Werkzoekend of werkloos in Spanje

 1. Algemeen
 2. Een kort overzicht van de Spaanse sociale zekerheid
 3. Voornaamste voordelen
 4. Werkloosheid

1. Algemeen

Als werkzoekende dient men zich in te schrijven bij het Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) van de provincie waar u woont: sepe

Indien u een werkloosheidsvergoeding ontvangt in België, dan kan u deze gedurende 3 maanden in Spanje verder blijven ontvangen.

Om hiervoor in aanmerking te komen dient u zich voor uw vertrek bij de RVA aan te bieden voor het formulier U2, het voormalige formulier 303/3. Vervolgens dient u zich binnen de 7 dagen na aankomst bij het SEPE in te schrijven.

Indien u binnen de 3 maanden geen werk heeft gevonden dan kan u uw werkloosheidsvergoeding in België terug ontvangen, op voorwaarde dat u voor het einde van de 3 maanden naar België terug keert.

Men kan reeds in België of Nederland op zoek gaan naar werk. Kijk op de website van EURES, een Europese site met internationale werk aanbiedingen.

Dus als we alles even op een rijtje zetten om een job te zoeken:

 • SEPE, de Spaanse nationale dienst voor tewerkstelling
 • De tewerkstellingsdiensten van de Autonome Regio’s
 • Interim kantoren
 • De media, alle dagbladen hebben een rubriek met jobaanbiedingen, kijk vooral in de zondag editie
 • Kijk op het internet, veel bedrijven hebben hun job aanbiedingen op hun website staan
 • Netwerken, een van de meest populaire vormen van job zoeken

2. Een kort overzicht van de Spaanse sociale zekerheid

De werkloosheidsvergoeding is een onderdeel van de sociale zekerheid en de Spaanse Grondwet bepaalt dat de overheden een openbaar systeem moeten inrichten dat open staat voor alle inwoners.

De Spaanse sociale zekerheid dekt alle Spanjaarden die in Spanje wonen en er hun arbeidsactiviteiten uitvoeren maar ook buitenlanders die in Spanje woonachtig zijn maken deel uit van het openbare systeem. De dekking is ook geldig voor de inwonende gezinsleden van de verzekerde.

De Spaanse sociale zekerheid kent twee verschillende stelsels:

 • Het algemene stelsel of het stelsel voor de werknemer: de bijdrage voor de sociale zekerheid wordt gezamenlijk door de werkgever en de werknemer betaalt.
 • Het stelsel voor de zelfstandige: de zelfstandige is verantwoordelijk voor de betaling van het totale bedrag en hij kan kiezen tussen een minimum en maximum bedrag. Dit stelsel voorziet niet in de werkloosheidsvergoeding.

Werknemer en werkgever betalen gezamenlijk aan de sociale zekerheid maar de werkgever betaalt het grootste deel en hij is verantwoordelijk voor alle formaliteiten.

De bijdrage die werknemers en werkgevers gezamenlijk betalen ligt hoger dan de bijdrage die zelfstandigen betalen maar deze laatste groep heeft geen recht op een werkloosheidsvergoeding.

Verdragen tussen Spanje en de landen van de Europese Unie en de Verenigde Staten bepalen dat immigranten uit deze landen voor een beperkte tijd aangesloten blijven bij de sociale zekerheid uit hun thuisland.

De bijdrage aan de Spaanse sociale zekerheid moet betaalt worden vanaf het moment dat men begint te werken en niet vanaf het moment dat men ingeschreven is.

3. Voornaamste voordelen

De Spaanse sociale zekerheid omvat voordelen zoals gezondheidszorg (ziekte en moederschap), arbeidsongevallen, werkloosheid, pensioen, invaliditeit en overlijden.

4. Werkloosheid

Werklozen in Spanje hebben recht op een vergoeding als zij aan de sociale zekerheid hebben bijgedragen. Daarom moeten minimum 360 dagen gewerkt hebben tijdens de laatste 6 jaar.

Het bedrag dat de werkloze zal ontvangen is afhankelijk van de bijdrage die zij betaalt hebben tijdens de laatste 180 dagen. Er is een minimum en een maximum bedrag voorzien dat zij kunnen ontvangen.

Men kan een werkloosheidsvergoeding krijgen voor een maximum periode van 2 jaar maar dat is op voorwaarde dat men 6 jaar gewerkt heeft. Je moet wel recht hebben om een vergoeding ontvangen en daarom mag je zelf geen ontslag genomen hebben.

Buitenlanders die een werkloosheidsvergoeding ontvangen verliezen dit recht als zij terug naar hun thuisland gaan.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.