Werkloos in Spanje

 1. Algemeen
 2. Kom je in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding?
 3. Werkloosheid na een tewerkstelling van minder dan een jaar
 4. Werkloosheid na een tewerkstelling langer dan een jaar
 5. Werkloze wordt zelfstandige
 6. In Spanje een werkloosheidsvergoeding ontvangen voor werk dat gedaan is in een andere land van de Europese Gemeenschap
 7. Activiteitsverbintenis
 8. Minimum Loon
 9. Registratie op het werkloosheidskantoor
 10. Werk zoeken in Spanje

1.Algemeen

Uw werk verloren? Lees hier waar en hoe je u moet registreren om uw werkloosheidsvergoeding (el paro) te krijgen en hoe je een nieuwe job kan vinden.

Om in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding in Spanje te komen moet men werkloos zijn en een bijdrage aan de sociale zekerheid betaald hebben. Het bedrag dat men kan krijgen is afhankelijk van de periode dat men gewerkt heeft.

Het Spaans organisme voor de werkloosheid is Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Een werkloosheidsvergoeding is in het Spaans “el paro”.

2. Kom je in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding?

Om in aanmerking voor een werkloosheidsvergoeding te komen moet een persoon werkloos zijn. De volgende situaties geven aanleiding tot een wettelijke werkloosheid:

 • Einde of een opschorting van uw werkgelegenheid
 • Tijdelijke en wettelijke vermindering van het aantal arbeidsuren
 • Spaanse werknemers worden werkloos in het buitenland en zij keren terug naar Spanje
 • Invrijheidstelling, al dan niet voorwaardelijk, na het uitzitten van een gevangenisstraf

De meeste juridische werkloosheid kan bewezen worden door een certificaat dat ter beschikking gesteld wordt door de werkgever aan het einde van de tewerkstelling.

3. Werkloosheid na een tewerkstelling van minder dan een jaar

Werknemers welke minder dan een jaar gewerkt hebben voldoen niet aan de minimum vereiste om een werkloosheidsvergoeding te ontvangen maar misschien komen zij in aanmerking voor een werkloosheidssubsidie (Subsidio por Desempleo) indien zij:

 • Ze voldoen aan de wettelijke vereisten om werkloos te zijn
 • Ze zijn geregistreerd als werkzoekende en ze ondertekenen een Activiteitsverbintenis (Compromiso de Actividad)
 • Zij hebben minstens drie maanden bijgedragen aan de Sociale Zekerheid en er zijn familiale verantwoordelijkheden of ze hebben minstens zes maanden bijgedragen aan de sociale zekerheid.
 • Zij hebben geen inkomen van meer dan 75 procent van het Wettelijk Minimum Inkomen (El Salario Mínimo Interprofesional)

4. Werkloosheid na een tewerkstelling langer dan een jaar

Werknemers die meer dan een jaar gewerkt hebben hebben en voldoende bijdragen aan de Sociale Zekerheid betaald hebben kunnen een werkloosheidsvergoeding ontvangen als zij voldoen aan de volgende vereisten:

 • Ze voldoen aan de wettelijke vereisten om werkloos te zijn
 • Ze zijn geregistreerd als werkzoekende en ze ondertekenen een Activiteitsverbintenis (Compromiso de Actividad)
 • Zij komen niet in aanmerking voor hun pensioen
 • Zij hebben minimum 360 dagen gewerkt in de voorbije zes jaar

5. Werkloze wordt zelfstandige

De werklozen die zelfstandig (autonomo ) willen worden kunnen een enkele betaling ontvangen als zij aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Zij moeten een werkloosheidsvergoeding ontvangen en zij moeten nog minstens maanden die vergoeding ontvangen
 • Zij mogen deze vorm van vergoeding niet aangevraagd hebben gedurende de vorige vier jaar
 • Zij moeten een bewijs kunnen leveren dat er activiteiten gebeurt zijn als zelfstandige
 • Zij moeten bewijzen dat als ze een coöperatie of een bedrijf eigendom van de werknemers vervoegen zij in de voorbije 24 maanden geen contractuele verbintenis met dat bedrijf hebben gehad.

Nota: Zelfstandigen kunnen geen werkloosheidsvergoeding ontvangen maar zij komen misschien in aanmerking voor andere subsidies.

Er is nu een bijkomend voordeel voor werklozen die zelfstandig willen worden. Ongeacht de leeftijd kunnen werklozen toch gedurende negen maanden hun werkloosheidsvergoeding blijven ontvangen maar zij kunnen dit bedrag ook in eenmaal ontvangen.

6. In Spanje een werkloosheidsvergoeding ontvangen voor werk dat gedaan is in een andere land van de Europese Gemeenschap

Personen die resident in Spanje worden en die bijdragen aan de Sociale Zekerheid betaald hebben in een land van de Europese Gemeenschap kunnen een werkloosheidsvergoeding in Spanje ontvangen. Vraag dus een E301 (aan in het land waar de bijdragen betaald zijn.

7. Activiteitsverbintenis

Om een werkloosheidsvergoeding te kunnen ontvangen moet een een activiteitsverbintenis ondertekenen op het werkloosheidskantoor. Hiermee bevestigt de werkzoekende dat hij actief op zoek gaat naar werk, dat hij elke geschikte job zal aannemen en dat hij een omscholing naar een andere job zal aanvaarden. U niet houden aan de verbintenis is een klein vergrijp en kan leiden tot het verlies van de werkloosheidsvergoeding.

8. Minimum Loon

Het minimum loon is geregeld door de Spaanse overheid en in 2010 was dat € 641 per maand. Momenteel (2018) loopt er een voorstel om het minimum loon op € 900 te brengen. 

Iedereen die meer dan 75 procent van dit bedrag ontvangt heeft geen recht op andere tussenkomsten als dit inkomen verkregen wordt door kapitaalswinsten, uit eigendom of uit andere investeringen, uit een pensioen of uit andere werkloosheidsuitkeringen, uit een loon of een een beroepsinkomen. Inkomen dat verkregen wordt uit kinderbijslag, betaling voor gemeenschapswerk of uit bepaalde subsidies hebben geen effect op de 75 %.

9. Registratie op het werkloosheidskantoor

Om de werkloosheidsvergoeding te kunnen aanvragen moet de werknemer de volgende documenten voorleggen en dat binnen de 15 dagen na het begin van zijn werkloosheid:

 • Een ingevuld formulier (Mod. PR-AIN/03-279-S) binnenbrengen. Formulieren kunnen verkregen worden op de website of bij de provinciale Servicio Público de Empleo Estatal. Op dit formulier moet men zijn gezinslast en het inkomen van de gezinsleden vermelden. Daarnaast moet men zijn bankrekening voor de betaling van de vergoeding vermelden, de ondertekende activiteitsverbintenis en een toelating om bij belastingsdienst AEAT (Agencia Tributaria – belastingsdienst).
 • Een document van de voormalige werkgever over de voorbije zes maanden
 • Identiteitsdocument van de aanvrager en van de minderjarige kinderen die vermeld zijn op het aanvraagdocument.
 • Spaans identiteitsdocument (DNI or NIE)
 • Familie boekje (of gelijkaardig voor buitenlanders)

10. Werk zoeken in Spanje

Men kan werk zoeken op een aantal manieren zoals registratie op het werkloosheidskantoor, lezen van de lokale pers en een website van de Europese Gemeenschap, EURES.

Een gedachte over “Werkloos in Spanje”

 1. Zojuist in een verkeerde rubriek geplaatst, mijn excuses…

  L.S.

  Een kennis van me werkt al 8 jaar (mrt-nov) in de Spaanse horeca en heeft vanwege de coronacrisis/lockdown afgelopen seizoen aldaar een Spaanse uitkering genoten.
  Door omstandigheden moest hij snel terug naar Nederland en heeft daardoor 1 maand “onterecht” uitkering ontvangen.
  Nu eist zijn werkgever dat hij dit bedrag terug overmaakt op het rekeningnummer van betreffende horeca-zaak daar waar ik denk dat hij dit zou moeten doen aan “Servicio Publico de Empleo Estatal” ?
  De werkgever beweerd dat hij de uitkering heeft betaald en deze achteraf terugvordert van hierboven omschreven instantie.
  Ik vind dat dit riekt …

  Kan iemand mij een duidelijk waterdicht antwoord hierop geven ?

  Bvd, C.Aben

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *