Winkelen in Spanje maar er zijn klachten

  1. Algemeen
  2. Hoelang heeft men tijd om een antwoord te geven?
  3. Men weigert u een klachtenformulier te geven
  4. De wet
  5. Wat doet de gemeente?

1.Algemeen

Veel residenten hebben al geleerd dat je soms moeite moet doen om uw rechten te laten respecteren. Dat is niet altijd gemakkelijk maar het is wel noodzakelijk. Soms zijn er ook bedrijven die begrijpen dat hun klanten hen kunnen helpen om hun product of service te verbeteren.

Voor een consument bestaan er enkele mogelijkheden om zijn recht te halen. Ten eerste kan hij een klacht indienen bij het bedrijf zelf met een eis tot compensatie of schadevergoeding. Lukt dit niet dan kan de klant naar de rechtbank stappen of naar de arbitrage als het bedrijf hierbij is aangesloten.

Een tweede mogelijkheid is een klacht bij de consumentendienst van de overheid indienen waarbij er in principe een onderzoek en inspectie plaatsvindt. Eventueel wordt er een sanctie opgelegd aan het bedrijf.

Heeft men een klacht dan kan men best beginnen met het klachtenboek “Libro de Reclamaciones”. Met de afgestempelde kopie van uw klacht beschikt u over een bewijsstuk en dat is het enige nut van dat boek

Het klachtenformulier bestaat uit drie bladzijden waarop de tekst automatisch doordrukt. Het roze blad is voor het bedrijf, u houdt het witte blad om bij de arbitrage of rechtbank in te dienen en het groene blad is voor de klant zelf.

Op het klachtenformulier omschrijft u de feiten op een eenvoudige en heldere manier samen met de datum en de tijd. Vergeet de contactgegevens van uzelf en het bedrijf niet. Zet onderaan uw handtekening en voeg een kopie toe van de factuur of het kasticket.

2. Hoelang heeft men tijd om een antwoord te geven?

Binnen de tien dagen moet u antwoord krijgen maar zon-en feestdagen worden niet meegeteld. Als dit niet gebeurt kan u terecht bij de consumentendienst van uw gemeente of van de deelstaat.

Ook bij de consumentenvereniging kan u terecht maar enkel als u lid bent. Daar geeft u het witte blad af van het klachtenformulier met een kopie van de factuur of van het kasticket en u houdt zelf het groene formulier met de originele factuur of het kasticket. Dit groene formulier moet afgestempeld zijn door de betreffende consumentendienst.

3. Men weigert u een klachtenformulier te geven

Bij weigering door het bedrijf of de winkel om u een klachtenformulier te geven of indien er geen klachtenboek is dan kunt u dat melden aan de consumentendienst. Het bedrijf kan dan een sanctie krijgen. U kan vanop het postkantoor een Burofax naar het bedrijf zenden, dit is een bewijskrachtig bewijsstuk.

4. De wet

De Spaanse wet ter bescherming van de consumenten, Ley General de Defensa de los Consumidores y Usarios, dateert uit 1984. Daarna hebben de regionale regeringen de verantwoordelijkheid op zich genomen.

5. Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft ook een beslissingsmacht over het klachtenboek. De deelregeringen geven de klachtenformulieren uit en de gemeenten verkopen zij aan de bedrijven. Elke gemeente kan haar eigen klachtenboek uitgeven voor haar gemeentelijke diensten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.