Zwangerschap en geboorte in Spanje

 1. Overzicht
 2. Prenatale zorg in Spanje
 3. Prenatale lessen
 4. De geboorte van uw kind
 5. Na de geboorte
 6. Vaccinaties
 7. Thuisbevalling
 8. De Registratie van de geboorte in Spanje
 9. Het registreren van een kind binnen het huwelijk
 10. Het registreren van een kind buiten het huwelijk
 11. Het geboortecertificaat
 12. Het wettelijk ouderschapsverlof in Spanje

1.Overzicht

Wat kan je van de sociale zekerheid verwachten bij een zwangerschap…?

In een vroeg stadium kan je best op onderzoek gaan welke opties er zijn voor tijdens de zwangerschap:

 • waar kan je tijdens de zwangerschap zorg/verzorging vinden
 • waar kan je bevallen
 • waar kan je nazorg vinden voor na de bevalling
 • wat zijn uw rechten in de sociale zekerheid
 • wat is er mogelijk met een private ziekteverzekering

In alle gebieden van Spanje zijn er zowel openbare als private klinieken.

Iemand die geen toegang heeft tot de sociale zekerheid kan naar een private kliniek gaan. De keuze voor de private kliniek kan beïnvloed worden door de beschikbare verzekering om de individuele kosten te dekken. Een moeder die in een private kliniek wil bevallen moet een private verzekering hebben die minstens tien maanden voordien is afgesloten is. Indien de verzekering niet tijdig afgesloten is kan het moeilijk worden om nog een verzekering te vinden.

Vooral in de kustgebieden zal het mogelijk zijn om een vertaaldienst te vinden in het hospitaal of de kliniek.

2. Prenatale zorg in Spanje

Zo vlug er een zwangerschap wordt vermoed moet er een dokter of een vroedvrouw gezocht worden zodat men op een eerste consult kan gaan. Op dit consult moet de zwangerschap vastgesteld worden, moet de aanstaande moeder onderzocht worden en moet er een routine bloedtest en een vroege ultrageluidscan uitgevoerd worden.

Meestal, maar dit kan variëren, worden deze onderzoeken uitgevoerd door een dokter of een vroedvrouw. Het schema voor deze onderzoeken is:

 • alle 4 weken tot een zwangerschap van 32 weken. De moeder gaat op consult bij de vroedvrouw en zij gaat naar de kliniek voor de scans.
 • alle 2 weken na 32 weken zwangerschap. Zijn er complicaties met de gezondheid van de moeder of de baby dan is er een wekelijks consult voorzien met een tweede scan op 36 weken.
 • tussen de 34 en 36 weken van de zwangerschap doet de vroedvrouw een verplichte groep B streptokokken test. In de openbare klinieken wordt deze test standaard uitgevoerd maar in een private kliniek moet dit aangevraagd worden. Een op de vier zwangere vrouwen heeft de Strep B bacterie.

Deze onderzoeken dienen vooral om het welzijn van moeder en kind te verzekeren , om het vorderen van de zwangerschap te controleren en om na te kijken of er geen afwijkingen voorkomen.

3. Prenatale lessen

Prenatale lessen zijn een belangrijk onderdeel van het prenatale welzijn. Vrouwen die deze lessen gevolgd hebben doen het veel beter tijdens de bevalling. Sommige klinieken bieden een volledig pakket aan lessen aan. De cursus omvat wat men kan verwachten van de bevalling, ademtechnieken en relaxatie technieken.

In de meeste gevallen beginnen deze lessen tijdens de achtentwintigste week van de zwangerschap. Tijdens de lessen worden de echtgenoten ook verwacht.

4. De geboorte van uw kind

Alhoewel het zelden mogelijk is om in een openbaar ziekenhuis een specifieke afdeling te kiezen bieden zij allemaal een hoge standaard aan zorg. Er is voldoende personeel en er zijn voldoende diensten snel aanwezig.

Bij de keuze van de bevallingseenheid kan men best rekening houden met:

 • welke eenheid heeft de hoogste veiligheidsstandaard
 • is er een pediater gedurende 24 uur per dag aanwezig
 • zijn er voldoende faciliteiten voor nazorg aan het pasgeboren kindje
 • de verhouding keizersnedes in het hospitaal
 • welke methodes van pijnbestrijding zijn er mogelijk

In de private ziekenhuizen is de gekozen verloskundige belangrijk omdat hij/zij maar in 1 kliniek mag werken. Dit beperkt wel uw keuze.

Indien je kiest voor een private kliniek, kijk dan eerst wat er zal gebeuren in het geval van een premature geboorte, de meerderheid van de private klinieken doet geen bevallingen voor de 36 weken omdat dergelijke baby’s zorg nodig hebben gedurende 24 uur per dag.

 5. Na  de geboorte

Na een normale geboorte moet men in de kliniek, zowel openbaar als privaat, rekenen op een verblijf van 48 uur. Dit laat toe dat de kinderarts de baby minstens 2 maal kan onderzoeken.

In het geval van een keizersnede moet men rekenen op een verblijf van 5 dagen in de kliniek. Verzeker u van het gezelschap van een familielid om u en de baby in de kliniek te helpen.

Voor men de kliniek verlaat worden moeder en baby een laatste maal onderzocht en de moeder gaat onder een scan. De moeder ontvangt een geel formulier waarmee zij de geboorte van de baby kan aangeven en zij ontvangt hiermee ook het kinderboekje waarin alle gezondheidsgegevens van het kind tot zijn 18 jaar worden opgenomen.

6. Vaccinaties

Het is aanbevolen om de volgende vaccinaties te geven: tetanus, difterie, kinkhoest, (Difteria, tétano, tos farina), Haemophilus B (Haemophilus influenzae tipo B), BMR Bof, Mazelen, Rode hond (Sarampión, paperas, rubeola) TB Tuberculose, Meningitis. Denk er aan dat de regelgeving kan variëren in de verschillende Spaanse regio’s.

Als de baby een week oud is wordt er een bloedtest afgenomen om te kijken of er genetische problemen aanwezig zijn. Deze test wordt voor analyse verzonden en het resultaat is beschikbaar na ongeveer 14 dagen. Deze test wordt enkel door de sociale zekerheid uitgevoerd.

7. Thuisbevalling

Thuisbevalling is over het algemeen in Spanje niet mogelijk.

8. De Registratie van de geboorte in Spanje

Geboortes moeten binnen de acht dagen geregistreerd worden op het lokale register van de burgerlijke stand (Registro Civil). Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om dit te doen en het moet persoonlijk gedaan worden door een ouder of door een direct familielid. In sommige gevallen kan het hospitaal of de vroedvrouw de geboorte aangeven.

De geregistreerde naam moet voldoen aan de Spaanse regelgeving wat betreft de samengestelde namen en de naam mag niet schadelijk of verwarrend zijn voor het kind.

Op het geboortecertificaat is opgenomen:

 • naam van de pasgeborene
 • datum, tijd en plaats van geboorte. In het geval van meerdere geboortes en het exacte uur van de geboorte van elke baby is niet geweten dan volstaat de volgorde van de geboortes
 • geslacht van de pasgeborene
 • de ouders wanneer de relatie wettelijk erkend is
 • het nummer dat toegewezen wordt aan de geboorte in het bestand
 • de datum en uur van registratie

Op het geboortecertificaat moet tevens vermeld staan of het kind wettig of onwettig is. Kinderen die geboren worden binnen de 180 dagen na het huwelijk van de ouders of binnen de 300 dagen na een scheiding, de ongeldigverklaring van huwelijk of het overlijden van de vader worden beschouwd als wettig.

9. Het registreren van een kind binnen het huwelijk

Een ouder brengt de volgende gegevens naar de Burgerlijke Stand:

 • Medisch geboorterapport (het geel formulier wordt afgeleverd door het hospitaal waar de baby geboren is)
 • NIE (Número de Identidad de Extranjero ) van de ouders
 • Libro de Familia (Trouwboekje, indien beschikbaar) of de huwelijksakte, vertaald en gelegaliseerd. Sinds 30 april 2021 is dit boekje afgeschaft en is het vervangen door een elektronische inschrijving in een databank.

10. Het registreren van een kind buiten het huwelijk

In dit geval is er een verklaring van beide ouders noodzakelijk en de zowel de vader als de moeder moeten in persoon de geboorte registreren en zij moeten de volgende documenten voorleggen:

 • Medisch geboorterapport (dit geel formulier wordt afgeleverd door het hospitaal waar de baby geboren is)
 • NIE (Número de Identidad de Extranjero ) van de ouders
 • Indicatie van de huwelijksstatus van de moeder
 • Indien er een vroeger huwelijk bestond moet de scheidingsakte voorgelegd worden
 • In het geval van een scheiding moeten twee getuigen de ouder vergezellen naar de Burgerlijke Stand

11. Het geboortecertificaat

Er zijn twee soorten:

 • kort/verkort (un extracto de inscripción de nacimiento or certificado simple): bevat de datum van geboorte, de namen van het kind en het inschrijvingsnummer
 • volledig geboortecertificaat (un certificado literal de nacimiento): het volledig certificaat is noodzakelijk voor registratie op een consulaat of een ambassade wanneer een buitenlandse resident aangifte doet

Eenmaal het certificaat is afgeleverd ontvangt men ook het Familieboek (Libro de Familia). Dit boek bevat de volledige geschiedenis van de ouders en de kinderen in de familie. Sinds 30 april 2021 is dit boekje afgeschaft en is het vervangen door een elektronische inschrijving in een databank.

12. Het wettelijk ouderschapsverlof in Spanje

Het wettelijk ouderschapsverlof is in Spanje momenteel 12 weken betaald verlet en dat mag ofwel voor (indien er complicaties zijn) of na de bevalling genomen worden. Dit wordt verlengd met twee weken per kind in het geval van een meerling.

Vaders hebben recht ook recht op ouderschapsverlof en die regeling kan je hier vinden,

Een gedachte over “Zwangerschap en geboorte in Spanje”

 1. Ik ben op zoek naar meer info over thuisbevalling in spanje. In jullie artikel wordt er niet meer gezegd dan dat het over het algemeen onmogelijk is in spanje. Hoe kom je aan deze info? Wat is de reden achter dit verbod en heb je eventuele bronnen waar ik meer informatie kan vinden rond dit thema?

  met vriendelijke groeten

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.