Wat is Sepa?

 1. Wat is SEPA?
 2. In welke landen?
 3. Voordelen voor de doorsnee burger
 4. Hoe ziet de toekomstige situatie er uit met SEPA?
 5. Rekeningnummer
 6. Domiciliëren
 7. Kaarten
 8. Verminderen van het gebruik van cheques

1.Wat is SEPA?

SEPA wordt de ruimte waarin burgers, bedrijven en andere economische actoren betalingen in euro zullen kunnen uitvoeren en in ontvangst nemen, binnen Europa, binnen of buiten de nationale grenzen, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde rechten en verplichtingen ongeacht waar ze zich bevinden.”

SEPA staat voor Single Euro Payments Area, een een gemaakte Europese betaalruimte. Die zal ervoor zorgen dat burgers en bedrijven met dezelfde betaalmiddelen (kaarten, overschrijvingen, domiciliëringen) hun betalingen kunnen afhandelen binnen de gehele eurozone (alle landen die de euro als betaalmiddel hebben) en later de gehele Europese Unie.

2. In welke landen?

SEPA omvat natuurlijk de lidstaten van de Europese Unie: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (inclusief de Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (inclusief de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Verenigd Koninkrijk (inclusief Gibraltar en Noord-Ierland), Zweden, samen met Ijsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Bulgarije en Roemenië traden toe tot de Europese Unie begin 2007, en zullen ook onder de Europese wetgeving terzake vallen.

De Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Martinique, Frans Guyana en Réunion nemen deel, de andere gebieden niet.

Andorra, Far Oër Eilanden, Groenland, Monaco, San Marino, Vatikaanstad, de Kanaaleilanden en Isle of Man maken geen deel uit van SEPA.

3. Voordelen voor de doorsnee burger

Dit systeem zou een probleemloos gebruik van alle geldautomaten en alle verkoop terminals met één betaalkaart moeten mogelijk maken, alsook domiciliëren en overschrijven op eenvormige wijze binnen SEPA. Bijkomend heeft de consument dezelfde wettelijke rechten en plichten, o.a. consumentenbescherming en klachtenbehandeling

4. Hoe ziet de toekomstige situatie er uit met SEPA?

Betalingen vanuit de thuisbank naar elk van de SEPA-landen met gebruik van gemeenschappelijke standaarden

In andere landen dan het thuisland:

 1. Aangesloten handelaars aanvaarden alle betaalkaarten
 2. Minder gebruik van geldautomaten voor afhaling van contant geld
 3. Meer gebruik van kaarten en minder contant geld in de portefeuille
 4. Volledige transparantie inzake kosten, provisies en wisselkoersen in alle landen van de EU
 5. Gemeenschappelijke toepassingen en procedures voor betaalterminals
 6. Mogelijkheid tot aankoop in elk land dankzij een gemeenschappelijke regelgeving inzake consumentenbescherming en klachtenbehandeling
 7. Concurrerende prijzen, betere service voor alle betalingen buiten de thuismarkt met nieuwe en duidelijkere rekeningcodes, geen valutadagen meer en geen aftrek meer van provisies van het hoofdbedrag van de betaling
 8. De regels inzake domiciliëring gelden voor alle landen uit de eurozone
 9. Gemeenschappelijke procedures inzake mandatering, eerste betaling en veranderingen inzake vaste gegevens
 10. Overzichtelijke tijdschema’s voor geldoverschrijving bij de banken zonder een vermindering van de huidige niveaus van dienstverlening
 11. Volledige openbaarmaking van kosten, provisies en wisselkoersen voor betalingen
 12. Gemeenschappelijke procedures op EU-niveau inzake klachtenbehandeling en terugbetaling
 13. Meer keuze alsook de mogelijkheid om uit het aanbod de laagste kosten en beste dienstverlening qua rekeningen uit te kiezen in de bij de SEPA aangesloten landen
 14. Gemeenschappelijke procedures voor de overschrijving van pensioenen binnen vastgelegde tijdschema’s

5. Rekeningnummer

Een onmiddellijk zichtbaar gevolg van SEPA : van 12 naar 34 karakters (16 voor Belgische nummers)

Het vertrouwde in 1971 ingevoerde Belgische rekeningnummer verdwijnt. Het IBAN komt in de plaats. BE68 5390 0754 7034
voor het vroegere Belgische nummer 539-0075470-34

Dit nieuwe nummer zal worden vermeld op facturen, rekeninguittreksels, voorgedrukte overschrijvingsopdrachten, debetkaarten e.a.

Het vroegere nummer was samengesteld uit drie delen:

 • De eerste drie karakters geven de rekening houdende bank
 • De volgende zeven karakters geven het rekeningnummer in die bank
 • De laatste twee karakters zijn een controlegetal : de rest van de deling van de vorige tien cijfers door 97.

Het nieuwe IBAN zal voor Belgische banken 16 alfanumerieke karakters tellen: bijvoorbeeld BE68 5390 0754 7034

In dit nieuwe IBAN nummer:

 • De eerste twee karakters geven de landcode aan: BE
 • De volgende twee karakters geven een controlegetal
 • En dan volgt het vroegere Belgische nummer, in groepjes van vier.

Naast het IBAN is er ook een BIC nodig om de andere bank te identificeren. De BIC (Bank Identifier Code), ook S.W.I.F.T.adres genoemd, identificeert de bank van de begunstigde.

De BIC telt 8 of 11 alfanumerieke tekens en bestaat uit een bankcode (4 tekens), een landcode (2 letters), een plaatscode (2 tekens) en kan voor bepaalde banken aangevuld zijn met een kantoorcode (3 tekens).

De BIC wordt voorafgegaan door het letterwoord ‘BIC’ dat bij elektronische registratie wordt weggelaten.

6. Domiciliëren

Met dit nieuwe systeem zijn er nieuwe mogelijkheden zoals:

 • Buitenlandse schuldeisers kunnen ook innen
 • Mandaat wordt rechtstreeks gegeven aan de schuldeiser, niet meer aan bank van betaler
 • De banken zullen uitstaande mandaten doorsturen naar de schuldeisers
 • Er zijn repetitieve en eenmalige incasso’s
 • 5 dagen vereffeningstijd voor de eerste, en 2 dagen voor de volgende inningen
 • Betaler kan tot 8 weken nadien de inning betwisten en bank betaalt terug
 • Betaler kan tot 13 maanden nadien de inning betwisten indien begunstigde geen mandaat kan voorleggen

7. Kaarten

Waarom de Belgische keuzes?
De initiële beslissing
De Belgische banken hadden eerst besloten om de basisprincipes van het Cards Framework toe te passen vanaf 01/01/08. Het gaat daarbij om het loskoppelen van het “schema” en de “processor”.

Waarom?
Bancontact/MisterCash voldoet niet aan de SEPA principes
Het gebruik ervan was beperkt tot België.
Er was geen volwaardig alternatief, en dus geen volwaardige prijsconcurrentie.

Waarom beginnen met Maestro?
Maestro is het begin, onmiddellijk daarna kunnen banken andere schema’s aanbieden.
Maestro is al gekend door de gebruikers, vermits het logo al op 95% van de kaarten voorkomt.
Het is een wereldmerk dat borg staat voor doorlopende innovatie in dienstverlening.
Het is al ruim aanwezig in SEPA.

8. Verminderen van het gebruik van cheques

De verwerking van cheques zal buiten de SEPA vallen. Bijgevolg is de Belgische
banksector begonnen met een analyse van de toekomst van de cheques en hun verwerking.

De krachtlijnen van die analyse zijn als volgt :

Geen afschaffing maar vermindering
Juridisch gezien kunnen cheques niet zomaar worden afgeschaft. Het staat elke bank vrij zelf de beslissing te nemen om cheques al dan niet uit haar aanbod aan betaaldiensten (uitgifte en inning) te nemen.

Circulaire cheques
De banken zullen zowel bij hun particuliere als bij hun institutionele cliënten actie voeren om ze ertoe aan te zetten gebruik te maken van een ander betaalmiddel, zoals bijvoorbeeld overschrijvingen. Voor de overblijvende circulaire cheques buigt men zich momenteel over de technische en juridische haalbaarheid van de uitbetaling van circulaire cheques alleen bij de bank van uitgifte en van een eventuele onderaanneming door een derde wat de uitgifte betreft.

Genormaliseerde cheques
Er is een lijst opgemaakt van de belangrijkste sectoren die gebruik maken van cheques. Voor elk van hen zal een passend alternatief worden voorgesteld : overschrijvingen a priori, a posteriori, draagbare terminals, mobile payments, enz. Voor de verwerking van de resterende volumes zullen verscheidene alternatieve oplossingen nader worden bekeken vanuit technisch, juridisch en commercieel oogpunt.

Meer informatie kan u vinden op SEPABelgium of op de site van Betaalvereniging Nederland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.