Werken in Spanje

Als inwoner van de EU heeft men geen werkvergunning nodig om in Spanje te kunnen werken. Men dient enkel in het bezit te zijn van een NIE nummer of een verblijfsdocument. (Zie hoofdstuk Wonen).

Hierna volgen nog eerst enkele meer praktische gegevens.

Werk vinden in Spanje is niet altijd even gemakkelijk. Door de economische crisis ligt er een extra grote druk op de arbeidsmarkt.

Verder worden veel jobs door middel van “vriendjespolitiek” gegeven. Er zijn trouwens niet zoveel job advertenties, de jobs zijn bedeeld door “wie ken ik”.

De boodschap is dus, leer zoveel en zo snel mogelijk mensen kennen.

Maak ook een CV op en begin met de genoten opleiding en alle cursussen die u ooit gevolgd hebt.

Wat de hoogte van het salaris betreft dient u voor ogen te houden dat de verloning lager ligt dan in België of Nederland. Buiten Madrid en Barcelona is het zelfs laag te noemen.

Het wettelijk minimum loon in 2013 is € 21,51 per dag met een minimum van 645,30 per maand en dat is voor een volledige dagtaak.

Het is trouwens de bedoeling dat u zelf een loon- en werk overeenkomst sluit met de werkgever. Soms kan er ook onderhandeld worden over de uren en dagen die moeten gewerkt worden.

De “normale” werkuren zijn meestal vanaf 9.00 tot 14.00 en van 17.00 tot 20.00 uur. In de zomer worden de werkuren in de bouwsector soms terug gebracht tot 6.00 tot 15.00 uur.

Werknemers met een contract hebben wettelijk vastgelegd 1 maand verlof en dan komen daar al de nationale, regionale en plaatselijke feestdagen bij.

Vrouwen hebben in Spanje een bevallingsverlof van 16 weken maar het wordt verlengd met 2 weken per bijkomende baby.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.