientos Urbanos.

Maar in de realiteit, het geld dat als huurwaarborg betaald is moet aan de huurder terugbetaald worden op het moment dat het huurcontract ten einde komt.

Het vragen en betalen van de huurwaarborg om een woning in Spanje te huren zijn wettelijke minimum voorwaarden voor zowel de verhuurder als de huurder.

In een aantal gevallen zal de verhuurder bijkomnde garanties vragen zoals een extra maand huur of een garantie van de bank of een familielid.

Deze praktijk die wel wordt toegepast is in strijd met de wet en het hangt af wat de huurder er mee doet. Zo gebeurt het wel dat de huurder de laatste maand huur niet betaald terwijl hij wacht op de terugbetaling van de huurwaarborg.

Evenzo mag de verhuurder de huurwaarborg niet inhouden zonder een gerechtvaardigde reden. Hij mag er de woning ook niet mee schilderen of opkuisen nadat de huurder vertrokken is.

In dit geval moet de verhuurder alle noodzakelijke herstellingen oplijsten maar de huurder moet akkoord gaan met deze lijst.

Als er geld van de huurwaarborg overblijft nadat de herstellingen in overweging worden genomen moet dit bedrag onmiddellijk terug aan de huurder betaald worden.

In hetzelfde geval, als de rekening hoger ligt dan de betaalde huurwaarborg, dan moet de huurder onmiddellijk het bedrag aan de verhuurder overmaken.

De reden van de verwarring over het tijdstip waarop de waarborg moet terug betaald worden ligt in artikel 36.4 van de Ley de Arrendamientos Urbanos. Dit artikel zegt dat als de huurwaarborg niet door de verhuurder aan de huurder is terug betaald er automatisch interest na 30 dagen moet betaald worden. Het artikel zegt niet dat de verhuurder 30 dagen de tijd heeft om te betalen, het zegt enkel dat als er dan niet betaald is er automatisch van rechtswege interesten verschuldigd zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.