Welkom

Wat is het verschil tussen een NIE, empadronamiento en een Certificado de Registro como residente comunitario

 1. Maar wat is nu het verschil tussen deze drie?
 2. Certificado de Empadronamiento (gemeentelijk document)’
 3. NIE-nummer (document van de nationale overheid)
 4. Certificado de Registro como residente comunitario (document van de nationale overheid)

Veel mensen zien door de bomen het bos niet meer maar in feite is het vrij simpel. Wil je officieel in Spanje komen wonen dan heb je drie documenten nodig, blijf je langer dan 3 aaneengesloten maanden maar niet langer dan 183 dagen dan zijn 2 documenten voldoende.

De drie documenten zijn Numéro de Identificación de Extranjeros (NIE), Certificado de Empadronamiento (Padrón) en het Certificado de Registro como residente comunitario (Tarjeta Residencia).

1.Maar wat is nu het verschil tussen deze drie?

Drie documenten maar toch verschillend van elkaar. Het eerste formulier is op het niveau van de gemeente en in principe het gemakkelijkst te krijgen. Maar het eigendomsbewijs van uw woning of het huurcontract zijn noodzakelijk om het document te krijgen.

Met een NIE ligt de weg open naar de aankoop van een woning of voertuig, nutsbedrijven, banken en naar de belastingdienst, Onontbeerlijk dus.

Het derde nummer, Certificado de Registro como residente comunitario (Tarjeta Residencia), is het bewijs dat men wettelijk in Spanje woonachtig is.

2. Certificado de Empadronamiento (gemeentelijk document)’

Het inschrijven of ‘empadronar’ in de Spaanse gemeente is niet ingewikkeld en is eigenlijk een hele logische stap als je in Spanje gaat wonen en het is precies hetzelfde voor Spanjaarden. ‘Empadronamiento’ is hetzelfde als registratie in het bevolkingsregister van de gemeente waar je gaat wonen of verblijven, men noemt dit ook wel de ‘padrón’.

Dit kun je heel gemakkelijk aanvragen door naar de afdeling ‘registro civil’ te gaan. Deze afdeling op het gemeentehuis is te vergelijken met onze burgerlijke stand. Deze bevindt zich meestal in het gemeentehuis (ayuntamiento) van de gemeente waar je gaat wonen of verblijven.

Als je bent ingeschreven in het bevolkingsregister krijg je een bewijs van inschrijving mee, het zogenaamde ‘certificado de empadronamiento’.

Dit document kan je nodig hebben als je overheidsdiensten wilt contacteren en er wordt bijvoorbeeld ook naar gevraagd wanneer je bepaalde documenten nodig hebt van de Nederlandse Ambassade of van de Belgische Ambassade in Spanje.

Inschrijven is belangrijk als je permanent in Spanje gaat wonen maar ook als dit niet permanent is maar tijdelijk. Dat geldt dan ook mocht je nog een adres in Nederland/België hebben. Het inschrijven bij jouw nieuwe Spaanse gemeente is slechts een formaliteit.

Toch is het inschrijven bij de gemeente niet verplicht in Spanje. Het wordt echter wel vaak door de gemeenten aangeraden en een aantal onder hen voert zelfs echte campagnes om buitenlanders aan te zetten om zich te laten inschrijven. Zo weet de gemeente wie er in de gemeente woonachtig is. Daarnaast kan de gemeente met een correct aantal inwoners de lokale voorzieningen (waar je ongetwijfeld als inwoner gebruik van gaat maken) zoals dokters, ziekenhuizen, afvalophaaldiensten, plantsoenendiensten en investeringen beter aanpassen en inschatten. De nationale overheid geeft op basis van het aantal inwoners werkingsmiddelen aan de gemeenten.

3. NIE-nummer (document van de nationale overheid)

Het ‘Numéro de Identificación de Extranjeros’ (NIE) is een nummer voor buitenlanders die in Spanje wonen of verblijven en is vaak essentieel bij alle administratieve zaken in Spanje. Het is een uniek, persoonlijk, exclusief nummer dat het Directoraat-Generaal van de Nationale Politie (Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía) toekent aan buitenlanders.

Het NIE is te vergelijken met het Nederlandse Burger Servicenummer en het Belgische rijksregisternummer al is het niet helemaal hetzelfde. Het voordeel van het NIE nummer in Spanje is dat dit één nummer is wat overal kan gebruikt worden, van belastingzaken, bankzaken tot medische zorg.

Als je langer dan drie maanden aaneengesloten in Spanje gaat verblijven is een NIE verplicht. Maar als je eenmaal in het bezit bent van dit NIE-nummer dan is dat persoonlijke identificatienummer voor altijd geldig (vroeger moest het om de zoveel jaren vernieuwd worden). Ook als je minder dan drie maanden in Spanje verblijft en diverse zaken zoals internet, telefoon, gas, water, elektriciteit moet regelen is een NIE-nummer niet alleen nodig maar is het vooral gemakkelijk.

Het Spaanse NIF-nummer bestaat uit 8 cijfers gevolgd door een letter (dígito de control). Het buitenlandse NIE-nummer heeft als eerste een X, Y of Z gevolgd door 7 cijfers en als laatste een letter. Buitenlanders die voor 7 februari 1997 een NIE hebben aangevraagd kunnen nog een nummer hebben bestaande uit de letter X gevolgd door 8 cijfers en daarna een letter. De buitenlanders die voor 15 juli 2008 een NIE hebben aangevraagd hebben een X als eerste letter terwijl aanvragers vanaf 16 juli 2008 een Y of Z als eerste letter hebben.

Denk er aan dat het NIE geen identiteitsdocument is. De Europese burger moet bijgevolg samen met zijn of haar NIE steeds zijn of haar overeenkomstige identiteitsbewijs (paspoort of identiteitskaart) van zijn of haar land voorleggen.

4. Certificado de Registro como residente comunitario (document van de nationale overheid)

Het ‘Certificado de Registro como residente comunitario’ of ‘Certificado de Registro de Ciudadano de la Union’ wordt ook wel omschreven als de ‘tarjeta residencia’ en is het groene kaartje in het formaat van een bankpas of een A4 document. In bezit van dit document kan een EU-inwoner bevestigen dat hij/zij wettelijk in Spanje verblijft.

Maar dit document is alleen een bewijs dat een EU-inwoner in Spanje verblijft, men kan het niet gebruiken als een identiteitskaart. De identiteit en nationaliteit kunnen alleen worden bewezen door een identiteitsdocument uit het land van herkomst (geldige identiteitskaart of paspoort).

De verklaring van inschrijving bevat de persoonsgegevens, nationaliteit, adres en identificatienummer voor buitenlanders (Número de Identificación de Extranjero – NIE) van de geïnteresseerde evenals de afleverdatum. Het document heeft géén vervaldatum meer.

Als je als inwoner van een ander EU-land voor een periode van 3 maanden of langer in Spanje gaat wonen is het verplicht om je bij de ‘Oficina de Extranjeros’ in de provincie waar je woonachtig bent of bij de ‘Comisaría de Policía’ in te schrijven in het ‘Registro Central de Extranjeros’.

Na aanvraag en goedkeuring ontvang je een groen papier op A4 formaat wat sinds enkele jaren afgescheurd wordt tot een klein kartonnen kaartje van het formaat van een bankpas. Het is verstandig dat kaartje te laten plastificeren zodat het niet kapot kan gaan. Soms hoor je wel eens zeggen dat het verboden is om dit kaartje te plastificeren maar de meeste mensen doen het wel. Dat papiertje trekt dan wel heel erg op de vroegere tarjeta de residencia.

Vroeger kreeg men een net blauw plastic kaartje met daarop ook een vingerafdruk waarna dit document in de meeste gevallen ook gebruikt kon worden als identiteitsdocument. Waarom dat is aangepast naar een nutteloos groen kartonnen papiertje is mij volstrekt onduidelijk.

Voordelen voor +60 of +65 jarigen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Aanvragen ‘tarjeta’
 3. IMSERSO ouderenreizen
 4. IMSERSO Programa de Termalismo Saludable
 5. RENFE trein reizen
 6. Openbaar vervoer
 7. Paradores hotels
 8. Musea, bioscopen, pretparken etc.
 9. Bioscopen
 10. Andalusië 65-plus kortingskaart
 11. Carrefour supermarkt

1.Algemeen

Spanje vergrijst, net zoals Nederland en België, in een zeer snel tempo en ook in Spanje hebben ouderen speciale aanbiedingen en kortingen. In Spanje gaat het in de meeste gevallen om zestigplussers in plaats van vijfenzestigplussers maar dat hangt helemaal af van de instanties die de kortingen verlenen.

Net zoals in andere landen bestaat er niet een fysieke 65-plus pas als een kaartje of iets dergelijks maar het is wel mogelijk om in Spanje een speciaal 65-plus certificaat aan te vragen.

Het gaat om een ‘certificado oficial’ van het Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Dit is niet zo zeer een certificaat of pasje maar een ontvangstbewijs wat gebruikt kan worden om aan te tonen dat je 65 jaar of ouder bent en dus recht hebt op bepaalde kortingen.

De vraag is alleen of dit ‘resguardo’ of ‘certificado official’ wel noodzakelijk is. Want als je ergens aangeeft “Soy jubilado” of “Tengo más de sesenticinco años” en daarbij een ID-kaart laat zien met daarop de leeftijd, dan krijg je al korting.

De Spaanse ‘jubilados’ en ‘pensionistas’ hebben een ID-kaart (Documento Nacional de Identidad of DNI) om te bewijzen dat ze 65 jaar of ouder zijn en daar kan om gevraagd worden.

In de meeste gevallen kunnen 65-plussers ongeacht de nationaliteit in Spanje korting krijgen maar in sommige gevallen zoals bij officiële instanties geldt een eis dat je als inwoners staat ingeschreven bij een Spaanse gemeente (empadronamiento).

2. Aanvragen ‘tarjeta’

Wil je als 65-plusser en als inwoner van Spanje toch een ‘resguardo’ of ‘certificado official’ aanvragen, dan kan dat persoonlijk in een van de kantoren van de Seguridad Social gebeuren of via internet. In dat laatste geval moet je echter wel beschikken over een Cl@ve om jezelf officieel te registreren.

Om de ‘tarjeta’ persoonlijk aan te vragen moet je naar een van de kantoren van de Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) gaan. Zoek HIER naar het dichtstbijzijnde kantoor.

Wat heb je nodig:

 • NIE (Número de identidad de extranjero)
 • je ID-kaart of paspoort (Nederlands of Belgisch)
 • bewijs van ‘empadronamiento’ ofwel het bewijs dat je bij een gemeente staat ingeschreven.

Ouderen die gepensioneerd zijn (jubilados en pensionistas) en zestigplussers die nog werken kunnen in veel gevallen in Spanje genieten van speciale kortingen. Dat geldt dan niet alleen voor de Spanjaarden maar ook voor buitenlanders die Spanje bezoeken en buitenlanders die in Spanje wonen waarbij soms wel de eis wordt gesteld dat men ingeschreven is in de gemeente (empadronamiento).

Het is lastig om een geheel overzicht te geven van alle kortingen voor 60-plussers, ook omdat deze vaak per autonome deelstaat, provincie en stad verschillen. Hieronder enkele voorbeelden van kortingen voor ouderen.

3. IMSERSO ouderenreizen

De eerste ouderen kortingen die we hier bespreken zijn de zogenaamde IMSERSO reizen van het Instituto de Mayores y SERvicios SOciales. Het gaat daarbij om volledig verzorgde reizen in hoofdzakelijk Spanje maar ook in het buitenland. Deze reizen zijn veel goedkoper dan de normale pakketreizen in Spanje en bestaan uit vervoer, hotel met volpension, excursies (soms tegen bijbetaling) en begeleiding.

Degene die voor de IMSERSO reizen in aanmerking kunnen komen zijn geregistreerde inwoners van Spanje (residentes en España) en dus in principe ook buitenlanders die in Spanje wonen, een NIE registratienummer hebben en ingeschreven staan in het bevolkingsregister (empadronado).

Men dient een “pensionista de jubilación” te zijn en een Spaans pensioen te ontvangen, een “pensionista de viudedad” (weduwe of weduwnaar) met een leeftijd van 55 jaar of ouder of een “pensionista por otros conceptos” gepensioneerde door middel van andere concepten of een ontvanger van een uitkering van tenminste 60 jaar of ouder of in het bezit te zijn van een “Seguridad Social” sociale zekerheid in Spanje en 65 jaar of ouder zijn. Meer informatie lees je hier(in het Spaans).

4. IMSERSO Programa de Termalismo Saludable

Door middel van dit speciale programma kunnen ouderen die aan dezelfde eisen voldoen dan bij de normale IMSERSO reizen genieten van kortingen als ze naar spa’s (balnearios) en thermale baden (aguas termales) gaan etc.

5. RENFE trein reizen

Ouderen van 60 jaar of meer (mayores de 60 años) kunnen genieten van veel kortingen bij de Spaanse treinmaatschappij RENFE. Hiervoor kan men de “Tarjeta Dorada” aanvragen, deze heeft een kostprijs van 6 euro en geldt ook voor zestigplussers met een NIE, DNI of een paspoort, dus ook voor buitenlanders die ouder zijn dan 60 jaar.

Met de Tarjeta Dorada” (gouden kaart) krijgen ouderen 40% korting op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag bij de AVE hogesnelheidstrein en Larga Distancia en 25% korting op vrijdag, zaterdag en zondag. Er zijn nog meer kortingen op andere treintypes zoals de FEVE treinen in noord en noordwest Spanje waar men 50% korting krijgt de hele week door. Voor meer informatie klik hier.

De “Tarjeta Dorada” zijn te verkrijgen in de treinstations waar een loket is. De kaart van de RENFE is persoonsgebonden en dient vergezeld te gaan van een paspoort. De kortingskaart kost 6 euro.

6. Openbaar vervoer

Personen van 60 jaar of ouder kunnen kortingen krijgen bij het Spaanse openbaar vervoer. De meeste van deze kortingen zijn regionaal, provinciaal en zelfs lokaal geregeld dus die kunnen we hier niet omschrijven. Voor meer informatie is het nuttig naar de gemeente te gaan waar men staat ingeschreven. Vaak kunnen de loketmedewerkers bij de busstations ook helpen en meer informatie geven.

Landelijk gezien kunnen zestigplussers tussen de 20% en 40% korting krijgen bij de ALSA lijndienstbussen in Spanje. Deze bussen verbinden zo’n beetje alle steden en grotere dorpen met elkaar en zijn een alternatief voor de treinen. De kortingen gelden alleen op trajecten van meer dan 150 km en zijn niet geldig op vrijdagen, zondagen en feestdagen. Voor meer informatie klik hier.

7. Paradores hotels

De Spaanse staatshotels waarbij men in kastelen, kloosters, monumenten en op bijzonder plaatsen kunt slapen heten Paradores en deze zijn een ervaring op zich. Bij de Paradores kun je al genieten van kortingen als je 55 jaar en ouder bent met de Golden Days kortingen. Hiermee krijg je 10% korting op de overnachtingen, ontbijt en andere voordelen en kortingen.

8. Musea, bioscopen, pretparken etc.

Zestig- en vijfenzestigplussers kunnen in Spanje ook kortingen krijgen bij musea, bioscopen, pretparken etc. We kunnen ze niet allemaal opnoemen hier maar hieronder enkele voorbeelden:

Museo del Prado (Madrid) Een van de meest bezochte musea van Spanje, het Prado in Madrid heeft kortingen voor personen van 65 jaar en ouder waarbij men geen 15 euro maar 7,50 hoeft te betalen.

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid) Bij het museum in Spanje waar o.a. het Guernica van Picasso te zien is, kunnen personen van 65 jaar en ouder gratis naar binnen.

Palacio Real (Madrid) Het Koninklijke paleis in Madrid kan ook goedkoper bezocht worden door vijfenzestigplussers. De normale entreeprijs is 10 euro maar 65+ bezoekers betalen 5 euro.

Guggenheim (Bilbao) Bij het bekende Guggenheim museum in Bilbao in het País Vasco kunnen ouderen in plaats van 16 euro voor 9 euro naar binnen. Op de website staat echter geen leeftijd vermeld en staat er slechts “senior” (wat meestal 65 jaar is).

Sagrada Familia (Barcelona) De grootste toeristische bezienswaardigheid van Barcelona is ongetwijfeld de Sagrada Familia kerk van Antonio Gaudí. Ouderen kunnen ook hier goedkoper naar binnen en “seniors” of “jubilados” betalen in plaats van de normale 15 euro een prijs van 11 euro. Dat lijkt hoog maar houdt er rekening mee dat dit geld gebruikt wordt voor de bouw van de kerk.

Port Aventura Pretpark (Salou) Het grootste en bekendste pretpark van Spanje, Port Aventura in Salou, geeft ook korting aan de senior bezoekers van 60 jaar en ouder. In plaats van 48 euro betaalt men dan 40 euro. Wil je ook het Ferrari Land erbij hebben (1 dag 2 parken) dan betaal je geen 55 euro maar 47 euro.

Terra Mitica Pretpark (Benidorm) Het pretpark van de Costa Blanca gelegen in de kustplaats Benidorm heeft ook kortingen voor de senior bezoekers van 65 jaar en ouder. In plaats van 39 euro betaal je dan 28 euro (online is dat in plaats van 34 euro 25 euro).

Alhambra (Granada) Bezoekers van 65 jaar en ouder betalen in een van de meest bezochte monumenten van Spanje ook minder om al het moois te bezoeken. In plaats van 14 euro betaalt men dan 9 euro. Om het Alhambra te bezoeken moet je van te voren reserveren om er zeker van te zijn dat je naar binnen kunt (er is een daglimiet van bezoekers).

Mezquita (Córdoba) Naast het Alhambra in Granada is de Mezquita in de stad Córdoba een ander veel bezocht Moors monument. De normale entreeprijs is 10 euro en 65 plussers moeten helaas dezelfde prijs betalen. Alleen 65 plussers die een speciale kortingspas van de Junta de Andalucía hebben (Andalucía Junta 65) en 65 plussers die wonen in Córdoba kunnen gratis naar binnen.

9. Bioscopen

Bij praktisch alle bioscopen in Spanje krijgen 65 plussers speciale prijzen voor de kaartjes met kortingen van enkele euro’s tot veel lagere prijzen voor de bioscoopkaartjes. Aangezien er in Spanje duizenden bioscopen zijn en de prijzen afhangen van vele factoren kunnen we hier niet de kortingen aangeven en dient men dat zelf uit te vinden bij de favoriete bioscoop in jouw stad.

10. Andalusië 65-plus kortingskaart

De autonome deelstaat is een van de eerste regio’s in Spanje waar ouderen van 65 jaar en meer een kortingskaart van de Junta de Andalucia kunnen krijgen waarmee ze op duizenden plaatsen kortingen in heel Andalusië kunnen krijgen. Deze kaart heeft de naam “Tarjeta Andalucía Junta sesentaycinco” gekregen en kan gratis aangevraagd worden.

De speciale kortingskaart voor de Andalusiërs geldt voor alle inwoners van een gemeente in de autonome deelstaat Andalusië van 65 jaar en ouder. De kaart is dus ook door buitenlanders die in Andalusië wonen EN in staan geschreven in het gemeenteregister van de woonplaats geldig. Meer informatie kun je hier lezen. Men kan ook naar de eigen gemeente gaan om meer informatie te vragen over deze speciale en unieke kortingspas die 5 jaar geldig blijft.

11. Carrefour supermarkt

De van oorsprong Franse supermarktketen Carrefour heeft in Spanje een speciale kortingskaart voor 65-plussers genaamd “Tarjeta 65+”. Met deze speciale kaart worden de boodschappen bij de Carrefour veel goedkoper dan bij andere supermarkten aangezien je geen IVA (btw) hoeft te betalen op verse producten zoals vlees, vis, brood, gebak, groente, fruit, worst en kaas, eieren en voorbereide maaltijden. Maar er zijn meer voordelen die hier te lezen zijn.

De overheid wil een nieuwe identificatievorm voor uw huisdier invoeren

In het wetsontwerp inzake dierenwelzijn is ook de verplichting opgenomen om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om zo illegale fokkerij tegen te gaan.

De regering heeft een wetsvoorstel voor dierenwelzijn opgesteld dat eigenaars van gezelschapsdieren verplicht om een Documento Nacional de Identidad (identiteitskaart) te hebben. Met dit document is het de bedoeling van de regering om absolute controle te hebben over het leven van het huisdier, maar vooral over zijn gezondheid. Bovendien zal het worden gebruikt om het achterlaten van dieren of hun illegale fokkerij tegen te gaan.

Het doel is om een identificatiesysteem over het ganse Spaanse grondgebied te creëren dat het dier van de geboorte tot de dood controleert, vergelijkbaar met wat er al is met productiedieren. Hoewel er al een microchip is die de dieren identificeert en waarmee dierenartsen en de politie kunnen weten wie de eigenaar van het dier is, gaat dit DNI voorstel veel verder. Het zal alle gegevens van het dier verzamelen zoals een inenting, de ziekten die het heeft gehad in het verleden, het gebied waarin het leeft en daardoor is het bijvoorbeeld mogelijk dat als er in een specifiek gebied een groot aantal dieren met een bepaalde ziekte zijn men deze dus onder controle kan houden.

Met het DNI dat op staatsniveau gebracht zal worden zal ook een van de problemen opgelost worden die de microchip nu oplevert. Dit is een registratie door de Autonome Gemeenschappen, dus als een dier buiten zijn gemeenschap verloren was gegaan, was het erg moeilijk om het te identificeren. Met het DNI kun je ze ook lokaliseren als ze verloren of achtergelaten zijn in een andere autonome gemeenschap. Daarnaast bevat de Ontwerpwet de verplichting om een DNA-monster op te nemen in het dierenregister om illegale fokkerij tegen te gaan.

Het DNI-formaat is elektronisch en verplicht voor alle huisdieren. Het DNI zal een QR-code opnemen die zal worden ontwikkeld via een applicatie die wordt uitgevoerd door het directoraat-generaal Dierenwelzijn. Het nut van deze applicatie is dat professionals en de diensten van de staat toegang krijgen tot de volledige geschiedenis van het dier.

Het doel van deze wet “is het bereiken van het hoogste niveau van bescherming en het welzijn van dieren”, voornamelijk die, die onder de verantwoordelijkheid van mensen of bedrijven vallen.

Daarom moet, als het wetsvoorstel goedgekeurd wordt, men, verplicht, een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid nemen voor zijn gezelschapsdieren. Momenteel is dat alleen verplicht voor honden van de “gevaarlijke” rassen.

Identificatie van de bestuurder van een voertuig na een verkeersboete

 1. Wat moet u weten?
 2. Wat heb je nodig?
 3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?
 4. Wie kan de aangifte doen?
 5. Deadline voor indiening
 6. Kosten van de procedure
 7. Waar is deze procedure geregeld?
 8. Veel voorkomende vragen

1.Wat moet u weten?

De DGT wil u niet aansprakelijk stellen voor een boete als deze niet van u is. Als iemand anders in uw voertuig reed toen de overtreding werd begaan en zij hebben de bestuurder niet kunnen identificeren, moet u dit zelf doen, als eigenaar van het voertuig.

Om deze reden sturen zij u een bericht waarin ze u vragen om een bestuurder van uw voertuig aan te duiden die op het moment van de overtreding achter het stuur zat.

Als u de bestuurder niet identificeert, wordt dit als een zeer ernstige overtreding beschouwd, die kan leiden tot het opleggen van een aanzienlijke boete, waarvan u binnen de vrijwillige termijn ook niet kunt profiteren van de korting van 50% voor betaling van de boete.

Daarom moet u dit proces starten wanneer u een bericht ontvangt met het verzoek om een bestuurder te identificeren die een overtreding heeft begaan met uw voertuig.

2. Wat heb je nodig?

U moet de naam, achternaam, nummer van de identiteitskaart, paspoort of verblijfsvergunning en het postadres invullen van de persoon die uw voertuig bestuurde.

In de communicatie die de DGT u stuurt, vindt u een plaats waar u deze informatie kan invullen als u het identificatieproces persoonlijk op onze kantoren wilt uitvoeren.

3. Welke middelen heb je voorhanden om de bestuurder te identificeren?

1. Online, met of zonder voorafgaande identificatie.

Onthoud dat als u de identificatie op deze manier uitvoert, u de mededeling die we u hebben gegeven met de vereiste om u te identificeren, bij de hand moet hebben. Daarin vindt u het dossiernummer en de meldingscode, die u in de overeenkomstige vakken van het formulier moet invoeren.

Als u voor deze route kiest, informeren wij u dat er twee gevallen zijn waarin u de identificatie niet online kunt maken:

 • Als de chauffeur niet op Spaans grondgebied woont.
 • Als de bestuurder niet beschikt over de juiste rijbewijs of vergunning voor het voertuig waarmee hij de overtreding heeft begaan.

In deze gevallen moet u zich identificeren met een ander middel waarover u beschikt.

2. Per post, waarbij u het formulier dat u hebt ontvangen, naar behoren ingevuld terugstuurt naar het adres van het hoofdkantoor voor verkeer dat op het ontvangen formulier staat, of naar het Geautomatiseerde Centrum voor Klachtenbehandeling.

3. Persoonlijk, door alle documentatie aan een hoofdkantoor of verkeersbureau te bezorgen. Vraag dan online een afspraak aan of bel 060.

4. Wie kan de aangifte doen?

De persoon die eigenaar is van het voertuig waarmee de overtreding is begaan en die het verzoek heeft ontvangen van de DGT of een namens de eigenaar gemachtigde persoon.

Om een andere persoon die namens u handelt te machtigen, kunt u een vertegenwoordiger aanwijzen via ons register van volmachten.

De volmacht drager kan zich ook persoonlijk aanmelden, op voorwaarde dat u een document laat ondertekenen door de belanghebbende, waarin u hem machtigt om het verzoek in te dienen en waarin zij kenbaar maken dat de dienstverlening gratis is. Download hiervoor het machtigingsformulier van de DGT “Verlening van vertegenwoordiging” en vul het in.

Als de procedure namens u door een andere persoon wordt uitgevoerd, moet u bij het aanvragen van de voorafgaande afspraak op 060 het identiteitsbewijs van de belanghebbende en ook dat van de bevoegde persoon vermelden.

5. Deadline voor indiening

U heeft 20 kalenderdagen, gerekend vanaf de dag nadat de mededeling met het verzoek u heeft bereikt. Indien u deze mededeling niet heeft ontvangen, beschikt u over 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag na publicatie in het Tablón Edictal Único.

6. Kosten van de procedure

De identificatie van de bestuurder is een gratis procedure.

7. Waar is deze procedure geregeld?

SIA-code. 202325.

Regelgevende voorschriften: Wet 16/1979 van 2 oktober betreffende de tarieven van het centrale verkeersbureau.

8. Veel voorkomende vragen

Kan ik punten van mijn rijbewijs verliezen omdat ik de bestuurder niet identificeer?

Nee, deze boete leidt niet tot verlies van punten op uw rijbewijs, maar de financiële boete is hoog. Bovendien kunt u, als de sanctie eenmaal van kracht is, niet profiteren van een korting van 50% voor onmiddellijke betaling.

Ik heb toegang tot de online dienst voor bestuurdersidentificatie, maar ik kan dit niet doen. Wat zou er kunnen gebeuren?

De vrijwillige periode is waarschijnlijk al verstreken en de periode voor het betalen van de boete verstreken. Vanaf dat moment gaat het naar de uitvoerende route. U krijgt dan een bericht van de Belastingdienst waarin zij u informeren over de wijze van betalen.

De online chauffeursidentificatiedienst vraagt mij om een identiteitsbewijsnummer. Welke informatie moet ik verstrekken?

U kunt het NIF, CIF of NIE van de proefpersoon opnemen dat het NIF altijd moet matchen met de gegevens van de belanghebbende die voorkomen in de melding van het sanctiedossier dat u heeft ontvangen.

Ik heb geprobeerd toegang te krijgen tot de online chauffeursidentificatieservice, maar er wordt om een digitaal certificaat of een cl@ve gevraagd. Wat kan ik doen om het te krijgen?

Deze online dienst voor identificatie van de bestuurder vereist inderdaad dat u over een elektronisch identificatiemechanisme beschikt dat ter beschikking staat van de Administratie. U kunt dus een digitaal certificaat of een cl@ve-pinnummer of permanent certificaat laten afleveren door de administratie. Op de website van cl@ve kunt u een persoonlijk wachtwoord aanvragen om toegang te krijgen tot de elektronische diensten van de Administratie.

Verschillen tussen advocaten en consultants in Spanje

Er zijn wel degelijk verschillen in Spanje tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants en het is belangrijk dat u de juiste keuze maakt.

Met de regelmaat van de klok zijn er klachten over bedrijven of mensen die beweren advocaat te zijn, maar die niet wettelijk bevoegd zijn om zo genoemd te worden en advies geven onder de naam van adviseur, consultant of nog een andere naam. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om te schrijven over het verschil tussen advocaten (Abogados) en andere adviseurs of consultants hier in Spanje.

Het is juist dat de EU-regulering door het systeem van vrije diensten iedereen toestaat om diensten op dit gebied te verlenen zonder naar een diploma of kwalificaties te vragen, maar sommige van deze beroepen, zoals advocaten of artsen, vallen onder de wet en hebben ethische codes die de beoefenaars dwingen zich in te schrijven bij een officiële vereniging.

Een aantal mensen heeft slechte ervaringen gehad met zogenaamde advocaten hier in Spanje die in sommige gevallen vermeden hadden kunnen worden als u een correct geregistreerde Spaanse advocaat had genomen.

Als u een advocaat opdraagt om namens u op te treden, heeft u dus een behoorlijk geregistreerde advocaat nodig die bij de Spaanse Orde van Advocaten (Colegio de abogados) is ingeschreven. Dat is iemand die is ingeschreven bij de Spaanse balie en hij/zij moet een ethische code volgen. Hij of zij moet ook een schadeverzekering hebben voor het geval hij u een advies geeft dat voor u nadelig is.

Wat u moet doen wanneer u een advocaat in Spanje instrueert, is om het registratienummer van de advocaat bij de Spaanse Orde van Advocaten op schrift te krijgen, zodat u kunt controleren en er zeker van kunt zijn dat u wordt vertegenwoordigd door een geregistreerde advocaat die in Spanje het beroep mag uitoefenen. Als u een vals nummer krijgt, is dit een strafbaar feit in Spanje. Iemand heeft misschien alle benodigde certificaten, maar het kan zijn dat ze zijn geschrapt door de Orde van Advocaten en het is nodig om hun nummer te controleren bij de Orde van Advocaten.

Een buitenlandse Europese advocaat kan worden ingeschreven bij de Orde van Advocaten in Spanje, maar hij kan alleen juridisch advies geven over de wetten van zijn eigen land. Om advies te kunnen geven over de Spaanse wet moeten ze een diploma Spaans recht hebben of een conversieproces hebben doorlopen. Pas op voor consultants, juridische adviseurs en dergelijke, advocaten hebben examens afgelegd en zijn goed opgeleid om ervoor te zorgen dat ze u correct juridisch advies geven.

Het is raadzaam om een beetje moeite te doen om uw advocaat te kiezen en uw eigen onderzoek uit te voeren om een mogelijke ramp later te voorkomen. Gelukkig zijn gevallen van professionele nalatigheid zeldzaam, maar helaas bestaan ze hier in Spanje, net als in andere landen.

Het nieuwe decreet van Spanje over thuiswerken

 1. Algemeen
 2. Wat wordt beschouwd als werken op afstand?
 3. Wie vergoedt de kosten?
 4. Moeten bedrijven en werknemers een overeenkomst ondertekenen?
 5. Garandeert het decreet een flexibel werkrooster?
 6. Is het vrijwillig?
 7. Kan het bedrijf medewerkers op afstand volgen?
 8. Wanneer treedt de nieuwe regelgeving in werking?
 9. Worden telewerkers dezelfde rechten gegarandeerd?

1.Algemeen

De Spaanse regering, vakbonden en bedrijfsverenigingen bereikten een voorlopig akkoord over een nieuw decreet dat werken op afstand regelt, iets wat tot een paar maanden geleden een ongebruikelijke praktijk was in Spanje.

Die situatie veranderde met het uitbreken van de coronavirus pandemie in maart vorig jaar, waarbij telewerken prioriteit kreeg om besmetting te verminderen. Als reactie op deze verschuiving hebben de overheid, vakbonden en bedrijfsverenigingen gezocht naar een wettelijk kader om de verandering in de praktijk te beheren.

Nu, na maanden van onderhandelen, wordt verwacht dat de nieuwe wet over de rechten van werknemers zal worden goedgekeurd door het Spaanse Lagerhuis, het Congres van Afgevaardigden.

Hoewel de laatste details nog niet bekend zijn, de voorlopige overeenkomst moet nog worden bekrachtigd door vakbonden en het bedrijfsleven, schetste de laatste versie van de tekst onder welke omstandigheden de nieuwe wet zal worden toegepast, wie de kosten zal dekken en hoe de werkroosters zullen worden georganiseerd.

Dit zijn de belangrijkste punten die onder de nieuwe regelgeving vallen.

2. Wat wordt beschouwd als werken op afstand?

Parttime werken vanuit thuis of zelfs af en toe een hele dag thuis werken, wordt niet als telewerken beschouwd, maar als een flexibele arbeidsomstandigheid. Om de nieuwe regels te laten gelden, moet een medewerker binnen een periode van drie maanden ten minste 30% van zijn totale uren op afstand werken, wat overeenkomt met anderhalve dag per week.

Dit punt was het grootste conflict tussen de werkgeversvereniging CEOE-Cepyme en de Spaanse vakbonden UGT en CCOO. Aanvankelijk was het percentage vastgesteld op 20%, maar vertegenwoordigers van de industrie drongen aan op een verhoging tot 30%.

3. Wie vergoedt de kosten?

Dit was een andere fel omstreden kwestie tijdens de onderhandelingen. Uiteindelijk stelt het decreet dat het aan het bedrijf is om de kosten te dekken van de levering en het onderhoud “van alle middelen, uitrusting en gereedschappen” die een werknemer nodig heeft om zijn werk op afstand uit te voeren. Dat moet gebeuren volgens de voorwaarden vastgelegd in collectieve onderhandelingen of in een overeenkomst met het bedrijf.

De tekst stelt ook dat het bedrijf een werknemer moet betalen of compenseren voor de bedrijfskosten van deze apparatuur, aangezien de werknemer niet verantwoordelijk kan zijn voor het dekken van de kosten van de middelen die hij nodig heeft om zijn werk uit te voeren. Hoe het bedrijf deze kosten zal dragen of de werknemer zal vergoeden, zal worden bepaald via een collectief contract of via een overeenkomst tussen het bedrijf en de wettelijke vertegenwoordigers van de werknemers.

4. Moeten bedrijven en werknemers een overeenkomst ondertekenen?

Ja. Het decreet bepaalt dat er een schriftelijke overeenkomst moet worden opgesteld tussen de werknemer en het bedrijf. De werknemer heeft 10 dagen de tijd om deze tekst aan zijn vertegenwoordigers te bezorgen, die deze vervolgens aan het arbeidsbureau moeten bezorgen.

Hoewel de details van de overeenkomst zullen worden vastgelegd tijdens de collectieve onderhandelingen, zegt het decreet dat een “verplicht minimum aan inhoud” met betrekking tot de persoonlijke behoeften van een werknemer in het document moet voorkomen. In het laatste ontwerp van het decreet staan 11 punten over dit onderwerp, zoals een inventaris van de apparatuur die nodig is om op afstand te werken, welke kosten een werknemer kan maken en hoe deze worden vergoed, het werkrooster en, indien van toepassing, de verdeling van de uren tussen kantoor en telewerken, de gekozen locatie voor telewerken, de maatregelen waarover het bedrijf beschikt om de werknemer op afstand te volgen, de duur van de overeenkomst en werkinstructies. In het ontwerp staat ook dat in de overeenkomst moet worden vastgelegd hoeveel opzegging moet worden gegeven als de situatie wordt omgekeerd.

5. Garandeert het decreet een flexibel werkrooster?

Ja, maar in de tekst staat dat een bedrijf tijdsperioden mag bepalen waarin de werknemer beschikbaar moet zijn. Met andere woorden, de planning is flexibel – in overeenstemming met wat is vastgelegd in de telewerk overeenkomst en de collectieve onderhandeling, en zolang de regels inzake werktijden en pauzes worden gerespecteerd. Maar een bedrijf en een werknemer kunnen onderhandelen of de werknemer beschikbaar moet zijn tijdens bepaalde tijdsperioden.

6. Is het vrijwillig?

Ja. Het decreet stelt dat telewerken vrijwillig is voor zowel de werknemer als de werkgever. Beide partijen kunnen ook de beslissing terugdraaien, een recht dat moet worden uitgeoefend volgens de voorwaarden van de collectieve onderhandelingen of de overeenkomst tussen personeel en het bedrijf.

Het decreet bepaalt dat binnen deze overeenkomsten het bedrijf en de werknemer ook het percentage uren dat op locatie moet worden gewerkt, kunnen wijzigen en criteria en voorwaarden kunnen vaststellen om van werken op het bedrijf naar werken op afstand te gaan, en vice versa.

7. Kan het bedrijf medewerkers op afstand volgen?

Ja, maar het laatste ontwerp van het decreet maakt niet duidelijk hoe. De test die dinsdag zal worden goedgekeurd, zegt simpelweg dat een bedrijf maatregelen kan nemen die het “beter geschikt acht voor toezicht en controle” om ervoor te zorgen dat telewerkers hun werk doen. Dit kan zelfs methoden voor monitoring op afstand omvatten, zolang ze de waardigheid van de werknemer respecteren.

8. Wanneer treedt de nieuwe regelgeving in werking?

Hoewel de regering besloten heeft de regeling bij decreet goed te keuren, een snellere regeling dan het aanvankelijk beschouwde wetsvoorstel, betekent dit niet dat deze direct na publicatie in het Staatsblad (BOE) in werking treedt.

Bedrijfsverenigingen hebben aangedrongen op de opname van een overgangsbepaling, die de facto de invoering van de nieuwe regels zal vertragen.

Deze bepaling was een andere bron van onenigheid tijdens de onderhandelingen.

In het besluit staat dat in situaties waarin telewerken is ontstaan door de coronavirus pandemie en het uitroepen van de alarmtoestand in maart, met andere woorden voor uitzonderlijke omstandigheden, het niet verplicht is voor werknemers en bedrijven om een overeenkomst te ondertekenen.

Dit betekent dat de formele verplichtingen die in het besluit zijn vastgelegd, worden opgeschort, hoewel het bedrijf de werknemer moet voorzien van de middelen die hij nodig heeft om op afstand te werken.

De tekst schetst ook dat als de werkgever en het personeel al een interne regeling voor telewerken hebben, het nieuwe kader pas van toepassing zal zijn nadat dit document is verlopen.

Indien er geen vaste termijn is voor de interne regels, treedt het nieuwe besluit in werking één jaar na publicatie in de BOE, hoewel beide partijen kunnen overeenkomen om tot drie jaar te wachten alvorens de nieuwe regels toe te passen.

9. Worden telewerkers dezelfde rechten gegarandeerd?

Het decreet stelt dat werknemers dezelfde rechten zullen hebben als wanneer ze in het bedrijf zouden werken. Om deze reden stelt de tekst dat telewerkers niet mogen worden benadeeld in termen van financiële vergoeding, bezetting, werktijden, opleiding of professionele promoties. Het decreet erkent dat een telewerker dezelfde rechten heeft met betrekking tot het evenwicht tussen werk en privéleven en gezamenlijke verantwoordelijkheid, en garandeert ook het recht om de verbinding te verbreken.

Binnenkort verdwijnen de gevaardriehoeken uit de wagen

De V-16 alarmlichten zullen uiteindelijk de gevaardriehoeken vervangen en dit is wat we tot nu toe weten.

Voorstelling van de Help Fash maar enkel in het Spaans

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelde voor om een koninklijk besluit goed te keuren waarin onder meer de voorwaarden zouden worden geregeld waaronder de hulpdiensten op de openbare weg hun functies zouden uitoefenen, waaronder ook de introductie van een lichtbaken dat bestuurders geven bij een ongeval of pech. Met dit nieuwe apparaat geven zij hun positie aan zonder het risico te lopen door uit het voertuig te stappen.

Na de laatste protesten heeft minister Fernandez Grande-Marlaska beloofd om voor het einde van het eerste kwartaal van 2021 het koninklijk besluit inzake wegenhulp goed te keuren. Hierin kunnen we de technische details van het nieuwe lichtapparaat vinden, een apparaat dat we zeer binnenkort in het voertuig zullen moeten hebben en dat de gevaardriehoeken zal vervangen.

Dit koninklijk besluit formaliseert de goedkeuring van dit lichtgevende apparaat dat uiteindelijk verplicht zal worden voor alle bestuurders. Het gaat over het V-16 noodlicht, zoals het formeel bekend is en dat vanaf 2 januari 2024 verplicht zal zijn. Het doel van de introductie van dit apparaat is niets anders dan het verminderen van het aantal ongevallen dat zich op de weg voordoet wanneer er eerder een incident heeft plaatsgevonden, of wanneer er hulppersoneel aanwezig is.

Een nieuw lichtbaken voor het voertuig: wat zijn de voordelen?

De cijfers voor verkeersongevallen zijn in 2020 gestegen ten opzichte van 2019 … en dit jaar zijn de verplaatsingen met een voertuig aanzienlijk gedaald als gevolg van de coronapandemie. De momenten van de dag die het grootste gevaar opleveren en waarin er meer ongelukken gebeuren zijn tijdens de schemering en ’s nachts, of op slecht verlichte wegen.

Dit is waar het belang van dit lichtgevende baken ligt, dat een magnetisch activeringssysteem heeft dat gemakkelijk aan het voertuig hecht zonder dat de bestuurder uit het voertuig hoeft te stappen. Help Flash, het bedrijf dat deze apparaten vervaardigt, vertelt ons meer over de voordelen van de V-16 noodverlichting:

– De parabolische reflector zorgt er bijvoorbeeld voor dat hij vanaf 1 kilometer afstand in alle richtingen zichtbaar is, zelfs bij weinig licht. Door het te gebruiken, zal het ook automatisch uw verzoek om assistentie activeren wanneer u het verbindt met uw smartphone.

– Het is een licht, compact en gemakkelijk op te bergen apparaat in de auto of op de motor. Hij werkt zonder kabels, alleen met een 9V alkaline batterij type 6LR61, met een autonomie van 2,5 uur.

– Het apparaat kan ook als zaklamp worden gebruikt, zodat u op een plat oppervlak kunt leunen om elke taak, met de handen vrij, uit te voeren. In deze modus heeft het apparaat een totale autonomie van 5 uur.

De Spaanse feestdagen in 2021

Wij geven deze lijst hier omdat het altijd interessant is om weten wanneer de winkels, benzinestations en banken gesloten zijn.

De lijst met de officiële feestdagen wordt elk jaar opnieuw vastgelegd. Er mogen maximum 14 dagen aangewezen worden als feestdag en dat gebeurt door de nationale overheid, de regionale overheden en de gemeenten.

De nationale lijst met feestdagen voor gans Spanje is in 2021:

 • 1 januari = Nieuwjaar
 • 6 januari = Driekoningen
 • 2 april = Goede Vrijdag
 • 1 mei = Dag van de Arbeid
 • 12 oktober = Nationale feestdag
 • 1 november = Allerheiligen
 • 6 december = Dag van de Spaanse Grondwet
 • 8 december = Onbevlekte Ontvangenis
 • 25 december = Kerstmis

De lijst van de autonome regio’s

 • Andalusië: 1 maart, 1 april, 16 augustus
 • Aragón: 1 april, 23 april, 16 augustus
 • Asturië: 1 april, 16 augustus, 8 september
 • Balearen: 1 maart, 1 april, 5 april
 • Canarische Eilanden: 1 april, 16 augustus
 • Cantabrië: 1 april, 28 juli, 15 september
 • Castilla-la-Mancha: 1 april, 31 mei, 3 juni
 • Castilla y Léon: 1 april, 23 april, 16 augustus
 • Catalonië: 5 april, 24 juni, 11 september
 • Communiteit Valencia: 19 maart, 5 april, 24 juni, 9 oktober
 • Extramadura: 19 maart, 1 april, 8 september
 • Galicia: 19 maart, 1 april, 17 mei
 • Madrid: 19 maart, 1 april, 3 mei
 • Murcia: 19 maart, 1 april, 9 juni
 • Navarra: 19 maart, 1 april, 5 april
 • Baskenland: 19 maart, 1 april, 5 april
 • La Rioja: 1 april, 5 april, 9 juni
 • Ceuta: 1 april, 20 juli, 2 september
 • Melilla: 13 maart, 1 april, 21 juli

De proefperiode op het werk in Spanje

De proefperiode is de tijd die de werknemer en de werkgever overeengekomen zijn en die een van hen kan beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder recht op schadevergoeding.

Het doel, in het geval van de werkgever, is om te controleren of de werknemer al dan niet gekwalificeerd is om het werk te doen waarvoor hij is ingehuurd, en in het geval van de werknemer, maakt het hem/haar mogelijk om te weten of de arbeidsomstandigheden hem/haar passen.

Indien de werknemer al eerder voor de onderneming heeft gewerkt, in dezelfde functie, waarvoor hij weer wordt aangenomen dan wordt de proefperiode als onbestaande beschouwd. Deze proefperiode wordt ook als onbestaande beschouwd als deze periode niet uitdrukkelijk in het contract is vastgelegd.

De maximale duur van de periode is afhankelijk van de collectieve arbeidsovereenkomst in de sector en de professionele categorie van de werknemer.  Dus voor werknemers die worden aangenomen als technici of afgestudeerden, wordt een proefperiode van 6 maanden vastgesteld, 3 maanden voor degenen die niet in die bedrijven zitten met minder dan 25 werknemers en 2 maanden voor de rest. van de arbeiders.

Bij tijdelijke contracten voor een duur van 6 maanden heeft de proefperiode een maximale looptijd van 1 maand.

Hoewel er kan overeengekomen worden dat men kan werken na de schrapping van de proefperiode of dat de proefperiode korter van duur kan zijn dan de wettelijk vastgestelde periode, kan het niet in het contract vastgesteld worden dat de proefperiode langer kan duren dan de vastgestelde periode in de CAO.

Tijdens de proefperiode heeft de werknemer de rechten en plichten die horen bij de functie die hij zoals de rest van het personeel vervult.

De werkgever mag de arbeidsrelatie in een proefperiode niet beëindigen vanwege de  zwangerschap van de werknemer en in de periode van het begin van de zwangerschap tot het moederschap, tenzij er redenen zijn die geen verband houden met de zwangerschap of het moederschap.

De duur van de proefperiode wordt berekend voor anciënniteitsdoeleinden.

Driekoningen in Spanje

 1. Algemeen
 2. Koningen zijn cooler dan de Kerstman
 3. De optochten voor de Drie Koningen
 4. Paraplu’s zijn altijd vereist
 5. Controverse
 6. Roscón de Reyes 
 7. Komen de Drie Koningen uit Spanje?
 8. Een andere loterij
 9. Verlengd verlof

1.Algemeen

Het feest van Driekoningen is traditioneel een van de belangrijkste Spaanse feestdagen en het is het feest waarop de kinderen speelgoed krijgen, Dus in Spanje is er geen Kerstman of Sint-Niklaas, hier zijn het de drie koningen.

Foto: Optocht van koning Balthazar
Emilio J. Rodríguez Posada

Op de “Día de los Reyes” viert men in Spanje en Latijns-Amerika de bijbelse aanbidding van het kindje Jezus door de drie koningen.

2. Koningen zijn cooler dan de Kerstman

In een onderzoek uit 2015 kozen Spaanse kinderen voor de Drie Koningen als de favoriete cadeautjesgever (67 procent) boven de Kerstman (27 procent).

In Spanje, ‘Los Reyes Magos’, Melchior, Caspar en Balthazar hebben een gelijkaardige rol als de Kerstman in andere delen van de wereld. Spaanse kinderen schrijven brieven naar de Drie Koningen en die brengen dan de cadeautjes op de avond voor Driekoningen op 6 januari.

In sommige huizen laten kinderen hun schoenen aan de deur staan zodat hun cadeautjes daar kunnen in gestoken worden. Grotere cadeautjes staan uiteraard naast de schoenen.

Ook een andere gewoonte blijft hier overeind, de kinderen laten eten en drinken achter voor de Drie Koningen en voor hun kamelen.

3. De optochten voor de Drie Koningen

Grote optochten of ‘cabalgatas’ gaan in Spanje door op 5 januari. Het zijn grote spektakels met honderden deelnemers en ze worden live uitgezonden op de Spaanse televisie.

Elke stad en redelijk grote gemeente heeft zijn eigen optocht en op een van de grootste, die in Madrid, komen gemakkelijk 100.000 mensen af. Daaronder zijn duizenden kinderen die allemaal gretig zijn naar de snoepjes die royaal, door de Drie Koningen, worden rond gestrooid.

De oudste optocht, sinds 1885, gaat door in Alcoy, Alicante. In het centrum van de stad gaat een enorm vuurwerk af. Tijdens deze viering zijn er tientallen zwartgemaakte kinderen te zien die “neger pages” voorstellen die de giften voor de Drie Koningen uitdelen.

4. Paraplu’s zijn altijd vereist

Zelfs met hemelsblauwe luchten en er geen weersvoorspelling voor regen is zie je kinderen met een paraplu rondlopen. De reden hiervoor wordt duidelijk wanneer de koningen aankomen en alle paraplu’s geopend worden. Men houdt ze dan ondersteboven en dan zijn ze een ideaal vergaarmiddel voor de snoepjes die worden rond gestrooid.

5. Controverse

De Drie Koningen in de grote optochten worden traditioneel uitgebeeld door plaatselijke gemeenteraadsleden. Omdat de meeste gemeenteraadsleden in Spanje blank zijn wordt de rol van Balthazar uitgebeeld door een zwart gemaakte blanke man waardoor critici dit een racistisch feest noemen.

In 2016 koos het linkse stadsbestuur van Madrid om de traditie te wijzigen en het bestuur beloofde om de rol van Balthazar te laten vertolken door een zwarte acteur om zo een weerspiegeling te zijn van de integratie en diversiteit van de stad.

Sommige steden hebben, in het kader van de gelijkheid, een koning vervangen door een koningin maar dat wekt de woede op van mensen die de traditie in ere willen houden.

6. Roscón de Reyes 

Op 6 januari eten de Spanjaarden traditioneel een Roscón de Reyes, een speciaal gebakken cake in de vorm van een ring voor Drie Koningen waarop gekonfijt fruit ligt en waarin een waardevolle verrassing zit.

Foto: Roscón de Reyes
zerethv

Een klein figuurtje van het kindje Jezus of een klein speeltje voor de kinderen wordt dikwijls in het deeg verstopt en soms ook een gedroogde tuinboon. Degene die het beeldje of het speeltje vind is de koning of koningin van het feest, diegene die de boon vind betaald het jaar daarop voor de Roscón.

Elk jaar verstopt El Corte Inglés gouden stukjes in de Roscón die zij in hun winkels verkopen.

7. Komen de Drie Koningen uit Spanje?

Volgens paus Benedictus XVI wel. In zijn in 2012 verschenen boek, Jesus of Nazareth: The Infancy Narratives zegt hij dat het trio uit Tarsis of Tartessosa, een koninkrijk dat historici plaatsen in de provincies Huelva, Cádiz en Sevilla.

8. Een andere loterij

Voor diegenen die niet rijk geworden zijn met de El Gordo, de Kerst loterij van 22 december, is er een tweede kans met El Niño, de loterij waarvan de trekking gebeurt op 6 januari en met een prijzenpot van €630 miljoen.

9. Verlengd verlof

Het beste van Drie Koningen, naast de cadeautjes, de optochten en de cake, is dat de Spanjaarden een extra dag verlof hebben en kinderen keren niet terug naar school tot Drie Koningen voorbij is.

Terwijl in andere land de Kerstdecoraties al verwijderd zijn en het normale leven is teruggekeerd blijft de geest van het verlof tot op 6 januari duren.