Zelfstandig werken in Spanje

 1. Algemeen
 2. Stap per stap
 3. Meer informatie
 4. Opgelet: wanbetalers
 5. Nog enkele raadgevingen

1. Algemeen

EU inwoners kunnen in Spanje gemakkelijk een zelfstandig beroep uitoefenen maar men moet vanaf dag één voldoen aan diverse eisen die uit twee belangrijke stappen bestaan: men moet zich aanmelden bij de Spaanse belastingdienst, het Agencia Tributaria of Hacienda. Daarnaast moet men zich aanmelden bij de sociale zekerheid, in het Spaans de Seguridad Social. Mocht je daarnaast een activiteit gaan uitvoeren in een lokaal of kantoor of winkel etc. dan dien je ook aangemeld te zijn bij de gemeente.

Als je zelfstandig wil worden in Spanje dan moet je u inschrijven in het Speciaal Systeem voor Zelfstandige werkers (Régimen especial de trabajadores autónomos). Dit stelt u staat om een zelfstandige activiteit uit te oefenen.

De aanvraag moet binnen de 30 dagen voor de start van de activiteit gedaan worden bij een van de provinciale kantoren van de sociale zekerheid (Tesoreria General de la Seguridad Social).

Eenmaal geregistreerd moet men een maandelijks bedrag betalen voor uw gezondheidszorg. Voor de werkloosheidsvergoeding betaald u niets, maar u kan deze ook niet krijgen.

Het bedrag dat u moet betalen kan u vrij kiezen, maar de grootte van uw pensioen is afhankelijk van dit bedrag.

U moet zich nog registreren bij het Spaanse belastingkantoor (Hacienda), alle 3 maanden moet u al een voorafbetaling doen. De grootte van deze voorafbetaling is afhankelijk van het belastingregime.

De belastingen houden dus in, de personenbelasting (declaración de la renta), de BTW (IVA) en die moet men alle drie maanden betalen. Het gaat over de BTW die u ontvangen heeft min de BTW die u tijdens uw professionele activiteit betaalt heeft. Men moet ook een jaarlijkse bedrijfstaks aan de gemeente betalen.

2. Stap per stap

Belastingkantoor

De eerste stap is jezelf aanmelden bij de “Agencia Tributaria” (ook wel Hacienda genoemd) ofwel het Spaanse belastingkantoor door middel van de “Alta Censal” door het formulier 036 of in de simpele vorm formulier 037 in te vullen. Daarin wordt vermeld welke activiteit je gaat uitvoeren, uw persoonlijke gegevens, waar je de activiteit gaat uitvoeren en welke belastingen je gaat betalen (IVA, IRPF of modulus etc.). Bij diezelfde belastingdienst dien je ook een van de vele “Impuestos de Actividades Económicas (IAE)” te kiezen, iets waar je als je minder dan 1 miljoen euro verdient van gevrijwaard bent maar je dient je wel aan te melden.

Sociale zekerheid

De tweede stap is om jezelf in te schrijven in het “Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)”. Dat is het Speciale register voor zelfstandige werkers en dat gebeurt bij de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), het Sociale Zekerheidskantoor. Je hebt na de “Alta Censal” bij de belastingdienst 30 dagen de tijd om je bij de sociale diensten in te schrijven door het formulier TA0521 in te vullen met daarbij het eerder ingevulde formulier 036, je NIE en identiteitskaart/paspoort (DNI).

Maandelijkse kosten

Op het moment dat je jezelf aanmeldt bij de Seguridad Social dien je de “base de cotización” te kiezen, zeg maar het theoretische salaris dat je gaat verdienen. Die bedragen veranderen elk jaar maar momenteel (2017) is dat 919,80 euro minimaal en 3.642 euro maximaal. De hoogte van dit gekozen bedrag bepaalt de hoogte van de maandelijkse “cotización de autónomos” ofwel kosten en de hoogte van de pensioenen op latere leeftijd. Hoe lager het theoretische salaris, hoe lager de kosten maar ook hoe lager de uiteindelijke uitkeringen op latere leeftijd.

Over het uiteindelijk gekozen theoretische salaris dient de zelfstandige ondernemer elke maand 29,8% te betalen wat in het geval van een theoretische salaris van 919,80 euro neerkomt op 274 euro per maand, het bedrag waar de meeste zelfstandige ondernemers (meer dan 80%) in Spanje voor kiezen om de maandelijkse kosten laag te houden. Voor dat maandelijkse bedrag krijg je de ziekenzorg zoals alle werknemers in Spanje, uitkeringen in het geval van ziekte en bouw je een pensioen op. Vrouwelijke ondernemers kunnen 0,1% meer betalen om een uitkering te ontvangen in geval van zwangerschap waardoor de maandelijkse kosten stijgen naar 275 euro.

Tarifa Plana voor beginnende ondernemers

Sinds enkele jaren bestaat er voor beginnende ondernemers een zogenaamd “tarifa plana” of vast tarief wat vele malen lager is gedurende een bepaalde tijd. Deze tarifa plana werd in 2013 ingevoerd voor personen jonger dan 30 jaar maar daarna voor alle leeftijdsgroepen geactiveerd. De tarifa plana is een vast bedrag van 50 euro per maand (in plaats van 274 euro) gedurende de eerste 6 maanden. Vanaf 1 januari 2018 echter wordt deze periode verlengd naar de eerste 12 maanden. Nadat men gedurende de eerste 12 maanden slechts 50 euro per maand heeft betaald volgen er nogmaals 6 maanden tegen een tarief van 50% ofwel 137,97 euro en nog eens 6 maanden tegen een tarief van 70% ofwel 192,79 euro. Startende ondernemers hebben dus 24 maanden een lager tarief waarna men het normale tarief gaat betalen. Alle startende ondernemers die tot twee jaar (dat was eerst vijf jaar) daarvoor geen activiteit hebben uitgevoerd als zelfstandige ondernemer kunnen gebruik maken van deze regeling.

Belastingen: IRPF

Naast de minimale maandelijkse lasten van 274 euro voor de sociale voorzieningen (gezondheid, pensioen, arbeidsongeschikt) dien je als zelfstandige ondernemer ook belastingen te betalen. Bij aanmelding bij het belastingkantoor in stap 1 heb je een activiteitscategorie uit de lange lijst met mogelijkheden moeten kiezen. Nu dient men elke 3 maanden een voorafbetaling te doen waarvan de hoogte afhankelijk is van het belastingregime waaronder de “impuesto sobre la renta de las personas físicas” (IRPF) ofwel de personenbelasting en de “impuesto sobre el valor añadido” (IVA) ofwel de BTW. Het belastingpercentage voor de IRPF is over het algemeen 15% maar dat kan verschillen naargelang de activiteit. Beginnende ondernemers kunnen de eerste drie jaar gebruikmaken van een gereduceerd ofwel “IRPF reducido” percentage van 7%.

Deze IRPF belastingen dienen aan de belastingdienst gepresenteerd te worden door middel van het model 130 formulier en dient altijd te gebeuren, ook als er geen inkomsten zijn geweest. Dit formulier dien je op 20 april, 20 juli, 20 oktober en voor 31 januari in te sturen. Daarnaast dien je jaarlijks het model D-100 formulier af te leveren tussen 2 mei en 30 juni. Elke drie maanden dien je als zelfstandige ondernemer dus vooruit te betalen en eenmaal per jaar een overzicht van alle verdiensten en kosten op te geven. Als daaruit blijkt dat je gedurende het jaar teveel hebt betaald krijg je belastinggeld terug. Als blijkt dat het tegenovergestelde het geval is dan dien je nog belasting bij te betalen aan de belastingdienst.

Belastingen: IVA

Naast de IRPF kan een zelfstandige ondernemer ook te maken krijgen met de Impuesto sobre el valor añadido (IVA), de belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Deze BTW is is een indirecte belasting die de overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verkoopprijs van een product in elke stap van het productie- of distributieproces (bronbelasting). Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument maar dient de ondernemer de BTW te ontvangen om daarna door te storten aan de overheid.

De IVA dient door middel van het model 303 formulier aan de belastingdienst gepresenteerd te worden. Dit formulier dien je op 20 april, 20 juli, 20 oktober in te sturen. Daarnaast dien je jaarlijks het model 390 formulier te presenteren voor 31 januari waarin een overzicht staat van de ontvangen en betaalde IVA. Spanje heeft drie IVA types en dat zijn: het super gereduceerde percentage van 4%, het gereduceerde tarief van 10% en het normale percentage van 21%.

3. Meer informatie

Zo zijn er een aantal websites ontworpen voor zelfstandigen. Enkele daarvan zijn IPYME, Infoautonomos waar, uiteraard in het Spaans, veel artikelen, omschrijvingen, uitleg en video’s te vinden zijn. Ook de website Ser Autonomo heeft veel informatie (maar ook veel reclame).

In verschillende steden zijn er zogenaamde “bedrijfsloketten”, Ventanilla Única Empresarial. De website van deze dienst kan je vinden op VUE. Deze website is eentalig Spaans. Om het bedrijfsloket in uw regio te vinden kiest u voor Oficinas VUE, er komt een landkaart van Spanje zichtbaar en u klikt op de regio die u wenst.

4. Opgelet: wanbetalers

In Spanje heeft meer dan de helft van de betalingen vertraging. De helft van de bedrijven neemt hiervoor een advocaat onder de arm.

In Spanje vervalt een schuld na 15 jaar, behalve in speciale gevallen zoals cheques of wissels.

Een goede raad is dus, als er twijfel bestaat over een bepaalde klant, raadpleeg eerst een gegevensbank voor wanbetalers.

Zijn er toch problemen dan kan men eerst een minnelijke schikking proberen met een uitstel of splitsing in verschillende termijnen van de bepaling. Helpt dit niet dan kan men naar de rechtbank.

Er bestaat zoiets als een snelrecht, burgers kunnen hier beroep op doen voor schulden tot € 900.

Voor schulden tot € 30.000 bestaat de waarschuwingsprocedure.

Vanaf € 30.000 is het de gewone procedure. Er bestaan mogelijkheden om de betaling alsnog te garanderen zoals de preventieve beslaglegging. Zo vlug men een vonnis heeft kan men het laten uitvoeren zonder te moeten wachten op de beroepsprocedure.

5. Nog enkele raadgevingen

Dus voor een ieder die zelf wat wil starten:

 • Leer de taal voor je begint.
 • Zoek een goede gestoría.
 • Gebruik met alles (maar dan ook alles!) je gezonde verstand.
 • Zorg dat je een reserve voor min een jaar hebt.
 • Probeer aan alle regels te voldoen, hoe vermoeiend ook.
 • Zorg dat je het beter doet dan je concurrenten, denk aan klantgerichtheid.
 • Sluit contracten met leveranciers (diensten en producten) op jouw initiatief en niet met agressieve vertegenwoordigers die opeens voor je neus staan als het jou niet uitkomt. Als je geen bedenktijd krijgt is het niet goed (gezond verstand).
 • Volg je eigen koers/intuïtie en houd je daaraan.
 • Houdt alle schimmige types die het beter weten en jou kunnen “helpen” op grote afstand.
 • Bouw contacten op in de buurt waar jouw zaak ligt.

2 gedachtes over “Zelfstandig werken in Spanje”

 1. Hallo, mijn vraag is: kan ik na een jaar als zelfstandige in bijberoep (in Belgie) nadien (na verhuis naar Spanje) nog de Tarifa Plano aanvragen? (ik las dus dat je de 2 voorgaande jaren niet zelfstandige mag geweest zijn om de Tarifa Plano aan te vragen, maar geld dit ook als je zelfstandige was buiten Spanje ?) Mvg

 2. Hallo , ik zou graag willen werken in spanje als zelfstandige . Ik beheers de taal niet . En vraag of jullie misschien een advocaat , en alle benodigde personen zo nodig een notaris , boekouder , tolk , kennen die mij daarbij zakelijk kunnen helpen om te starten zo als de benodigede documenten in te vullen. Alvast bedankt

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.