De Spaanse schoolvakanties 2019-2020

 1. Het Spaanse schooljaar
 2. Scholen
 3. Schooldata
 4. Andalusië
 5. Aragón
 6. Asturias
 7. Cantabria
 8. Castilla y León
 9. Castilla-La Mancha
 10. Balearen
 11. Baskenland
 12. Catalonië
 13. Canarische Eilanden
 14. Ceuta
 15. Extremadura
 16. Galicia
 17. La Rioja
 18. Madrid
 19. Melilla
 20. Murcia
 21. Navarra
 22. Comunidad Valenciana

1.Het Spaanse schooljaar

In Spanje hebben schoolkinderen drie maanden vakantie en dat is soms tot ergernis (of vreugde) van de ouders. Over het algemeen kun je zeggen dat kinderen in Spanje tussen 22 juni en 12 september zomervakantie hebben maar elke deelstaat in Spanje is anders en ook elke school is weer anders. Daarom volgt hierna een kort overzicht van de begindata van de scholen in Spanje.

“La vuelta al cole” oftewel de terugkeer naar school zit er voor de miljoenen schoolkinderen in Spanje weer aan te komen. Zoals te verwachten is het scholensysteem in Spanje anders dan in Nederland of België maar dat wil niet zeggen dat dit beter of slechter is. Hieronder omschrijven we in het kort enkele Spaanse termen die je veel hoort in het Spaanse scholensysteem.

2. Scholen

Het Spaanse onderwijs staat weliswaar niet bovenaan de lijst van Europa’s beste maar de laatste jaren is dit flink verbeterd. Tussen de 0 en 3 jaar bestaat er de crèche (guarderia) waarna tussen de 3 en 6 jaar de kleuterschool (infantil) volgt.

In de Spaanse Grondwet staat dat alle kinderen tussen 6 en 16 jaar verplicht naar school moeten met een basisonderwijs (primaria) tussen 6 en 12 jaar en een verplicht voortgezet onderwijs (secundaria of Educación Secundaria Obligatoria = ESO) tot 16 jaar waarna de kinderen verplicht een ESO diploma moeten halen.

Na deze leeftijd is het studeren niet meer verplicht maar gaan veel kinderen toch door met studeren (bachillerato) waarna toelatingsexamens (selectividad) volgen om toegelaten te worden bij universiteiten (universidad) naar eigen keuze.

3. Schooldata

De autonome deelstaten in Spanje hebben de nieuwe schooldata allang gepland waarbij elke regio verplicht 175 schooldagen les moet geven. Naast de verplichte schooldagen hebben de kinderen kerstvakantie (Navidad) en de paasvakantie (Semana Santa). Daarnaast zijn er dan nog de nationale, regionale of lokale verlofdagen waarop de kinderen vrij hebben. Voor de nationale en de regionale feestdagen kan men hier kijken.

4. Andalusië

In de Zuid Spaanse regio, moeten de kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) op 10 september beginnen terwijl de oudere kinderen in het secundair (secundaria) en hoger secundair (bachillerato) op 16 september met hun nieuwe schooljaar beginnen. De jongere kinderen eindigen op 22 juni 2020 en de studenten vanaf het secundair eindigen op 23 juni 2020. Tussendoor hebben alle scholen tussen 21 december en 6 januari kerstvakantie en tussen 4 en 12 april paasvakantie (Semana Santa). De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 en 9 december, 28 februari, 2 maart en 1 mei.

5. Aragón

Alle leerlingen tot het zesde leerjaar van de lagere school en het bijzonder onderwijs beginnen hun schooljaar op 10 september en zij eindigen op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 13 september en zij eindigen op 19 juni. Het kerstverlof gaat van 20 december tot 6 januari. Het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 11 en 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 23 en 24 april en 1 mei.

6. Asturias

De leerlingen van het kleuter (Infantil) en de lagere school (primaria) beginnen de lessen op 10 september. De leerlingen van het secundair (ESO) en het hoger secundair onderwijs (bachillerato) beginnen op 13 september. De lessen eindigen voor de kleuter en de lagere school op 18 juni en op 23 juni voor het secundair en het hoger secundair onderwijs.Het kerstverlof loopt van 23 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 6 tot 12 april. De andere vrije dagen zijn: 30 en 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 21, 24 en 25 februari en 1 mei.

7. Cantabria

De lessen beginnen hier voor de kleuter en de lagere school en het bijzonder onderwijs op 9 september en zij eindigen op 23 juni 2020. Voor de leerlingen in het secundair en het hoger secundair beginnen de lessen op 11 september en zij eindigen op 25 juni. Cantabrië heeft vier vakantieperiodes, de eerste gaat van 28 tot 31 oktober, de tweede gaat van 23 december 2019 tot 3 januari 2020 plus 7 januari, de derde gaat van 24 tot 28 februari en de vierde vakantieperiode gaat van 13 tot 17 april 2020. De andere vrije dagen zijn: 1 en 6 januari, 9 en 10 april en 1 mei.

8. Castilla y León

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september. Het secundair en het hoger secundair beginnen met de lessen op 16 september. Alle leerlingen eindigen met de lessen op 23 juni. Het kerstverlof loopt van 21 december tot 7 januari en het paasverlof ( Semana Santa) loopt van 3 tot 13 april.

Daarnaast heeft deze regio nog vijf andere vakantieperiodes: de eerste loopt van 30 oktober tot 3 november, de tweede gaat van 6 tot en met 9 december, de derde gaat van 22 tot en met 26 februari, de vierde gaat van 23 tot en met 26 april en de vijfde periode gaat van 1 tot en met 3 mei.

9. Castilla-La Mancha

De leerlingen van de kleuter en de lagere school beginnen op 9 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni terwijl de leerlingen van het secundair en het hoger secundair hun schooljaar beginnen op 12 september en zij eindigen op 24 juni. Het kerstverlof gaat van 23 december tot 7 januari en het paasverlof gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 en 22 november, 6 december, 24 en 25 februari en 19 en 20 maart en op 1 mei.

10. Balearen

Ook op de Balearen beginnen alle schoolkinderen het nieuwe schooljaar op 11 september en eindigt iedereen op 19 juni 2020. De kerstvakantie zal plaatsvinden tussen 23 december en 7 januari en de paasvakantie tussen 9 en 19 april. Daarnaast hebben alle schoolkinderen vrij op 1 november, 6 december, 28 februari, 1 maart en 1 mei.

11. Baskenland

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 9 september en zij stoppen op 19 juni, behalve de universiteiten. Het kerstverlof gaat van 24 december tot 6 januari en het paasverlof gaat van 9 tot 13april.

12. Catalonië

De lagere afdelingen, het secundair onderwijs, het kunstonderwijs en de hoge scholen beginnen op 12 september en het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 1 november, 6 december en 1 mei.

13. Canarische Eilanden

Op de Canarische Eilanden beginnen de lagere afdelingen op 9 september en de beide secundaire afdelingen beginnen op 11 september. Het schooljaar zal voor iedereen eindigen op 19 juni 2018.

Tussen 23 december en 7 januari hebben de kinderen de kerstvakantie. Op de Canarische Eilanden is er geen paasvakantie maar er is wel een verlof van 1 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6,8 en 9 december en 1 en 30 mei.

14. Ceuta

Alle leerlingen beginnen met de les op 10 september en zij eindigen allemaal op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: van 30 maart tot 3 april.

15. Extremadura

Het kleuter en lager onderwijs en het secundair en het hoger secundair beginnen op 12 september. Alle afdelingen eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 9 september, 1 november, 6 december, 9 december, 27 januari, 24 en 25 februari en 1 mei.

16. Galicia

De leerlingen van het kleuter en het lager onderwijs beginnen hun schooljaar op 11 september terwijl het secundair en het hoger secundair op 16 september beginnen. Iedereen stopt met de lessen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 4 tot 13 april. De andere vrije dagen zijn: 24, 25 en 26 februari.

17. La Rioja

De kleuter en de lagere scholen beginnen met de lessen op 6 september en ze eindigen op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 23 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 9 tot 17 april. De andere vrije dagen zijn: 12 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 24 februari, 1 mei en 9 juni.

18. Madrid

De kinderen van het kleuter en lager onderwijs beginnen op 6 september met hun lessen en zij eindigen hun schooljaar op 22 juni. De leerlingen van het secundair en het hoger secundair beginnen op 10 september en zij eindigen op 22 juni. De kerstvakantie zal hier plaatsvinden tussen 21 december en 7 januari terwijl men de paasvakantie viert tussen 3 en 13 april. De andere vrije dagen zijn: 31 oktober, 1 november, 6 en 9 december, 15, 16 en 28 februari en 2 maart.

19. Melilla

Alle lessen beginnen op 10 september en ze eindigen op 22 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 7 januari en de paasvakantie gaat van 6 tot 10 april. De andere vrije dagen zijn: 17 september, 9, 12 en 31 oktober, 1 november, 6 en 8 december, 30 en 31 maart, 1, 2 en 3 april en 1 en 25 mei.

20. Murcia

Alle leerlingen beginnen hun nieuwe schooljaar tussen 6 en 10 september en de kleuter en lagere scholen eindigen tussen 19 en 26 juni 2020. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 12 en 18 september en eindigen tussen 16 en 24 juni. De kerstvakantie begint in deze regio op 23 december en eindigt op 6 januari terwijl de paasvakantie tussen 6 en 15 april gevierd wordt. De andere vrije dagen zijn: 20 maart en 8 juni.

21. Navarra

Het kleuter en het lager onderwijs beginnen met hun lessen tussen 4 en 6 september en zij eindigen hun schooljaar op 19 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen tussen 5 en 6 september en zij eindigen op 19 juni. De kerstvakantie gaat van 21 december tot 7 januari en de paasvakantie is van 9 tot 19 april.

22. Comunidad Valenciana

In deze regio beginnen de scholen voor alle leerlingen op 9 september en zij eindigen voor het kleuter en het lager onderwijs op 18 juni. Het secundair en het hoger secundair beginnen op 9 september en zij eindigen op 16 juni. De kerstvakantie gaat van 23 december tot 6 januari en de paasvakantie tussen 9 tot 20 april. De andere vrije dagen zijn: 9 oktober, 1 november, 6 december, 19 maart en 1 mei.

De nieuwe Spaanse huurwetgeving is reeds van kracht

Onlangs is er een nieuwe huurwetgeving in voege gekomen en de voornaamste punten gelden al vanaf 6 maart. Met deze wetgeving wil de regering de huurders beter beschermen omdat het steeds moeilijker wordt om een betaalbare woning te vinden.

Het besluit verlengd de duurtijd van een huurcontract van drie naar 5 jaar, of zelfs zeven indien de verhuurder een bedrijf is. Verder legt het een verbod op om de huurprijzen te verhogen met een bedrag hoger dan de index. De nieuwe regels leggen wel geen maximum huurprijs op zoals de anti-besparingspartij, Podemos, had gevraagd.

De voornaamste veranderingen aan de wetgeving gelden enkel voor nieuwe huurcontracten die afgesloten werden op 6 maart 2019 en later. Oudere huurcontracten blijven onder de oude wetgeving maar als zowel de huurder als de verhuurder akkoord gaan dan kan het oude contract aangepast worden aan de nieuwe wetgeving.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen in de wetgeving:

Huurcontracten worden verlengd. De minimum duurtijd van een huurcontract is verlengd van drie naar vijf jaar of zelfs zeven jaar indien de verhuurder een bedrijf is. Om de huurder een grotere stabiliteit te geven is de periode van een stilzwijgende hernieuwing van het contract verlengd van een naar drie jaar. Na de verplichte hernieuwing van het contract moeten verhuurders nu vier maanden opzeg geven, huurders moeten twee maanden opzeggen. Vroeger moesten verhuurders twee maanden opzeg geven en huurders een maand.

Huur opslag is beperkt tot de index. Oudere contracten lieten toe dat de huur jaarlijks verhoogd werd. Met het nieuwe decreet is de jaarlijkse verhoging beperkt tot de index.

De instelling van een nieuwe huurindex. De nieuwe wetgeving introduceert een nieuw mechanisme om een index voor de huurprijzen op te maken. Deze index zal gebruikt worden om wijzigingen aan de huurmarkt op te volgen en zo zal men kunnen bepalen of de gevraagde huurprijs voldoet aan de realititeit van de markt. Met deze index kan men de gemiddelde prijs in elk deel van Spanje leveren en deze prijzen worden jaarlijks aangepast. De regering geeft zichzelf acht maanden de tijd om de eerste cijfers te leveren.

Een limiet op de kosten. In aanvulling op de een maand huurwaarborg mogen verhuurders een bijkomende waarborg vragen van twee maanden.

Meer veiligheid voor de huurders. De nieuwe wetgeving plaatst de contracten die geregistreerd zijn en de contracten die niet geregistreerd zijn als gelijkwaardig. Met andere woorden, indien iemand een eigendom koopt dat verhuurd is dan moet de nieuwe eigenaar de rechten van de huurder erkennen.

Uitzettingen. Alle uitzettingen moeten nu eerst langs de sociale dienst gaan om te kunnen bepalen of de huurder in een kwetsbare situatie zit. Als dit zo is dan wordt de uitzetting een maand uitgesteld, is de verhuurder een bedrijf dan wordt de uitzetting drie maanden uitgesteld. In deze periode kan de huurder een nieuwe woning zoeken. De rechter moet vanaf nu de juiste datum en uur van de uitzetting communiceren.

Vakantieverhuur. De nieuwe wetgeving zegt dat de eigenaars van een appartement in een appartementsgebouw samen mogen beslissen of er appartementen voor vakantieverhuur mogen verhuurd worden. Deze maatregel komt er door publieke druk van de bevolking waar er meer en meer weerstand komt tegen de praktijken vanonlinediensten zoals Airbnb die de huurprijs enkel naar boven opdrijven.

Hoe moet je handelen bij een ongeval in Spanje?

 1. Stap 1. Bescherm u na een reeds gebeurt een ongeval
 2. Stap 2. Waarschuw de nooddiensten over het ongeval
 3. Stap 3. Help de slachtoffers

Volgens experten sterven tussen de 30% en de 50% van de dodelijke verkeersslachtoffers tijdens de eerste vijf minuten na het ongeluk.

Foto: Guardia Civil

75% van de verkeersdoden sterven tijdens de eerste zestig minuten. Het is daarom essentieel dat de reddingstijden worden verkort. Om deze tijdspanne te verminderen, zonder het zogenaamde ‘gouden uur’ te overschrijden, is het gebruik van het PAS-gedrag gegarandeerd: Proteger, Avisar y Socorrer of in het Nederlands: beschermen, waarschuwen en helpen.

Zo belangrijk zijn de eerste momenten na het ongeval dat het Wetboek van Strafrecht boetes oplegt van 3 tot 12 maanden of een gevangenisstraf van 6 maanden tot 4 jaar voor degenen die het misdrijf plegen van verzuim van de plicht tot hulp. Als u de eerste bent die op de plaats van een ongeval arriveert, moet u snel en vooral doeltreffend handelen. Hier zijn enkele basisregels die u niet moet vergeten:

Stap 1. Bescherm u na een reeds gebeurt een ongeval

 • Neem geen onnodige risico’s. Je moet altijd eerst voor je eigen veiligheid zorgen. Help als er geen andere mensen meer aanwezig zijn of als u over gezondheidskennis beschikt.
 • Noodverlichting. Schakel de vier pinkers in zodra u een ongeluk waarneemt en stop zo ver mogelijk naar rechts, op een veilige plaats. Rij niet terug op een snelweg om terug te keren naar de plaats van een ongeval.
 • Reflecterend veiligheidsvest. Draag het altijd voor het naderen van het voertuig. Ga uit het voertuig aan de rechterkant en ga achter de beveiligingen staan, wanneer ze er staan.
 • Nooddriehoeken. Plaats ze om de andere bestuurders te waarschuwen voordat ze naar de plaats van het ongeval gaan. Men plaatst de nooddriehoeken op snelwegen en autostrades, op een minimumafstand van 50 meter vóór de plaats van het ongeval en op secundaire wegen op dezelfde afstand zowel voor als achter het voertuig.
 • EHBO-kit en mobiele telefoon. Sterk aanbevolen om de aandacht voor de mogelijke slachtoffers te versnellen.
 • Als de plaats van het ongeval zich in de andere richting van de snelweg of de autostrade bevindt.Loop of ren nooit over een snelweg en let altijd op de verkeerssituatie. Het belangrijkste is uw eigen veiligheid.
 • Eenmaal in het geaccidenteerd voertuig moet u eerst de handrem aantrekken of proberen dit voertuig te immobiliseren en het contact uit te schakelen. Zorg er ook voor dat niemand rookt om ontploffingen of branden te voorkomen.

Stap 2. Waarschuw de nooddiensten over het ongeval

Om de hulpdiensten op de hoogte te stellen, moet u het Europese nummer 112 bellen vanaf uw eigen mobiele telefoon of vanaf een van de noodpalen die op de weg zijn geïnstalleerd. Als u niets bij de hand hebt, vraag dan om hulp bij andere bestuurders. Op deze momenten is het belangrijk om kalm te blijven om te beoordelen wat er gebeurd is en om op de juiste manier de hulpdiensten te informeren. Uw gesprekspartner van de nooddienst zal je vragen over:

 • Plaats van het ongeval: identificatie van de weg, kilometerpunt, richting van het ongeval.
 • Aantal slachtoffers informeer over het aantal mensen in het voertuig alsook over het aantal mensen die uit het voertuig zouden kunnen komen.
 • Toestand van de slachtoffers, de reddingsdiensten zullen u helpen om na te kijken of de gewonde personen bij bewustzijn zijn, ademen, polsslag hebben of georiënteerd is.

Volg bovendien deze aanbevelingen:

 • Verlaat de plaats van een ongeval niet tenzij deze op de juiste wijze is gemarkeerd en blijf volledig uit de buurt van verkeer.
 • Vraag om hulp van andere chauffeurs en geef duidelijke instructies.
 • Zorg ervoor dat iedereen die bij het ongeluk betrokken is en nog kan lopen, wordt verplaatst naar een veilige plaats.

Stap 3. Help de slachtoffers

Bloedingen en ademhalingsproblemen als gevolg van obstructie van de luchtwegen zijn de twee belangrijkste doodsoorzaken in de eerste minuten na het ongeval. Als alle chauffeurs eerste-hulptechnieken konden gebruiken, zouden we een aanzienlijk aantal sterfgevallen kunnen vermijden voordat de eerstehulpdiensten arriveerden. Volg deze instructies om de slachtoffers te helpen:

 • Controleer de vitale functies van de slachtoffers. Als de gewonde persoon buiten bewustzijn is, maar normaal ademt, plaats het slachtoffer dan in de herstelpositie. Als de ademhaling onregelmatig is of stopt, voer dan reanimatie uit. Probeer vóóral elke bloeding te stoppen door een drukverband aan te brengen.
 • Help alle slachtoffers en kalmeer ze. Doe het alleen als hun leven in gevaar is (cardio-ademhalingsstop, brandend voertuig …). Wacht op de komst van gespecialiseerd personeel.
 • Verwijder nooit een slachtoffer uit een voertuig. Doe het alleen als hun leven in gevaar is (cardio-ademhalingsstop, brandend voertuig …). Wacht op de komst van gespecialiseerd personeel.
 • Neem de helm nooit af van een gewonde motorrijder. Het verwijderen van de helm brengt een risico voor het slachtoffer met zich mee.

Spanje in het kort

Foto: Kaart van Spanje
CIA World Fact Book
 • Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje ligt in het zuiden van Europa, met twee kleine enclaves in Noord-Afrika, naast Marokko, Melilla en Ceuta.
 • Spanje is omgeven in het zuiden en het oosten door de Middellandse Zee, in het westen door de Atlantische Oceaan en Portugal en in het noorden door Frankrijk en Andorra. Spanje heeft in het totaal 8.000 km kust. Spanje is het grootste van de twee landen die het Iberisch Schiereiland vormen, het andere is Portugal.
 • Verschillende culturen hebben hun invloed nagelaten in het moderne Spanje waarvan de Moorse de belangrijkste is. Het is maar van 1492 geleden dat de Moren verdwenen zijn, ze werden verdreven door de koningen van Castilië en Aragon.
 • De twintigste eeuw werd gedomineerd door de dictatuur van generaal Franco, die tot in 1978 duurde. Sindsdien is Spanje een stabiele democratie welke in 1986 toetrad tot de EEG. Spanje is een ontwikkeld land en heeft de achtste grootste economie van de wereld. De munteenheid is de Euro.
 • Spanje heeft een oppervlakte van 506.030 vierkante kilometer en er zijn 47.000.000 inwoners wat een bevolkingsdichtheid van 88,39 inwoners per vierkante kilometer is. Ter vergelijking in België is dat 339,5 inwoners per vierkante kilometer. Daarmee heeft Spanje de laagste bevolkingsdichtheid van West-Europa, met uitzondering van de Scandinavische landen.
 • Spanje staat op de achtentwintigste plaats wereldwijd wat het aantal van zijn inwoners betreft, daarmee staat het land ook op de zesde plaats in Europa.
 • De hoofdstad en tevens de grootste stad van Spanje is Madrid.
 • Het landnummer is 34 voor telefoonnummers. Er zijn geen zone nummers zoals in België of Nederland.
 • De tijdzone is dezelfde als in Nederland of België. Maar bedenk dat de openingsuren van winkels en kantoren totaal anders zijn in grote delen van Spanje. De beroemde siësta is hiervoor aansprakelijk.
 • De officiële taal is het Castilliaans (Spaans) maar in bepaalde delen van Spanje, de zogenaamde autonome gebieden, zijn ook andere talen aanwezig en soms zijn zij de officiële taal. Denken we hierbij aan Catalonië waar het Catalaans de officiële taal is. In Galicië en Baskenland is dit ook het geval.
 • Er zijn 17 autonome regio’s in Spanje met een verregaande zelfstandigheid.
 • Spanje heeft een van de meest diverse landschappen en klimaten van Europa. Almeria in het zuid oosten heeft woestijnen op zijn grondgebied terwijl in het noord westen van Spanje het minstens 20 dagen regent in de winter.
 • De Spaanse nationale feestdag valt op 12 oktober en het Spaans volkslied is de La Marcha Real (de Koninklijke Mars).
 • Als je een inwoner bent van de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Ijsland of Liechtenstein dan is enkel een identiteitskaart of een paspoort noodzakelijk om toegang tot het land te krijgen.
 • Tijdens de zestiende eeuw was Spanje een van de machtigste landen ter wereld.

Hoe leiden we een strafrechtelijke procedure in Spanje in?

 1. Publieke en private misdrijven
 2. Wie mag een strafklacht indienen?
 3. Inhoud van een strafklacht
 4. Het verslag
 5. Het politieverslag
 6. Privaat personen moeten de autoriteiten inlichten van een misdrijf

1.Publieke en private misdrijven

Om te begrijpen hoe een dader in Spanje vervolgd wordt moeten we een onderscheid maken tussen een publiek en een privaat misdrijf.

Publieke misdrijven worden vervolgd door de Spaanse autoriteiten. In deze gevallen is de persoon die gewond is geraakt als gevolg van het misdrijf geen partij in de strafrechtelijke actie.

Private misdrijven (verwondingen, laster, seksuele misdrijven…) worden enkel vervolgd als de benadeelde persoon klacht neerlegt. De persoon die gewond is geraakt als gevolg van het misdrijf is een partij in de strafrechtelijke actie.

In het geval van private misdrijven, behalve in het geval van kidnapping of verkrachting, moet er samen met de schriftelijke beschuldiging een attest neergelegd worden waaruit moet blijken dat er een bemiddeling is geweest tussen beide partijen..

In sommige gevallen mag niet enkel de benadeelde persoon klacht neerleggen maar ook andere private personen kunnen en mogen dit doen door de politie te informeren van hetgeen zij als getuige gezien hebben. Er bestaan twee manieren on de autoriteiten te informeren, de eerste is een klacht (querella) en de tweede is een verslag (denuncia).

2. Wie mag een strafklacht indienen?

De benadeelde persoon mag voor een rechter een schriftelijke beschuldiging neerleggen waarin een bepaalde persoon beschuldigd wordt van een bepaald misdrijf.

Met het uiten van de beschuldiging start de klager een strafrechterlijk onderzoek tegen de dader waarin men kijkt of de beschuldigde persoon het misdrijf gedaan heeft.

De klager (querellante) kan op elk moment het onderzoek stopzetten maar hij kan wel aansprakelijk gesteld worden voor de klacht.

De rechter bepaald dan of er een procedure gestart wordt maar men kan tegen die beslissing in beroep gaan

3. Inhoud van een strafklacht

De tussenkomst van een advocaat is altijd vereist om een beschuldiging neer te leggen.

In de klacht moeten de volgende gegevens opgenomen zijn:

 • De rechter of de rechtbank waar de klacht is ingediend.
 • Gegevens van de klager, naam en voornaam.
 • Gegevens van de dader, naam en voornaam, indien zij niet gekend zijn kan een beschrijving van de dader ook opgenomen worden.
 • Beschrijving van het misdrijf met een beschrijving van de feiten, de datum, de plaats en het uur.
 • Beschrijving van de juridische stappen, de bewijzen en het onderzoek dat reeds uitgevoerd werd om na te gaan of het misdrijf daadwerkelijk is begaan.
 • Handtekening van de klager.

Naast de beschuldiging is er nog bewijs vereist. Buitenlanders moeten een borgsom betalen om de gerechtskosten te dekken, men kan hier wel van vrijgesteld worden..

4. Het verslag

Iedere persoon, benadeeld of niet kan voor een rechter, aanklager of bij de politie een mondelinge of geschreven verklaring geven waarin de details van een misdrijf beschreven worden. De beschreven misdrijven kunnen zowel publiek als privaat zijn. Denk er aan dat de Spaanse autoriteiten enkel private misdrijven onderzoeken en vervolgen als de beschuldiging door de benadeelde persoon is ingediend.

Als de aangifte vals is dan stelt de klager zich bloot aan vervolging. Eenmaal de klacht is ingediend ontvangt men hiervan een bewijs.

Het verschil tussen een klacht en een verslag is dat men geen beschrijving van de dader moet geven, dat er geen advocaat moet tussen komen en dat er bij een verslag geen waarborg moet betaald worden.

5. Het politieverslag

De politie maakt een verslag op als ze bij het misdrijf geroepen worden. Zij doen dit ook bij verkeersongevallen.

6. Privaat personen moeten de autoriteiten inlichten van een misdrijf

Personen die getuige zijn van een misdrijf moeten de autoriteiten inlichten maar de volgende personen zijn hiervan vrijgesteld:

 • De echtgenote van de dader.
 • Ouder/grootouders of kinderen/kleinkinderen van de dader.
 • Advocaten van de dader.
 • Priesters met hun biechtgeheim.

Strafrechtelijke procedures in Spanje

 1. De Habeas Corpus procedure
 2. Procedure voor overtredingen
 3. De verkorte strafrechtelijke procedure
 4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

1. De Habeas Corpus procedure

Dit is een eenvoudige en gemakkelijke procedure voor gearresteerden die hun vrijlating willen vragen. Zijzelf of een persoon die in zijn naam mag handelen (echtgenoot, familieleden, advocaat,…) mogen een schriftelijke aanvraag indienen zodat de gearresteerde voor een rechtbank kan gebracht worden waar de wettelijkheid van de arrestatie kan onderzocht worden.

Als de arrestatie volgens de regels werd uitgevoerd dan zal de gearresteerde terug naar de gevangenis worden overgebracht. In het andere geval zal hij in vrijheid gesteld worden. De maximum tijd van deze procedure is 24 uur.

2. Procedure voor overtredingen

Dit is een gemakkelijke en snelle procedure in verband met de vervolging van misdrijven.

Een overtreding gaat meestal naar de rechtbank na een criminele klacht. Er is geen advocaat vereist of er moet geen tussenkomst gebeuren door een advocaat.

De rechtszaak gaat naar de Onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción) of naar het Vredegerecht (Juzgado de Paz) van het arrondissement waar de overtreding begaan is.

De beide partijen vertolken gewoon hun standpunt en leveren hun bewijzen tijdens dezelfde hoorzitting.

De benadeelde partij mag tijdens het proces aanspraak maken op een schadevergoeding voor de geleden schade.

Het Openbaar Ministerie zal in die zaken betrokken worden waarin hij moet optreden.

In het geval de verdachte niet op de vooropgestelde dag en uur voor het hof verschijnt zal de zaak toch verder gezet worden.

Men mag zijn beroep tegen de uitspraak indienen bij het oorspronkelijk hof maar het is een hoger hof dat de zaak terug in overweging zal nemen.

3. De verkorte strafrechtelijke procedure

Deze procedure wordt in Spanje gebruikt voor strafbare feiten waarop een gevangenisstraf staat tot maximum negen jaar.

De procedure begint met het crimineel rapport (denuncia) of met de strafrechtelijke klacht dat eerder werd ingediend. Deze procedure mag ook beginnen met een verslag van de politie of door de openbare aanklager.

De beklaagde neemt een adres in Spanje omdat alle officiële meldingen naar dat adres zullen verstuurd worden. Hij heeft het recht om vertegenwoordigd te worden door een advocaat.

Het proces bestaat uit drie delen:

 • De onderzoeksfase
 • Voorbereiding op het mondeling proces
 • Het mondeling proces

De eerste twee delen worden gevoerd voor de onderzoeksrechter (Juzgado de Instrucción).

Het mondeling proces heeft plaats voor het daartoe aangewezen gerechtshof:

 • op de lokale criminele rechtbank (Juzgado de lo Penal), voor die misdaden waarvoor er een maximum straf voorzien is van 5 jaar of minder, of
 • op de Provinciale Rechtbank (Audiencia Provincial), voor die misdaden waarvan de straf voorzien is tussen de 5 en 9 jaar gevangenisstraf.

Het Onderzoeks Hof is verantwoordelijk voor het onderzoek van de misdaad, de omstandigheden, de daders en alle zaken die betrekking hebben op de zaak. De Openbare Aanklager zal zich vergewissen dat de rechten van de dader worden gerespecteerd en dat de rechten van het slachtoffer worden beschermd.

De verdachte moet samen met zijn advocaat verschijnen om mondeling gehoord te worden voor het hof. Indien de verdachte niet voor het hof verschijnt dan wordt er een opsporingsbevel tegen de verdachte uitgevaardigd.

De bewijzen van de partijen die momenteel reeds zijn ingediend door de advocaten van de partijen worden behandeld in een later stadium van het proces.

Het proces zal worden behandeld met de zin dat men in beroep kan gaan voor het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial) als het een beslissing is van een Lokaal Hof (Juzgado de lo Penal) of voor een Nationaal Hof als men in beroep gaat tegen een Provinciaal Hof.

4. De Gewone Strafrechtelijke procedure

Personen die aangeklaagd worden voor misdaden waarop straffen staan van meer dan 9 jaar worden berecht volgens de gewone strafrechtelijke procedure.

Net als in de criminele verkorte procedure kent het proces drie verschillende fasen:

 • De onderzoeksfase
 • De voorbereiding van het proces
 • Het proces

a) Het strafrechtelijk onderzoek (onderzoeksfase) omvat de voorbereiding van het proces en verder onderzoek dat vaststelt dat er inderdaad een misdrijf is gepleegd. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar de verantwoordelijkheid van de gedaagde(n). Dat onderzoek wordt gedaan voor het Onderzoeks Hof (Juez de Instrucción) en het Provinciaal Hof (Audiencia Provincial). De onderzoeksdaden tijdens deze fase zijn geheim voor een derde partij. De burgerlijke aansprakelijkheid van de beklaagde wordt nu ook vastgesteld.

b) De tweede fase, de voorbereiding van het proces heeft plaats voor een Provinciaal Hof, (Audiencia Provincial). Aanvullende werkzaamheden vinden nu plaats, hetzij om de vervolging te bevestigen hetzij om de vervolging te staken.

c) Tijdens het proces kunnen de partijen geschreven verklaringen voorleggen waarin de overtreding, de verantwoordelijkheid van de beschuldigden, het bewijs en de voorgestelde straf zijn vermeld.

Het bewijs dat de partijen willen voorleggen moet nu voorgelegd worden en op dit moment moet ook de laatste geschreven verklaring neergelegd worden.

Voor de rechter uitspraak doet hebben alle partijen recht om een laatste verklaring af te leggen. Tegen de uitspraak van de rechter kan men in beroep gaan voor het Hoog Gerechtshof (Tribunal Supremo).

De Spaanse keuken met rijst

Paella is afkomstig uit de buurt van Valencia waar grote rijstvelden zijn. Maar Paella is ook in Madrid, Mallorca, Murcia en Málaga thuis. Elke streek heeft zijn eigen aanpassingen aan het recept aangebracht zodat er nu een groot aantal recepten bestaan.

Zoals pasta in Italië is, is paella in Spanje meestal een voorgerecht. Als het een voorgerecht is dan ligt er niet echt veel vlees of vis op de rijst.

De voornaamste ingrediënten van paella zijn rijst, olie en saffraan. Bovendien kan u hier dan ook een grote variëteit aan vlees, vis, kip, groenten en schaaldieren in vinden.

Een paella met zeevruchten noemt men soms ook “arroz a la marinera” en hij bevat garnalen, mosselen, schelpen, inktvis en stukken vis. Slakken zijn typisch voor de paella’s in de Levant.

De Catalanen maakten voor het eerst een paella zonder beenderen, de “parellada”. De meest gebruikte combinatie is die met varkensvlees, kip en vis.

De populairste groenten zijn erwten, pepers, tomaten maar ook tuinbonen, groene bonen, asperges, artisjokken en paddenstoelen worden gebruikt.

Het maken van een paella gebeurt ook veel in de open lucht, het is zelfs een favoriet maal voor tijdens de pic-nics tijdens de plaatselijke feesten, er staan dan dikwijls honderden paella’s gelijktijdig te koken in de velden.

Paella heeft een heet, vlug brandend vuur nodig en dan kom je meestal al buitenhuis terecht want een gasvuur is niet groot genoeg om een hele paella pan op te zetten. Je kan naast droog hout ook houtskool gebruiken om de pan op te zetten.

In Spanje maakt men zelden een paella klaar in de oven, de meeste Spanjaarden bezaten een 10 tal jaar geleden geen oven maar nu kan je de pan ongeveer 10 minuten in de oven plaatsen voor de laatste minuten.

Men gebruikt medium of kleine korrel rijst om paella te maken, deze soorten zijn sterker dan de lange rijst of de pilaf rijst.  De kleine korrelrijst neemt de smaken van de andere producten in de paella beter op. Men moet opletten dat men de rijst niet overkookt, het resultaat is een kleverige brij. Daarom is het belangrijk om een goede olijfolie te gebruiken, deze olijfolie geeft naast de smaak ook een bescherming tegen het kleven van de rijst.

Vreemd genoeg gebruikt men niet altijd saffraan om de paella te kleuren. In de goedkopere restaurants of kleine  bars aan de stranden is het de regel dat men een kleurstof in de paella doet.  Men kan paprika gebruiken om kleur te geven maar gebruik nooit kurkuma, de smaak van de paella zal gans anders zijn dan men verwacht.

Een andere tip is dat als men een paella maakt voor een groot aantal personen of men wil er veel vlees opleggen, gebruik dan een andere pan om het vlees te bruinen, het braadvocht zal een slechte invloed hebben op de vorm van de rijst.

Alhoewel het niet echt moeilijk is om een paella te bereiden zal de eerste maal toch een aparte belevenis zijn. Maak of zet alle ingrediënten op voorhand klaar. Kuis de inktvis, stoom de mosselen, pel de garnalen, pel en snij de tomaten klein enz. Eenmaal alles klaar staat is de normale kooktijd ongeveer 40 minuten, 20 minuten om alles te sauteren en 20 minuten kooktijd voor de rijst.

Snij alle ingrediënten zodanig dat ze dezelfde kooktijd hebben als de rijst.   Kip bijvoorbeeld kan je best in kleine stukken snijden. Voeg de vloeistof bij de rijst en dat is meestal kippenbouillon of zelfs water en de vloeistof moet zeer warm zijn, zelfs kokend. Voeg ongeveer 2 maal de hoeveelheid vocht bij als de hoeveelheid rijst maar bedenk dat vis en tomaten ook vloeistof afgeven. Roer in het begin alles goed door maar blijf niet roeren, schud de pan als je iets wil verleggen.

Haal de pan van het vuur voor de rijst volledig gaar is. De rijst moet nog een harde kern hebben en laat de pan 10 minuten rusten voor het opdienen.

 1. Spaanse rijst met kip en schaaldieren – Paella
 2. Rijst van de zeeman – Arroz a la Marinera
 3. Rijst en vis op de wijze van de visser – Arroz abanda
 4. Paella op de wijze van Barcelona – Paella Parellada
 5. Catalaanse zwarte rijst met looksaus – Arros negre amb all i oli

1. Spaanse rijst met kip en schaaldieren – Paella

 • 12 venusschelpen of mosselen
 • 500 gram garnalen
 • 1 kleine kip of een konijn
 • 200 gram varkenslende
 • 300 gram inktvis
 • 75 ml olijfolie
 • 3 teentjes look
 • 1 laurierblad
 • 1 kleine ui, fijngehakt
 • 2 groene pepers, in reepjes
 • 100 gram gekookte erwtjes
 • 2 grote tomaten, gepeld, ontpit en fijngehakt
 • 500 gram rijst
 • 1250 ml vocht, zeer warm of kokend en liefst kippenbouillon
 • 1 mespunt saffraan
 • 1 mespunt paprika
 • 10 peperkorrels
 • 1 kleine rode peper
 • zout

Kuis de venusschelpen of de mosselen en stoom ze open. Verwijder een halve schelp en zet de mosselen met de halve schelp even opzij samen met het kookvocht. Pel de garnalen maar laat er enkele ongepeld voor de garnering. Kook ze in een weinig water en doe daar de pel van de garnalen bij. Als ze gekookt zijn zeef ze en hou het kookvocht bij.

Snij de kip in stukjes, het karkas kan gebruikt worden om er de bouillon voor de paella mee te maken. Neem de paella pan en doe er de helft van de olie in, 2 teentjes look en het laurierblad. Verhit de olie en bak de look en het laurierblad, verwijder de look en het laurierblad en zet opzij.

In dezelfde olie bakt men de kip en de blokjes varkenslende en draai regelmatig rond. Als ze goed gebakken zijn leg ze in bord. Vervolgens doet men de ui en de peperkorrels in de olie en voeg er de ringen inktvis bij en sauteer dit.

Voeg er nu de tomaten aan toe en zet het vuur hoger zodat de tomaten echt gebakken worden. Voeg er de rest van de olie bij zodat dit mengsel niet gaat kleven. Voeg er nu de rijst aan toe en kook de rijst kort, blijf roeren totdat de rijstkorrels ondoorzichtig worden. Voeg het opzij gezette kookvocht samen met de bouillon of het water. Voeg de rijst bij samen met de kip en het varkensvlees en laat verder bakken op een hoog vuur.

In een vijzel plet men de 2 teentjes look en het laurierblad samen met de saffraan, de peperkorrels, de paprika, 1 teentje rauwe look en het zout.

Verdun dit mengsel met vocht uit de paella pan of met een beetje witte wijn, roer goed rond zodat alles goed gemengd is. Verlaag het vuur en laat verder bakken.

Garneer de top met de venusschelpen, de mosselen, de garnalen, de reepjes peper en de gekookte erwtjes. Schud de pan om aanbakken te voorkomen.

Haal de paella van het vuur en laat 10 minuten rusten. Dien op met in vieren gesneden citroenen en besprenkel de rijst, de kip en de schaaldieren.

2. Rijst van de zeeman – Arroz a la Marinera

 • vissenkoppen
 • pel van garnalen
 • 250 gram venusschelpen
 • 250 gram zeepaling (in stukken)
 • 250 gram vis (in stukken)
 • 250 gram garnalen
 • 250 gram grote garnalen of kreeft
 • 400 gram inktvis
 • 400 gram rijst
 • 1 kleine ui
 • 2 teentjes look
 • 1 takje peterselie
 • 1 liter water
 • 50 ml olijfolie
 • zout
 • peper
 • een weinig saffraan
 • peterselie
 • citroen partjes

Doe de vissenkoppen in een pot samen met de pel van de garnalen, de ui, 1 teentje look, het takje peterselie en het water. Breng op smaak met zout en peper en breng het water aan de kook. Laat het een uur door pruttelen en zeef nadien het water.

Reinig de venusschelpen en stoom ze open, verwijder de lege schelpen en zeef het kookvocht, zet het kookvocht apart.

In een paella pan of in een grote kookpot moet men de olijfolie verhitten en sauteer de stukken zeepaling.

Sauteer hem aan beide zijden en voeg dan de andere stukken vis bij. Doe er de gepelde garnalen en de inktvis bij en sauteer dit ook. Vervolgens voegt men er de gepelde grote garnalen of stukken kreeft aan toe.

In een vijzel meng je de saffraan met het andere teentje look, 1 soeplepel peterselie en 2 theelepels zout. Los het mengsel op in een weinig water en doe het bij in de pan.

Meng de gezeefde visbouillon en het kookvocht van de venusschelpen zodat je ongeveer ¾ liter vloeistof verkrijgt. Doe het water heet bij de rijst. Kook verder voor 5 minuten op een hoog vuur, verminder dan het vuur en laat het verder koken tot de rijst zacht is.

Leg de grote garnalen en de venusschelpen bovenop de rijst gedurende de laatste minuten. Eenmaal klaar laat de pot nog even rusten voor het opdienen en garneer met peterselie en de citroen.

3. Rijst en vis op de wijze van de visser – Arroz abanda

 • 2 – 3 kilo vis, liefst 3 verschillende soorten
 • vissenkoppen
 • 1 ui
 • 4 tomaten
 • tijm, laurierblad, peterselie
 • 2 liter water
 • 250 ml witte wijn
 • ½ kg grote garnalen
 • 12 venusschelpen of mosselen gekuist
 • zout en peper
 • 4 teentjes look
 • 1 groene peper
 • 500 gram rijst
 • 1 mespunt saffraan
 • 10 peperkorrels
 • ½ kop mayonaise

Kuis de vis en fileer hem of snij hem in schijven. Doe al de koppen en graten in een pot met een halve ui, 2 tomaten, tijm, laurierblad, peterselie, zout en peper. Bedek met water en 200 ml witte wijn. Breng aan de kook en laat door pruttelen voor een uur. Zeef de bouillon in een andere pot en laat verder door pruttelen. Pocheer hierin de vis en verwijder hem eenmaal klaar met een visspaan. Doe verder met de garnalen, de venusschelpen en de mosselen en leg ze op een bord.

Verhit de olijfolie in een pot of in een paella pan en sauteer er de de fijn gesneden ui in. Doe er de 2 andere fijngehakte tomaten, de 2 look teentjes en de groene peper in reepjes gesneden bij. Op een hoog vuur moet men er de rijst bijvoegen, neem ongeveer 1 liter water waarin de vis is gekookt en voeg toe aan de rijst. Plet de saffraan en de peperkorrels met een theelepel zout. Doe er de rest van de wijn bij en giet dit bij de rijst.

Kook verder op een hoog vuur voor 5 minuten, verlaag het vuur of zet het in een oven, onbedekt en kook 20 minuten verder. Ondertussen plet men de 2 andere teentjes look en meng dit met de mayonaise en breng op smaak met de citroen. Dien de rijst in de pot op vergezeld met het bord vis en schaaldieren en geef er de mayonaise bij.

4. Paella op de wijze van Barcelona – Paella Parellada

 • 400 gram rijst
 • ¾ liter water
 • 300 garnalen, gepeld
 • 300 gram kippen borst zonder been
 • 250 gram worst, in stukjes
 • 250 gram varkens lende, in stukjes
 • 200 gram vis zonder graten
 • 250 gram inktvis, gekuist en in ringen
 • 6 artisjok harten, gekookt en gehalveerd
 • 100 gram erwtjes
 • 50 gram paddenstoelen in schijfjes
 • 3 soeplepels olijfolie
 • 3 soeplepels vet of reuzel
 • 1 soeplepel ui, fijngehakt
 • 4 rode pepers, geroosterd, gepeld
 • 1 mespunt saffraan
 • zout
 • peper
 • peterselie

Verhit de olie en het vet in een paella pan of in een schotel van aardewerk en bruin de stukken kip en worst en de varkens lende. Wanneer dit mooi bruin is duw alles naar een zijde van de pan en voeg er dan de vis en inktvis aan toe. Bak op een hoog vuur en voeg er de voorgekookte artisjokken, de erwtjes, de paddenstoelen, de fijngesneden ui en de gepelde pepers welke in reepjes gesneden zijn aan toe.

Roer er de rijst en de garnalen door en voeg er het water of de bouillon aan toe. Plet de saffraan in een vijzel en voeg er het zout en de peper bij en los dit mengsel op in een beetje water. Voeg toe aan de kookpot en kook verder tot de rijst gaar is. Garneer met reepjes rode peper en met een beetje peterselie.

5. Catalaanse zwarte rijst met looksaus – Arros negre amb all i oli

 • 1 kg kleine inktvissen
 • gekookte garnalen en mosselen
 • 400 gram rijst
 • 1 ui, fijngehakt
 • 2 pepers, rood en groen, fijngehakt
 • 250 gram tomaten uit blik
 • 6 soeplepels olie
 • 1 liter water of bouillon
 • 50 ml sherry
 • zout
 • cayenne peper

voor de saus:

 • 3 teentjes look
 • 100 ml olijfolie
 • zout

Kuis de inktvis maar bewaar de inktzakjes. Als de inktvissen klein zijn laat ze heel, anders snij je ze in stukken. Verhit de olijfolie en sauteer de fijngehakte ui en de pepers. Voeg er de inktvis aan toe en bak nog een paar minuten meer. Voeg hier nu de tomaten aan toe die in stukjes gesneden zijn.

Kook verder voor een paar minuten en voeg er dan 100 ml water of bouillon aan toe en kook verder tot alles is ingekookt voor een 20 minuten. Voeg er de rijst aan toe met ¾ liter water of bouillon. Breng op smaak met peper en zout en een mespunt cayenne. Laat zachtjes verder pruttelen.

Doe ondertussen de inktzakjes in een kleine kom en los dit op in de sherry. Roer dit nu door de rijst en laat de rijst verder koken tot de hij gaar is. Laat dan nog even rusten voor het opdienen. Garneer met de grote garnalen en de mosselen. Giet een beetje saus over de rijst en geef de rest van de saus apart in een sauskommetje.

Om de saus te maken moet men de look in een vijzel doen samen met het zout en plet dit. Giet er zachtjes de olijfolie bij.

Cl@ve, een elektronische toegang tot de Spaanse overheidsadministratie

 1. Wat is Cl@ve
 2. Toegelaten identificatiesystemen
 3. Waar kan ik het gebruiken?
 4. Hoe moet ik beginnen?
 5. Hoe kan ik me registreren?

Elektronische toegang tot de Spaanse overheidsadministratie is nu mogelijk door het Cl@ve systeem. Als je in contact moet treden met de overheid, bv na een verhuis, moet je nu niet meer persoonlijk naar het lokket gaan maar regel je alles van bij u thuis.

Maar voor het zover is moet je u eerst door een (laatste) mallemolen werken om toegang te kunnen krijgen tot het betreffende netwerk. Maar al dit werk zal lonen, geen aanschuiven meer bij Spaanse ambtenaren en geen talloze kilometers rondrijden naar de betreffende overheidsdienst.

Hierna volgt de uitleg over dit Spaans systeem maar we beginnen eerst met een stuk theorie.

Maar wil je geen zware theoretische uitleg, ga dan rechtstreeks naar hoofdstuk 3.

1.Wat is Cl@ve?

Cl@ve is een systeem gericht op het uniformeren en vereenvoudigen van een elektronische toegang door burgers tot openbare diensten. Het belangrijkste doel is om burgers in staat te stellen zich vóór de administratie te identificeren door middel van vaste sleutels (gebruikersnaam en wachtwoord), om te voorkomen dat verschillende sleutels voor verschillende services moeten worden onthouden.

Het Cl@ve-systeem is goedgekeurd bij resolutie aangenomen door de Raad van Ministers tijdens de vergadering van 19 september 2014 en de gebruiksvoorwaarden zijn vastgesteld door het Directoraat Informatie- en Communicatietechnologie.

2. Toegelaten identificatiesystemen

Cl@ve omvat het gebruik van identificatiesystemen op basis van vaste sleutels (gebruikersnaam en wachtwoordsystemen), evenals digitale certificaten (inclusief elektronische ID).

Wat betreft de vaste codes, accepteert Cl@ve twee mogelijke toepassingen:

 • Tijdelijke Cl@ve (PIN Cl@ve): wachtwoordsysteem voor een korte periode, bedoeld voor gebruikers die de services sporadisch gebruiken.
 • Permanent Cl@ve: wachtwoordsysteem voor een lange, maar in tijd toch beperkte periode, bedoeld voor regelmatige gebruikers. Het is ontworpen voor het toegangssysteem door middel van gebruikersnaam en wachtwoord, versterkt door eenmalige sms-sleutels verzonden naar de socialezekerheidsdiensten. Dit systeem zal ook de toegang van burgers tot cloudgebaseerde handtekeningen mogelijk maken.

Om deze setcodes en de cloudgebaseerde handtekeningservice te gebruiken, moeten burgers zich vooraf in het systeem registreren en bepaalde persoonlijke informatie verstrekken.

Bovendien is Cl@ve klaar om opgenomen te worden in de toekomstige identificatiemechanismen van andere EU-landen, aangezien deze integreren in het grensoverschrijdende erkenningssysteem van elektronische identiteiten zoals vastgelegd in de Europese wetgeving.

3. Waar kan ik het gebruiken?

U kunt identificatiemechanismen in Cl@ve gebruiken in alle elektronische administratieservices die in het systeem zijn geïntegreerd.

Geïntegreerde services kunnen worden onderscheiden omdat ze op het scherm voor toegang eenzelfde knop weergeven die u omleidt naar het Cl@ve-authenticatiesysteem:

De overeenkomst die op 19 september 2014 door de Raad van Ministers is goedgekeurd en het Cl@ve-systeem goedkeurt, bepaalt dat de overheidssector dit systeem moet implementeren in alle elektronische diensten en processen die tot 31 december 2015 tot de burgers zijn gericht, en daarom zal er een overgangsperiode tot genoemde datum worden ingesteld gedurende waarbij alle diensten geleidelijk zullen worden opgenomen.

De resterende sectoren van de overheid kunnen echter worden geïntegreerd zodra deze beschikbaar zijn, waardoor de praktische uitbreiding van elektronische administratiediensten wordt geïmplementeerd om de grote meerderheid van de burgers te bereiken.

Let op: om deze identificatiemechanismen te verkrijgen en ze in Cl@ve te gebruiken, moet u zich eerder hebben geregistreerd via een van de beschreven procedures.

4. Hoe moet ik beginnen?

Om het systeem te gebruiken, hoeft u alleen uw elektronische identificatiegegevens in te geven door middel van een van de beschreven procedures.

U moet zich in het systeem registreren, hetzij persoonlijk bij een van de aan het systeem toegewezen registratiekantoren, hetzij online met een goedgekeurd digitaal certificaat.

Nadat u zich heeft geregistreerd, worden er twee toegangssleutels verstrekt:

 • Tijdelijke Cl@ve (PIN Cl@ve): bedoeld voor tijdelijke toegang.
 • Permanente Cl@ve: bedoeld voor een gebruikelijke toegang en voor gebruik van een cloudgebaseerde handtekening.

Nadat u de toegangssleutels hebt geregistreerd en geactiveerd, kunt u Cl@ve gaan gebruiken voor alle elektronische administratiediensten die het systeem gebruiken.

Houd er rekening mee dat, afhankelijk van de kenmerken van de service, bepaalde identificatiemethoden mogelijk niet beschikbaar zijn, omdat het vereiste beveiligingsniveau voor toegang tot de service hoger is dan het niveau dat wordt geboden door de identificatiemethode die u gebruikt (bijvoorbeeld omdat de service speciaal beschermde persoonlijke gegevens gebruikt ).

5. Hoe kan ik me registreren?

Cl@ve is een platform voor verificatie van elektronische identiteiten voor identificatie en authenticatie van burgers.Het maakt identificatie mogelijk voor de overheid, met alle veiligheidsgaranties. Om dit te doen moeten we ons registreren, dit kan op drie verschillende manieren:

Online, zonder digitaal certificaat

Het registratieproces voor Cl@ve Register bestaat uit twee stappen.

Ten eerste moet u toegang hebben tot de optie voor een uitnodigingsbrief, waarin om bepaalde basisidentificatie-informatie wordt gevraagd die nodig is om de uitnodigingsbrief op uw belastingadres te ontvangen. Deze brief bevat een Secure Verification Code (CSV) waarmee u verder kunt gaan met stap 2.

Ten tweede moet u, nadat u de uitnodigingsbrief hebt ontvangen, toegang krijgen tot de registratieoptie in Cl@ve om het registratieproces te voltooien, met de nodige gegevens waarmee u Cl@ve kunt blijven gebruiken.

Deze twee stappen worden hieronder in detail beschreven.

1.Vraag een uitnodigingsbrief aan voor registratie in het Cl @ ve-systeem.

Uitnodigingsbrief aanvragen

Controleer of u alle informatie hebt en vraag de brief aan.

2. Zodra de uitnodigingsbrief ontvangen is, kunt u de registratie in het Cl@ve-systeem voltooien.

Stappen om te volgen:

a) Zoek de veilige identificatiecode (CSV) in de brief. Deze code bestaat uit 16 cijfers en letters.

de veilige identificatiecode

b) Toegang tot het elektronische kantoor van de belastingdienst

c) Log in

d) Vul de gevraagde gegevens in

Vul de gevraagde gegevens in

e) Bevestiging

Online met digitaal certificaat of elektronisch ID

Controleer of u alle informatie in uw bezit heeft

Stappen om te volgen

a) Toegang tot het elektronische kantoor van de belastingdienst

b) Registreren

c) Afhankelijk van het soort document vul je het nummer van uw identiteitskaart of de vervaldatum van de kaart in

d) Vul de gevraagde gegevens in

e) Bevestiging

Persoonlijk op een van de registratiebureaus

Voor de persoonlijke registratie in Cl@ve moet de te registreren persoon fysiek aanwezig zijn.

In eerste instantie werden de kantoren van de nationale belastingdienst en het kantorennetwerk van de sociale zekerheid aangewezen als registratiebureaus. Het is mogelijk dat dit netwerk kan uitgebreidt worden met andere openbare diensten voldoen aan alle noodzakelijke technische eisen die werden vastgelegd.

In die zin kan de persoonlijke registratie in Cl@ve ook worden uitgevoerd op het netwerk van de regionale divisies van de overheid, evenals op het netwerk van de openbare diensten voor arbeidsvoorziening.

De lijst met registratiebureaus is te vinden op de algemene toegangssite. Vink op de pagina Opzoeken het selectievakje Cl@ve aan. Vergeet dit niet te controleren, anders ontvang je alle registratiekantoren, zelfs die waar Cl@ve niet beschikbaar is.

Belangrijk: sommige registratiekantoren hebben een voorafgaande afspraak nodig.

Meer informatie kan men vinden op de site van Cl@ve, de site is beschikbaar in het Spaans, Catalaans, Baskisch, Galego, Valenciaans en Engels,

Ontdek de geheimen van de Spaanse leefwijze

Hoe komt het dat Spanjaarden op de vierde plaats ter wereld staan met hun lang leven? Eenmaal je de geheimen van de Spaanse levenswijze hebt ontdekt kan je niet meer terug naar uw vorig thuisland.

 1. Niemand verwacht dat ik op tijd kom
 2. Ik verdien minder maar ik leef beter
 3. Dagelijkse dutjes in het midden van de dag
 4. Uw huis staat op een plaats waar andere mensen hun jaarlijks verlof houden
 5. Ontdek wat een echte tortilla is
 6. Een biertje drinken in de metro maakt van mij een sociaal mens en geen alcoholist
 7. De status van instant-beroemdheid die komt omdat je buitenlander bent
 8. Je moet soms meer betalen omdat je een buitenlander bent
 9. Afdingen voor de dingen die je wil

Er is een reden waarom reizigers en immigranten naar het Iberisch schiereiland worden getrokken. Het is niet alleen voor de mooie Spaanse stranden en eilanden met hun proper water en fijn zand maar het is ook voor de relaxte Spaanse levenswijze die gericht is op een hoge kwaliteit van het leven. Is het niet genietbaar, dan bestaat het niet in Spanje. Soms is het noodzakelijk dat men terug naar zijn oude vaderland gaat maar hierna volgen er negen redenen waarom dit zo moeilijk is.

1. Niemand verwacht dat ik op tijd kom

In Spanje is de frase ‘no pasa nada‘ de meest gebruikte zin die je er kan horen tenzij er politiek mee gemoeid is, dan is ‘qué merda!‘ misschien de populairste frase. Dat komt omdat de Spanjaarden een van de meest relaxte en gemoedelijkste mensen zijn die je ooit ontmoet Als je te laat komt dan is de kans groot dat die andere mensen nog later komen. Y por eso, no pasa nada (en daarom, er is niets gebeurt).

2. Ik verdien minder maar ik leef beter

Naar Noord-Europese standaarden gemeten verdien je hier iets meer dan de armoedegrens. Daar werk je uzelf bijna dood en moet je nog schrapen om het einde van de maand te halen. Het enige dat je hier moet halen is het derde rondje cava of het tweede rondje cortados (Spaanse koffie).

3. Dagelijkse dutjes in het midden van de dag

Alhoewel het een cliché is, is het wel waar dat in bepaalde delen van Spanje de winkels tussen 14.00 en 17.00 sluiten voor een middagrust en dat is de uitgelezen tijd voor een siesta.

Ik denk dat het in de Noord-Europese levenswijze onacceptabel is om winkels te sluiten en om een middagdutje te doen.

4. Uw huis staat op een plaats waar andere mensen hun jaarlijks verlof houden

Wen aan het feit dat andere mensen hun jaarlijks verlof doorbrengen op de plaats waar jij woont.

Spanje telt ongelooflijk veel juweeltjes in elke hoek en in elke regio van het land en in de zomermaanden is Spanje overspoelt door mensen die hier ook van willen genieten.

5. Ontdek wat een echte tortilla is

Een Spaanse tortilla lijkt in niets op wat je kent van thuis, het is geen platte, ronde naar bloem smakende eierkoek. Spaanse tortillas, of aardappel omeletten, zijn voor veel mensen hun favoriete maaltijd maar zij lijken en smaken helemaal niet op wat ik vroeger kende.

6. Een biertje drinken in de metro maakt van mij een sociaal mens en geen alcoholist

Niet alleen kosten de biertjes uit een automaat niet zoveel maar je kan met uw vrienden al wat warm draaien voor het feestje of het strand waar je naar onderweg bent.

In sommige andere landen levert drinken op de openbare weg u een boete of een waarschuwing op, in Spanje hou je er dikwijls nog meer vrienden aan over.

7. De status van instant-beroemdheid die komt omdat je buitenlander bent

Soms krijg je onder je kennissen een statuut van beroemdheid omdat je een buitenlander bent en je een aantal zaken kan die zij niet kunnen. Dikwijls hangt dit samen met de talenkennis.

8. Je moet soms meer betalen omdat je een buitenlander bent

Dit komt wel voor maar dan meestal op de markt. Dikwijls dragen de producten geen prijsetiket en moet je de prijs vragen en er kan wel eens een verschil opzitten tussen de prijs voor een Spanjaard en de prijs voor een buitenlander.

9. Afdingen voor de dingen die je wil

Kan je uzelf voorstellen dat je in een winkel een mooie shirt neemt, naar de verkoopster gaat en zegt dat je hem wil kopen maar voor € 3 omdat jij de enige bent die die shirt wil kopen?

In Spanje kan je in kleinere winkels die geen deel uitmaken van een keten wel eens je kans wagen om af te dingen. Als je eenmaal afdingt dan doe je dat voor de rest van je leven. Geen enkel prijsticket draagt de bodemprijs en dus moet er ruimte zijn om af te dingen.

De nieuwe Spaanse wetgeving op hypotheken

 1. Algemeen
 2. Langere wachtperiode vóór inbeslagname
 3. Meer hypotheekkosten moeten betaald worden door de banken
 4. Kredietverstrekkers kunnen kredietnemers niet langer dwingen om andere producten te kopen
 5. Bodemclausules mogen niet meer toegepast worden
 6. De nieuwe hypotheekwetgeving zal kredietnemers in staat stellen om lopende hypotheken in vreemde valuta om te zetten in euro’s
 7. Het is goedkoper voor kredietnemers om hun hypotheken vervroegd terug te betalen
 8. Het is goedkoper om een hypotheek met variabele rente om te zetten naar een hypotheek met een vaste rente
 9. Meer bescherming voor de consument
 10. Conclusie
 11. Lees ook

1. Algemeen

Na twee jaar wachten wordt de nieuwe wetgeving deze maand van kracht. De wetswijziging komt er om in regel te blijven met de Europese regelgeving die wil dat in alle lidstaten dezelfde wetgeving van kracht is.

In het verleden bevoordeelde de wet vooral de banken en werkte zij bestraffend voor de ontleners. De nieuwe wet is zeer goed nieuws voor huiseigenaars en voor mensen die een eigendom in Spanje willen kopen.

2. Langere wachtperiode vóór inbeslagname

In het verleden lieten de Spaanse hypotheekwetten kredietverstrekkers toe om met het terugnameproces te beginnen als een kredietnemer drie maanden te laat was met hun terugbetalingen.

Bovendien was de huidige regel van drie maanden een recente verandering. Na de financiële crisis van 2008 konden geldschieters een woning opnieuw in bezit nemen als een lener slechts één maandelijkse hypotheekbetaling misliep.

De nieuwe hypotheekwetgeving van Spanje bepaalt dat:

 • In de eerste helft van de hypotheektermijn kunnen kredietverstrekkers een pand niet terugnemen totdat de ontlener 12 maanden te laat is met hun terugbetalingen, of het totale bedrag van hun achterstallen meer dan 3 procent bedraagt van het totale geleende kapitaal.
 • In de tweede helft van de hypotheektermijn kunnen geldschieters een pand niet terugnemen totdat de ontlener 15 maanden te laat is met hun terugbetalingen, of het totale bedrag van hun achterstallige betalingen meer dan 7 procent van het totale geleende kapitaal is.
 • Kosten voor te late betaling mogen niet meer bedragen dan 3 procent van het achterstallige bedrag. Vóór de nieuwe hypotheekwetgeving bedroegen de vergoedingen voor late terugbetalingen maximaal 12 procent.

3. Meer hypotheekkosten moeten betaald worden door de kredietverstrekkers

Dit is een andere grote verandering van de wet. De kosten verbonden aan een Spaanse hypotheek zijn:

 • Kosten betaald aan een gestor. Gestor-vergoedingen bedragen over het algemeen enkele honderden euro’s.
 • Vergoedingen betaald aan de notaris.
 • Vergoedingen betaald aan het kadaster. Vergoedingen betaald aan de notaris en het kadaster bedragen gewoonlijk ongeveer 10% van de waarde van het onroerend goed.
 • De AJD (Actos Juridicos Documentados), of hypotheekbelasting. Afhankelijk van de regio waarin u woont, kan de AJD oplopen tot 2,5 procent van de eigendomswaarde.
 • Taxatiekosten onroerend goed. Dit komt meestal overeen met 0,1 procent van de waarde van de eigendom.
 • Hypotheekkosten. Gemiddeld bedraagt dit 1,5 procent van de waarde van de eigendom.

In het verleden werden ALLE bovenstaande kosten door de ontlener betaald. Volgens de nieuwe hypotheekwetgeving moeten kredietverstrekkers nu alle bovenstaande vergoedingen betalen, met uitzondering van de taxatiewaarde en de ontleningskosten.

4. Kredietverstrekkers kunnen kredietnemers niet langer dwingen om andere producten te kopen

Spaanse banken zijn geniaal in cross-selling. In het verleden eisten ze dat kredietnemers een levensverzekering en een woningverzekering moesten afsluiten voordat ze een hypotheek kregen.

Nu moeten banken toestaan dat hun klanten een verzekering van een externe maatschappij nemen. Bovendien kunnen ze niet dreigen met het verhogen van de rente als de verzekeringen worden genomen bij een derde partij.

5. Bodemclausules mogen niet meer toegepast worden

Vóór de nieuwe hypotheekwetgeving van Spanje legden geldschieters een bodem op aan hypotheken met variabele rente. Dit betekent dat als de rentetarieven omhoog gaan, ze meer geld verdienen, maar ze werden beschermd als de rente daalde. Nu is de bodem 0 procent van de hypotheekrente (geen EURIBOR).

Dit biedt extra bescherming voor leners, aangezien een hypotheekrente altijd hoger is danEURIBOR. Dit is vooral relevant in de huidige omgeving, waar EURIBOR momenteel negatief is.

6. De nieuwe hypotheekwetgeving zal kredietnemers in staat stellen om lopende hypotheken in vreemde valuta om te zetten in euro’s

Bankklanten met hypotheken die zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro, hebben het recht om op elk moment hun hypotheek in euro om te zetten. Bovendien moeten banken hun klanten periodiek informeren als hun totale schuld wordt verhoogd als gevolg van valutaschommelingen.

Als de bovenstaande vereisten niet door de bank worden nageleefd, wordt het contract als ongeldig beschouwd. Interessant is dat de lener kan eisen dat zijn hypotheek met terugwerkende kracht wordt omgezet in euro’s en dat alle betalingen in de andere valuta worden afgetrokken van het uitstaande kapitaal van de hypotheek.

7. Het is goedkoper voor kredietnemers om hun hypotheken vervroegd terug te betalen

Vervroegde aflossingsvergoedingen zijn goedkoper en kunnen alleen worden beoordeeld als de bank een verlies zal lijden door de vervroegde terugbetaling. Terugbetalingsvergoedingen worden nu verlaagd van 0,5 procent binnen vijf jaar na een variabele rente van de hypotheek tot 0,25 procent binnen drie jaar en 0,15 procent als de terugbetaling plaatsvindt binnen vier tot vijf jaar nadat de hypotheek is afgesloten. Er zijn geen kosten als de terugbetaling na vijf jaar plaatsvindt.

Bovendien zullen banken niet langer in staat zijn om de vervroegde terugbetaling van een hypotheek, die in het verleden is genomen, uit te stellen. Spanje’s nieuwe hypotheekwetten bepalen dat de maximale notificatietijd die een bank kan eisen, één maand is. Na kennisgeving van de intentie om de hypotheek terug te betalen, hebben banken drie werkdagen om de vraag te beoordelen en de relevante informatie te verstrekken.

8. Het is goedkoper om een hypotheek met variabele rente om te zetten naar een hypotheek met een vaste rente

De nieuwe hypotheekwetgeving van Spanje bepaalt dat banken niet meer dan 0,15 procent mogen vragen om een hypotheek om te zetten van een variabele naar een vaste rente.Deze kunnen alleen worden beoordeeld in de eerste drie jaar van de hypotheek. Daarna is de vergoeding 0 procent. In dit geval moet de lener echter de bijbehorende notaris en kadasterkosten betalen.

9. Meer bescherming voor de consument

De nieuwe wetten bevatten een aantal andere voorwaarden om consumenten te beschermen. De belangrijke zijn:

 • Het standaard hypotheekaanbiedingsdocument, FIPER genaamd, zal worden vervangen door een FEIN. Dat zal veel gedetailleerder en transparanter zijn dan de FIPER. Als de hypotheek een variabele rente heeft, ontvangt de leningnemer ook een afzonderlijk document waarin het potentiële effect van renteschommelingen wordt geschetst.
 • Een “afkoelings” -periode van 10 dagen. Ontleners moeten 10 dagen wachten tussen het ontvangen van de FEIN en het ondertekenen van de leningdocumenten.
 • Ontleners moeten een kleine test bij de notaris afleggen om aan te tonen dat ze begrijpen hoe de hypotheek werkt.
 • De Banco de España zal een nieuw agentschap oprichten om hypotheekgerelateerde klachten en claims te verwerken.
 • Alle commissies die worden toegekend aan kredietverstrekkers voor het verstrekken van hypotheken moeten volledig transparant zijn.

10. Conclusie

De nieuwe hypotheekwetten van Spanje zijn een welkome toevoeging. Niet alleen zullen ze consumenten beter beschermen, ze zullen ook de woningmarkt stimuleren. Veel Spanjaarden zijn doodsbang voor het afsluiten van een hypotheek en de bijbehorende kosten. Daarnaast biedt de voorziening voor omrekening vreemde valuta extra bescherming voor buitenlandse ontleners.

11. Lees ook