Welkom

De taal van de waaier (abanico)

Je ziet ze vooral in de zomer wanneer het erg warm is en een beetje frisse wind wel van pas komt. Het zijn daarnaast zeer gewilde Spaanse souvenirs die veel gekocht worden tijdens een vakantie en daar soms gebruikt worden maar eenmaal terug thuis verdwijnen ze in de lade. We hebben het hier over de typische Spaanse waaiers oftewel abanico in het Spaans. Maar wist je dat die simpele waaier een geheime taal heeft?

Waaiers of abanicos worden veel gebruikt door meestal oudere Spaanse dames die het in de zomer warm hebben en met enkele handbewegingen een aangename koele lucht creëren. Daarnaast wordt de Spaanse waaier nog steeds veel gebruikt bij het flamenco dansen en is de abanico een vaak onmisbaar modeaccessoire, vooral in het zuiden van Spanje.

Vroeger werd de abanico of waaier ook als communicatiemiddel gebruikt waarmee welgestelde vrouwen met enkele bewegingen discrete boodschappen probeerden over te brengen naar hun geliefden. De simpele bewegingen met de waaiers waren meestal genoeg om op afstand geheime gesprekken te voeren of om liefdesboodschappen over te brengen naar personen die leuk genoeg waren en de bewegingen in die tijden begrepen.

Tegenwoordig gebruik je WhatsApp, Facebook of als je iets verder wilt gaan Tinder om boodschappen over te brengen maar de Spaanse waaier kan eigenlijk als voorloper van de moderne mobiele apps gezien worden.

De geheime taal en de bewegingen

Hieronder kan je enkele (maar lang niet alle) berichten vinden hoe je dat moet doen met de waaier of abanico.

 1. Snel waaieren: Ik hou intens van jou.
 2. Langzaam waaieren: Het betekent dat ik een getrouwde vrouw ben en jij mij onverschillig laat. Ook als men de waaier heel langzaam opent en sluit, wordt er dezelfde betekenis aan toegeschreven.
 3. Sluit de waaier langzaam: De waaier op deze manier sluiten betekent “Ja”. Als je de waaier snel opent en sluit, betekent dit: “Pas op, ik ben verloofd.”
 4. Sluit de waaier snel: De waaier snel en boos sluiten betekent “Nee”.
 5. Laat de waaier vallen: De waaier laten vallen betekent: ik hoor bij jou.
 6. Til uw haar op met de waaier: Als jij uw haar opsteekt of uw pony beweegt met de waaier, betekent dit dat jij aan hem denkt, dat jij hem niet vergeet.
 7. Tel de waaierstaven: Als je de waaierstaven telt of er met je vingers overheen gaat, wil je praten.
 8. Zoek dekking voor de zon: Het betekent dat je lelijk bent, dat hij je niet mag.
 9. Ondersteun de waaier op de wang. Als de waaier op de rechterwang rust, betekent dit “Ja”. Als de waaier op de linkerwang rust, betekent het “Nee”.
 10. Leen de waaier: Als je de waaier aan je metgezel leent, betekent dit een ‘slecht voorteken’. Als hij het aan zijn moeder geeft, betekent het: “Het is voorbij.”
 11. Sla ergens op met de waaier: Een klap of een paar tikken met de waaier op een voorwerp betekent ongeduld.
 12. Hou de waaier met beide handen vast: Als je de waaier met beide handen openhoudt, betekent dit “je kunt mij maar beter vergeten”.
 13. Bedek je ogen: Met de waaier open betekent het “Ik hou van jou”.
 14. Als je je gezicht bedekt: kan dat betekenen “kijk uit, ze kijken naar ons”.
 15. Beweeg hem voor je ogen: Als je de waaier langs je ogen haalt, betekent dit: “Het spijt me.” Als ze de waaier sluit door haar ogen aan te raken, bedoelt ze, “wanneer kan ik je zien.”
 16. Open de waaier en laat de waaier zien: Het betekent: “Je kan op me wachten.”
 17. Bedek je gezicht: Je gezicht bedekken met een open waaier, ter hoogte van je voorhoofd, betekent: “volg me als ik ga.”
 18. De waaier is halfopen: De waaier half open op de lippen leunen betekent “je kunt me kussen”.
 19. Ondersteun de lippen: Als je je lippen op de waaier of zijn patronen legt, betekent dat wantrouwen: “Ik vertrouw mezelf niet.”
 20. Leg de waaier op de wang: Het betekent: “Ik ben getrouwd.”
 21. Schuif de waaier over de ogen: Het betekent: “ga weg, alsjeblieft”.
 22. De waaier in de linkerhand. Het in de linkerhand dragen betekent: “Ik wil je ontmoeten.” De waaier met de linkerhand bewegen betekent: “ze kijken naar ons”.
 23. De waaier in de rechterhand: De waaier dragen of met de rechterhand bewegen betekent: “Ik hou van een ander.”
 24. Geef de waaier van de ene hand naar de andere hand: Het betekent, “je flirt met iemand anders” of “je bent brutaal”.
 25. Draai de waaier in je rechterhand. Het betekent: “Ik mag je niet.”
 26. Raak met de waaier de palm van de hand aan: Het betekent: “Ik vraag me af of ik van je hou.”
 27. Over het hart: Het ondersteunen van de open waaier op het hart of de borst betekent: “Ik hou van jou” of “Ik lijd voor je liefde”.
 28. Sla jezelf met de waaier in de palm van de linkerhand: Slaan met de gesloten waaier in de linkerhand betekent “hou van mij”.
 29. Kijk naar de tekeningen op de waaier: Kijken naar deze tekeningen betekent: “Ik vind je erg leuk.”
 30. Laat de waaier zakken tot op borsthoogte: Het betekent: “we kunnen vrienden zijn”. Laat hem ook hangen, wat betekent “we worden vrienden”.
 31. Sluit de waaier in de linkerhand: Het betekent: “Ik zal met je trouwen.”
 32. Ga op het balkon of in de deur staan met de waaier open: Ik ga uit.
 33. Ga op het balkon of in de deur staan met de waaier gesloten: Ik ga niet uit.
 34. Gooi de waaier: Het betekent: “Ik haat je” of “dag, het is voorbij”.
 35. Presenteer de waaier gesloten: Het betekent: “Hou je van me?”
 36. Ondersteun de waaier over het linkeroor: ‘ “Onthul ons geheim niet.”
 37. Tel of open een bepaald aantal staven: Geeft de tijd aan voor een afspraak op basis van het aantal open of “aangeraakte” staven.

Er zijn nog veel meer mogelijkheden maar we laten het hier voorlopig even bij.

Geschiedenis in het kort

Velen menen dat de waaiers van oorsprong uit Spanje komen maar dat is niet waar. De waaiers bestaan al duizenden jaren en de oudste archeologische vondsten werden gedaan in Egypte, India en China. Pas rond de 4e eeuw voor Christus werden de eerste exemplaren in Europa gezien maar dan wel in het oude Griekenland. Door de kruistochten kwamen de waaiers uiteindelijk ook in Spanje terecht.

Pas in de 17e eeuw werden de opvouwbare waaiers veelvuldig gebruikt door vooral personen in hooggeplaatste kringen. In principe was de waaier bedoeld om verkoeling te geven en vliegen weg te wuiven maar die functies verdwenen snel toen de waaiers een modeaccessoire werden in Europa. In de 18e eeuw werd de waaier zelfs een statussymbool en werden de waaiers door gespecialiseerde artiesten gemaakt waarna het ware kunstwerken werden en veel geld waard waren.

Dus de volgende keer als je een waaier ziet liggen ergens in Spanje (of misschien wel in je eigen lade in huis), bedenk dan dat je met die Spaanse abanico meer kunt doen dan alleen maar waaien voor verkoeling. Je kunt er dus ook mee communiceren, probeer het maar eens … en dan nog iemand zoeken die het begrijpt uiteraard.

Wat is de onderhoudsplicht in Spanje?

 1. Overzicht
 2. Welk bedrag moet er betaald worden als onderhoudsgeld?
 3. Wanneer komt de verplichting van de onderhoudsplicht in voege?
 4. Hoe kan aan de onderhoudsplicht worden voldaan?
 5. Wanneer vervalt de verplichting om aan de onderhoudsplicht te voldoen?
 6. Tot welke leeftijd moeten ouders aan de onderhoudsplicht voldoen?
 7. Hoe kan de onderhoudsplicht worden opgeëist?

1.Overzicht

Juridisch gezien is de onderhoudsplicht niet alleen het ter beschikking stellen van geld maar ook alles wat essentieel is voor het levensonderhoud zoals huisvesting, kleding en medische zorg valt onder deze verplichting.

Ook inbegrepen in de onderhoudsplicht zijn de kosten voor onderwijs in het geval van minderjarigen of volwassenen die hun opleiding niet hebben afgerond. Zelfs de kosten van zwangerschap en bevalling, indien niet anders gedekt, zijn opgenomen in de onderhoudsplicht

In de verplichting is er een rangorde en dat zijn in de aangegeven volgorde:

 • Echtgenoten: bij ongehuwde stellen moet deze verplichting om afdwingbaar te zijn uitdrukkelijk zijn overeengekomen door degenen die samenwonen.
 • De nakomelingen: zonen en kleinzonen.
 • De voorouders: ouders en grootouders.
 • De broers en zusters: Ze hebben alleen de verplichting om onderhoud te verstrekken in de gevallen waarin het essentieel is en de reikwijdte ervan zal worden beperkt tot minimale hulp.

In het geval dat er meerdere verplichtingen om hen te voorzien (zoals de vader en moeder, meer dan één kind …) aanwezig zijn, zal het bedrag worden verdeeld volgens het inkomen dat iedereen heeft.

2. Welk bedrag moet er betaald worden als onderhoudsgeld?

Het bedrag aan alimentatie is afhankelijk van twee omstandigheden:

 • Van het inkomen van de persoon die ze moet betalen.
 • Van de behoeften van de begunstigde of de persoon aan wie hij moet worden betaald.

In tegenstelling tot wat in andere Europese landen gebeurt, is er in de Spaanse wetgeving geen verplichte schaal waaraan de rechter moet voldoen bij het vaststellen van de alimentatie. Hij kan daarom het bedrag vaststellen volgens zijn eigen criteria, maar hij moet wel altijd binnen de wettelijke grenzen blijven.

Vervolgens kan het bedrag van de alimentatie worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de behoeften van de begunstigde en de verhoging of verlaging van de economische middelen waaraan het bedrag moet voldoen.

3. Wanneer komt de verplichting van de onderhoudsplicht in voege?

De verplichting om onderhoud te verstrekken ontstaat wanneer de behoefte daaraan ontstaat, maar is niet afdwingbaar totdat het overeenkomstige gerechtelijke verzoek is ingediend.

4. Hoe kan aan de onderhoudsplicht worden voldaan?

Alimentatie kan op twee manieren worden betaald:

 • Door een maandelijks bedrag te betalen.
 • In het huis van de debiteur opnemen om ze uit te lenen aan degene die erom vraagt, in gevallen waar dit mogelijk is.

5. Wanneer vervalt de verplichting om aan de onderhoudsplicht te voldoen?

De verplichting om steun te verstrekken houdt op:

 • Als de persoon die ze moet ontvangen sterft.
 • Wanneer de geldelijke middelen van de gedwongen persoon worden teruggebracht tot het punt dat als hij het onderhoudsgeld betaald hij zijn eigen levensonderhoud en dat van zijn gezin in gevaar brengt.
 • Wanneer de ontvanger van de verplichting, dat wil zeggen de persoon die de alimentatie ontvangt, een beroep of beroep kan uitoefenen of zijn financiële situatie zodanig heeft verbeterd dat hij geen alimentatie nodig heeft om te overleven.
 • Als de ontvanger van de alimentatie een van de fouten begaat die tot onterving leiden.
 • Als de ontvanger van de alimentatie een afstammeling is van de persoon die verplicht is alimentatie te geven en zijn behoefte te wijten is aan wangedrag of gebrek aan toepassing op het werk, verliest hij zijn recht om alimentatie te ontvangen zolang dit gedrag voortduurt.

6. Tot welke leeftijd moeten ouders aan de onderhoudsplicht voldoen?

Aan alimentatie moet in principe worden voldaan tot de meerderjarigheid. Als hij echter na het bereiken van deze leeftijd blijft studeren of zijn eigen bestaansmiddelen mist, kan de zoon alimentatie eisen totdat hij in staat is om voor zichzelf te zorgen.

In deze gevallen kan de vraag om alimentatie zelfs door het kind worden ingediend, hoewel het gebruikelijk is voor de ouder bij wie het kind woont.

7. Hoe kan de onderhoudsplicht worden opgeëist?

De bedragen die moeten worden betaald voor kinderbijslag zijn die welke door de rechter zijn vastgesteld in het scheidings- of echtscheidingsvonnis dat is uitgevaardigd na het overeenkomstige huwelijksproces.

In de gevallen waarin de ouders ongehuwde partners zijn en niet getrouwd zijn, of alimentatie wordt geëist van de echtgenoot of andere familieleden buiten de huwelijksprocedures, moeten ze worden verzocht via een gerechtelijke procedure.

Aan de andere kant, als de onderhoudsplichtige niet aan zijn verplichting voldoet en als de ontvanger van de alimentatie een dergelijke niet-nakoming bij de rechter aan de kaak stelt, kan er beslag gelegd op het vermogen van de wanbetaler of hij kan zelfs strafrechtelijk vervolgd worden. Niet-betaling gedurende twee opeenvolgende maanden of vier maanden niet-opeenvolgend is een misdaad die kan worden bestraft met een arrestatie van acht tot twintig weken.

In ieder geval is het altijd handig om het advies van een advocaat in te winnen over het al dan niet initiëren van de desbetreffende juridische stappen en de stappen die in elk specifiek geval moeten worden gevolgd.

5 Gewoontes die je in Spanje moet verliezen

 1. Stop met de minuten te tellen
 2. Geef je maag een nieuwe interne klok
 3. De nacht eindigt niet om 2 uur ’s nachts
 4. Thuisfeesten is iet of wat taboe
 5. Uitslapen op een zondag is tijdverspilling

Dit artikel is oorspronkelijk geschreven door een jonge Amerikaan die in Madrid verblijft maar het kreeg nu een vertaling door een gepensioneerde Europeaan die in Andalusië verblijft. Daarom kan het artikel wat raar overkomen, vooral punt 5 maar de laatste alinea is dan weer wel correct.

Spaanse culturele normen hebben een grote impact op uw Spaans sociaal leven en ze overnemen is de gemakkelijkste en plezantste manier om u te integreren in Spanje. Hierna volgen enkele gewoontes die je zo snel mogelijk moet kwijtraken.

1.Stop met de minuten te tellen

Alhoewel Madrid ver van de kust ligt hebben de inwoners een zeer relaxte levensstijl maar die hebben alle Spanjaarden.

In het begin komt de siesta raar over en sommigen geraken erdoor geïrriteerd omdat zij enkel gesloten winkels vinden. Plots, tussen 14.00 en 17.00, woon je in een spookstad, alle winkels gesloten en bijna geen verkeer op de straat. Je realiseer je al snel dat de klant in Spanje niet altijd behandeld wordt als een koning, hij zal zich moeten aanpassen aan de openingsuren. De Spanjaarden houden van het relaxte leven en het is tijd dat je u aanpast.

In de plaats van bezig te zijn, drink een caña (glas)of zelfs een jarra (karaf) Mahou of Estrella bier terwijl je geniet van een lange lunch. Daarna kan je even thuis de ogen sluiten op de sofa, het kantoor loopt niet weg.

Maar in de grote steden nemen steeds minder de siesta dus een gewoonte die op termijn zal verdwijnen.

2. Geef je maag een nieuwe interne klok

Een typisch Belgisch/Nederlands ontbijt is om 8.00, het middagmaal is rond 12.00 en het avondmaal is rond 18.00. Het duurt even voor je aangepast bent aan de Spaanse gewoonte, het middagmaal is hier rond 14.00 en het avondmaal is rond 21.00. In feite zijn deze uren een grotere aanpassing dan de aanpassing aan de taal.

Eenmaal men zijn maag onder controle kan houden dan ontdek je dat het ook een voordeel heeft om uw middageten later te nemen, men kan dit zonder problemen doorspoelen met een of twee glazen rode wijn. In feite moedigt men dit in een Spaans restaurant wel aan.

Een plaats om goed te eten is in Spanje gemakkelijk te vinden. Wandel gewoon door de straten en men vindt tal van bars, cafés en restaurants die een Menú del Día, of ‘menu van de dag’ aanbieden. Een vooraf vastgesteld menu bestaat uit een salade, voorgerecht, hoofdgerecht, nagerecht en een drank voor rond dan € 10 (misschien niet aan de kust). Oh en daarbij is er dan nog het brood. Spanjaarden eten zelden hun maaltijd zonder een mandje krokant wit brood in een mandje.

3. De nacht eindigt niet om 2 uur ’s nachts

Ernest Hemingway schreef in Death in the Afternoon dat ’s avonds naar bed gaan in Madrid je tot een zonderling maakt. Waar Amerikanen de kunst van het comazuipen geperfectioneerd hebben met hun shots, drinken van bier met een trechter en drinken vanuit een handstand zijn de Spanjaarden meer gesofisticeerde drinkers, zij lopen een marathon, geen sprint.

Zoals veel buitenlanders zijn wij gewoon om naar huis te gaan als de bars om 2 uur sluiten. Maar dit is het uur dat de partygangers in Madrid opdagen. De clubs in Madrid blijven open tot de metro terug heropend om 6 uur. Men moet dit nachtleven wel gewoon worden.

Een favoriete vorm van uitgaan is tapear, ga uit voor tapas. Je eet iets van de gratis tapa die je bij uw drankje krijgt, drink, eet, drink, eet enz.

4. Thuisfeesten is iet of wat taboe

Zelfs in het putje van de winter, Spanjaarden gaan met hun vrienden om buiten hun woning. Wij vinden het normaal dat je je vrienden in uw woning ontvangt voor een maaltijd of voor een feestje. In Spanje denkt men dat je het dan financieel zwaar hebt.

Niet van iedereen wordt er verondersteld dat zij tijdens het uitgaan geld uitgeven. Er wordt enkel verwacht dat je uw woning verlaat om vrienden en familie te ontmoeten in een bar of restaurant. Dat is niet slecht, vooral wanneer je een fles te delen hebt en er verkopers zijn die blikjes bier verkopen voor 1€. Waar drinken in het openbaar, wat algemeen bekend staat als botellón, illegaal is zal de politie toch niet snel ingrijpen.

Spanjaarden houden er van om ’s nachts tijd buitenhuis te spenderen en dat zijn niet alleen feestvierders. De eerste maal dat je ’s nachts kinderen om 23.00 in het gezelschap van hun ouders ziet rondlopen denk je er het uwe van. Horen zij niet in bed?

5. Uitslapen op een zondag is tijdverspilling

El Rastro, de beroemde openluchtvlooienmarkt van Madrid in La Latina, vindt alleen op zondag plaats. Het begint op de Plaza de Cascorro nabij het metrostation La Latina en volgt de dalende straat van La Ribera de Curtidores, die zich vertakt in de zijstraten, tot het einde bij Ronda de Toledo. De hele buurt barst bijna uit de voegen met verkopers die alles verkopen, van ondergoed met Spaanse vlag en ambachtelijke sieraden, tot kleurrijke sjaals en Indiase wandtapijten, tot sangria-kruiken van klei en alle basisbouten en moeren. Letterlijk, alles wat ik nodig had, niet nodig had of in de toekomst misschien nodig zal hebben (behalve verse producten) voor thuis, vrije tijd of comfort, vond ik bij El Rastro en onderhandelde over de prijs.

Natuurlijk hoefde ik niet elke zondag te gaan winkelen, maar naar El Rastro gaan was een sociale aangelegenheid, en het was een geweldige manier om mijn zondagen in Madrid te beginnen, die meestal allesbehalve lui waren. Zelfs als ik de hele nacht op bleef feesten, zou ik toch mijn best doen om vroeg genoeg op te zijn om El Rastro te bereiken, dat om 8 uur ’s ochtends opende en om 13.00 uur begon te sluiten, ook al is het de bedoeling dat zet open blijft tot 15.00 uur.

Er was geen betere remedie voor mijn katers dan een café con leche te drinken en langs de vele, vele kraampjes op de markt te slenteren. En het was niet zo dat ik na het winkelen niet meer in slaap kon vallen, daar zijn dutjes voor.

Anders zijn de zondagen in Spanje gereserveerd voor familiebezoek en samen een lange lunch eten, dus er is altijd wel iets te beleven.

Nuttige woordenlijst voor de Spaanse immobiliënsector

Hierna staan een aantal Spaanse woorden met hun Nederlandse vertaling die van pas kunnen komen als je in Spanje een woning wil huren of kopen en deze woorden zal je in advertenties veelvuldig aantreffen.

Ik heb ze alfabetisch in het Spaans gerangschikt omdat ze zo in de advertenties zullen staan.

A estrenargloednieuw
Adosado/Pareadohalf open bebouwing
Aire acondicionadoairconditioning
Amuebladogemeubileerd
Antiguo/aoud of antiek
Aparcamientoparking
Apartamento/piso amuebladogemeubileerd appartement of flat
Apartamento/piso duplexduplex appartement of flat
Apartamento/piso en alquilerappartement of flat te huur
Armariokast
Armario empotradosIngebouwde kleerkast
Ascensorlift
Áticopenthouse of appartement op de bovenste verdieping met een terras
Azulejostegels
Balcónbalkon
Bañerabad
Baño/cuarto de bañobadkamer
Barriobuurt
Bien situado/comunicadogoede lokatie
Buen estadogoede staat
Calefacción generalalgemene verwarming. Een ketel verwarmt het ganse gebouw en de kosten worden gedeeld door de bewoners. Verder heb je geen controle wanneer hij wordt op- of afgezet.
Calefacción individualindividuele verwarming. U heeft de volledige controle over de verwarming en u betaalt uw eigen rekening.
Calle mayorhoofdstraat
Casahuis
Casa de épocaoud huis
Casa rurallandelijk huis
Casa urbanastedelijke woning
Caseriolandhuis
Céspedgazon
Chaletvrijstaande woning
Cocinakeuken
Comedoreetkamer
Corralahuurkazerne die uitkijkt op een binnenplaats
Cortijoboerderij
Cuartokamer
Cuarto de bañobadkamer
Dormitorioslaapkamer
Duchadouche
Estufafornuis
Garajegarage
Independientevrijstaand
Jardíntuin
Luminosohelder
Lujoluxe
Mediodia orientacióngericht naar het zuiden
Trasteroberging
Vistauitzicht

Alle wijzigingen en aanpassingen aan de auto die de ITV moet goedkeuren en beoordelen

 1. Algemeen
 2. Welke soorten wijzigingen moeten een inspectie doorstaan
 3. Meest voorkomende veranderingen in de auto: hebben ze een controle bij de ITV nodig?

1.Algemeen

Het uitvoeren van bepaalde wijzigingen aan ons voertuig kan ons dwingen om langs de ITV te passeren om de uitgevoerde wijzigingen goed te laten keuren.

Het in het bezit hebben van een voertuig brengt een reeks verplichtingen met zich mee. Een daarvan is om van tijd tot tijd de verplichte inspecties door de ITV te doorstaan. In het geval van personenauto’s, vier jaar nadat ze voor de eerste maal werden geregistreerd, vervolgens om de twee jaar tot het voertuig 10 jaar oud is en daarna op regelmatige jaarlijkse basis. Er kunnen echter bepaalde situaties zijn waarop we die datum moeten vervroegen.

Als u een belangrijke wijziging aan uw voertuig wilt aanbrengen en dit wordt niet behandeld in de technische fiche van het voertuig, dan moet u de ITV doorlopen om deze wijzigingen te laten goedkeuren. In Spanje zijn het koninklijk besluit 866/2010 en de handleiding voor voertuighervorming (opgelet, dit document bevat 802 bladzijden) de documenten die de richtlijnen bepalen voor het uitvoeren van deze wijzigingen. Wijzigingen die binnen een periode van maximaal 15 dagen door de overeenkomstige inspectie moeten gaan.

2. Welke soorten wijzigingen moeten een inspectie doorstaan

De bovengenoemde wetten hebben uiteindelijk tot doel de procedure te regelen zodat de hervormingen aan de auto’s worden uitgevoerd om zo te garanderen dat de technische vereisten voor de circulatie ervan worden gevolgd. Als u dit niet doet, kunt u boetes krijgen van 500 euro als het voertuig wordt beschouwd als een gevaar voor de verkeersveiligheid.

Er zijn maximaal 11 secties waarin wordt aangenomen dat er een hervorming wordt uitgevoerd in het voertuig:

 • in de identificatie
 • motoreenheid
 • transmissie
 • assen
 • ophanging
 • stuurinrichting
 • remmen
 • carrosserie
 • verlichting
 • aanhangwagens
 • wijzigingen van de gegevens op de ITV-kaart

Wees voorzichtig, niet alle wijzigingen die in dit verband worden aangebracht, vereisen goedkeuring. Het vervangen van de remblokken betekent bijvoorbeeld niet dat het voertuig langs de ITV moet maar na een aanpassing van de bedieningselementen van de remwerking moet het voertuig wel langs de ITV.

Over het algemeen zijn dit andere hervormingen die later een controle bij de ITV vereisen: vervanging van het frame, wijziging van de locatie van de kentekenplaat, wijzigingen aan het uitlaatsysteem, wijziging van de positie van de motor, transformatie naar een hybride of elektrisch voertuig, wijziging van de koppelingsbedieningssysteem, wijziging van de wielbasis, installatie van een trekhaak (haak, kogel …), vervanging van het stuur door een ander, wijziging van het aantal zitplaatsen binnenin het voertuig, vervanging van stoelen, variatie van maximaal toegestane massa’s, verbouwing voor een exclusief gebruik bij sportevenementen enz.

3. Meest voorkomende veranderingen in de auto: hebben ze ITV nodig?

Er zijn enkele meer algemene wijzigingen die twijfels oproepen. Kan ik de autobanden vervangen door andere banden van een andere maat? Het technische gegevensblad van het voertuig geeft aan welke maten zijn toegestaan omdat ze compatibel zijn. Als je andere banden gaat installeren, die niet specifiek zijn aangegeven, moeten deze aan een aantal eisen voldoen, zoals dat de belastingsindex en de snelheidscode gelijk of groter zijn dan het standaardwiel, dat de spoorbreedte van het voertuig niet wordt gewijzigd en dat zijn buitendiameter gelijk is, deze laatste twee waarden met een bepaalde tolerantie. Als aan een van deze vereisten niet wordt voldaan, moet u slagen voor de ITV.

Het vervangen van de lampen in uw auto door dezelfde lampen vereist geen specifieke inspectie. Als u echter koplampen met een andere technologie gaat installeren (bijvoorbeeld overschakelen naar LED-koplampen wanneer deze niet standaard waren) zal een inspectie moeten worden doorstaan om deze wijzigingen te homologeren. Dit gebeurt niet als we het hebben over de achterlichtgroepen, zolang de nieuwe koplampen worden gehomologeerd en de rode reflector wordt gerespecteerd.

Het gedrag van de Spaanse werknemer op het werk

 1. De lunch wordt niet aan het bureau gegeten en ook niet overgeslagen en hij duurt (minstens) een vol uur
 2. Een koffiepauze is belangrijk en neem er dan ook enkele per dag
 3. Goed overeenkomen met de collega’s is belangrijk en daarbij een pintje gaan drinken is altijd leuk
 4. De hele tijd klagen is algemeen aanvaard en het is een deel van de werknemersbinding
 5. Politieke correctheid bestaat hier niet
 6. Roepen tijdens meetings is niet abnormaal, het wordt zelfs aangemoedigd
 7. Vergaderingen beginnen altijd laat
 8. Werk begint niet om 8.00 of 9.00 (soms zelfs niet om 9.30) en het eindigt zeker niet om 17.00 uur
 9. Vakantie is vrije tijd
 10. Vrijdag namiddag is zoiets als de Monopoly kaart ‘verlaat de gevangenis’

Wees geen zonderling op het werk door alleen op uw werkplek of door thuis te gaan eten en hierna volgen enkele raadgevingen over de Spaanse werk etiquette.

Uw collega’s, ongeacht het bedrijf, groot of klein, vertonen allemaal hetzelfde gedrag. De volgende gedragingen zijn niet bedoeld als kritiek want een aantal van deze gedragingen zijn zelfs positief te noemen, alles is in balans.

1. De lunch wordt niet aan het bureau gegeten en ook niet overgeslagen en hij duurt (minstens) een vol uur

In Spanje is het vreemd om aan zijn bureau te eten of om zijn lunch over te slaan. Daarom, doe zoals iedereen, neem uw lunch en een pauze en heb contact met uw collega’s.

2. Een koffiepauze is belangrijk en neem er dan ook enkele per dag

Een koffiepauze, in de keuken van het bedrijf of in een bar buiten de deur, is belangrijk voor alle nieuwtjes of roddels over het bedrijf. Het is ook een goede manier om even een rustpauze te nemen, zeker als je een roker bent. Koffiepauzes worden niet alleen in de voormiddag genomen, een dosis koffie in de namiddag smaakt nog altijd.

3. Goed overeenkomen met de collega’s is belangrijk en daarbij een pintje gaan drinken is altijd leuk

Sociale relaties zijn in Spanje belangrijker dan in België en Nederland. Je kan een goede werkkracht zijn die goede resultaten behaalt maar als je geen goede relaties hebt met uw collega’s dan kan je een promotie wel vergeten. Dus, als er een bedrijfsfeestje, een afscheidsfeestje of het Kerstmisfeestje voorzien is, daag dan op en denk er aan, dergelijke feestjes duren gemakkelijk tot 6 uur in de ochtend.

4. De hele tijd klagen is algemeen aanvaard en het is een deel van de werknemersbinding

Dat klagen gaat hier sneller over in positieve kritiek en komt zo bij de bedrijfsleiding. Hoe langer je hier bent hoe meer men klaagt tijdens de koffiepauze of tijdens de lunch met de collega’s.

5. Politieke correctheid bestaat hier niet

Als er zoiets bestaat als seksueel grensoverschrijdend gedrag dan denkt men er in Spanje anders over dan in Noord-Europa. Hier kan men veel verder gaan, een mannelijke collega kan hier nog gerust complimentjes geven aan vrouwelijke collega’s zonder problemen te krijgen.

6. Roepen tijdens meetings is niet abnormaal, het wordt zelfs aangemoedigd

Je kan in een situatie terecht komen dat iedereen tegen elkaar roept, gewone werknemers die tegen hun overste roepen en die roepen dan weer terug.

7. Vergaderingen beginnen altijd laat

Verwacht ook niet dat ze op tijd eindigen en verwacht u ook aan eindeloze discussies zonder resultaat. Denk er ook aan dat de verantwoordelijke voor de vergadering iets te laat kan opdagen.

8. Werk begint niet om 8.00 of 9.00 (soms zelfs niet om 9.30) en het eindigt zeker niet om 17.00 uur

Ken je het liedje “Working 9 to 5”, wel dat liedje kent men hier niet. Helaas, in veel bedrijven, fronst men zijn wenkbrauwen als iemand weggaat voor zijn officiële einduur omdat men dan niet meer kan praten met zijn collega’s. Maar niemand kijkt na of iemand ’s morgens op tijd komt en men levert er dus ook geen commentaar op.

9. Vakantie is vrije tijd

In België en Nederland kan het gebeuren dat mensen hun verlof niet opnemen. In Spanje heeft men een maand verlof per jaar en men neemt meestal drie weken in augustus. Het gebeurt nooit dat Spanjaarden hun verlof niet opnemen, een klein uitstel is mogelijk maar meer ook niet.

10. Vrijdag namiddag is zoiets als de Monopoly kaart ‘verlaat de gevangenis’

Op vrijdag rond 14.30-15.00 begint het weekend. Veel Spanjaarden hebben hun lunch al met de familie maar in het algemeen kan men zeggen dat er op vrijdag niet zo hard gewerkt wordt.

Administratieve woordenlijst in Spanje

Het is belangrijk dat iedere burger op de hoogte is van de betekenissen van verschillende begrippen die gerelateerd zijn aan de Officiële Instanties en de begrippen die nodig zijn in relatie tot de overheid en de publieke organen. De belangrijkste vindt u terug in de hiernavolgende woordenlijst:

A)

 • AA.PP.
  Administraciones Públicas De afkorting die wordt gebruikt voor de Openbare Overheden.
 • Acta
  Notulen. Een geschreven verslag van hetgeen er tijdens een bijeenkomst of vergadering gebeurd, behandeld of goedgekeurd is.
 • Acto Administrativo
  Administratieve akte. Verklaring waarmee de overheidsorganen hun functies uitvoeren en waarmee rechten en plichten worden gecreëerd, gewijzigd of komen te vervallen.
 • Alcalde
  Burgemeester. De persoon die het Gemeentebestuur voorzit, leiding geeft aan zijn bestuur en administratie en het Gemeentehuis vertegenwoordigt volgens de bevoegdheden die hem worden toegekend door de wet.
 • Apremio (procedimiento o vía de)
  Dwangbevel. De procedure die de overheid toepast om een bepaalde som geld die de burger schuldig is te innen wanneer deze het verschuldigde niet vrijwillig betaalt (belastingen, boetes, etc.).
 • Artº.
  Afkorting voor Artikel.

B)

 • Beca
  Studiebeurs. Een financiële bijlage die een student kan ontvangen van de overheid om te kunnen studeren.
 • Beneficiario
  Begustigde. Persoon aan wie een bepaalde lening / subsidie wordt toegekend.
 • BOE
  Het Officiële Staatsblad (Boletín Oficial del Estado), een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen worden gepubliceerd: de goedkeuring van wetten, het aanstellen van functionarissen, etc.
 • BOP
  Het Officiële Blad van de Provincie (Boletín Oficial de la Provincia) een officieel blad waarin aan de burgers de belangrijkste openbare handelingen op Provinciaal niveau te kennen worden gegeven.

C)

 • CC.AA.
  Afkorting voor de Autonome Deelstaten (Comunidades Autónomas).
 • CC.LL.
  Afkorting voor Lokale Corporaties (Corporaciones Locales).
 • Caducidad
  Ongeldigheid. Het vervallen van een procedure door het verstrijken van een tijd die wordt voorgeschreven door de wet.
 • Cédula de habitabilidad
  Bewoonbaarheidverklaring .Een document dat wordt uitgegeven door de overheid en dient als bewijs dat een woning geschikt is voor bewoning.
 • Censo Electoral
  Het Kiezersregister. De lijst van personen die stemrecht hebben tijdens de verkiezingen.
 • Citación
  Dagvaarding. Formaliteit waarbij een persoon wordt opgeroepen te verschijnen ten overstaan van de Overheid of de Rechtbank.
 • Comarca
  Gewest. Een groepering van verschillende Gemeenten binnen dezelfde Autonome Deelstaat.
 • Comisión de Gobierno Municipal
  Het Gemeentebestuur. Dit is het uitvoerende orgaan dat belast is met de politieke leiding van de Gemeente. Zij wordt gevormd door de Burgemeester die tevens voorzitter is, en een aantal wethouders die door hem/haar vrijelijk zijn gekozen. Het aantal door hem aangestelde wethouders mag door 1/3 van het totale aantal binnen de Gemeente niet worden overschreden.

D)

 • Días hábiles
  Werkdagen. Werkdagen volgens de officiële kalender. Als er sprake is van een werkdag in de Gemeente of de Autonome Deelstaat waar de belanghebbende woonachtig is, en het een officiële vrije dag is in de plaats waar het overheidsorgaan haar zetel heeft, of omgekeerd, wordt deze dag in ieder geval als een vrije dag beschouwd.
 • Día inhábil
  Officiële vrije dag. Een officiële vrije dag waarop het niet geldig is procedurele of administratieve handelingen met volledige juridische geldigheid te verrichten.
 • Días naturales
  Kalenderdagen. Alle dagen van het jaar, inclusief de feestdagen.
 • Diputado
  Afgevaardigede. Lid van het Congres van Afgevaardigden. De leden van het Congres worden direct gekozen tijdens de Algemene Verkiezingen.
 • Diputado Autonómico
  Autonome Afgevaardigde. Lid van het Parlement van de Autonome Regering. De leden van het Parlement worden direct gekozen tijdens de Algemene verkiezingen.
 • Diputado Provincial
  Provinciale Afgevaardigede. Lid van Provinciale Staten. De leden van Provinciale Staten worden benoemd door de politieke partijen uit de wethouders die gekozen zijn tijdens de Lokale Verkiezingen.
 • DOCV
  Afkorting voor het Officiële Dagblad van de Comunitat Valenciane (Diari Oficial de la Comunitat Valenciana).
  Een officieel blad waarin de belangrijkste openbare handelingen van de Comunitat Valenciana worden gepubliceerd.
 • Domicilio fiscal
  Fiscale woonplaats. De woonplaats van een fysieke of rechtspersoon in verband met zijn verplichtingen ten opzichte van de Openbare Belastingdienst.
 • Domicilio social
  Maatschappelijke zetel. Het adres van een bedrijf.
 • Dominio público
  Openbaar bezit. De gemeenschappelijke eigendommen van de Staat, de Autonome Deelstaten, de Provincies en Gemeenten die bestemd zijn voor openbaar gebruik of openbare diensten.

E)

 • Embargo
  Embargo. Beslaglegging op het goed van een schuldenaar in opdracht van de rechter of de overheid met het doel over te gaan tot openbare verkoop om de schulden te betalen.
 • Escritura pública
  Openbare akte. Een document dat verleden wordt ten kantore van een notaris. De notaris maakt akte op van de datum en de comparanten en ratificeert hetgeen zij ten overstaan van hem hebben verklaard.

F)

 • Formulario
  Formulier. Een document dat de overheid ter beschikking stelt van de burgers om bezwaarschriften, verzoeken, klachten, etc. in te dienen.

I)

 • Impuesto
  Belasting. Verplichte belasting die wordt opgelegd aan een bepaalde persoon (direct) of dat wordt geheven op bepaalde handelingen en operaties (indirect).
 • IPC
  Afkorting voor Prijsindex. (Índice de Precios al Consumo). Een economische referentie die wordt gebruikt om de ontwikkeling die verschillende kapitaalgrootheden in de loop der tijd ondergaan aan te passen (bijvoorbeeld, salarissen, belastingaanslagen … ).

L)

 • Legislatura
  Zittingsperiode. De periode waarvoor een wetgevend lichaam wordt gekozen. In Spanje duren de zittingsperioden, zowel op nationaal, autonoom als lokaal niveau, 4 jaar. Na deze 4 jaar moeten er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.
 • Litigio
  Rechtsgeding. Een proces waarover de Rechtbank een vonnis uitvaardigt.

M)

 • Mancomunidades
  Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden. Dit zijn lokale instellingen. Het betreft het samengaan van deze instellingen met het doel gezamenlijk bepaalde taken uit te voeren en diensten te verlenen. De Intergemeentelijke Samenwerkingsverbanden hebben een eigen rechtpersoonlijkheid en juridische bevoegdheden om hun specifieke doeleinden te vervullen. Zij worden beheerd door eigen Statuten.
 • Motivación
  Motivatie. Schriftelijke uiteenzetting van de motieven die ten grondslag liggen aan een besluit of handeling van de openbare overheden.

N)

 • NIE
  NIE Het N.I.E. nummer. (Número de Identificación de Extranjeros).
 • NIF
  NIF Het N.I.F nummer, Fiscaal Identificatiernummer (Número de Identificación Fiscal).
 • Notario
  Notaris. Openbaar ambtenar die bevoegd is, overeenkomstig de wetten, contracten en overige buitengerechtelijke aktes op te maken en te bekrachtigen.
 • Notificación
  Kennisgeving. Handeling waarbij de overheid een belanghebbende in kennis stelt van een feit of document.

P)

 • Padrón Municipal de habitantes
  Lijst van inwoners van de Gemeente. Een administratief register waarin alle bewoners van een Gemeente staan ingeschreven. De gegevens zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het feit dat burgers woonachtig zijn in de Gemeente. Ook hun gebruikelijke adres is erin opgenomen.
 • Patrimonio
  Patrimonium /Eigendom/. Het geheel aan goederen en rechten die toebehoren aan een fysieke of rechtspersoon.
 • Personarse
  Verschijnen. De handeling waarbij iemand die partij is in een juridische zaak in persoon verschijnt. Het in persoon verschijnen op een bepaalde plaats.
 • Personas físicas
  Fysieke personen. Een individu van het menselijke ras.
 • Personas jurídicas
  Rechtspersonen. Een wettelijk opgerichte instelling met rechten en plichten zoals: verenigingen, bedrijven, vennootschappen, stichtingen, etc.
 • Pleno Municipal
  Algemene Vergadering van het Gemeentebestuur. Het College van bestuur van een Gemeente dat wordt gevormd door alle wethouders en wordt voorgezeten door de Burgemeester.
 • Prescripción
  Verjaring. Een bepaalde periode waarbij als hij verstreken is, een recht, een handeling of een verantwoordelijkheid komen te vervallen. Niet te verwarren met ongeldigheid (Caducidad).
 • Proceso
  Proces. Een serie handelingen die wettelijk geregeld zijn en waarnaar een administratief of juridisch orgaan handelt. Synomiem van Procedure (procedimiento).
 • Prórroga
  Verlenging. Verlenging van een termijn.
 • Publicación
  Publicatie. Handeling waarbij een juridische handeling openbaar wordt gemaakt. Dit gebeurt over het algemeen door publicatie in het officiële staatsblad.

R)

 • R.D.
  Afkorting voor Koninklijk Decreet (Real Decreto), een norm die in rang ondergeschikt is aan de Wet en die is goedgekeurd door de Regering (Gobierno de la Nación).
 • Recibo
  Ontvangstbewjis. Een document dat door iemand wordt ondertekend om aan te geven dat hem iets of een hoeveelheid geld is overhandigd.
 • Recurso
  Beroepsschrift. Het schrijven dat een persoon presenteert aan de overheid wanneer hij het niet eens is met een besluit van genoemde overheid omdat hij er nadeel van ondervindt. Als het beroepsschrift gericht is aan de persoon die het besluit genomen heeft, heet het Recurso de Reposición, en indien het gericht is aan een persoon die in hiërarchische lijn superieur is, spreekt men van een Recurso de Alzada.
 • Referéndum
  Referendum. Volksraadpleging aangaande politieke beslissingen van bijzonder belang.
 • Registro Civil
  Het Bevolkingsregister. Een administratieve dienst die belast is met het registreren, publiceren, en in een aantal gevallen, het opstellen van de aktes aangaande de burgerlijke stand, zoals geboortes, adopties, huwelijken of overlijden.
 • Registro de la Propiedad
  Het Eigendommenregister. Een administratieve dienst die belast is met het publiceren van aktes en overeenkomsten aangaande de rechten op onroerende goederen (woningen, lokalen, terreinen).
 • Registro Mercantil
  Het Handelsregister. Een administratieve dienst waar zelfstandige ondernemers en handelsgenootschappen hun oprichtingsakte en overeenkomsten laten ingeschreven.
 • Representación
  Vertegenwoordiging. Een handeling waarbij iemand optreedt namens en voor rekening van een ander persoon.
 • Responsabilidad
  Verantwoordelijkheid. Een uitdrukking die iedere verplichting tot reparatie van datgene waar schade aan is veroorzaakt omvat.

S)

 • Sector público
  Publieke Sector. De samenstelling van administraties en instellingen die afhankelijk zijn van de openbare overheden.
 • Silencio administrativo
  Administraief stilzwijgen. Wanneer de overheid niet binnen de daartoe voorgeschreven tijd een bepaalde zaak oplost spreekt men van administratief stilzwijgen. Dit administratieve stilzwijgen kan voordelige (de stellingname of het verzoek van een burger is toegestaan) of nadelige gevolgen hebben (de stellingname of het verzoek van een burger is afgewezen) Dit is afhankelijk van wat de wet in ieder specifiek geval voorschrijft.
 • Subvenciones
  Subsidie. Als subsidie wordt, ongeacht de benaming die men eraan geeft, iedere kostenloze bijdrage aan fysieke en rechtspersonen gezien die bedoeld is voor de ontwikkeling van een bepaalde activiteit of wanneer er sprake is van een optreden in openbaar en sociaal belang.

T)

 • Tasa
  Heffing. Een soort belasting die geheven wordt als tegenprestatie voor een geleverde dienst, een beschikking of een publieksrechtelijke activiteit.

Wanneer ben je voldoende aangepast aan Spanje?

Om te ontdekken of je veranderd bent in een Spanjaard volgen er hierna enkele punten die je kan gebruiken om de gebeurlijke vooruitgang te ontdekken.

1. Je geraakt meer lichamelijk ingesteld: daarmee wil ik niet zeggen dat dit altijd slecht is maar de Spaanse cultuur is meer lichamelijk ingesteld dan wij in het noorden gewoon zijn. Men merkt dit vooral op de werkplaats waar het compleet normaal is om zijn collega’s aan te raken wanneer men een betoog houdt. Ook een kus of een omhelzing moet kunnen wanneer men op of van vakantie komt.

2. Je begint te roepen naar kelners: je moet hoe dan ook toch hun aandacht trekken?

3. Je neemt uw ontbijt in een bar: bedenk dat het woord “bar” een andere betekenis heeft in Spanje. Soms kan je het beste vers geperste fruitsap, de beste koffie of de beste tapa in een bar vinden. Ook het drinken van een caña (klein biertje) is gewoon acceptabel. Bars zijn dus vrij universeel voor het ontbijt, lunch, diner en voor een drankje. Een bar is dus vergelijkbaar met een restaurant. Een vrouw kan gerust met haar baby in een bar gaan en niemand zal er van opkijken.

4. Je verliest uw politieke correctheid: politiek correct zijn gaat na een tijdje verdwijnen. Je kan proberen zijn correctheid te bewaren maar eenmaal men zich realiseert dat het geen vooroordelen zijn maar dat het een culturele manier van omgaan is met een grote buitenlandse bevolking.

5. Je stopt met beleefd te zijn: als noordelingen zijn wij binnen onze werkomgeving dikwijls beleefd en soms zelfs overbeleefd. Wanneer je tijdens een werkevaluatie van uw baas te horen krijgt dat indien iemand u op een meeting toeschreeuwt dat u dan moet terug schreeuwen, dan besef je dat je uw vorm van beleefdheid moet terug schroeven.

6. Je mixt uw wijn of uw bier met iets anders: hoe zou het smaken indien het niet gemixt was?

7. Hangende stukken vlees in een bar lijkt normaal: Het zien van een aantal varkenshespen bij het binnenkomen in een bar is een duidelijk teken dat het een goede tapas bar of restaurant is. Na een tijdje merk je dit niet meer op en zie je de hammen alleen nog als er iemand bij u is.

8. Je hebt er vertrouwen in als je de Spaanse bureaucratie moet tegemoet treden. Na uw aanvraag voor uw NIE, uw inschrijving op de gemeente, de sociale zekerheid, de belastingdienst, het aanvragen van een Spaanse inschrijving voor uw wagen en de aanvraag van een Spaans rijbewijs kan er niets meer gebeuren. Je weet dus dat je ondertussen van zowat alle documenten kopies moet meebrengen, sommige zelfs in drievoud en niets krijgt u nog zenuwachtig.

9. Je kan niet stoppen om iedereen te kussen. Een persoon kussen die u gaat interviewen voor een jobinterview is normaal, uw collega’s kussen is dus ook normaal. Wees enkel voorzichtig dat je naar uw thuisland gaat en op dezelfde weg verder gaat. In de meeste noordelijke landen is dit niet zo gewoon.

10. 8 uur ’s avonds is te vroeg voor een avondmaal maar 9 uur is normaal. Mensen werken hier later en een avondmaal om 6 uur is zelfs onmogelijk.

Verder zijn er nog enkele opmerkingen:

 • Je vermengt Spaans en Nederlands en je praat Spaans tegen uw familie zonder het te beseffen. Je zegt bueno en pues in het midden van een Nederlandse zin.
 • Mensen praten over buitenlanders als ‘guiris‘ zonder te beseffen dat je zelf een buitenlander bent.
 • Je weet niet of je (nog) volledig past in de Nederlandse/Vlaamse of Spaanse maatschappij maar je vindt beiden wel uw thuis
 • Men vraagt je in Nederland/Vlaanderen van waar je afkomstig bent omdat je zo’n raar accent hebt.

Hoe kan men 50% op een Spaanse verkeersboete besparen

Als u een boete heeft gekregen en u wil geen beroep aantekenen, dan vertellen wij u hoe u deze boete kan betalen en hoe u tegelijkertijd 50 procent op de boete kan besparen.

Een verkeersboete die in de brievenbus valt is nooit aangenaam. Veel meer nog, als u er zeker van bent dat u geen overtreding heeft begaan en er beroep tegen wil aantekenen. Maar het is ook mogelijk dat de flits van de radar u op de weg heeft verrast en op dit moment zal u er spijt van krijgen dat u niet beter hebt opgelet en uw voet van het gaspedaal hebt gehaald.

Is dat laatste u onlangs overkomen en wacht u op een boete die onvermijdelijk bij u thuis komt, dan vertellen wij u hoe u slechts 50 procent van dat bedrag kan betalen. Profiteren van de snelle betaling is de slimste optie als u niet in beroep gaat tegen de sanctie omdat u slechts de helft van de boete moet betalen voordat de betaaltermijn verstreken is.

Allereerst moet u weten dat u vanaf de kennisgeving van de boete 20 dagen de tijd heeft om deze te betalen om gebruik te kunnen maken van deze korting van 50 procent. Het is niet altijd verplicht om aan te geven wie de bestuurder was, maar je moet dit zeker doen als de overtreding puntenverlies op het rijbewijs met zich meebrengt.

Zodra de boete ontvangen is, heeft u drie opties:

Persoonlijk: als u geen internet heeft of als u de betaling liever doet met een persoon voor u, kunt u betalen bij een kantoor van Tráfico, bij een Caixabank-geldautomaat of -balie of bij het postkantoor. In het laatste geval betaalt u een toeslag van 2,25 euro en nog eens 1,50 procent van het bedrag van de boete. Als een politieagent u onderweg heeft tegengehouden, kunt u op dat moment met een creditcard betalen.

Telefonisch: een simpele telefoon en een creditcard zijn voldoende om uw boete te betalen. Het is een geautomatiseerd servicesysteem met 24-uurs werking en u hoeft alleen maar 060 te bellen. Een voor een krijgt u de nodige instructies om de betaling uit te voeren.

Internet: dit kan zonder uw woning te verlaten en u hoeft alleen maar de QR-code te scannen die is opgenomen in de kennisgeving van de boete. Vervolgens vragen ze u om het totale bedrag van het bedrag in te voeren (zonder de mindering van 50 procent) en automatisch berekent het systeem u het bedrag dat u moet betalen.

Dit zijn de 8 meest voorkomende insectenbeten in Spanje

Met de warmere temperaturen neemt het risico toe om gebeten te worden door bepaalde insecten. Om deze reden, en om mogelijke grotere kwalen te voorkomen, laten we u zien hoe de 8 meest voorkomende beten en steken eruit zien zodat we die allemaal goed kunnen identificeren en behandelen.

 1. Muggenbeet
 2. Vlooienbeet
 3. Bedwantsbeet
 4. Spinnenbeet
 5. Tekenbeet
 6. Mierenbeet
 7. Steek van een schorpioen
 8. Bijen- of wespensteek

1.Muggenbeet

Foto: Muggenbeet

Muggenbeten zien eruit als een rode onderhuidse bel die plaatselijke jeuk veroorzaakt. Over het algemeen is het niet nodig om andere voorzorgsmaatregelen te nemen, behalve het masseren van de bel met een verzachtende crème. Maar als er andere problemen optreden, zoals koorts, gewrichtspijn of gezwollen klieren, moet u naar een ziekenhuis gaan, omdat het insect besmet kan zijn.

Meer informatie over muggen kan je vinden op Muggen in Spanje.

2. Vlooienbeet

Foto: Vlooienbeet

 GNU Free Documentation License

Deze beten worden gekenmerkt door een intense jeuk in het gebied. Vlooienbeten komen meestal voor in groepen van drie of vier en worden gekenmerkt door het verschijnen van kleine rode bultjes.

Was ze met water en zeep. Breng vervolgens een calamine-lotion aan om de jeuk te verlichten, evenals elke andere steekvriendelijke zalf. Probeer jezelf niet te veel te krabben omdat de beten dan geïnfecteerd kunnen raken.

3. Bedwantsbeet

Foto: Beet van de bedwants

James Heilman

De effecten van een beet van de bedwants kunnen variëren, afhankelijk van de persoon. Sommigen realiseren zich misschien niet eens dat ze bedwantsen hebben, anderen kunnen allergisch zijn en dat de beten resulteren in jeukende huiduitslag en jeuk of zelfs hevige pijn.

Enkele van de meest voorkomende symptomen, naast huidlaesies (beschadiging), zijn pijn of jeuk, dermatitis en, bij allergische mensen, zwelling en zelfs blaarvorming. Hygiëne is een van de grootste vijanden van bedwantsen, dus een van de beste oplossingen is om te wassen met water en zeep, met speciale nadruk in het getroffen gebied.

In de meest acute gevallen kunnen ontstekingsremmende of antihistaminica worden gebruikt.

4. Spinnenbeet

Foto: Spinnenbeet

Afgezien van een paar soorten, zoals de zwarte weduwe of de bruine kluizenaarsspin, zijn de meeste spinnenbeten onschadelijk. De typische huidbeschadiging die kan worden waargenomen is die van de twee stippen, de zogenaamde equimotische punten, waar het insect de beet heeft genomen.

Als we worden gebeten door een spin, is het handig om het getroffen gebied eerst te wassen met water en zeep. Breng vervolgens wat ijs aan en neem, indien nodig, een vrij verkrijgbaar pijnmedicijn. Als de zwelling ernstig genoeg is, overweeg dan om een antihistaminicum te nemen.

Zoek medische behandeling voor kinderen en volwassenen met ernstige symptomen, vooral als het een potentieel gevaarlijke soort is.

Meer informatie over spinnen kan je vinden op Spinnen in Spanje.

5. Tekenbeet

Foto: Tekenbeet

James Gathany (2007)

Deze parasieten, die meestal bij dieren worden aangetroffen, vaak bij honden, kunnen erg gevaarlijk zijn voor mensen. De angel brengt een reeks risico’s met zich mee die beter bekend zijn, omdat ze ziekten zoals kunnen overdragen

Krim-Congo hemorragische koorts of de ziekte van Lyme. Nadat men gebeten is door een teek, moet deze zo snel mogelijk worden verwijderd, waarbij traditionele remedies zoals olie, petroleum of hitte worden vermeden. Gebruik een pincet om de teek te verwijderen, houd hem stevig en zo dicht mogelijk bij de huid en trek hem voorzichtig naar boven. Maak de wond vervolgens goed schoon met water en zeep. Ter informatie is het handig om te weten dat het om een geïnfecteerde teek gaat.

Het duurt minstens 48 uur om het virus op een persoon over te dragen, dus het is noodzakelijk om uzelf goed te controleren wanneer we terugkeren uit een veldgebied.

Meer informatie over teken kan je vinden op Teken in Spanje.

6. Mierenbeet

Foto: foto van een persoon nadat hij in een nest mieren terecht kwam

Sommige mieren, zoals de rode mier, vallen de mens aan door een gif te injecteren dat jeuk, ontsteking en huidirritatie veroorzaakt. Als de symptomen langer aanhouden, kan u een cortisone-crème op het gebied aanbrengen. Bovendien, in het geval van het verschijnen van een blaar, is het raadzaam om deze niet open te steken zodat het gebied niet geïnfecteerd raakt. Als dit gebeurt, ga dan onmiddellijk naar een medisch centrum.

7. Schorpioensteek

Foto: Steek van een schorpioen

De ernst van de schorpioensteek hangt af van verschillende factoren, zoals het type schorpioen, de leeftijd van de persoon (ernstiger bij kinderen dan volwassenen) en de hoeveelheid geïnjecteerd gif. Net als bij andere giftige dieren, verwijdert u eerst de angel, indien aanwezig, door te schrapen met een scheermes of een ander recht voorwerp.

Gebruik geen pincet, omdat deze per ongeluk in de gifzak kan knijpen en de hoeveelheid gif in ons lichaam kan vergroten. Was het getroffen gebied dan zeer goed met water en zeep en breng gedurende 10 minuten ijs aan. Verwijder vervolgens het ijs en herhaal het proces. Als de persoon zich slecht gaat voelen, ga dan snel naar een gezondheidscentrum.

Meer informatie over schorpioenen kan je vinden op Schorpioenen in Spanje.

8. Bijen- of wespensteek

Foto: Bijensteek, 6 minuten na de steek

Waugsberg

Ze gaan niet veel verder dan de intense pijn veroorzaakt door hun angel die in onze huid zit. Dit soort beten is echter delicaat vanwege het groot aantal mensen dat allergisch is voor het gif van deze insecten. Zoek in dat geval onmiddellijk medische hulp.

Om de zwelling te verminderen brengt men witte azijn aan op het gebied. Als u een bijensteek heeft, let er dan op dat de angel niet in de huid is blijven steken. Als dat zo is, gebruik dan een pincet om de angel te verwijderen.

Meer informatie over wespen kan je vinden op Wespen in Spanje.